Wat is E.T channeling?

 

Kijkend vanuit een breder perspectief dan ons is aangeleerd, zou je kunnen zeggen dat geen van ons enkel hier op aarde is ‘ontstaan’. Dit is het geval waar het ons DNA betreft (maar dat is een te groot onderwerp om nu hier te belichten) – maar het is zeker ook het geval waar het onze energetische codes betreft, onze Licht- of Ziels-connecties met het Al Wat Is, of de Bron.

 

Dit kan een uitdagend onderwerp zijn voor mensen die helemaal nieuw zijn met deze materie – en natuurlijk zijn we niet ‘daadwerkelijk’ op te splitsen in ‘laagjes’ (omdat alles met elkaar verworven is en tenslotte EEN heelheid vormt) > Echter omdat wij lineair denkend opgevoed zijn, en omdat beelden soms meer zeggen dan duizend woorden; hier toch even een ‘laagjes-uitleg’ om een eerste indruk te geven van wat ET-channeling nu eigenlijk is (en hoe dit kan bestaan).

 

Zoals ik ben gaan begrijpen na de vele jaren van contact met onze sterrenfamilie, zijn wij als mensen allemaal unieke individuele extensies van onze eigen ziel. Deze individuele ziel kan gezien worden als onze eerste energetische link met de Bron, God of Al Wat Is (hoe je het ook wilt noemen).

 

Via onze ziel, kunnen we ons bewustzijn nog verder ‘omhoog’ focussen (naar een nog hogere trilling) – tot op het niveau van de zogenaamde ‘Over-ziel’.

 

Deze kan op zijn buurt gezien worden als een HUB of collectie van individuele zielen. Het is vanaf dit niveau – dat andere zielen, van levens op andere planeten en in andere Universa, energetisch contact met ons kunnen leggen – en via welke weg wij met onze individuele ‘zelf’ (of Persona Zelf) bewust contact kunnen leggen met hen.

 

Dit is in het kort wat ET-channeling is; het creëren van een energetische kruis-verbinding via de overziel, met andere aspecten van het Zelf.

Deze aspecten waren er altijd al - maar bestaan (of bestonden) ‘buiten’ onze planeet of dimensie, waardoor er – behalve puur energetisch contact – (meestal nog) geen mogelijkheid bestaat om op een andere manier contact met hen te leggen. 

 

Dit type energetische (her)verbinding kan leiden tot een completer begrip van de Persoonlijke Zelf als multidimensionale mens, samengaand met sterke sensaties van liefde en vrede. 

 


 

Hebben wij dit type contact nooit eerder gehad?

 

Wij hebben zeker ook in het verleden contact met onze ET familie gehad, in sommige gevallen zelfs fysiek en ook op grote schaal. Maar het merendeel van de geringe hoeveelheid informatie die daarvan is overgebleven, wordt in onze huidige maatschappij (tot nog toe) veelal aan de kant geschoven, al begint dit nu langzaam te veranderen.

 

Een andere reden is dat de meeste wezens – die wij onze interstellar familie zouden kunnen noemen, met hun focus gericht zijn in een andere dimensie / op een andere frequentie. Dit doet het lijken alsof zij eenvoudig niet bestaan voor mensen die zich enkel beroepen op fysieke zintuigelijke waarneming in onze dimensionale realiteit.

 

Dit heeft te maken met de dichtheid van onze dimensie, en de energetische collectieve overeenkomst van de mensheid als ras om het Leven op een bepaalde manier te ervaren gedurende onze incarnatie op aarde.

 

Met andere woorden: wij hebben er op zielsnivo voor gekozen (voor het ervaren van dit ‘verhaal’) om geboren te worden in een tijd waarin dit Universele contact vooralsnog grotendeels vergeten lijkt te zijn. Echter, gedurende ons leven, en zeker ook voor de komende generatie, kunnen veel van deze connecties opnieuw herinnerd en dus ook weer als veel ‘wezenlijker’ voor ons ervaren worden. 

