De Nieuwe Tijd is begonnen

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

Lieve mensen,

 

Ik ben Jeshua. Ik ben hier met jullie in vreugde. Ik zeg jullie: we zijn er, de Nieuwe Tijd is begonnen. Een nieuwe wereld ontvouwt zich in jullie en overal om je heen. Het is begonnen. Een nieuwe aarde ontstaat. De werkelijkheid van de oude aarde zie je ineenschrompelen en in elkaar storten. Je kunt het alle dagen zien gebeuren. Op het nieuws, in de gebeurtenissen die zich op wereldniveau afspelen, maar ook in het klein, in het leven van alledag. Je ziet mensen om je heen in een crisis geraken. Ogenschijnlijk gebeurt dit door omstandigheden buiten hen, rampspoed op financieel gebied, op relationeel vlak of op het gebied van gezondheid. Al die gebeurtenissen werken als katalysatoren, als wakkerschudders die je dwingen heel diep naar binnen te gaan en aan te kijken wat daar is. Ligt daar een bedding, een bodem in jezelf, waar je vastheid en geborgenheid vindt ook al vallen uiterlijke zekerheden weg? Of val je? Lijk je te vallen in een peilloze diepte van onzekerheid, angst en wanhoop. Dat is wat een diepe crisis met iemand doet. Alle zekerheden worden je ontnomen, alles komt op losse schroeven te staan in je leven. Dat is wat de bewustzijnsontwikkeling in deze tijd met mensen doet. Op politiek, economisch, en cultureel niveau vinden grote verschuivingen plaats en op individueel niveau worden mensen uitgedaagd ten diepste te doorvoelen waar hun zekerheden liggen en in hoeverre ze daarvoor afhankelijk zijn van iets buiten zichzelf.

 

Ik groet jullie allen vanuit de nieuwe werkelijkheid die ik al in jullie geboren zie worden. Het is dát deel van jou dat ik hier aanspreek, niet het deel dat nog vastzit in oude angst, twijfel en onzekerheid. Ik geef energie aan het nieuwe deel. Daarop richt ik mijn focus, mijn waarneming en zo laat ik het tot bloei komen. Voel mijn energie, mijn aanwezigheid. Voel mijn blik op jou gericht, op het meest lichte, optimistische, hoopvolle, krachtige, mooie deel van jou. Voel hoe het oplicht, voel hoe je eigenlijk alles al weet. Voel dat je er bént. Je staat er! In jouw aardse zijn draag je het licht van je ziel met je mee. Voel het maar in je hart. Je hebt je sterrenlicht hier verankerd op aarde. Jouw verlangen naar innerlijke bevrijding en bewustwording vertaalt zich nu in een nieuw begin. Geef je daaraan over. Laat je erdoor meenemen en vertrouw op het leven. Je hoeft het niet alleen te doen.

 

Wij zijn met elkaar verbonden. In het veld van de christusenergie ben jij verbonden met mij, met alle zielen die zich thuis voelen in dit veld. Voel de kracht van onze gebundelde energie. Het is niet een kracht die doet en actie voert, niet een kracht die druk bezig is. Het voelt meer als een vruchtbare bedding waar je in achterover kunt leunen. Het voelt als thuiskomen onder gelijkgestemden. Voel je eigen zielenfamilie vanuit je hart. Sommigen ken je, anderen niet. Sommigen zijn dichtbij, anderen ver weg. Hier in Nederland is jouw familie rijkelijk vertegenwoordigd. Je bent niet meer een eenling die zich tegen de gevestigde orde keert omdat je je er niet thuis voelt. Je hoeft niet meer die eenzame vechter te zijn.

 

Dit is een tijd van verandering. De gevestigde orde ligt overhoop. Er zijn geen zekerheden meer. Mensen zijn op zoek zonder dat ze weten waarnaar ze zoeken. Er is angst, er is leegte in de harten van mensen. Wat vanuit de mentale geest kon worden bedwongen, valt nu als los zand door je handen heen. Deze tijd vraagt om een diepe inkeer naar binnen, om een nieuw fundament onder de voeten.

 

Jullie zijn al een tijdje onderweg op het innerlijke pad. Daarom zijn jullie degenen die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Niet zozeer door iets te doen, of door actief en druk iets te willen veranderen, maar door in vreugde te zijn wie je bent. Je mag nu werkelijk ontspannen. We zijn er. Je bent er al. De Nieuwe Aarde is er en gaat zich nu geleidelijk aan verder manifesteren.  

 

Lang sluimerde de energie van de Nieuwe Aarde in de marges van jullie werkelijkheid, zoals in de kieren en randen van een gebouw. Ze kon nooit echt naar buiten treden. Als lichtwerker – degene die een nieuwe tijd voorbereidde – heb je in dit en in vorige levens vaak ervaren dat je je in die kieren en randen moest ophouden, en dat je er niet uit mocht of kon. Nu stort het hele gebouw ineen en kan het licht vrij stromen uit die nauwe hoeken en spleten. Jij mag er uit, jij bent vrij! Jouw energie is meer dan welkom nu. En hoewel het onwennig voor je voelt en je je afvraagt of het wel kan, vraag ik je: wees gul met je innerlijke gaven. Deel de wijsheid die je innerlijk hebt vergaard. De stilte, de rust, het mededogen in je hart zijn je grootste geschenken. Deel ze met anderen. Verberg jezelf niet langer.

