Soms is het beter om afstand te nemen van bepaalde mensen ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Soms is het beter om afstand te nemen van bepaalde mensen, zelfs van familie of geliefden en om alle banden te verbreken.

Vaak zijn we zo afhankelijk van hen geworden, dat we ons totaal voor hen hebben weggecijferd, we zijn onszelf volledig verloren.

Dit soort relaties en familiebanden nemen ziekelijke vormen aan.

Wanneer wij met deze mensen blijven omgaan, dan zullen we gevangene blijven in het web van leugens, manipulaties, list en bedrog, bedreigingen en angst.

Wanneer deze mensen hun zin niet krijgen dan gaan zij zelfs zo ver dat zij bedreigingen doen, ons chanteren, valse meldingen doen, ons zwart maken en intimideren.

Vaak hebben wij hier jaren enorm veel last van, met alle gevolgen van dien.

Deze mensen chromen niet om alles in te zetten om jou te dwingen tot gevangenschap, gevangenschap van hen.

Zij kunnen niet accepteren dat jij je vrij maakt van hen, van de ongezonde banden (ketens) waarmee ze je jaren in hun macht hebben gehouden. Ze gaan letterlijk over lijken.

 

Op het moment dat wij het pad van waarheid durven te bewandelen zal daar zeer veel weerstand op komen middels de nabije omgeving

 

De meeste kinderen worden door hun ouders gedwongen mee te draaien in de wereld van het ego, de wereld waar deze ouders zelf in leven.

 Allereerst door het kind te onderwerpen aan normen en waarden van de zogenaamde samenleving.

Deze samenleving is gebaseerd op leugens, op angst, haat, verdeeldheid, op illusie. Men leeft als kuddedieren, onwetend en in verdeeldheid, in angst en in haat.

Vrijwel alle kinderen (van vaak onwetende ouders) worden gedwongen te luisteren, worden gedwongen om mee te draaien in deze maatschappij, ze moeten braaf naar school gaan, ze moeten gehoorzaam zijn, ze moeten goed leren, een diploma halen, een goede baan zoeken, ze moeten geld gaan verdienen en succesvol zijn.

 Wanneer zij dit niet doen worden deze (vaak wijze) kinderen bestempeld als tegendraads, als moeilijk opvoedbaar. Deze kinderen worden niet begrepen.. hoe kan dit ook, als zelfs de ouders zichzelf en het leven niet begrijpen.

Deze kinderen worden blootgesteld aan trauma’s van de ouders zelf, vaak zijn deze trauma’s niet opgelost, of ze worden ontkend. Met deze ouders is zogenaamd niets aan de hand, het kind is het probleem.

 

Deze kinderen worden naar psychologen en psychiaters doorverwezen


Allerlei labels krijgen zij opgeplakt, allerlei diagnoses.

 Deze kinderen worden vaak al op jonge leeftijd volgepropt met medicijnen tegen hun zogenaamde stoornissen en ziektes.

 

Toch worden deze kinderen niet voor niets in deze gezinnen geboren


De ziel krijgt namelijk lessen mee in het leven, dit wordt vooraf bepaald. Veel van deze lessen is nodig. Ook de lessen voor de ouders, om uiteindelijk wellicht tot inzicht te kunnen komen.

Het is moeilijk hier doorheen te leren kijken. Alles is met een reden. Mensen komen op je pad met een reden, dingen gebeuren met een reden. Zonder deze zware lessen zouden we niets leren, zouden we niet groeien.

Het is de bedoeling dat we groeien van onbewust naar bewuste ziel, dat we leren middels onze ervaringen hier op aarde.

Het is de bedoeling dat we leren de ander te vergeven, ook al heeft die ander ons verschrikkelijke dingen aangedaan. Alles wat wij ervaren is een les.

 Het is aan ons om hier iets mee te doen, om onderzoek te doen naar wie wij werkelijk zijn, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, waarom dingen zijn gebeurd.

Er zijn veel relaties welke ons trauma’s hebben bezorgd. Iedereen heeft echter de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om deze trauma’s te transformeren. Zolang wij slachtoffer willen blijven van anderen, dan zal er altijd een ander zijn welke ons iets heeft aangedaan.

Er zijn veel ongezonde relaties in deze wereld, het ego is nu eenmaal ongezond en krankzinnig. Alles komt voort uit angst en afgescheidenheid. Het ego (afgesplitst en onwaar zelf) is zo ontstaan.

Angst om alleen te zijn, angst om veroordeeld en afgewezen te worden. Angst om bij iemand weg te gaan, angst dat men iets doet wat ons zal schaden, geheimen welke we graag verbergen uit angst voor afkeuring of reputatie schade, angst ons huis, kind, bezittingen, familie, etc etc kwijt te raken.

Deze weg heb ik mijn hele leven bewandeld. Altijd was daar die angst.

