Posts met de tag AtlantisVerloren Beschavingen ♥ Wieteke Koolhof ♥ Lichtwerkers Nederland
Een onderwerp wat we geregeld voorbij zien komen in de ‘Bewustzijnshoek’ is dat van de Verloren Beschavingen. En dan horen we met name vaak over Atlantis en Lemurië...

De lichtsporen van de oude tijden ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland
Ooit was er een beschaving vóór de Egyptische, namelijk de Atlantische, waarin veel kennis was verzameld.

Over vrouwen en mannen ♥ Gerrit Gielen ♥ Lichtwerkers Nederland
Het komt niet overeen met de officiële geschiedschrijving. De werkelijkheid is genuanceerder. Echter, door deze grote lijn uit te zetten probeer ik licht te werpen op de oeroude strijd tussen mannen en vrouwen.

Lemurië, ons ontwaken en ons meerstrengige DNA ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Onze hoog-sensitiviteit en veel van onze hogere vermogens stammen uit de Lemurische periode, die miljoenen jaren geduurd heeft. Toen hadden we nog de beschikking over een DNA dat uit (minstens) 12 lagen bestond.

De grijze rol van de lichtwerker ♥ Maxim Lazet ♥ Lichtwerkers Nederland
Wanneer je dit allemaal beseft en overziet, wordt het moeilijker en moeilijker om nog te oordelen over de duale spelers op dit moment op Aarde...

Atlantis en de innerlijke strijd van lichtwerkers ♥ Gerrit Gielen ♥ Lichtwerkers Nederland
In dit artikel ga ik het hebben over hun rol als dader in de tijd van Atlantis en de slachtofferlevens die daarna plaats vonden. Over de innerlijke conflicten die uit deze tegenstrijdige ervaringen ontstonden en hoe die uiteindelijk leidden tot de geboorte van het Christusbewustzijn.

Jullie Akasha ontwaakt langzaamaan ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland
De mensheid was door minstens vier stadia van beschaving gegaan en had zichzelf elke keer bijna vernietigd. Er waren mensen die feitelijk materie konden scheppen uit het niets, allemaal door gevorderd denken en niet door mechanische apparaten.

Oude Atlantis Vete en Overstap Nieuwe Tijd ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland
De oude Atlantische energie speelt een rol in vele trauma's, maar de overstap naar het nieuwe tijdperk brengt alles in balans.

Wij worden wakker ♥ Marcel Messing ♥ Lichtwerkers Nederland
Die strijd die nu aan de gang is tussen dat wat ik vaak noem 'licht en duisternis' heeft een hele oude wortel, een hele oude bron.

Innerlijke vrijheid ♥ Marlêne Evertz ♥ Lichtwerkers Nederland
Onderweg naar meesterschap komt er een leven waarin we oude contracten, beloftes van ooit gaan loslaten. Vooral ook zelf opgelegde straffen.

Meer weergeven