Petra Stam

Besef dat je zelf (nieuwe) keuzes kunt maken, acties kunt ondernemen en dus ook de verantwoordelijkheid hebt om jouw persoonlijke wensen te laten volgroeien. Sta tijdens deze nieuwe maan vooral ook stil bij je wortels: Is je basis sterk genoeg? Welke behoefte aan steun heb jij? Wil je ergens bij horen? Het is extra belangrijk nu om ook te voelen en aan te geven wat jij nodig hebt, want anders ga je op eieren lopen om anderen veiligheid te geven terwijl je dat aan jezelf niet doet.

Wat nog niet voldoende is gegroeid, krijgt van de Zon een extra zetje. Tijdens deze volle maan kun je het licht ook op jezelf betrekken: kijk wat goed gaat en welke zaken wel wat meer in het licht mogen komen staan. Licht prikkelt het zenuwstelsel en maakt je alert en actief dus gebruik die energie om jezelf doelgericht en actief in de buitenwereld te laten zien. Het thema bij deze maan is ‘rijping’.

De Bloemmaan draagt het thema ‘groeikracht en verbinding’ en tijdens de nieuwe maan in deze periode is het belangrijk om je energie doelgericht te gebruiken om zo de groei vorm te geven waar jij naar streeft.

De volle Bloemmaan heeft het thema ‘groeikracht en verbinding’. Voor onszelf betekent dit: in verbinding blijven met je wensen en plannen, en bijzaken van hoofdzaken scheiden, zodat je groeit of succes hebt op het gebied waar jij dat verlangt.

De nieuwe maan staat in Stier. Dit geeft een rustige, tevreden en koesterende energie. Door te leven naar je inzichten heb je de mogelijkheid om een verandering in je leven teweeg te brengen of een persoonlijk probleem op te lossen. Doe het vooral anders dan je hiervoor deed! In het groot kunnen nieuwe ideeën (die bij de nieuwe tijd horen) een breder bereik hebben in de wereld.

De volle Maan van het Ontwaken staat in Schorpioen. Dit maakt het tot een intense volle maan, omdat je diepe gevoelens kunt hebben die je misschien niet direct kunt bevatten en niet makkelijk onder woorden kunt brengen. Toch kun je juist ook kracht putten uit je gevoelens: probeer ze te begrijpen, te verwerken, een plek te geven of haal de gezonde energie uit een weggestopt gevoel zodat het een kracht wordt.

De natuur warmt op en wordt actiever, en wij trillen mee op die vuurkracht. De sapstroom in planten en bomen komt weer op gang, de vogels fluiten en de eerste insecten zoemen door de lucht. Alles staat in het teken van de terugkeer van de lente. De behoefte om de droomzaadjes die je eerder hebt gezaaid te laten uitkomen, groeit. Je innerlijke vermogens groeien en kunnen zich manifesteren in de buitenwereld.

Het laat je stilstaan bij een emotionele overtuiging en hoe je daardoor bepaalde angsten zelf waarmaakt. Hoe of waardoor ondermijn je jezelf? Omdat dit om een pijnlijke ervaring gaat, is het waarschijnlijk moeilijk dit onder ogen te komen. Het vraagt om een bewustzijnsverandering om dit te kunnen transformeren. Door te stoppen met het voeden van een ‘giftige’ overtuiging kun je uit die energie stappen...

De volle Sneeuwmaan draagt het thema ‘kiemkracht en ontkiemen’. Het laat zien dat alle levende wezens alles wat ze nodig hebben in zich dragen en dat dit onder de juiste omstandigheden tot bloei kan komen. Besef onder deze volle maan dat je eigenlijk alles wat je maar wilt kunt creëren. Word je bewust van je mogelijkheden. Wat wil jij het liefst laten groeien de komende tijd?

Het thema ‘zuivering en diepgang’ speelt ook bij ons: door de diepte in te gaan bij jezelf, zul je beseffen wat je echt wilt (laten ontwaken). In je hart liggen ook wensen te sluimeren. Door te (h)erkennen welke ambities of wensen je hebt en bijzaken van hoofddoelen te onderscheiden, kun je bewust aandacht geven aan datgene wat je leven wilt inblazen. Het is nog niet de tijd om plannen ten uitvoer te brengen, maar wel de tijd om ze uit te diepen en een goede basis te geven.

Meer weergeven