 

Laat je licht stromen. Voel je thuis op deze aarde. Het is ook jouw planeet, ook jouw woonplek. Ik zie jullie allemaal twijfelen in onzekerheid. Zijn we hier wel welkom? Heeft de maatschappij wel een boodschap aan wat wij komen brengen? En het antwoord is: JA. Maar je hoeft niet te denken in termen van een maatschappelijke beweging. Houd het klein en eenvoudig. In jouw persoonlijke leven zijn er allerlei manieren waarop je je licht duidelijker tot stromen kunt brengen. Kijk maar eens naar hoe je nu leeft, in je dagelijkse omgeving. Kijk eens even hoe jouw energie daarin stroomt. Neem eens een situatie die je dagelijks tegenkomt, met je gezin, je partner of in je werk. Laat het spontaan in je opkomen. Laat jij zien wie je bent? Durf je je ware gezicht te tonen? Je weten, je wijsheid, je grootheid? Of houd je het terug? Uit angst en een oude schaamte die voortkomen uit het je lang hebben moeten verbergen in de kieren en randen .

 

Je moet wennen aan deze ommekeer. Sommigen van jullie projecteren het visioen van een Nieuwe Aarde steeds voor zich uit. Het komt nog, het ligt ergens in de toekomst. Niet hier en nu, maar elders. Ik zeg je: het is nu, de tijd is rijp, de geboorte van de Nieuwe Tijd vindt nu plaats, te midden van de chaos. Juist in de chaos, de vrije val waarin velen zich bevinden, ontstaat een opening in vele harten. Neem je plaats in, aarzel niet.

 

Hoe doe je dat? Hoe neem je je plaats in? Hoe spreek je, handel je, leef je vanuit je diepste weten, vanuit je ziel? Dat is immers het kenmerk van leven in de Nieuwe Tijd, dat je het leven vorm geeft vanuit verbinding met je ziel. Dat je meebeweegt op die stroom. Het antwoord is dan ook allereerst: volg je hart. Geef je over aan dat wat je inspireert en vreugde brengt. Wanneer je merkt dat de oude angst en de twijfel je vastgrijpen, buig je ernaartoe vanuit je hart, maar wees ook ferm: “dit is niet meer wat bij mij hoort, ik ben dit station gepasseerd. Ik ben door de poort heen. Natuurlijk kan ik het begrijpen als mijn menselijke zelf af en toe wordt overvallen door angsten, twijfel en gepieker. Maar ik laat mij daardoor niet meer omver kegelen.” Een tweede sleutel is: wees je bewust van dat wat jou vervult en inspireert, wat jou het gevoel geeft op de Nieuwe Aarde te zijn. Zoek die plekken of bezigheden of mensen op, want die brengen je terug bij je ziel, en doen je herinneren wie je echt bent. Wees vrij van het oude. Het is nu mogelijk op aarde. Je hebt de weg zelf vrij gemaakt.

 

Ik doe een beroep op jullie. Geloof in jezelf. Nog te vaak maak je jezelf klein in je gedachten. “Nee, ik ben nog niet vrij om te zijn die ik echt ben, want ik moet eerst nog dit oplossen, of dat veranderen, en ik ben bang en onzeker en ik twijfel of het gaat lukken. Dit kan allemaal wel waar zijn, maar waar geef je je aandacht aan?

 

Ik richt mijn blik op het goud in jou, de kern van liefde die het licht van de Nieuwe Tijd nu al uitstraalt. Ik nodig jullie uit dat zelf ook te doen. De richting van je blik te veranderen. Verwonder je over alle schoonheid, moed en wijsheid die in jou aanwezig is en die uit wil stralen naar anderen. Het is niet een kwestie van ego of hoogmoed om jezelf in dit licht te zien. Dit is het licht van God. God is niet een kracht buiten jou, maar een kracht die jou van binnenuit draagt en die onuitputtelijk sprankelend en creatief is. Verwelkom deze schitterende kracht in jezelf. Voel je eigen waardigheid. Voel dat jij dit mag zijn. Behandel het oude, zowel in jezelf als in anderen, met erbarmen. Maar laat je er niet meer door van de wijs brengen. Je bent verder dan dat.

 

Dat is mijn boodschap voor vandaag. Heel eenvoudig. Je bent er! We zijn er! De Nieuwe Tijd is begonnen. Laat het dansen door al je cellen. Laat het licht van je ziel  naar buiten stromen. Niet in een onevenwichtig, overmatig geven of in een strijd voor verandering. Laat het spontaan gebeuren, zoals de stralen van de zon vanzelf de ruimte instralen. Zoals een bloem vanzelf open bloeit en haar schoonheid vrijgeeft in de lente. Stroom mee met wat je hart je ingeeft en laat je niet in de luren leggen door je verstand, dat bezwaren inbrengt en alles in twijfel trekt. Zie het goedmoedig aan, de stem van de angst en de twijfel. Het is je vijand niet. Deze oude energieën trekken zich terug wanneer je je richt op vertrouwen en overgave. Beweeg mee op de energiestroom van de Nieuwe Aarde. Door jullie inspiratie, geloof en vreugde krijgt zij steeds voller gestalte.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net