Mieke Vulink

We zijn geen pion aan het worden in de overgang van 3D naar 5D, die ten prooi is gevallen aan allerlei ascensie-klachten. Nee, velen van ons zijn al in staat om op het vertrouwen mee te varen in de krachtige stromen die nu door het universum gaan.

De meeste Lichtdragers, en zeker de pioniers die al enige decennia op Aarde aan het werk zijn om de weg naar het Licht weer vrij te maken, bevinden zichzelf midden in dit diepe louteringsproces. Het kost enorm veel energie en standvastigheid om onszelf volledig te bevrijden uit de greep van deze laagfrequente krachten. Als je te veel gericht bent op ascensie en 'opklimmen naar de vijfde dimensie' kan er een emotionele en fysieke disbalans ontstaan.

Als er iets gebeurt wat jouw ego nog moeilijk vindt, treden onmiddellijk de oude, duale velden van schuld, angst en pijn in werking, tenzij je jouw hogere bestuurskracht pakt. Vanuit die hogere bestuurskracht kun je alles naar een hoger perspectief brengen. Als je in staat bent om jezelf niet mee te laten zuigen door die oude velden, dan activeer je heel andere velden die verbonden zijn met hogere dimensies.

Niet iedereen die 'last heeft van angst' komt er openlijk mee voor de dag. Er lijken nog altijd oordelen op angst te liggen, zeker in stromingen binnen de spiritualiteit die maar blijven verklaren wat een illusionaire onzin angst is. Velen van ons worstelen in alle eenzaamheid met hun angsten, nadat ze te vaak gehoord hebben 'dat je je nog in illusies laat vangen terwijl je gewoon in je licht en kracht moet gaan staan'.

Oude sporen van vernietiging willen uit jouw cellen gewist worden. Traumatische beelden van jouw veelvuldige ontgoddelijking en ontmenselijking zullen vervangen gaan worden door die waarin je geëerd wordt vanwege jouw ware afkomst. Jij bent het zelf, die vrede kunt sluiten met de angst en pijn in de wonden van je persoonlijkheid, via het liefdevolle licht dat je vanuit de Heilige Graal in je draagt. Eer dat Licht, dat nooit meer gedoofd kan worden.

Als je als Lichtwerker al vaker op Aarde bent geweest, en daarbij het hogere weten meegedragen hebt, heb je heel veel tegenstand en tegenkrachten ervaren. Nu je weer volop in jouw weten en in je Licht wilt gaan leven komen de diepst weggestopte herinneringen vrij uit je emotionele en mentale lichaam. Enerzijds herinner je je de grootsheid en het weet hebben van het eeuwige leven....

We kunnen pas uitbreken wanneer we de illusies vanuit de geest werkelijk doorzien en vanuit ons emotielichaam doorvoeld hebben. Dit proces versnelt en verbreedt zich nog steeds met een onvoorstelbare kracht! Duizenden Lichtwerkers zijn zich aan het ontdoen van de laatste te krappe en liefdeloze zelfbeelden. Deze zijn gevormd (en zeer gruwelijk misvormd) naarmate we dieper de dualiteit ingedaald zijn.

Liefde zal een doorgang bieden waar je vast zit, of waar situaties je omlaag neigen te trekken. Ze zal je altijd met een uitweg verbinden die je naar hogere bewustzijnslagen leidt, mits je er in slaagt om onvoorwaardelijkheid toe te laten.

Achter alles wat we meemaken zit een ongelofelijk groots en eeuwig doorgaand plan. Als je je daar aan over durft te geven, zet je jezelf in beweging op de brug. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Op de meest cruciale momenten in je leven zul je voelen dat je het als mens even niet meer weet. Dat is een gouden moment, want dan kan er door jou heen gehandeld worden. Dan hoef je alleen nog maar te volgen.

Hoe opener je bent, des te dieper de frequentieschommelingen 'erin hakken. Je kunt je regelmatig gevloerd voelen en aan een grens zitten van wat je nog 'extra' aankunt uit de buitenwereld. Natuurlijk is het hele ascensie-proces voor een fantastisch doel, van blijvende waarde voor je ziel, en je zult alles wat je geïnvesteerd hebt op het goede moment met rente terug ontvangen. Maar het is goed om te erkennen dat de frequentieschommelingen ook gevolgen hebben voor onze dagelijkse, routine.

Meer weergeven