Boeken van Pamela Kribbe

 

Mocht je via de onderstaande links een boek bestellen, dan ontvangen wij van bol.com een extra percentage van de verkoopprijs en daarmee kan je ons werk steunen als je wilt.

 


 

De verboden man spreekt


Dit boek is een vervolg en aanvulling op De Verboden Vrouw Spreekt. In dat boek channelde ik Maria Magdalena over de verwonding van de vrouwelijke energie en de noodzaak voor vrouwen om, door oude blokkades en angsten heen, hun eigen kracht en onafhankelijkheid te ontwikkelen.

 

In de jaren na publicatie van dit boek besefte ik steeds duidelijker dat niet alleen vrouwen het slachtoffer zijn geweest van verarmde, onderdrukkende beelden over vrouwelijkheid.

 

Er was en is ook een taboe op hartsverbonden mannelijkheid.

 

Mannelijkheid is lang gedefinieerd in termen van macht en controle. Een echte man beheerst zijn emoties, beschermt anderen en is niet kwetsbaar. Deze nadruk op sterk zijn en controle heeft mannen verbannen uit hun hart. Ze zijn innerlijk verwond geraakt en missen de verbinding met hun vrouwelijke energie.

 

In mijn nieuwe boek komt ‘de verboden man’ tot spreken.

 

De verboden man is de man die niet past in de gevangenis van het  traditionele manbeeld. Hij vertegenwoordigt vrijheid, vernieuwingsdrang, gevoeligheid en moed. Deze mannelijke hartskwaliteiten zijn onderdrukt geraakt, en in het boek channel ik Jeshua over de (destructieve) gevolgen daarvan voor mannen, individueel en wereldwijd.

 

Jeshua wijst op het enorme en urgente belang van een hartsverbonden mannelijke energie, zowel voor mannen als voor vrouwen.

 

Op zielsniveau draagt ieder mens beide polen in zich.

 

Alleen als beide energieën, de mannelijke en de vrouwelijke, de overgang maken van een ego gebaseerd naar een hartgedragen bewustzijn, kan er balans ontstaan in onze liefdesrelaties, en bovenal in onszelf.

Download de inhoud- en inleiding


Op weg naar een Nieuwe Tijd

 


In dit boek worden levensthema’s behandeld die te maken hebben met de overgangstijd waarin we ons bevinden.

 

Deze overgang is allereerst een innerlijk proces: de geboorte van een nieuw bewustzijn op Aarde.

 

Het oude bewustzijn dat is gebaseerd op angst, macht en controle heeft geleid tot een uitputting van de Aarde, een verschraling van menselijke relaties en een verscheurdheid in het menselijke hart. In dit boek wordt deze verscheurdheid beschreven en benaderd vanuit het perspectief dat je als mens in wezen een tijdloze ziel bent, die de reis op Aarde aangaat vanuit het verlangen om levenservaring op te doen en die te transformeren tot wijsheid.Vanuit dit perspectief is het van essentieel belang om het contact met je ziel te bewaren of te hervinden, terwijl je ondergedompeld bent in de wereld van alledag met haar vele prikkels, uitdagingen en verwachtingen. Vanuit een hersteld contact met de ziel krijgt de verbinding met anderen en met de Aarde een nieuwe dimensie: er is meer ruimte voor openheid, eigenheid en respect.


De verboden vrouw spreekt

 

 

Maria Magdalena gaat in dit boek in op de diepe wonden die door de strijd tussen de seksen zijn geslagen in zowel mannen als vrouwen. Bij vrouwen bevindt die wond zich energetisch in de buik en hangt die samen met een gebrek aan eigenwaarde, een te grenzeloze gevoeligheid en het terughouden van de eigen kracht en creativiteit. Bij mannen ligt de wond eerder in het hart, waar het gevoel zetelt. Mannen zijn door een eenzijdige definitie van mannelijkheid verbannen uit hun eigen gevoelswereld, hun intuïtie en sensitiviteit, hetgeen kan leiden tot gevoelens van vervreemding, innerlijke kou, een sterk mentaal gerichte energie en soms agressie.

