The Soul's Journey towards conscious creation

Een verdiepende serie van de in 2002 gechannelde Lichtwerkerserie door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen in het Engels.

 

 

Er wordt vaak gezegd dat "je je eigen realiteit creëert", maar de essentiële vraag is welk deel van jou creëert of aantrekt wat er met jou gebeurt.

 

Jeshua maakt onderscheid tussen drie niveaus van creatie of oorzakelijkheid:

 

1. Het materiële of fysieke niveau

 

 2. Psychologisch of karmisch niveau

 

 3. Het bewuste niveau

 

1. Het materiële niveau is het meest oppervlakkige niveau: hier gelden de wetten van de fysica en de biologie en lijkt er geen sprake te zijn van een bewuste keuze. Volgens de wetenschap wordt de buitenwereld (inclusief onze hersenen) geregeerd door puur mechanische wetten: wie we van binnen zijn is simpelweg het resultaat van onze hersenchemie, genetische opmaak en een heleboel natuurwetten.

 

Dit op wetenschap gebaseerde wereldbeeld elimineert de ziel uit de werkelijkheid, niet alleen theoretisch maar ook praktisch. Het weglaten van de ziel leidt tot een "wereld zonder ziel" en dit is precies waar we op wereldschaal getuige van zijn.

 

Jeshua stelt dat het fysieke niveau zijn eigen wetten heeft, maar niet zelfvoorzienend is. De werkelijke oorzaken van alles wat in de materiële wereld gebeurt, liggen buiten het fysieke niveau.

 

2. Vanuit het perspectief van de ziel is wat op het materiële niveau gebeurt het resultaat van een fundamenteler scheppingsniveau, niet mechanisch maar spiritueel van aard.

 

Op dit spirituele niveau zijn er psychologische en energetische wetten die ervoor zorgen dat de ziel vooruitgaat en evolueert volgens de wetten van aantrekking en karma. Deze wetten zijn meestal gebaseerd op onbewuste of halfbewuste overtuigingen, angsten en verlangens.

 

3. Hoewel het tweede scheppingsniveau een noodzakelijk onderdeel is van de evolutie van de ziel, is het uiteindelijk de bedoeling dat de ziel verder gaat en het niveau van bewuste schepping bereikt. Op het niveau van bewuste keuze stijgt de ziel uit boven onbewuste emoties zoals angst, verlangen en woede, die in feite emoties zijn die de persoonlijkheid regeren wanneer deze is losgekoppeld van de Bron, van het op het hart gebaseerde bewustzijn. Wanneer we aankomen op het bewuste niveau van creatie, zijn we werkelijk vrij en alleen dan kan gezegd worden dat we werkelijk "onze eigen werkelijkheid creëren".


Het grootste probleem waar we allemaal mee te maken hebben is: hoe niveau 2 los te laten en naar niveau 3 te gaan. Dat wil zeggen, hoe van onbewuste aantrekking naar bewuste creatie te gaan.

 

Er zijn drie stappen:

- de illusie van "objectieve werkelijkheid" loslaten (het idee dat niveau 1 alles is wat er is en dat je slechts een slachtoffer bent van willekeurige omstandigheden)

 

- voorbij het emotionele niveau (niveau 2) komen: de greep op je herkennen van sterke emoties en overtuigingen, die je gevangen houden in zelfvernietigend gedrag en/of karmische verstrikkingen

 

- bereik vrijheid en ware bevrijding: accepteer uitdagingen als voertuigen voor groei, laat zware gehechtheid aan emoties en gedachten los, herken de aanwezigheid van schoonheid, liefde en wijsheid.

 

In deze serie channelings zal Jeshua de drie niveaus van creatie bespreken en zich vooral richten op hoe je van onbewuste naar bewuste creatie kunt gaan.

 

Pamela's channelings van Jeshua worden voorafgegaan door een inleidende meditatie van Gerrit. De online lezingen van deze series zijn afzonderlijk te volgen. Om er één bij te wonen is geen kennis van de vorige lezingen nodig.

De serie bestaat uit 6 delen:

 1. The big picture: from unconscious causation to conscious creation.

 

Jeshua schetst de drie niveaus van creatie en helpt je te begrijpen waar je bent.

 2. The young soul’s journey: entering duality and the cycle of incarnation.

 

Jeshua zal de emotionele achtbaan van onbewuste creatie uitleggen en karmische relaties en de cyclus van dader- en slachtofferlevens bespreken. 

 3. The mature soul’s journey: discovering the meaning of suffering. 21 juli 2024

 

Jeshua zal verduidelijken hoe de ziel wordt aangetrokken tot wat ze wil leren. De ziel trekt omstandigheden aan die haar blinde vlekken centraal stellen. De ziel trekt duisternis aan (crises, uitdagingen) om zichzelf in staat te stellen er licht op te laten schijnen. De basismotor achter dit scheppingsproces is nog steeds Emotie, maar naarmate je volwassener wordt en naar hogere niveaus van evolutie gaat, wordt de basismotor Bewustzijn. 

 4. The old soul’s journey: the awakening of the soul as a conscious creator. 18 augustus 2024

 

Als je je realiseert dat je zelf aantrekt wat er met je gebeurt, begin je je bewust te worden van je blinde vlekken, en terwijl je dat doet, groeit je innerlijke licht. Je trekt steeds meer levenssituaties aan die je hogere bewustzijn weerspiegelen. Je wordt nog steeds uitgedaagd door het leven, maar je gaat je uitdagingen aan met dieper bewustzijn en gratie, en de reis wordt lichter en vreugdevoller. 

 

 5. The role of lightworkers or spiritual teachers: challenges for the old soul who takes on the role of spiritual teacher. 15 september 2024

 

Wanneer je langzaam het stadium van bewuste creatie bereikt, gemarkeerd door een dieper gevoel van vrede en helderheid, is er een verlangen in de ziel om licht en kennis met anderen te delen. In deze channeling gaat Jeshua in op de vreugde en uitdagingen van zielen die ernaar streven om les te geven of te genezen. 

 

❥ 6. What happens after ascension? 20 oktober 2024

 

Wanneer je het niveau van bewuste creatie bereikt, ben je vrij om van het "wiel van karma" te springen en op nieuwe manieren te evolueren. Jeshua legt uit wat er gebeurt na ascensie en nodigt je uit om je te verbinden met het gevoel van vrijheid en ware creativiteit dat bij dit niveau hoort. 

 

Hoewel de serie een geheel vormt, kunnen de delen ook afzonderlijk gevolgd worden (zonder voorkennis).