Juno Burger

Er wordt aangereikt om je niet te identificeren met je binnenwereld; gedachten, gevoelens, emoties en fysieke sensaties die zich in bewustzijn aandienen. Het achterliggende idee is dat wanneer je je als mens wel hiermee identificeert je deze gedachten, gevoelens, emoties en fysieke sensaties ook daadwerkelijk wordt en manifesteert. Zo geniaal en groots is je lichaam en je manifestatiekracht.

Als mens leef je in twee werelden tegelijkertijd. Enerzijds is er het volledig vrije, onpersoonlijke en grenzeloze. Hierin is ieder facet van je manifestatie een uiting van het substratum, het mysterie waar alle leven van gemaakt is. Anderzijds is er de ervaring van een ogenschijnlijk individu met vrije wil, keuze en verantwoordelijkheid. Een wezenlijk onderdeel van die individuele, persoonlijke ervaring is een samengetrokken energie die je ervaart via je lichaam. Deze contractie heeft de...

Dit is de ingang naar het compassievolle hart waar je een ruimte aantreft zonder tegenstellingen. De spanning die je als mens opbouwt door je leven persoonlijk te nemen, te willen begrijpen en beheersen valt hier weg. Wat je je nu realiseert is dat je nooit last had van wat je ervoer maar van hoe je bewust en onbewust geprogrammeerd was om hier mee om te gaan.

Leven vanuit deze plek gaat vaak gepaard met een gevoel van eenzaamheid, van verlies. Er mist iets. Mens zijn betekent vergeten dat je unieke persoonlijke reis, ondanks je gevoel van afgescheiden zijn, nog altijd plaatsvindt in de eenheid.

In die zin ben je dus letterlijk de schepper van de realiteit waarin je bevindt. Als je zo kijkt ben je dus geen slachtoffer maar letterlijk de medeschepper van een werkelijkheid waar je mogelijk heel blij mee bent of misschien juist helemaal niet. Het gaat hier niet over schuld of oordeel maar over bewustzijn.

Een studie volgde 30.000 volwassenen in de VS gedurende acht jaar. Ze vroegen de mensen: "Hoeveel stress heb je ervaren tijdens het afgelopen jaar?" Ze vroegen ook: "Geloof je dat stress slecht is voor je gezondheid?" Vervolgens gebruikten de onderzoekers openbare sterftecijfers om na te gaan wie stierf. Mensen die vorig jaar veel stress ondervonden, hadden 43% meer kans om te sterven. Maar dat gold enkel voor mensen die dachten dat stress gevaarlijk was voor hun gezondheid. Mensen die veel...

Wonderlijk genoeg is juist het conflict zelf de uitnodiging van het leven om je eraan te herinneren dat het de onopgeloste business in je rugzak is die dit veroorzaakt. De sleutel tot het oplossen van elk conflict is om jezelf de vraag te stellen wat het in jou is dat dit conflict mede mogelijk maakt. Niet vanuit schuld maar vanuit bewustzijn.

We kunnen onvoorwaardelijk liefhebben en het onmogelijke creëren en tegelijkertijd kunnen we haten, polariseren en de mensheid en onze planeet tot aan de rand van de afgrond drijven. Het is tijd dat we dit volledige spectrum van menszijn in eigendom nemen. Niet alleen de mooie kanten maar ook de donkere kanten want dat zal ons uiteindelijk tot een compleet en echt mens maken.

Je ziet keer op keer de symptomen van je onbewuste creatie maar omdat je jezelf niet ziet als een schepper van de realiteit waar je in zit, overzie je ook niet welke krachten hierin een rol spelen.Dit is de tragiek van de onbewuste menselijke creatie. Je projecteert jezelf in het veld van oneindige mogelijkheden en ziet daar één-op-één terug wie je nu gelooft dat je bent. Dit gebeurt op individuele schaal maar ook in het collectieve.

Ware compassie maakt een einde aan de illusie dat er zoiets bestaat als een afgescheiden individu dat op zoek is naar eenheid. Het onthult daarin dat het individu, de zoektocht naar eenheid en de eenheid die gezocht werd altijd al uit hetzelfde gemaakt waren: het grote niets dat zich als alles manifesteert. Daarmee is compassie een massavernietigingswapen.

Meer weergeven