Het Ene en het Vele

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

Lieve mensen,

 

Ik ben Jeshua. Diep verbonden ben ik met jullie, vanuit het hart. 

 

Het hart is de plek die je toegang biedt tot het Ene, de oorsprong van alles, de bron van het leven. In het hart is er een open ruimte. Voel de stilte eens op die plek, de zachtheid, de openheid. Dit is jouw verbinding met het hart van de kosmos zelf.

 

Jullie leven in een wereld van vorm. Daarin is alles wat verschijnt afgebakend, begrensd en afgescheiden van elkaar. Jij bent een mens, man of vrouw, kind of volwassene, en daarbovenop ben je gedefinieerd door de rollen die je vervult in je dagelijks leven. Zo word je steeds meer een afgebakend wezen, gedefinieerd in tijd en ruimte. Je hart geeft je echter een perspectief op iets anders, iets in jou wat niet gedefinieerd kan worden, iets dat altijd open en onbepaald blijft. Dit is het Ene, het onveranderlijke, de kern van wie je bent. Hoe je het ook noemt, het ontglipt de woorden altijd. Toch is het van enorm belang steeds weer terug te keren naar die plek, naar het mysterie dat in jou woont.

 

Want je wordt niet gedefinieerd door de rollen die je vervult op aarde, niet door het lichaam dat je bewoont, zelfs niet door de gedachtes in je geest. Via je hart ben je verbonden met de grotere werkelijkheid waarin jij thuis hoort en die de vorm en de afscheiding overstijgt. In die werkelijkheid is er eenheid, is er vrijheid, grenzeloosheid en tegelijk diepe verbondenheid.

 

Vandaag wil ik je iets vertellen over de wereld van het Ene, tegenover de wereld van het Vele, de wereld van vorm en afgebakende identiteit. Als aards mens maak je vaak een onderscheid tussen het leven op aarde en het leven ‘voorbij het aardse’, het hiernamaals. Als jullie contact zoeken met een spirituele gids, of een vorm van channeling beoefenen, ben je geneigd te denken dat het erom gaat om als aards persoon contact te maken met een (wijze) geest die in het hiernamaals woont, en van deze geest boodschappen te ontvangen. Maar wat gebeurt er als je zo denkt? Je blijft in de wereld van de vorm: je ziet jezelf als een afgescheiden mens, dat met een ander afgescheiden wezen communiceert of deze channelt. Jullie noemen dan zo’n wijze geest een meester of een leraar uit hogere sferen. Voordat je het weet zie je de wereld van het hiernamaals als een wereld van vormen, met bijvoorbeeld afgebakende sferen die volgens een hiërarchie elkaar opvolgen. Nu is deze voorstelling van zaken tot op zekere hoogte correct, want er is een astrale wereld voorbij het aardse, bewoond door zielen die het aardse lichaam hebben verlaten. In die wereld vind je vele manieren van leven, wonen en denken; ook daar neemt bewustzijn allerlei vormen aan, en soms zijn deze vormen heel anders dan je op aarde gewend bent. Toch behoort dat hele rijk van het hiernamaals, als je het zo definieert, tot de wereld van de vorm, het domein van het Vele (tegenover het Ene).

 

Er is ook een andere zijnslaag en dat is de laag van het Ene. Dit Ene, waartoe je toegang vindt via je hart, heeft geen plaats in de tijd en de ruimte en is niet afhankelijk van een bepaalde vorm. Het ligt ook niet perse voorbij het aardse. Het Ene is er op aarde net zo goed als in het hiernamaals, net zoals het Vele er in beide domeinen is. Symbolisch zeg ik: ‘het Ene ligt in je hart’, maar dat is uiteindelijk ook geen letterlijke verwijzing naar een fysieke plek. Je hart – als energetisch centrum – stelt je in staat te voelen wie je bent en waar je uit voorkomt: een bron die niet in vorm of in definitie gevat kan worden. Werkelijk contact maken met het spirituele, bijvoorbeeld wanneer je channelt, betekent dat je met die bron contact maakt. Je betreedt dan de zijnslaag van het Ene. Het contact daarmee kan ondersteund worden door een leraar of gids in de sferen voorbij het aardse, maar dat is slechts een instrument. Het gaat om jou en het rechtstreekse contact dat je voelt met het Ene.

 

Op het moment dat je voelt “ik wil contact maken met mijn gidsen, of ik wil iets gaan doen met channeling”, op dat moment is het goed om na te gaan waarmee je je gaat verbinden. Je kunt je aangetrokken voelen tot een bepaalde energie, tot een bepaalde leraar die nu in het hiernamaals vertoeft. Deze leraar heeft dan een bepaalde uitstraling die jouw hart opent, die jou in verbinding brengt met het Ene. Maar vergis je niet, het Ene is nooit afhankelijk van een vorm, en ook zeker niet van één persoon. Zo is de Christusenergie waarvan ik kwam getuigen op aarde niet afhankelijk van mij. Ik was haar dienaar, zo kun je het beter zeggen. Deze universele energie van liefde en compassie bestaat niet door of dankzij mij; ik was een afgezant en ik was een mens, gevormd door mijn tijd en cultuur. Het is misleidend om je sterk te richten op een leraar, een meester, want of die figuur zich nu op aarde bevindt of in het hiernamaals, hij of zij is deel van de wereld van de vorm, de wereld van het Vele! Als het een goede leraar is, kan hij of zij je bemoedigen en inspireren om je in de richting van het Ene te begeven. Een echte leraar wil jou niet aan zich binden; hij of zij wil je in contact brengen met jouw eigen waarheid, jouw eigen rechtstreekse verbinding met het Ene.