In beide geslachten heeft de verwonding geleid tot een breuk in het contact met de ziel. Je hebt beide energieën, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, nodig om je ziel te voelen en je pad te vinden.Als je één van beide innerlijk afstoot, uit angst of onwetendheid of indoctrinatie, raak je innerlijk verlamd en beschadigd. Je relaties weerspiegelen deze onevenwichtigheid. het helen van de innerlijke wond vraagt allereerst om een toewijding aan onszelf; het vraagt om een helder en tegelijk zacht bewust worden van onze pijn. Maria Magdalena wijst in het boek wegen aan naar zelfheling voor zowel mannen als vrouwen. Ze legt uit waarom de mannelijke en de vrouwelijke energieën in een strijd verwikkeld zijn geraakt en hoe mannen respectievelijk vrouwen hun eigen specifieke wond kunnen helen. Ze gaat ook in op de rol van verliefdheid en relaties daarin.


Wat mij persoonlijk raakte tijdens het schrijven is de verbinding die tot stand kwam met mijn eigen wond in het buikgebied. Ik voelde dat ik veel te lang in de hogere chakra’s had geleefd, me sterk had geïdentificeerd met de “hogere gevoelens” van het hart, met empathie en versmelten en verbinden. Maar mijn “lagere emoties” zoals passie, creativiteit, vrijheidsdrang en avontuurlijkheid had ik weggedrukt. Tijdens het schrijven begon ik met een cursus tekenen en schilderen, wat ik nog nooit had gedaan, en er kwam een explosie van passie en emotie los. Heel mooi maar ook verwarrend. Ik voelde me krachtiger en zelfbewuster worden, en dit had effect op al mijn relaties. Ik ging me steeds meer geaard voelen en ervaarde tegelijk het verdriet om al die jaren van gebrekkige aarding en onvolledig aanwezig zijn. Het was en is een turbulent proces en ik vind het bijzonder om te ervaren hoe ik deze transformatie herken in vrijwel alle mensen die ik tegenkom op mijn workshops en lezingen. Het is een collectief proces, dat is me duidelijk geworden, en ik hoop dat dit nieuwe boek iets kan bijdragen aan onze gezamenlijke heelwording en innerlijke bevrijding.

 

Bezield Leven

 

 

Bezield leven is voor mensen die hun leven vorm willen geven vanuit hun diepste inspiratie.


Contact maken met de ziel heeft te maken met vertrouwen op je gevoel, geloven in je scheppingskracht en overgave aan de goddelijke Bron. Je individuele bezieling vinden is een zoektocht naar binnen, waarbij je onderscheid leert maken tussen de taal van de angst en die van de ziel.

 

Om gehoor te geven aan dit verlangen naar bezield leven, wordt er van je gevraagd dat je je angsten aanziet, je twijfels doorbreekt en echt gaat vertrouwen op je eigen unieke kracht. In al de jaren dat ik Jeshua bij me voel, is het me duidelijk geworden dat dit zijn belangrijkste boodschap en oproep is aan ons: sta op en wees die je echt bent, geloof in jezelf en in wat je te delen hebt met deze wereld, laat je licht stralen.


 

De eerste helft van dit boek bestaat uit channelings van Jeshua die ons op verschillende manieren oproepen ons los te maken van oude angsten en twijfels en in onze kracht te komen: niet de kracht van macht en ego, maar de kracht van vertrouwen, eenheidsbewustzijn en compassie. Dit is de geboorte van het christusbewustzijn in ons.

 

In de tweede helft van het boek spreekt Maria. Dit deel van het boek is geboren uit een andere inspiratie die ik de laatste jaren steeds duidelijker ben gaan voelen: de wedergeboorte van de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie is onlosmakelijk verbonden met het thema ‘leven en werken vanuit je hart’. Het hart is het centrum van het gevoel, van de vrouwelijke energie, van de intuïtie en het je verbinden met de ander. Om ons hart te openen, dienen we weer in volle verbinding te staan met onze vrouwelijke energie. Dit is niet vanzelfsprekend, aangezien de vrouwelijke energie in onze geschiedenis onderdrukt is geweest en daardoor ook in ons als individuen (zowel man als vrouw) verwond is geraakt.

