Gerrit Gielen

Iedereen die naar de roerige tijd kijkt waarin we leven is het eigenlijk over één ding eens: de wereld is aan het veranderen. Sommigen geloven dat deze veranderingen noodlottig zullen uitpakken en voorzien in de toekomst rampen. Anderen – zoals ik – geloven dat er een tijd komt waarin de mensen meer in harmonie met zichzelf en de aarde zullen leven, een tijd van vrede en voorspoed.

Onderdrukt de goeroe het ego van zijn volgelingen? Of blazen de volgelingen het ego van de goeroe op door bewust hun eigen ego te onderdrukken? Dus, als er iemand in jouw gezin, of een groep waar je een deel van uit maakt, rondloopt met een heel groot ego, vraag je dan eens of jij jouw ego niet teveel onderdrukt. Dat ego, dat moet er namelijk ergens uit, en als het niet bij jou is, dan bij een ander lid van de groep, of het gezin, waar jij deel van uit maakt.

Een kind dat op aarde wordt geboren, wordt geacht zich aan te passen en te leren luisteren. De wil van de baas is wet en een eigen mening wordt niet op prijs gesteld. Met andere woorden als kind leer je dat je geen autoriteit over je eigen leven hebt: je moet je aanpassen, anderen weten het beter dan jij. Anderen hebben de autoriteit over jouw leven. Anderen weten beter wat goed voor jou is. Het geloof in autoriteiten buiten je zit heel diep in een mens, het gaat veel verder dan blindelings...

Naarmate het bewustzijn groeit, wordt dit steeds meer als zodanig herkend: in plaats van karma wordt er dan gesproken over een zieleplan. In een volgende fase, waarin het bewustzijn nog verder samenvalt met de ziel, wordt wat je overkomt in je leven helemaal gezien als een eigen vrije keuze. De reis terug naar het licht is dan bijna voltooid.Wij komen in onze praktijk regelmatig mensen tegen die negatieve ervaringen hebben opgedaan met spirituele organisaties. Machtsmisbruik en erger lijken eerder de norm te zijn dan uitzondering. De goeroe in spé voelt zich verheven boven zijn medemensen; zij dienen voor hun eigen bestwil naar hem te luisteren en hem te volgen. Hij kent immers de waarheid, zijn medemensen zijn dwalende. Hoe herken je spirituele leraren die integer zijn?

We kunnen onze innerlijke wereld niet ongestraft verwaarlozen. De prijs die we daarvoor betalen zien we om ons heen. Vandaar deze korte handleiding. Daarin drie lessen over je binnenwereld die je eigenlijk al als kind had moeten leren op school.

Om te beginnen is daar in Nederland ruimte voor. In de zeventiende eeuw was Nederland het enige land op de wereld waar vrijheid van denken bestond. Een klimaat van vrijheid van denken is natuurlijk een voorwaarde voor spirituele groei. Het is de combinatie van deze drie factoren – vrijheid van denken, het kind stimuleren om een eigen mening te vormen, herwaardering van het vrouwelijke - die er voor zorgt dat er in Nederland in alle stilte een periode van spirituele opbloei begonnen is...

We leven in een tijd waarin op angst en dualiteit gebaseerde relaties plaats maken voor op liefde gebaseerde relaties. Een op dualiteit gebaseerde relatie is een relatie waarin jij denkt dat de ander jou compleet maakt. Een op liefde gebaseerde relatie is een relatie waarin jij de ander wilt helpen om uit te groeien tot een compleet mens; het is een relatie tussen twee mensen die elkaar willen stimuleren als ziel geboren te worden, om hier samen op aarde te stralen.

Meer weergeven