Je eigen keuzes maken

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

 

Lieve mensen,

 

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vanuit mijn hart. Voel mijn hart, ik ben met jou verbonden. Adem mij in.

 

Er is een broederschap tussen ons, een gelijkgestemdheid tussen mij en jullie en een nog grotere groep van zielsvrienden, van lichtwerkers. Sommige ken je, anderen niet, althans niet in aardse termen, maar er is een verwantschap, een groter verband waar jij deel van uitmaakt. Voel dat van binnen.

 

Jullie zijn allen bezig op aarde je weg te vinden, een balans te vinden tussen je aards zijn en je ziel zijn. Aan de ene kant ben je een aards mens, geboren in een lichaam met de aanleg tot een bepaalde persoonlijkheid en opgegroeid binnen een aardse cultuur en traditie. Aan de andere kant is er de grotere werkelijkheid van je ziel, je kosmische herkomst. Je ziel is veel ouder dan dit leven en heeft veel ervaringen opgedaan in uiteenlopende incarnaties. Als ziel ben je bovendien deel van een groter verband van zielsverwanten. Naast je aardse familie heb je een spirituele familie, die deels op aarde verkeert en deels in andere werelden vertoeft.

 

Het samenvoegen van je aardse zelf en je zielezelf is soms verwarrend voor jullie. Hoe integreer je beide? Velen van jullie voelen de realiteit van je ziel aan. Je voelt iets door je heen stromen dat ‘niet van de aarde is’, iets dat niet kan worden teruggebracht op je opvoeding, genen of culturele achtergrond. Er is iets unieks en ondoorgrondelijks dat jou jou maakt. Gevoelige mensen vangen glimpen op van hun ziel, staan intuïtief in contact met een innerlijke wereld buiten ruimte en tijd, en willen daarin doordringen. Zij voelen aan dat hier hun Thuis, hun oorsprong ligt. En dat klopt. Echter, omdat jij als mens hier-en-nu leeft, is het nodig om het contact met de ziel aardse handen en voeten te geven. Het contact met je ziel moet je niet wegtrekken van de aarde, maar je er juist steviger opzetten, met bezieling en daadkracht. Dan heb je aarde en ziel geïntegreerd  in jezelf.

 

De reden dat dit nogal eens moeilijk gaat, is dat veel van jullie lichtwerkers de ziel op een verkeerde manier voorrang geven op je aardse persoonlijkheid. Kort gezegd is het de bedoeling dat jij je als aards mens laat inspireren door je ziel, terwijl jij degene bent en blijft die de keuzes maakt. Jij bent de vormgever van jouw leven. Laat me dit uitleggen.

 

De werkelijkheid van je ziel is meerdimensionaal. Dat wil zeggen: de ziel doet allerlei ervaringen op in het grote, weidse, eeuwige nu en van die ervaringen ben jij op de hoogte, maar niet bewust. Jouw ziel neemt gelijktijdig aan vele werelden deel, leidt meerdere levens  in een lichamelijke vorm of in een minder dichte, meer etherische vorm. En jij bent één incarnatie, één ‘ervaringspoot’ van jouw ziel. Op het moment dat jij je innerlijk op het niveau van je ziel beweegt, door middel van je intuïtie en heldervoelendheid, voel en ervaar je heel veel; mogelijke tijdslijnen, parallelle werelden, verleden, toekomst en heden vloeien door elkaar heen. Dit kan verwarrend zijn, want als aards mens, als individu gevormd door aardse omstandigheden heb je te maken met een concrete werkelijkheid, het hier en nu, waarin je een stap links of rechts moet zetten, keuzes moet maken, kortom je dagelijks leven moet leiden. En daar gaat het mij vandaag om: keuzes maken.

 

Vaak vragen jullie je af: “Wat moet ik nu doen, wat moet ik met deze situatie aan of wat betekent dit voor mij?” En jullie zijn nog steeds vaak geneigd het antwoord buiten jezelf te zoeken en daarmee bedoel ik het antwoord buiten je eigen aardse persoonlijkheid te zoeken. Als je nog niet zo ver bent op het pad van innerlijke groei dan zoek je een mens buiten jou om jou het antwoord te geven, iemand waar je tegen opziet, iemand die jij deskundigheid toeschrijft. “Kun jij mij zeggen wat ik moet doen?”, is dan je vraag. Daarmee maak je jezelf klein, je plaatst de ander boven jezelf qua inzicht en weten. Als je geestelijk volwassen bent, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en je keuzes. Je kunt dan nog steeds een ander mens raadplegen, iemand die jij hoogschat, respecteert en je kunt dit advies tot je nemen en van alle kanten bekijken, maar je beslist zelf wat je ermee doet. Dat is de weg van de volwassen ziel, de volwassen mens.