 

Stel je voor dat je daar nu contact mee maakt: het vormloze, de fluistering van het Ene zelf. Voel het maar, ook ik kan er geen woorden aan geven, maar dat is wat ik het meest koester in mijn hart: de verbinding met het Ene, het wonder, het grootste mysterie wat er is. Deze stroom van het Ene is noch mannelijk noch vrouwelijk, noch licht noch donker, noch groot noch klein; het ontsnapt alle definities, alle categorieën, en toch ontspringt alles wat is uit die stroom. Als deze stroom bij je komt, dan voel je vreugde, ontspanning, overgave. Heel je wezen ontspant zich, want je voelt dat alles wat je nodig hebt er al is. Je hoeft nergens heen, je bent er al, je bent opgenomen in die stroom, alles wat er is in jouw leven is gezegend en welkom in deze stroom.

 

Wanneer je deze stroom ervaart als je channelt of in contact staat met gidsen, dan is het goed. Je bent dan diep in verbinding met je eigen hart. Dat is het doel. Alles wat je helpt daar te geraken is een goed middel, een vruchtbaar instrument, maar niet meer dan dat. Staar je dus niet blind op vormen, op definities, op leraren of methodes: het gaat om die heldere, onmiddellijke verbinding met het Ene.

 

De beweging naar het Ene toe is er altijd een van loslaten. Het is er nooit een van vasthouden. Het Ene is onbepaald en volledig vrij. Het contact daarmee levend houden, vraagt om een uiterste concentratie van je bewustzijn. Jullie leven immers in een wereld met dagelijks veel drukte en vele impulsen die op je afkomen. Toch is die concentratie op dat Ene geen inspanning, maar juist een totale ontspanning, van waaruit je niets meer moet of hoeft, en je geen druk meer uitoefent op het leven, op jezelf, op de wereld. De kunst is die ontspanning vast te houden te midden van het Vele, dat je kan opeisen en wegtrekken van de kern. Wanneer het je lukt, komt er een enorme bron van energie vrij. Je lichaam heeft er baat bij en ontvangt er levenskracht door.

 

Het Ene kun je niet vastpakken, je kunt er geen naam aan geven, maar toch is het niet leeg of niets. Het is iets, je kunt het voelen, het maakt je bewustzijn alert en sprankelend. Het is hier bij ons, het stroomt door alles heen. En het houdt van jou, er is liefde in het Ene.

 

Stel je nu eens voor dat het Ene tot jou wil spreken…

 

Om het voor jou als mens aanschouwelijk te maken kiest het Ene een vorm uit waarin het verschijnt voor jou. Welke vorm kiest het Ene uit voor jou? Het kan zich aandienen in de vorm van een gids, godin, engel, of een dier, kind of bloem. Het maakt niet uit, zie je, het Ene kiest wel iets wat bij jou past. Je hoeft er ook niet over na te denken of het echt is, of dat het klopt. Het is een spel van vormen, maar vormen kunnen je wel helpen een brug te slaan naar het Ene. Dus kijk maar wat zich vanuit het Ene, vanuit de stilte vormt voor jou, en laat dan de energie en de uitstraling van wat verschijnt op jou inwerken. Ervaar de helende werking ervan. Laat die door je heen stromen….

 

De wereld van vormen heeft wel degelijk een functie. Via de vorm van je lichaam kun je met een ander communiceren, elkaar liefhebben, je armen om iemand heenslaan. Vormen hoeven je niet perse af te scheiden van elkaar. Het spel van de vormen kan ook liefdevol gespeeld worden, en dat is jullie bedoeling hier op aarde. Om van het spel der vormen, het mens-zijn met alle rollen die het meebrengt, weer een vreugdevol feest te maken, in plaats van een strijd gebaseerd op angst.

 

Ik zeg jullie: de sleutel om van het Vele te genieten ligt in je verbinding met het Ene. En het Ene kent geen enkele hiërarchie: het is er voor jou, onmiddellijk. In elke ademhaling kun je er toegang toe vinden. Je hoeft niet op te stijgen langs een of andere hiërarchie, of eerst een evolutie door te maken in je bewustzijn. Al die menselijke ideeën over spirituele vooruitgang mag je loslaten. Het mysterie kan zo niet begrepen worden. Het Ene is er altijd, en het is de bodem van je Zijn. Iedereen heeft een verbinding met het Ene, ook jij. Laat je inspireren door de unieke manier waarop het Ene via jou gestalte wil krijgen.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net