 

De YahYel laten ons weten dat dit alles een potentieel onderdeel is van onze huidige ascentie. Mensen beginnen zich de heilige verbinding met zichzelf (lees: hun Hoger Zelf) te herinneren - en dus ook met andere, meer multi-dimensionale aspecten van henzelf. Dit begint doorgaans op een onbewust niveau. Gaandeweg komt dit alles echter steeds meer op de voorgrond te staan. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en speelt zich dan ook vaak af op verschillende lagen van ons Bewust-Zijn (zowel fysiek als non-fysiek). 

 

Non-fysieke voorbeelden van deze ontwikkeling kunnen bijvoorbeeld zijn: het gevoel van heimwee naar een andere wereld, emotioneel reageren op een beschrijving van zo’n wereld door een andere persoon, of het krijgen van heldere visioenen of zelfs het ervaren van concrete contact-momenten met jouw sterren familie op een bepaald punt in je leven.

 Fysieke voorbeelden van deze ontwikkeling kunnen zijn: visuele of fysieke contact ervaringen hebben (als het hebben van een ufo-sighting), meer (nieuws-) berichten waarnemen over het bestaan van UFO’s (zoals bv de publieke erkenning van het bestaan van UFO’s door het Pentagon in de zomer van 2020), video’s over ET-Contact die onder jouw persoonlijke aandacht komen, podcasts, televisie- en social media berichten uit die hoek, en misschien zelfs vrienden en familie die er ook wat vaker iets over laten vallen of hun nieuwsgierigheid uitspreken naar dergelijke onderwerpen. 

 

Deze ontvouwing van wat tot nog toe meestal ‘Disclosure’ * wordt genoemd (* het wereldwijd bekend worden dat er intelligent buitenaards leven bestaat, waar wij contact mee kunnen maken en in veel gevallen ook al gemaakt hebben), zal uiteindelijk op een zeer synchronistische manier vorm krijgen zowel op fysiek alswel non-fysiek nivo. 

 

Met onze wereldwijde ontwaking (Awakening), versoepeld onze linaire tijd-ruimte beleving – waardoor meer informatie van zowel levens vanuit (wat wij noemen) de ‘toekomst’ alswel het ‘verleden’ nu voor steeds meer mensen – op steeds makkelijker wijze beschikbaar komen (via dromen etc).

 

Deze informatie wordt gaandeweg ook steeds gemakkelijker te integreren, met een veel dieper begrip van ‘het grotere plaatje’. Wij ontwikkelen ons in wezen collectief van het channelen ‘van’ al deze informatie – naar het belichamen ervan.

 

Tot die tijd, herinneren wij ons middels het channelen van individuele stukken of groepsaspecten van ons Grotere Zelf, steeds meer antwoorden op vragen als; ‘Wie ben ik’ en ‘Waarom zijn wij hier’ ? 

 

Het is juist omdat  zovelen van ons nog met deze vragen rondlopen – dat Extra-Dimensionale ‘aspecten’ van ons Groter Zelf – juist nu zo actief en op deze wijze contact met ons opnemen. Dit is om ons te begeleiden in deze bijzondere individuele en collectieve ontdekkingsreis – als wij dat wensen en daarmee resoneren natuurlijk.

 

Deze intergalactische en multidimensionale reis is van ons allemaal. Er zijn vele variaties van channeling, en op een bepaalde manier channelen we allemaal altijd wel iets (al is het maar onze eigen absoluut unieke persoonlijkheid). Een kunstenaar, een danser, een chef-kok, dromer, uitvinder, technicus...je kunt het zo gek niet bedenken, ook dit zijn allemaal vormen van channelen. 

 

In de dans van het Leven zijn wij allen elkaars spiegels en docenten. En of er nu een affiniteit ligt met het idee van een meer ‘Kosmische’ verbinding of niet – wij zijn allemaal verbonden vanuit dezelfde Bron van Onvoorwaardelijke Liefde.

 

Hoe werkt dit type channeling?

© Wieteke Koolhof
www.design4awareness.com