 

Nu weten jullie wel dat je niet op iemand anders moet leunen voor je keuzes, maar toch doe je dit vaak wel in de verhouding tot je spirituele gidsen en je ziel. Je zit bijvoorbeeld met de vraag “wat moet ik met deze situatie aan, wat is de beste keuze voor mij?” Vanuit het verlangen naar zekerheid, wend je je tot een spirituelebron van advies: tot je gidsen, tot leraren of engelen van de andere zijde of tot je eigen hogere zelf. Je vraagt een menselijk medium jou te voorzien van ‘hogere’ informatie of je probeert zelf in contact te komen met je ziel, je hoger zelf of je gidsen. Maar kijk eens even nauwkeurig wat er dan gebeurt. In feite maak je dezelfde beweging als wanneer je naar een ander mens toebuigt om deze om raad te vragen. Je zoekt het buiten jezelf. Nu kun je wel zeggen: “Ja, maar die spirituele bronnen weten het echt beter, die kunnen het beter overzien, mijn gidsen zijn verder dan ik en mijn ziel bevindt zich in een hogere dimensie, dus is het goed om je daar naar toe te wenden om advies te krijgen”. Wéér denk je dan neerbuigend over je ‘kleine’ aardse persoonlijkheid. Jullie strepen die vaak weg. Je hebt het gevoel dat dit niet het wijste en hoogste deel van jou is en dat je je naar iets anders toe moet wenden om echt te weten hoe het zit en wat je aanmoet met je leven. Dit nu is een vergissing; dat is mijn boodschap vandaag.

 

Allereerst is de ziel niet volmaakt. Zij is bezig zich te ontwikkelen, zij is een dynamische werkelijkheid die doorlopend verrijkt wordt door ervaringen. Zeker is het zo dat de ziel een perspectief heeft dat uitstijgt boven het perspectief van een aardse mens en vaak meer overziet, ook dieper begrijpt, meer overzicht heeft over de gehele puzzel, terwijl jij op aarde met een paar puzzelstukjes in je handen staat en het geheel niet overziet. Maar nu komt het belangrijke punt: het is weliswaar goed om je ziel te voelen, te raadplegen, je ermee te verbinden en zo informatie te ontvangen uit die meerdimensionale, zich ontwikkelende, dynamische bron. Maar vervolgens ben jij het, jij, het aardse zelf dat jouw aardse naam draagt, jij, als het unieke zelf dat je hier en nu bent, die de keuze maakt! Er is in alles een keuzemoment dat helemaal van jou is en blijft. Niet jouw ziel noch een gids noch de wijste leraar op aarde, zelfs God kan dit niet voor jou overnemen. Een echte spirituele leraar wil het ook niet overnemen voor jou. In de noodzaak eigen keuzes te maken, wordt nu juist jouw unieke kracht aangesproken: dat jij vormgeeft aan jouw aardse leven op jouw eigen wijze. Daarbij kun je een beroep doen op allerlei bronnen van kennis en wijsheid, zowel aards als kosmisch. Maar de kunst is deze externe bronnen te verbinden met jouw innerlijke werkelijkheid en te voelen wat bij je past en wat niet. Er bestaat niet zoiets als absolute kennis. Alles is relatief: wat waarheid is in jouw leven openbaart zich in de relatie tussen JOU en de WERELD, en die relatie is uniek en anders voor elk mens. Hoeveel informatie je ook in je opneemt van buiten, het gaat erom deze van binnenuit te doorvoelen en te relateren aan jouw situatie, aan jouw alledaagse werkelijkheid, jouw aardse zijn.

 

Voel dit aardse zelf eens, jouw aardse persoonlijkheid met al zijn facetten; de angsten, de pijnen, de hoop, de vreugde, al die emoties die zo diep en tastbaar het aardse leven vormen. Vaak zijn die emoties verwarrend, overweldigend en je zoekt dan naar een houvast boven of buiten je. Maar ik wil benadrukken dat het antwoord en de basis in jou liggen. Niet in je ziel of hoger zelf, maar in jou. Jij bent trouwens gewoon je hoger zelf en je ziel, maar je bent er een deel van, niet het geheel. Jij bent een aspect van je totale Zelf, jij bent het aspect dat hier en nu geïncarneerd is, ervaring opdoet en dáárom ook het beste weet wat goed voor je is.

