Juno Burger

Wonderlijk genoeg is juist het conflict zelf de uitnodiging van het leven om je eraan te herinneren dat het de onopgeloste business in je rugzak is die dit veroorzaakt. De sleutel tot het oplossen van elk conflict is om jezelf de vraag te stellen wat het in jou is dat dit conflict mede mogelijk maakt. Niet vanuit schuld maar vanuit bewustzijn.

We kunnen onvoorwaardelijk liefhebben en het onmogelijke creëren en tegelijkertijd kunnen we haten, polariseren en de mensheid en onze planeet tot aan de rand van de afgrond drijven. Het is tijd dat we dit volledige spectrum van menszijn in eigendom nemen. Niet alleen de mooie kanten maar ook de donkere kanten want dat zal ons uiteindelijk tot een compleet en echt mens maken.

Je ziet keer op keer de symptomen van je onbewuste creatie maar omdat je jezelf niet ziet als een schepper van de realiteit waar je in zit, overzie je ook niet welke krachten hierin een rol spelen.Dit is de tragiek van de onbewuste menselijke creatie. Je projecteert jezelf in het veld van oneindige mogelijkheden en ziet daar één-op-één terug wie je nu gelooft dat je bent. Dit gebeurt op individuele schaal maar ook in het collectieve.

Ware compassie maakt een einde aan de illusie dat er zoiets bestaat als een afgescheiden individu dat op zoek is naar eenheid. Het onthult daarin dat het individu, de zoektocht naar eenheid en de eenheid die gezocht werd altijd al uit hetzelfde gemaakt waren: het grote niets dat zich als alles manifesteert. Daarmee is compassie een massavernietigingswapen.


27 juli t/m 3 augustus 2018 gaan Juno Burger, Eva Jans, Tijn Touber & Binkie Dabekaussen naar Lesbos om te helpen in Home For A Day. In dit restaurant koken eigenaren Nikos en Katarina met hart en ziel meer dan 2.000 maaltijden per dag voor vluchtelingen die hier kunnen eten. We willen ook jou vragen je rijkdom te delen met deze mensen in nood. Daarom starten we nu met de ''55 voor Lesbos'' actie. Hierin vragen we je om een minimale bijdrage van €55,- die direct naar voedsel gaat .

Wanneer de volgende gedachte zich aandient, neem deze bewust waar en laat die gedachte er volledig zijn. Zie het voor wat het is in dat moment: er wordt een gedachte gedacht. Stop dan en daar het verhaal. De gedachte zal jou loslaten en je niet meer lastigvallen. Niet omdat die gedachte in de eerste plaats lastig was maar omdat je het jezelf niet langer onnodig lastig maakt...

De wetmatigheden van deze twee werkelijkheden creëren tweestrijd in je. In het menszijn heb je te dealen met een complexe mix van factoren die je conditioneren om op een bepaalde manier met het leven om te gaan. Onderdeel van dit ingenieuze plan is dat je lichaam jou de ervaring geeft dat alles wat je via je lijf ervaart je ook daadwerkelijk hebt of bent. Deze spanning is de stress in je leven en net als een ontsteking doet je systeem er alles aan om hiervan te ontgiften..

De polarisatie in je bewustzijn is de cruciale en saboterende factor die ervoor zorgt dat Liefde sturen nooit kan werken. Het vertrekpunt van waaruit je dat doet is namelijk oordeel en angst. Energetisch gezien ontkracht je jezelf omdat je begint vanuit het idee dat Trump de zogenaamde vijand buiten jezelf is die jou iets aan kan doen. Tegelijkertijd geef je, onbewust en onbedoeld en door je verzet tegen wie hij is en wat hij in je oproept,Trump steeds meer energie en zeggenschap over jouw leven

Door standaard in verzet te zijn tegen wat zich aandient in je belevingswereld bouw je voortdurend spanning op en wordt die in alledaagse situaties continue getriggerd. Wie je op dat moment bent, althans denkt te zijn, komt letterlijk voor je ogen tot leven. De tragiek, en tegelijkertijd ook de magie, is dat je niet doorhebt dat je dit zelf creëert. Die realisatie is confronterend en tegelijkertijd bevrijdend.

Meer weergeven