Marcel Messing

De kinderen van de Aarde verzamelen zich
De kinderen van de Aarde roepen op zich te verenigen in kracht slavenketens te verbreken en het hoofd niet langer te buigen voor de corrupte macht in deze wereld.

Een manifest van Marcel Messing
Dit manifest tracht in het kort een aantal zaken aan het licht te brengen die de bestaande machtselite liever verborgen (Lt. occultus) wil houden, zodat gewone mensen zoals u en ik onwetend zouden blijven van wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt. Zonder enige kennis van het occulte kan mijns inziens de wereldgeschiedenis niet doorgrond worden.

Wij worden wakker
Die strijd die nu aan de gang is tussen dat wat ik vaak noem 'licht en duisternis' heeft een hele oude wortel, een hele oude bron.