Angst dat mijn kind zou worden afgenomen, angst om alleen te zijn, angst om weer te moeten verhuizen, weer opnieuw te moeten beginnen, angst om wat dan ook.... ze waren er zeer veel. Eigenlijk continu onbewust aanwezig.

Inmiddels heb ik geleerd dat iedere angst een boodschap is voor mijzelf. En bovenal heb ik mijzelf eerlijk in de spiegel aangekeken, ik heb mijzelf vergeven voor alles wat ik ooit in een staat van onwetendheid heb gedaan.

 Dat angsten voortkomen uit mijn eigen geest en dat ik deze angsten kan projecteren in de wereld, en dat deze angsten dan tevens werkelijkheid zullen worden.

Of... (en dat heb ik nu geleerd) ik leer een stap terug te doen, rustig te kijken wat hier nu werkelijk aan de hand is en ik leer mijn angsten onder controle te krijgen, ze te doorzien en ze rustig te laten zijn waarna ze vanzelf verdwijnen.

Inmiddels kan niemand mij nog bedreigen of bang maken. Ik ben al mijn angsten tegemoet getreden. Niemand kan mij manipuleren, zelfs niet middels een kind door te dreigen dat je hem nooit meer te zien krijgt.

 Vroeger zou vechten de (schijn)oplossing zijn, een advocaat inschakelen, rechtszaken opstarten. Het niet pikken en aangifte doen. Velen doen dit dan ook.

Dit heb ik zelf vele malen gedaan in het verleden. Ik wilde winnen, ik wilde vechten tegen dit grote onrecht en ik wilde dat zij die hiervoor verantwoordelijk waren gestraft zouden worden.

 

Inmiddels zie ik dat winnen of verliezen niet bestaat

 

Ik heb reeds gewonnen door vrij te zijn.

Ik heb reeds gewonnen door continu in vrede, liefde, waarheid, vreugde en in vertrouwen te zijn.

Ik hoef daar helemaal niets voor te doen.

‘Mijn’ zoon mag zelf leren hoe dit allemaal in elkaar steekt, wanneer hij hier klaar voor is. En feit is, hij is er nog niet klaar voor. Hij mag zijn eigen weg bewandelen net als ik dit heb gedaan.

Eerst dient iedere ziel als kind te ervaren in deze wereld. Ik mag hem deze ervaringen niet afnemen.

 Het kind ontwikkeld een vals zelf, een ego. Het krijgt lessen, het ervaart trauma's, gemis, verdriet, onmacht, lijden, ziekte.. ondanks dat we onze kinderen graag willen behoeden voor al deze dingen, kunnen we dit niet.

Ook wij hebben alle lessen nodig gehad.

Ook wij zijn allen deze weg gegaan.

 

Hoe mooi wanneer de ziel ontwaakt uit deze droom van illusie en afgescheidenheid

 

Hoe mooi de weg ernaartoe.

Hoe mooi wanneer je vrede hebt met alles wat jou ooit is aangedaan, hoe mooi wanneer je alles en iedereen kunt vergeven, hoe mooi wanneer je in ieder moment dankbaar kunt zijn.

Hoe mooi wanneer je thuiskomt als liefde en deze liefde kunt uitdelen aan ieder levend wezen, zelfs aan diegene die jou bedreigd, die jou pijn wil doen, die jou wil kwetsen en beschadigen...

 

Want weet je..

 

Als je liefde bent....

Hoe kan iemand je dan ooit nog raken?

Dit is onmogelijk.

❥ Iemand kan je enkel raken wanneer je geloofd dat wat diegene jou zegt waarheid is.

❥ Iemand kan jou enkel kwetsen wanneer je denkt dat je iets bent wat je niet bent.

❥ Iemand kan je enkel bedreigen wanneer men iets kan afpakken van jou, iets wat helemaal niet afgepakt kan worden.

❥ Iemand kan jou enkel chanteren wanneer je denkt dat je iets slechts hebt gedaan.

Iemand kan jou enkel pijn doen wanneer jij geloofd een wezen te zijn wat pijn gedaan kan worden.

❥ Iemand kan jou enkel teleurstellen wanneer je bepaalde verwachtingen hebt.

Los eerst het probleem in jezelf op. Waar schaam je je voor? Waar ben je bang voor?

Voel je je minder dan anderen? Voel je je tekort gedaan? Voel je je gediscrimineerd?

Hoe komt dit dan werkelijk? Voel je je bedreigd, schaam je je, voel je je schuldig?

Trots bestaat niet in de werkelijke wereld.

Waarom zou je trots zijn op een land, op je afkomst, op je huidskleur?

Waarom verdeel je alles?

Waarom breng je verschillen aan?

Er zijn geen verschillen.

Een mens is een mens, een dier is een dier. In essentie zijn we echter allemaal een levend wezen, een ziel.

Niets meer en niets minder.

