Rani Savitri

Wanneer twee zielen zijn samengesmolten is er een belangrijke stap volbracht. Het tweeheidsbewustzijn is hiermee gedeeltelijk opgelost. De volgende stap is dit met alle zielen te kunnen volbrengen. Juist met die zielen welke je irriteren, met die zielen die jou hebben gekwetst, die zielen die je haat of waar je een hekel aan hebt.

We zijn slechts toeschouwers geworden. We kijken naar de televisie, naar het nieuws, naar alle posts op Facebook, naar anderen, naar een film, een serie, we raken ontroerd door alle drama’s die voorbij komen op ons netvlies, we handelen zonder te weten waarom we handelen, we spreken en denken zonder te weten waarover we spreken en luisteren slechts naar de gedachten in ons hoofd.

Toen ik 23 jaar was ging ik voor de eerste keer trouwen... ik was zeer eenzaam en angstig, onbewust...van jongs af aan droomde ik van een man, de liefde van mijn leven, iemand die mij zou redden... iemand die mij gelukkig zou maken, ik was namelijk ongelukkig...alleen.... Na vier jaar huwelijk ben ik gescheiden, ik viel in een diep gat. Niet lang daarna diende zich een tweede huwelijkspartner aan... ook gescheiden, kinderen... een en al drama. We trouwden, we kregen een kind, we scheidden en...