Pamela Kribbe


Er is in de geschiedenis van de mensheid, en zelfs nog daarvoor, een strijd ontstaan tussen het mannelijke en het vrouwelijke. In het mannelijke zit altijd een kern van het vrouwelijke en in het vrouwelijke een kern van het mannelijke, net zoals in het zwart een witte stip zit en in het wit een zwarte stip. Maar in de loop van de geschiedenis is deze mystieke eenheid van het mannelijke en vrouwelijke vergeten geraakt en zijn deze energieën als zwart en wit tegenover elkaar komen te staan.

Pamela channelt Maria Magdalena. De strijd waar de vrouwelijke energie doorheen is gegaan, is ook mijn innerlijke worsteling geweest. De machteloosheid die ik heb ervaren in mijn aardse leven was niet alleen persoonlijk, maar weerspiegelde iets algemeens in de vrouwelijke energie. Ik werd gereduceerd tot een hoer. Dit is niet alleen mijn pijn. Het feit dat deze geschiedenis zo vervormd is geraakt, heeft met jullie allen te maken en met het wegstoppen en onderdrukken van de vrouwelijke energie..

Liggen ontmoetingen met mensen die je leven diep raken, mensen met een gelijkgestemd bewustzijn, in grote lijnen vast voor een incarnatie? En kan het zo kan zijn dat je die mensen in andere tijdperken en dimensies al eerder bent tegengekomen? Hoe herken je je tweelingziel?

Ik herkende dat bijzondere dus wel in hem, maar tegelijk vond ik dat erg moeilijk. Want als moeder wil je je kind behoeden en beschermen voor al het slechte in de wereld. En nou bleek mijn zoon juist een heel voortvarende persoon te zijn, die hier kwam met een missie, een bovenpersoonlijke missie, om dingen te veranderen op aarde. Het heeft mij veel tijd en tranen en moeite gekost om dat te accepteren. Want hij werd met wantrouwen bezien door de gevestigde orde en ging steeds meer..

De weg naar je hart verloopt altijd via je emoties. Deze vormen het aanknopingspunt voor de weg naar binnen. Als je moeilijke emoties kunt omarmen en accepteren, kan het innerlijk groeiproces van de tweede geboorte weer iets vreugdevols worden. Het mag dan intens zijn, en je binnenste buiten keren, maar desondanks zal er vreugde in doorklinken. Op het moment dat je “ja” zegt tegen de lastige stukken, als ze erbij mogen horen, zullen ze met je gaan samenwerken, en de oorspronkelijke taal van..

Het begrip familiekarma, dat in bepaalde spirituele literatuur wordt gehanteerd, kan in dit verband misverstanden oproepen. In geval van familiekarma zou er sprake zijn van een bovenindividueel karma dat bij een familie hoort en dat iemand uit die familie (de lichtwerker natuurlijk) op zich kan nemen. Maar deze bijdrage zit ‘m er dus niet in dat jij je familie moet verlossen van dat karma. Het doel is om jezelf te verlossen van dat karma.


Vraag 9: Hoe kan ik er aan meewerken dat ik verder groei in spirituele zin? Wat houdt mij nog tegen? Vraag 10 Waarom hebben lichtwerkers zo’n sterke drang om anderen te helpen en hoe kunnen ze daarmee het beste omgaan?

Het gedurende lange tijd opereren vanuit een egobewustzijn heeft innerlijke wonden gecreëerd. Het loslaten van dit bewustzijn gaat gepaard met verwarring, twijfel en desoriëntatie. Daarna wordt het belangrijk die wonden te gaan waarnemen, begrijpen en helen: dat is de volgende stap, de tweede fase in het bewustwordingsproces.

Meer weergeven