 

Maria spreekt in het boek over de oorsprong van deze verwonding en hoe we haar kunnen helen. Tevens spreekt ze over ouderschap, de nieuwetijdskinderen en omgaan met hooggevoeligheid. Ik ervaar Maria’s energie als zacht, koesterend en tegelijk zeer onafhankelijk en vrij, heel anders dan het traditioneel van haar geschetste beeld van de devote, dienstbare moeder.

 

Het boek wordt afgesloten met een reeks Vragen en Antwoorden, waarin Jeshua en Maria vragen beantwoorden die tijdens publieke channelings werden gesteld. Veel van deze vragen gaan over werk en spiritualiteit, en tevens worden vragen behandeld over gezondheid, geld, relaties en de Nieuwe Tijd. 

Download de inhoud- en inleiding

Nacht van de ziel

 

In dit boek staat Pamela’s persoonlijke verslag van haar Nacht van de Ziel. Ze vertelt over de neerwaartse spiraal die leidde tot een extreme, grensoverschrijdende bewustzijnstoestand en uiteindelijk tot een gedwongen opname op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dit boek is een zoektocht naar betekenis, een poging tot interpretatie van wat haar overkwam.

 

Naast het vertellen van haar persoonlijk verhaal gaat Pamela in op de vraag welke rol de psychiatrie kan spelen en pleit ze voor een brug tussen de spirituele en reguliere benadering. Ook gaat Pamela in op de excessen die in de spirituele hoek kunnen ontstaan. Het tweede deel van dit boek bestaat uit een serie gechannelde teksten over de Nacht van de Ziel met heldere, liefdevolle informatie over innerlijke groei en bewustwording.


Download de inhoud- en inleiding

Gesprekken met Jeshua


Gesprekken met Jeshua’ bevat de Lichtwerkersserie, waarin de herkomst wordt beschreven van de zielegroep van lichtwerkers en tevens hun bestemming op aarde in deze tijd.

 

Er wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende fasen in de overgang van een ego-gebaseerd naar een hartgedragen bewustzijn.

 

Aansluitend volgt een serie publieke channelings die uiteenlopende onderwerpen behandelen zoals relaties, werk, ziekte, seksualiteit en nieuwetijdskinderen.


 
Er is ook een hoofdstuk toegevoegd over hoe Pamela in contact kwam met Jeshua en wat channelen volgens haar inhoudt. 

Een prachtig, helder en liefdevol boek dat op zeer overzichtelijke wijze inzicht biedt in de evolutie van de ziel.

 

De channelings geven antwoord op vele levensvragen, en dit op een manier die nergens wollig of belerend wordt. Een absolute aanrader voor iedereen die zich op het spirituele pad begeeft.

 

De Aarde spreekt

 

 

Dit boek bevat channelings van moeder Aarde.

In de teksten spreekt de Aarde over de oorspronkelijk relatie tussen mens en Aarde en over manieren waarop we de band met haar kunnen versterken en zo onze ziel dieper kunnen laten indalen.

De stem van de Aarde is zacht en vrouwelijk. Dit boek nodigt je uit je liefdevol toe te keren naar jezelf en te gaan leven volgens je eigen spirituele én aardse natuur.


Deze herdruk van Ode aan de Aarde is in een nieuw jasje gestoken.


Contact met spirituele gidsen

 

‘Contact met Gidsen’ bevat tien channelings over contact maken met spirituele gidsen. Het boek wil je uitnodigen je open te stellen voor je gidsen en tegelijk wil het dit contact ontdoen van allerlei mythes en misvattingen.

Werkelijk contact met gidsen is eenvoudig, verhelderend en geruststellend. Het is voor iedereen toegankelijk en de eerste en voornaamste stap is het jezelf toestaan van onvoorwaardelijke liefde en begrip.

 

Je gidsen verkeren in een sfeer van tijdloosheid en liefde en hebben geen planning voor jou, geen deadlines, geen roosters waar jij je aan moet houden. Ze zijn in pure liefde aanwezig en de kunst is voor jou – voor jullie – om je hart te openen naar dit soort liefde. De kunst van het contact maken met een gids, is de kunst van het jezelf openstellen voor onvoorwaardelijke liefde.

 


Het boek bevat in deze nieuwe uitgave een Inleiding van Pamela en een nieuw hoofdstuk, geschreven door Gerrit Gielen, over de verschillende (aardse, kosmische, innerlijke, uiterlijke) gidsen die er zijn.