Wanneer jij je achtergesteld voelt, wanneer jij anderen aanvalt omdat ze jou zouden discrimineren, vraag je dan af hoe het komt dat je dit denkt.

Wie heeft je dit wijsgemaakt?

Wie heeft je dit geleerd?

Men leert kinderen om andere kinderen te pesten, te haten, af te keuren. Men leert dat anderen anders zijn. Men leert kinderen om te liegen en te manipuleren, om te dreigen wanneer ze hun zin niet krijgen.

Men leert kinderen dat je moet vechten om je gelijk om succesvol te zijn, men leert kinderen dat ze meer zijn dan een ander zonder geld, dat ze belangrijker zijn met geld, status en macht.

 

Degenen die jou dit hebben geleerd zijn het probleem


Vaak zijn dit scholen, zogenaamde vrienden, je ouders, familie... we dragen allemaal onze aangeleerde patronen met ons mee, ons karma uit het verleden.

 Toch ben jij het die het blijkbaar geloofd, jij houdt het in stand.

 Dat wat ze jou hebben geleerd heb je voor waar aangenomen. Nu wil je het verdedigen. Je wilt protesteren, vechten, strijden voor je gelijk, voor jouw overtuigingen.

Nu zie je verschillen, je ziet blanke mensen, je ziet donkere mensen, je ziet lieve mensen, je ziet stoute mensen.... je ziet rijke mensen en arme mensen, je vindt iemand aardig of je vindt iemand onaardig. Je vindt iemand knap of lelijk.. allemaal aangeleerd gedrag.

 

Kuddegedrag

 

 Neem daarom afstand van mensen welke jou deze dingen hebben aangeleerd. Je kunt anderen pas echt zien zoals ze zijn wanneer je eerst zelf in waarheid bent. Zolang je dit nog niet bent, ben je in leugen, in onwetendheid.

Stop met jezelf nog langer te verlagen tot dit niveau. Vrijwel alle mensen zijn kuddedieren. Men zegt iets, men leest iets, men ziet iets, en hoppa men gaat er direct in mee.

Er zullen altijd mensen in je omgeving zijn welke niet kunnen accepteren dat jij bent ontwaakt. Zij zullen niet rusten tot zij jou volledig hebben verwoest.

Zij blijven hangen in dit verhaal waar zij reeds het hele leven in hangen. Deze mensen zijn uit op wraak, op genoegdoening, op jou met de grond gelijk maken.

 Neem afscheid van deze mensen.

Stuur hen liefde op afstand, blijf niet hangen in oude familie patronen, in deze onwetendheid en energieën. Ze sleuren je de afgrond in. Je zult naar buiten gericht blijven....

Want mensen weten niet wie ze werkelijk zijn, men heeft dit nog niet begrepen. En daarom zullen ze jou blijven treiteren, jou blijven bedreigen, jou blijven manipuleren, jou blijven intimideren. Ze zullen blijven vechten... ze zullen alles doen om jou in hun macht gevangen te houden, om jou klein te houden en de grond in te trappen.

Bij (vecht) scheidingen is dit inmiddels zeer zichtbaar. Rechtszaken, jeugdzorg, advocaten, valse meldingen, noem het maar op... kinderen opstoken, omgang frustreren... men gaat ver, heel ver... om zijn of haar gelijk te krijgen.

Men is verdwaald, men kan alleen maar dreigen, haten, manipuleren, lijden, en eenzaamheid is waaruit hun leven nog steeds bestaat. Men leeft in angst, afgunst, verdeeldheid en bedrog.

 Zo hebben zij dit geleerd, zo werd het ons geleerd. En nu mag het doorzien worden.

We mogen ons losmaken van dat wat ons al die tijd gevangen hield. Telkens weer van hetzelfde; drama, chaos en problemen. Deze mensen hebben alleen maar ellende in het leven, zij zijn diep ongelukkig.

Dit zal eindeloos zo doorgaan. Ze zijn nu ongelukkig en over tien jaar zijn ze nog ongelukkig, zij blijven hangen, zij willen niet veranderen.

Volgens hen moet jij veranderen, jij bent het probleem, niet zij.

Kies ervoor om hiermee te stoppen.

Kies enkel nog voor vrede en rust.

Kies voor waarheid en voor liefde.

Doorbreek de cirkel.

Leer nu maar voor jezelf te kiezen en van jezelf te houden.

 Dat is alles.

Dat hebben zij jou geleerd.

Wees hen dankbaar voor alle mooie lessen, ze waren en zijn er voor jou.

Laten we ons omringen met mooie en gezonde zielen, met eerlijke en betrouwbare, oprechte en dankbare, vredige zielen.....

Laten we ons richten op positiviteit en groei in bewustzijn. En laten we zijn wie we werkelijk zijn en altijd al waren.

Laten we genieten in vrede en rust, in licht, waarheid en vrijheid.

Ieder moment.

Rani Savitri


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.