Maak ruimte voor engelen

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

 

Lieve, mooie mannen en vrouwen,

 

Ik ben Maria en ik ben hier niet alleen. Ik ben hier met engelen aan mijn zijde, het zijn jullie engelen, lichtwezens die verbonden zijn met ieder van jullie. Voel hun zachtheid, ze zijn er voor jou. Ieder van jullie heeft engelen van licht om zich heen die je bijstaan, met je verbonden zijn en jou willen steunen op je weg op aarde.

 

Maak ruimte voor de engelen! Sta toe dat ze jou omringen met een heel zachte, lichte vibratie. Voel hoe de energie in deze ruimte oplicht door hun aanwezigheid. Ze willen je zo graag iets geven, laten delen in het licht van thuis, de sferen waar je thuishoort, de sfeer van licht waar je vandaan komt. Sta toe dat deze engelen jou een healing geven. Wij staan in een grote kring om jullie heen, we willen graag iets wegnemen van de pijn en zwaarte die je soms ervaart in je dagelijks leven, het mag wel iets minder. Het leven mag iets vreugdevoller zijn, zachter en dat begint met liefde voor jezelf. De eerste stap daartoe is door hulp toe te laten. Neem de energie van licht en zachtheid en heling die je nu wordt aangeboden aan. Stel je voor dat je alle cellen in je lichaam opent en dat ze de liefde en heling inademen. Doe dat heel bewust. Vertel jezelf: ik mag dit ontvangen en laat het dan als een wervelende douche om je heen stromen vanaf het puntje van je hoofd, je kruin, laat het daar maar beginnen.

 

Deze energie is van de hoogste vibratie, ze oefent geen enkele dwang uit en wil alleen maar geven en verzachten en je genieten, vreugde brengen. Laat die energie door je hoofd stromen, door die stille plek in het midden van je hoofd, je innerlijk oog dat daardoor rustig en helder wordt. Laat overtollige gedachten los, zie die eindeloze gedachtestroom in jezelf eens als iets waar je je van kunt loskoppelen, als iets dat niet per sé van jou is. Jij kunt in de stille ruimte in het midden van je hoofd zijn. Laat de engelenenergie er doorheen stromen en de ruimte innemen die eerst bezet werd door onnodige gedachten. Door binnenin je lichaam aanwezig te zijn met je bewustzijn doe je al iets heel belangrijks voor jezelf: je keert je toe naar jezelf, je laat los, je laat zijn. Laat die engelenenergie door je keel, je borst inzakken en om je schouders en nek heen bewegen. Laat het maar toe, het gebeurt vanzelf ook al voel je niks. Voel ook de blijdschap van de engelen. Herinner je de vrijheid, de levenszin en de sprankeling van de hemelse sferen waar je uitkomt en vul je hart ermee. Laat alle zorgen even los en wees helemaal in het nu. Laat de energie nog maar dieper stromen, open je buik. Overal waar jij je opent, wordt de energie onmiddellijk gevuld met zachte liefdesvibratie. Je kunt de engelen horen zingen voor je. Ze houden onvoorwaardelijk van jou en kennen jou. Het is geen onpersoonlijke liefde, ze weten wie jij bent, het zijn jouw engelen. Ze zien waar je moe bent of pijn hebt of je zwaar voelt; ze weten dat allemaal. Durf je toe te vertrouwen aan deze liefde en laat de douche, de stroom nog lager stromen in je stuitchakra, in je bekken en bovenbenen helemaal tot aan de grond toe. Voel hoe engelen zachtjes je knieën vasthouden en de energie naar beneden brengen, de aarde in. Stem je af op hun grote bewustzijn. Zij zien niet in termen van goed of fout, ze hebben werkelijk geen enkel oordeel over wat jij doet of niet doet in je dagelijks leven, ze willen alleen maar van je houden en je herinneren aan wie je bent en de liefde die jou toekomt.

 

Nu wil ik je vragen nog dieper naar binnen te gaan, diep in je hart binnen te dringen en je daar te herinneren, daar te voelen dat jij ook een engel bent, jij bent één van hen. Jij kent de energie van liefde van binnenuit, je hebt die gekend en beleefd en geleefd. Je bent in andere sferen dan de aarde geweest, waarin je de energie van liefde volledig hebt gekend, erdoor werd gedragen en een verlangen voelde die te delen met andere levende wezens. Zoals de engelen jou nu onvoorwaardelijk van hun licht geven, zo ben jij ook, jij bent ook zo’n engel. Probeer dit te aanvaarden, er ja tegen te zeggen.