 

Daal eens af in je lichaam dat zo nauw verwant is met jouw aardse ik. Zak met je bewustzijn in je lichaam op een prettige ontspannen manier. Stel je voor dat je bewustzijn een licht is. Dat licht is wie je bent, dat maakt de keuzes. En het kiest er nu voor helemaal hier en nu te zijn en af te dalen, in je hart, in je buik, in je bekken, je bovenbenen en knieën en helemaal in je onderbenen en je voeten. Voel het licht je helemaal doordringen, voel de kracht en vitaliteit van je lichaam. Voel hoe het veel meer is dan een hoeveelheid fysieke cellen. Het is een levend, wijs, bezield wezen. En wie ben jij? Jij bent degene die zich voor dit leven met dit lichaam verbonden heeft. Jij bent mooi en groot. Jij hebt je verbonden met de persoon die nu jouw naam draagt. Voel de grootheid daarvan, de durf en de moed. Je bent als een vonk, als een straal uit je ziel hier gekomen, hebt dit lichaam aangenomen. Dit is helemaal nieuw. Jouw ziel ervaart meerdere levens in verschillende lichamen, maar wie jij hier nu bent, is nieuw. Je bent deel van je ziel, maar je voegt ook iets wezenlijks toe aan je ziel, iets nieuws en unieks en dat ben jij. Jij bent een zelfstandig geheel, je bent niet afhankelijk van krachten groter dan jij. Jij bent een schepping op zich, beter gezegd: een schepper op zich. Voel de waarde en de kracht en de schoonheid daarvan. Mijn diepste wens is dat je je eigen waardigheid gaat herkennen en dat je niet meer spreekt over een hoger of lager zelf, maar dat je jouzelf, gewoon je aardse ik, herkent als anker van je bestaan hier en nu. Vanuit dat ik kun je andere bronnen raadplegen, gidsen, leraren, therapeuten, adviseurs, artsen of je eigen ziel via een meditatie of innerlijke bespiegeling. En je neemt al die informatie mee naar binnen en jijmaakt de afweging.

 

En hoe doe je dat dan? Dat is waarschijnlijk je volgende vraag. Probeer het maar eens. Stel je voor dat je nu in jouw leven een vraag hebt die je in vertwijfeling brengt, waarvan je denkt: “Ik weet het echt niet, ik snap er niets meer van”. Daal nu helemaal in je aardse zelf, noem je eigen naam, voel het licht in je buik, in je basis. Stel de vraag nu nog eens aan jezelf en voel diep van binnenuit een antwoord opborrelen vanuit je basis, je kern. Je wéét het gewoon. Jij hebt de innerlijke kennis die nodig is om jouw levensvragen te beantwoorden.

 

Het zit in jou, jij bent het anker, het verzamelpunt van kennis, ervaring, licht. En vanuit alles wat je hebt opgebouwd in dit leven maak je keuzes. Eigen je dat toe, die kracht, die vrijheid. Dat is wat je groot maakt en je zelfbewustzijn doet groeien: te gaan vertrouwen op je eigen kompas. Het gaat er niet om dingen zeker te weten, het gaat erom te durven vertrouwen op wie je bent en wat jij ten diepste voelt. Daarvoor ben je hier: niet om de perfecte keuzes te maken, maar om je eigen scheppingskracht te ervaren, keuzes te maken en ervan te leren en erdoor te groeien.

 

Daarom wil ik jullie nu symbolisch een fakkel van licht geven. Ik geef ieder van jullie een fakkel van licht en daarmee wil ik uitdrukken dat jullie het licht niet in mij hoeven zoeken. Het is in jou en ik wil je daarvan bewust maken, ik wil het je teruggeven. Want in het verleden hebben jullie te veel buiten je gezocht. Kijk eens of je die fakkel die ik jou aanreik, wilt en kunt aannemen, in je op kunt nemen en die kunt aanvaarden als iets dat van jou is. Kijk eens waar die fakkel naartoe gaat in je lichaam, waar zij een natuurlijke plaats heeft. Daar zit jouw diepste weten over wat jouw weg is. Jij maakt de keuzes! En jij leert van de keuzes die je maakt en dat is precies hoe het moet zijn in dit aardse leven. Onderschat niet de ware kracht van jouw ik, jouw aardse persoonlijkheid. Eer die persoonlijkheid. Het is de meest intieme bron van wijsheid die je ooit zult hebben. Jij bent de schepper van jouw leven.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net