Fran Tielemans

Een maand voor de Lente-equinox, en in de naweeën van een krachtige Volle Maan, kan je twee kanten op. Je kan beseffen dat je alleen maar dat op je pad krijgt wat je aan kan. Dat je alle liefde, wijsheid en kracht in je hebt om in en voor jezelf die harmonie, die relaties, die job, en dat leven te creëren die je voor jezelf verlangt, maar dat dit niét vanzelf gaat. Dat heeft tijd nodig, een positieve maar ook realistische (goed gegronde) mind-set, en veel bereidheid om te doen wat nodig is.

Wanneer je al die liefde en goede wil ziet bij alle initiatieven en samenwerking voor de voorbije Warmste Week, de ontelbare vrijwilligers die zich op allerlei platformen in de samenleving beschikbaar stellen, de moedige voorlopers die in de media nieuwe wegen wijzen op alle mogelijke gebieden, de massale bewustzijnsverhoging, dan kan je niet anders dan blij zijn.

Hoe meer je bij je eigen zelfliefde komt, hoe vaker je ook telepathisch contact zal ervaren van mensen met wie je vanuit het hart verbonden bent. Er gaat trouwens veel aandacht naar verbinding deze maand, aan hoe jij je meer kan gaan verbinden met anderen, naar het oplossen van oude pijn en angst rond verbinding, en naar het verder meebouwen aan nieuwe netwerken van liefde, spirituele broeder- en zusterschap.

Het is in januari dat de basis werd en wordt gelegd voor het komende jaar. De 9 in 2019 staat niet voor niets (o.a.) voor loslaten, afsluiten, voltooien. Probeer te zien wat nu echt mag losgelaten worden, en wat in tegendeel steeds meer op de voorgrond komt te staan, want bewust (maar rustig) focussen op dat laatste, zal je energie en vreugde geven. Dat zijn de bouwstenen van je nieuwe leven dat in de steigers staat - wat je in de loop van dit jaar steeds duidelijker zal voelen.

Je kan nog 4 dagen gebruik maken van de 22/4-trilling van deze maand. Zo'n hoge trilling kan je energetisch/emotioneel/mentaal wat onder druk zetten, maar alleen om je verder te krijgen op je weg. Het gaat helemaal over wat je op hoger level weet, ook in praktijk te gaan brengen, in je dagelijkse leven te gaan integreren. En ja, dat kost soms moeite, maar resulteert altijd in meer harmonie en een succeservaring, die je leert 'ik kan het inderdaad'.

Energieshifts en trillingsverhoging brengen vaak mee dat je plots dingen in een nieuw perspectief gaat zien, dat je je niet oké meer voelt bij kleine of grote keuzes die je eerder in je leven hebt gemaakt.

De instromende frequenties zijn nu zo hoog, dat het bijna niet meer mogelijk is om lang een weg te lopen die niét je hoogste weg is, het wordt al snel onhoudbaar. 2019 is dan ook het jaar van het keerpunt – voor al die aspecten van jezelf en je leven die een keerpunt nodig hebben. Het is ook het jaar van het kiézen, van het ontdekken wat eerder afleiding is op je weg, en wat hoofdzaak is voor je.

Wanneer je je hoogste energie wil neerzetten in dit leven, is het ook jouw verantwoordelijkheid om je lichaam in een zo goed mogelijke staat te brengen en te houden, en daar zal 2019 ook bij velen verandering in brengen. Je zal dié kracht in jezelf kunnen opdelven om dié dingen te doen, die jouw lichaam steeds meer een weerspiegeling maken van de stralende Ziel die je bent.

Mooi om te zien hoeveel mensen er uitkijken naar 2019! Niet zozeer omdat ze zo snel mogelijk uit 2018 willen, maar vooral omdat ze er zin in hebben! Het zijn die mensen die zoveel geleerd hebben afgelopen jaren, zoveel ingezien, zoveel losgelaten én hard hebben gewerkt om een nieuwe manier van denken, nieuwe gedragspatronen, nieuwe technieken, methoden en/of energieën te integreren in het dagelijks leefpatroon.

Hoe heftiger de innerlijke strijd, hoe heftiger vaak ook de projectie naar de buitenwereld toe, waar men dan met de hakken in het zand gaat staan om oude standpunten en visies te 'verdedigen'. Wie verandering omarmt - Je ziet ook dat het hen goed doet, je ziet vreugde, tevredenheid en rust.

Meer weergeven