 

Voel dan een zaadje diep binnenin je hart, een kiempje van het engelenlicht dat jij bent. Voor je menselijk bewustzijn voelt dit misschien als iets heel kwetsbaars, een heel teer zaadje, maar de engelenenergie is in wezen onverwoestbaar, zij kan door geen enkele kracht vernietigd worden. Het is het bloed van het universum zelf, waarvan alles gemaakt is. De energie van de engelen en van de liefde laat vrij en dwingt niet. Daardoor kan het soms lijken alsof ze wordt vernietigd, weggejaagd, maar in werkelijkheid is dat niet zo, de engelenenergie is altijd aanwezig en klaar om toe te schieten wanneer om haar aanwezigheid gevraagd wordt. Voel hoe jij in het diepst van je wezen onkwetsbaar en onverwoestbaar bent juist omdat je liefde bent. Er kan jou niks gebeuren. Voel de kracht van liefde, liefde gaat dwars door muren van angst en weerstand, onwil heen, omdat liefde altijd het gelijke in de ander herkent, geen oordeel en dualiteit schept, maar altijd verbindt en verenigt. Dat wat zich afzondert van de liefde, zich afscheidt, is in feite juist erg kwetsbaar, omdat het alleen staat, zichzelf doorlopend moet verdedigen en in angst verkeert. Het is dus eigenlijk precies andersom; jullie zijn bang om je liefde, je diepste schoonheid te tonen aan de wereld en je verschanst en verschuilt je achter muren die je ooit zelf hebt aangelegd, maar dat maakt je juist kwetsbaar, omdat je dan steeds jezelf moet verdedigen en beschermen. Als je in de grootheid van je eigen liefde durft te gaan staan ben je onkwetsbaar. Je beweegt mee met het universum in plaats van er tegenin. Alle goddelijke wetten die in de kosmos gelden, luisteren naar de wet van de liefde, dat is de hoogste wet. Als je daarin mee beweegt, kan jou niks gebeuren.

 

Jullie zijn gewend geraakt om binnen muren te leven en een zekere mate van afgescheidenheid lijk je bijna nodig te hebben om te kunnen functioneren. Je kunt het ene liefdesbewustzijn niet volledig toelaten en dat is niet erg. Ik vraag je op dit moment toe te staan dat datgene in de muur die je hebt gebouwd wordt afgebroken dat rijp is om afgebroken te worden, zodat de oer-stroom van liefde die je bent vrijer zijn weg kan vinden in jouw leven. Dat is het enige dat de liefde van je vraagt; laat los, laat vrij wat oud is en weg kan gaan. Voel het weer stromen om je heen, de helende energie van de engelen die hier zijn en kijk eens of je een duwtje, een inzicht of gevoel krijgt over wat je los zou kunnen laten in je leven, wat bevrijdend werkt. Misschien is het een gedachte die steeds terugkeert en je kwelt of zorgen geeft of is het een eis die je aan jezelf stelt en die je los mag laten. Of misschien is het zelfs een relatie, vriendschap of werkomgeving waarvan het tijd is om die los te laten en iets nieuws te gaan opzoeken. Laat in alle zachtheid iets omhoog borrelen.

 

Voel tenslotte de energie van liefde in heel je aura, heel je energieveld om je heen. Maak het maar zo groot als je zelf voelt dat goed is. Misschien zie je heldere, transparante kleuren in je eigen aura, het hoeft niet. Misschien voel je alleen zachtheid en lichtheid. Het is voldoende dat je toestemming geeft dat wat oud is losgelaten mag worden, je hoeft niet precies te weten wat het is.

 

Ik wil je vragen echt serieus te nemen wat jou gegeven wil worden, liefde, het is jouw zelfliefde, de liefde die je jezelf kunt geven, die maakt dat je de poorten opent tot nog meer liefde van buitenaf, hulp van gidsen en engelen. Jij hebt de sleutel in handen; voel werkelijk de betekenis daarvan, je mag jezelf in het licht zetten, je mag jezelf vergeven, je mag jezelf aanmoedigen, troosten, geduld hebben met jezelf, begrip hebben voor je angsten. Dat is waar de engelen jou in willen steunen, zodat je je goed voelt over wie je bent, waar je ook staat en wat je ook hebt gedaan. Dat is hun boodschap voor jou.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net