Arjun van de Yahyel

Wieteke: Arjun legt uit ‘een toekomstige versie van mij’ te zijn. Of anders gezegd: een simultaan/parallelle incarnatie, waarin wij dezelfde overziel delen. Deze connectie reikt voorbij tijd en ruimte zoals wij dit kennen in onze dimensie.

 

 

Tot dusver kan de volgende algemene beschrijving van Arjun gegeven worden:

 

Arjun is ongeveer 1.70 lang. Hij heeft blond haar, blauwe ogen (ietwat groter dan wij doorgaans zien / iets verder uit elkaar) en een lichte huidskleur.

 

De YahYel zijn een hybride ras en hebben een relatief groot percentage van ons DNA waardoor zij als zeer menselijk overkomen qua uiterlijk op enkele kleine verschillen na.

 

Hun frequentie ligt echter nog wel een stukje hoger. Zij bevinden zich energetisch in de vroeg 5-dimensionale regionen.

 

Wie zijn de Yahyel?

Zoals je waarschijnlijk al begrepen hebt is op dit moment Arjun mijn meest ‘directe link’ met de ET-wereld. Hij is een man uit het ras wat wij nu kennen als de YahYel. Zij lijken erg op ons (heel menselijk) op slechts wat kleine verschillen na. In zijn wereld gebruiken mensen geen namen – dat is niet nodig omdat zij tele(m)patisch verbonden zijn. Enkel voor ons gemak heeft Arjun daarom ook deze naam gekozen (om symbolische redenen) zodat ik hem daarmee kon introduceren en aankondigen aan anderen. 

 

Arjun is een 5 dimensionale contact expert die ons reflecties beidt die ons kunnen assisteren in onze persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Hij werkt in open samenwerkingsverbanden met wezens uit andere beschavingen en van andere dimensies dan de onze. Voorbeelden van collectieven en individuen die weleens zijn doorgekomen in deze sessies zijn (oa): Arcturianen (collectief), Siriers, het Andromeda collectief, Orion, Mars, Venus, YahYel, ShaYel, Sassani/Shakani, en wezens vanuit allerlei dimensies inclusief wat wij op aarde begrijpen als ‘Engelen energieën.’

 

Zij komen allemaal uit maatschappijen die op vredige en harmonieuze wijze met elkaar samenwerken.

 

Sommigen zijn nog steeds fysiek (in hun beleving – zoals wij dat zijn in onze beleving) en anderen zijn non-fysiek en kunnen waargenomen worden als puur licht of een meer plasma-achtig voorkomen hebben. 

 

De meesten van hen hebben zelf ‘oude levens’ (= parallelle incarnaties) op aarde gehad waardoor zij gemakkelijker contact met ons kunnen leggen. Wij verbinden onszelf dus vaak automatisch met onze eigen ‘toekomstige versies’. Op diezelfde manier is Arjun ook een toekomstige versie – van mijzelf. Deze verbinding wordt gelegd via de overziel (zie de vraag: wat is ET-channeling?).

 

De wezens die met mij samenwerken – kijken op een holistische wijze naar ons. Lichaam, mind-set en emoties worden allemaal in 1 keer meegenomen in de beschouwing en ook allemaal geadresseerd indien relevant voor jouw vraagstuk. Zij respecteren onze vrije wil en geven alleen informatie toe die daadwerkelijk toepasbaar en bruikbaar is in dat moment van onze ontwikkeling.

 

Waarom bieden zij hulp aan de mensheid?

De buitenaardsen waar ik mee samenwerk, begrijpen op diep niveau, wat het betekent als men zegt: ‘Wat men zaait – zal men oogsten’.  Dit spreekwoord relateert direct aan 1 van de Universele wetten “De frequentie die uitgedragen wordt – staat gelijk aan de frequentie die in retour wordt ontvangen” – dit geldt zowel voor positieve als negatieve energie. Positief en negatief zijn neutrale elementen in dit voorbeeld. Zoals een batterij een plus- en een min pool heeft. Op diezelfde manier - zonder oordeel; vindt iedere vorm van energie zijn weg door het Universum.

 

Echter wat de ET’s ook begrijpen is dat negatieve energie separeert – terwijl positieve energie verbindt. Zouden zij negatieve energie in ons investeren (door een aanval of bedrog oid) dan weten zij dat diezelfde energie – via een andere weg – altijd weer terug zal komen bij hen.

 

Voor hun eigen revolutie, kozen zij daarom hun pad in liefde en positiviteit. Omdat zij ontdekten dat dit hun evolutie versnelde - en omdat het ieder lid van hun wereld ten goede kwam.

 

Zij zagen ook dat zij met deze energie in de evolutie van andere werelden konden assisteren op een positieve manier. Voor hen staat het helpen van anderen daarom – ten alle tijden – gelijk aan een win-win situatie. Zelfs – als de ontvanger besluit (met zijn of haar vrije wil) om die hulp af te wijzen. Wij hoeven hier dus niets mee – maar binnen onze huidige ascentie staat het ons ter beschikking, om hun support aan te nemen, als wij dat wensen. Zij zijn zelf erg enthousiast over deze potentiële samenwerking en over onze reis naar meer Heelheid in onszelf.

 

Kunnen wij hen zien en horen?

De meeste mensen – op dit punt in onze evolutie – kunnen E.T’s (nog) niet zien. De hoeveelheid mensen die dat wel kan – is echter rap aan het toenemen. Ik heb het hier in eerste instantie over mensen die hun intuïtie getraind hebben en die met hun ‘zesde zintuig’ tot in de dimensie van de ET’s kunnen reiken. Of zij nu helder voelend- horend of ziend zijn.

 

Het Interstellar team waar ik mee samenwerk bevind zich op die hogere frequenties en dankzij onze aangeboren multidimensionaliteit kunnen wij allemaal contact met hen leggen. Het is echter in de meeste gevallen iets wat wij (nog) niet echt getraind hebben en daarom gebeurden deze dingen nu voor de meeste mensen onverwacht.

 

Een buitenlichamelijke ervaring, een visioen, een spirituele ervaring met diepe impact. Dat is een voorproefje van wat we allemaal als potentie in ons dragen ; de mogelijkheid om onszelf te verbinden met higher dimensionale versies van onszelf – en andere wezens die zich op die golflengte bevinden.

 

De meesten van hen communiceren tele(m)pathisch, dus de informatie komt doorgaans niet door als een taal (alhoewel er wel interpretatie-talen zijn die de informatie van hogere dimensionale wezens kan representeren in onze dimensie – dit worden licht-talen genoemd). De boodschap is meestal direct en compleet (inclusief emotie, interpretatie en achtergrond informatie) en komt binnen een fractie van een seconde binnen.

 

Het uitspreken van een boodschap (of telepathische ‘download’)  van de E.T’s kan rustig tot 50 keer zo lang duren als het ontvangen ervan. Een getraind channel weet hoe die informatie vertaalt kan worden. Het komt voor dat een cliënt gedurende een sessie tijdelijk een hoge pieptoon hoort in de oren – lichtflitsen ziet achter de oogleden of in de kamer, lichtbollen of kleuren waarneemt of fysieke ervaringen heeft van warmte of kou, aanraking of beweging. Al deze zaken zijn vormen van directe interactie met de wezens uit de hogere dimensies die ‘doordringen’ tot in onze dimensie, omdat de ontvanger daar (op bewust of onbewust niveau) voor open staat.

 

Lees meer over E.T channeling

© Wieteke Koolhof
www.design4awareness.com