Wij worden wakker ♥ Marcel Messing ♥ Lichtwerkers Nederland


Marcel Messing (Nederland, 1945) studeerde af in de antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hij is auteur van 20 boeken en talloze artikelen, medewerker van Prana en Inzicht. Hij was als stafdocent en decaan werkzaam in het Hoger Beroeps Onderwijs, hierna jaren wetenschappelijk medewerker van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam.

Messing treedt als spreker in verschillende landen op, en staat bekend om zijn synthese tussen oosterse en westerse wijsheid. Diverse boeken zijn van hem vertaald en hij genoot onderricht van o.a. Tibetaanse rinpoche's.

Verder zet hij zich in als voorzitter van de door hem opgerichte 'Stichting Lindenhof' dat al jaren nauw betrokken is bij diverse ontwikkelingsprojecten in India en Polen. Marcel Messing woonde in de Franse Pyreneeën waar hij 11 jaar onderzoek naar de Katharen verrichtte.

 

Wij worden wakker

 

Deze wat oudere video is een vraaggesprek met Marcel Messing n.a.v. het gelijknamige boek 'worden wij wakker?'.

 

“De verborgen krachten die achter het wereldtoneel aan het werk zijn en die in essentie de bedoeling hebben om de evolutie van de mens, op dit moment niet alleen te vertragen, maar zelfs in een sprong naar geestelijke evolutie - laat ik het zo noemen - kapot te maken.

 

Toen begon in mijzelf een motivatie heel sterk naar boven te komen: 'wat doe je nou met het feit, als je heel veel gaat zien, mag weten 'wat is hier aan de gang'?

Toen kwam er iets anders in mij naar boven: 'je kunt niet aan de kantlijn blijven staan, bij het zien van zoveel kwaad, zoveel lijden, zoveel verdriet, waarbij ik absoluut niet een soort dualisme wil scheppen zoals ''daar zijn de goeden en daar zijn de slechten''. Want ieder goed mens heeft een schaduwplek en ieder 'duister mens' heeft een lichtplek.

 

Die strijd die nu aan de gang is tussen dat wat ik vaak noem 'licht en duisternis' heeft een hele oude wortel, een hele oude bron. En dat bracht een motivatie in mij in beweging om hierover te gaan schrijven en ik voel ook dat wij op de meest grootse, spannendste en beslissendste overgang van de hele menselijke evolutie staan.”

 

 

Marcel Messing
www.marcelmessing.com