Gerrit Gielen

We leven in een tijd waarin op angst en dualiteit gebaseerde relaties plaats maken voor op liefde gebaseerde relaties. Een op dualiteit gebaseerde relatie is een relatie waarin jij denkt dat de ander jou compleet maakt. Een op liefde gebaseerde relatie is een relatie waarin jij de ander wilt helpen om uit te groeien tot een compleet mens; het is een relatie tussen twee mensen die elkaar willen stimuleren als ziel geboren te worden, om hier samen op aarde te stralen.

Gewandeld met Pamela in de duinen. De hei staat in bloei - prachtig. Pamela is begonnen aan haar nieuwste boek: “De verboden man spreekt.” Gesproken over het mannelijke en vrouwelijke. Mensen hebben het contact met hun ziel verloren. Voor vrouwen betekent dat verlies van contact met de innerlijke man. Gevolg: gevoelens van machteloosheid en uiteindelijk depressie. Voor de man: het verlies van contact met de innerlijke vrouw die hem verbindt met de bron. Gevolg: angst die tot agressie leidt....

Helaas, ik zie maar al te vaak dat mensen niet kiezen voor het gezelschap van zielemaatjes, maar juist voor het gezelschap van mensen die het licht proberen te doven. Kies daarom je vrienden goed. Er zijn veel mensen die zeggen dat ze het beste met je voorhebben, terwijl ze jou in feite claimen en omlaag trekken. Ze denken dat ze goede vrienden zijn, ze geloven misschien echt dat ze jou helpen, en wellicht denk jij ook zo over hen. Ze doven echter je licht...

Wat is er eigenlijk aan de hand? Je bent geen meester over je innerlijke wereld. Je angsten zijn de baas. Die bepalen je gedachten; en het zijn zorgelijke gedachten die de slaap bij je weghouden. Er is sprake van innerlijk leiderschap als je gedachten voortkomen uit je diepste bron – en die bron is liefde. Vanuit die bron ben jij, is jouw innerlijke wereld, het uitgangspunt. We herstellen ons innerlijk leiderschap door bewust te gaan werken aan de wond die ons als kind is toegebracht.

Wie van ons kan echter zeggen dat hij helemaal aanwezig is op aarde, aanwezig met hart en ziel? Kun je je voorstellen dat je helemaal aanwezig bent met je hart en je ziel, ieder moment van de dag, ieder moment van je leven. Zou je je dan nog afvragen waarom je hier bent, wat je hier doet? Nee, je zou weten, je zou zijn. Zou je ooit nog twijfelen, bang en angstig zijn? Nee, angst en twijfel ontstaan daar waar we niet helemaal aanwezig zijn...

Er zijn heel veel engelen geïncarneerd op aarde, en iedere engel heeft zijn eigen reden om dat te doen. Maar er is ook een algemene reden: om de aarde te helpen. Door de aanwezigheid van al die engelen, van al die lichtpuntjes, wordt de menselijke samenleving als geheel wat lichter en gevoeliger. Wordt de trilling van onze wereld als geheel wat verhoogd. En dat gebeurt vooral als die engelen weer weten wie ze zijn, weer zelfvertrouwen krijgen: dan gaat hun licht pas echt stralen.

We proberen onze angsten te overwinnen door ons aan te passen aan de energieën en regels van deze wereld. Dit kunnen we alleen bereiken door onszelf innerlijk te verdelen en te labelen: sommige delen zijn goed, andere slecht. De slechte delen moeten onderdrukt worden. Wat kunnen we doen? Hoe maak je jezelf weer heel, weer één? Daarvoor moeten we eerst de ware aard van eenheid begrijpen.

In veel spirituele teksten kom ik het begrip 3D tegen, de D staat voor dimensie. Daarmee wordt dan onze fysieke wereld bedoeld. Ik om ook vaak het begrip 5D of hoger tegen, dat heeft te maken met iets voorbij de fysieke wereld. Hoe meer D’s hoe belangrijker het is blijkbaar. Hoe zit dat met al die D's?

Als we ons eenzaam voelen, verlangen we naar een medemens. Als we die willen vinden, zullen we eerst moeten leren onszelf te zien als een mens. En net zoals een mens een rechter- en een linkerkant heeft, beschikt hij innerlijk over een mannelijke en een vrouwelijke kant. Pas als we beide kanten weer helemaal toelaten, eindigt de eenzaamheid.

Zo eenvoudig ligt het niet. Mensen die channelen geloven doorgaans in wat ze doen en zijn vaak oprecht geschokt als hun voorspellingen niet uit blijken te komen. Het gaat in het algemeen om gevoelige, paranormaal begaafde mensen die in staat zijn contact te maken met niet-fysieke entiteiten. Ze zijn er van overtuigd dat die entiteiten hen betrouwbare en belangrijke informatie doorgeven. Wat gaat er dan fout? Het probleem is de astrale wereld die ons omringt...

Meer weergeven