Pamela Kribbe

Vraag 9: Hoe kan ik er aan meewerken dat ik verder groei in spirituele zin? Wat houdt mij nog tegen? Vraag 10 Waarom hebben lichtwerkers zo’n sterke drang om anderen te helpen en hoe kunnen ze daarmee het beste omgaan?

Het gedurende lange tijd opereren vanuit een egobewustzijn heeft innerlijke wonden gecreëerd. Het loslaten van dit bewustzijn gaat gepaard met verwarring, twijfel en desoriëntatie. Daarna wordt het belangrijk die wonden te gaan waarnemen, begrijpen en helen: dat is de volgende stap, de tweede fase in het bewustwordingsproces.

Het ego vervult niet meer. Het beginpunt van de overgang van een egogecentreerd naar een hartgedragen bewustzijn ligt in de ervaring van een bepaald soort leegte. Mensen zijn bang om met hun bewustzijn volledig in die leegte te gaan staan, om hun innerlijke duisternis onvervaard tegemoet te treden en te onderzoeken. Dat wordt ten koste van alles vermeden en daarom is er zoveel angst in jullie wereld.

Vraag 7 : Er is gezegd: “angst laat je zien waar je kunt groeien”. Kun je dat toelichten? Vraag 8: Bestaan tweelingzielen?

Als je dierbare geliefden hebt die zijn overleden, weet dan dat ze zo dicht bij je zijn. Het is heel natuurlijk om de fysieke aanwezigheid van een dierbare te missen. Je kunt vanuit je hart direct communiceren met een dierbare vanuit je hart. Misverstanden die er op aarde tussen jullie bestonden kunnen veel makkelijker opgeruimd worden als je vanuit je innerlijk eerlijk en open spreekt tot de ander. Je boodschap wordt altijd ontvangen.

Een sterke ervaring met duisternis, in die zin dat de ziel zich onderdompelt in ‘slechtheid’, kan later tot een sterke ervaring van Licht leiden. Wat eerst een ‘achterstand’ leek, kan later juist een ‘voorsprong’ worden. Daarom kun je niet spreken van een ziel die ‘verder is geëvolueerd’ dan ander. Je weet niet welke weg die ziel aan het bewandelen is. Vanuit ons perspectief is het niet slecht als een ziel diep de duisternis induikt, want het is juist de bedoeling dat deze afwezigheid van licht

Gidsen opereren vanuit een grote liefde en persoonlijke verbondenheid met die aardse mens. Vaak is het voor hen een bekende uit vorige levens; er is meestal een persoonlijke band. Gidsen zijn er om kennis en licht levend te houden voor zowel aardezielen als lichtwerkers. Gids kun je alleen zijn als je bepaalde persoonlijke problemen te boven bent gekomen. Het is een beslissing waardoor je energetisch wordt vastgeklonken aan een persoon. Deze missie heeft effect op de innerlijke groei van de...

In deze vraag en antwoord aan Jeshua worden twee vragen behandelt. Vraag 1: wat zijn groepszielen? Vraag 2: Wat is het uiteindelijke doel van iedereen; om terug te keren bij God? In de aankomende weken zullen wij 22 algemene vragen en antwoorden publiceren. De antwoorden van Jeshua zijn hier vrijwel letterlijk weergegeven, in spreektaal. Daardoor lopen de zinnen niet altijd vloeiend. Wil je zelf vragen stellen, dan kun je dat doen op één van de bijeenkomsten, workshops of in de Lichtwerkers..

Er is sprake van een duidelijke affiniteit tussen de energie van de golf mensen die hun karmische cyclus nu aan het afronden zijn en de energie van de Nieuwe Aarde. Deze mensen, waarvan velen zich verbonden voelen met het idee van de Nieuwe Aarde, zullen door het samenvallen van hun persoonlijke cyclus met de planetaire cyclus een prachtige gelegenheid krijgen tot innerlijke groei en vrijwording van oude, beperkende energieën.

Voor een deel van de mensheid is de voltooiing van hun cyclus van aardse levens nabij. De meeste zielen uit deze groep zijn lichtwerkers. Wij zullen over de familie van lichtwerkerzielen uitgebreid spreken in het vervolg van deze reeks boodschappen. Eerst willen we echter toelichten wat het doel en de betekenis is van de persoonlijke cyclus van aardse levens.

Meer weergeven