Rani Savitri

Allen prachtige verlichte zielen, allen geweldloos, allen wilden zij het goede doen, mensen helpen om verlost te worden van het kwade...zij aten geen vlees, wilden mensen genezen, hielpen belangeloos de mensen, stonden voor elkaar klaar, leefden niet vanuit het ego, werkten niet voor geld en macht..... en het kwade heeft hen uitgeroeid.

Voor alle complot theorie denkers en mensen welke tegen het systeem zijn: Waarom hecht je zoveel waarde aan het systeem? Ware bevrijding houdt in dat je geen enkel systeem erkent in jezelf en enkel jouw eigen waarde inziet. Op het moment dat je een huis aanneemt wat van het systeem is, heb je hen de macht gegeven. Zij nemen die macht enkel bij diegene waar ze deze macht bij kunnen nemen. Jij bent de enige die los kan komen van het systeem door geen dingen van hen aan te nemen. Wanneer je wel...

Voor ‘mijn’ zoon. Je zult, wanneer je diep in je eigen eenzaamheid doordringt, in een centrum terecht komen dat helemaal niet eenzaam is. De omtrek bestaat uit eenzaamheid maar het centrum bestaat uit alleen-zijn. En wanneer je eenmaal je prachtige alleen-zijn hebt leren kennen, dan zul je een totaal ander mens zijn. Je zult je nooit meer eenzaam voelen. Waar je ook bent. Je bent dan met je alleen zijn zo diep geworteld in God dat het er niet meer toe doet of daarbuiten iemand is, of niet is.

Het gezin vormt de basis van de maatschappij. Als je je buiten de maatschappij wilt plaatsen, moet je je buiten je familie plaatsen. Maar dat betekent niet dat je hen moet haten of afwijzen, integendeel. Als je op weg bent om jezelf terug te vinden, je werkelijke zelf, dan zal iedereen zich tegen je keren. Maar ware onvoorwaardelijke liefde zal altijd weer zijn weg vinden. Niet als zoon of dochter of partner, maar als vrij mens. In vrijheid, in ware liefde. Sommige familieleden gaan dit inzien.

Iedereen streeft naar een voortdurende bezigheid, vierentwintig uur per dag. Dit is de vlucht voor jezelf. Er is angst voor jezelf en daarom durf je niet eerlijk naar jezelf te kijken. En iemand die niet naar zichzelf kan kijken, kan niet kijken, want hij is niet alleen bang om naar zichzelf te kijken, hij is te bang om te kijken. Want als je naar de ander kijkt, kan die ander de spiegel worden, als je in de ander kijkt, kan de ander iets aanwijzen in jou.

Wanneer twee zielen zijn samengesmolten is er een belangrijke stap volbracht. Het tweeheidsbewustzijn is hiermee gedeeltelijk opgelost. De volgende stap is dit met alle zielen te kunnen volbrengen. Juist met die zielen welke je irriteren, met die zielen die jou hebben gekwetst, die zielen die je haat of waar je een hekel aan hebt.

We zijn slechts toeschouwers geworden. We kijken naar de televisie, naar het nieuws, naar alle posts op Facebook, naar anderen, naar een film, een serie, we raken ontroerd door alle drama’s die voorbij komen op ons netvlies, we handelen zonder te weten waarom we handelen, we spreken en denken zonder te weten waarover we spreken en luisteren slechts naar de gedachten in ons hoofd.

Toen ik 23 jaar was ging ik voor de eerste keer trouwen... ik was zeer eenzaam en angstig, onbewust...van jongs af aan droomde ik van een man, de liefde van mijn leven, iemand die mij zou redden... iemand die mij gelukkig zou maken, ik was namelijk ongelukkig...alleen.... Na vier jaar huwelijk ben ik gescheiden, ik viel in een diep gat. Niet lang daarna diende zich een tweede huwelijkspartner aan... ook gescheiden, kinderen... een en al drama. We trouwden, we kregen een kind, we scheidden en...