Annet Hoeijmans - Boon

Emoties zijn signalen van een dieper gelegen ontwikkelingsbeweging die ruimte vraagt Hoe kunnen we bewegen van angst naar overgave? ❥ Een persoonlijk ervaringsverhaal ter inspiratie.


In ieder van ons liggen wonderlijke mysteries van de Universele Geestelijke Natuur verborgen. Er is in de natuur geen bevoorrechting. Hetzelfde universele leven, als een energiestroom, stroomt door álle levensvormen! ❥ Hoe kun we leren hiermee in uitwisseling te komen? Het hart van ons wezen te ontsluiten voor deze Universele Waarheid in het Hart van het Universum? Een energiefrequentie die tijdloos, eeuwig, en in continuïteit in ons en om ons beweegt en alle leven draagt? Herkenning is het...

Wij mensenzielen leven in twee werelden: De wereld die er was voordat jij op aarde kwam.. en die er zal zijn lang nadat je hier vertrokken bent…! Die concrete realiteit bestaat, ongeacht of jij als persoon, nu wel of niet bestaat of hierin gelooft. Er is ook een subjectieve innerlijke wereld Een wereld die bestaansrecht krijgt door jouw gedachten, gevoelens en handelen heen. Toen JIJ het lef had om te incarneren in deze aardse drie-eenheid van lichaam, ziel en geest heb jij deze innerlijke...

Leven is beweging die wij kunnen ervaren en waarnemen op verschillende golflengten! Het verschil tussen emotie en gevoel heeft te maken met deze golfengten. Het zijn verschillende trillingsfrequenties in de (astrale) aura die een verschillend resonantiekader hebben. Emoties worden voortgebracht door het zintuiglijke systeem wat verbonden is met het fysieke lichaam. Ze zijn een gevolg van bewuste en onbewuste gedachtegangen in ons denkvermogen. Gevoelens zijn verfijnder van trillingsfrequentie...

❥ Durf je het leven te ervaren en te beleven vanuit een heel ander perspectief dan datgene wat je - zowel uiterlijk als innerlijk vertrouwd is?

Ontwikkeling van intuïtie via het dagelijkse leven In de eerste jaren van ons leven leren we geloven wat onze omgeving over ons zegt en vindt. Daardoor wordt een zelfbeeld opgebouwd wat vooral gebaseerd is op de mening en normering van anderen, ouders, familie, cultuur, geloof, omgeving. Dat opgebouwde zelfbeeld is gekoppeld aan hun positieve en negatieve emoties, aan hun goedkeuring en afkeuring. Het opbouwen van zo’n zelfbeeld is het gevolg van het pure verlangen van de kinderziel om erbij...

Jaren geleden schreef ik het verhaal: Sprong in het diepe…. of een val in een andere dimensie? Dit verhaal ontstond naar aanleiding van een persoonlijke ervaring, waardoor ik ineens, zowel fysiek als energetisch, in een andere dimensie terecht kwam. Ik besefte toen heel helder dat mijn ziel in twee werelden woont, de tijdelijke wereld en de eeuwige wereld. Deze ervaring bracht ook het inzicht dat de wereld van de ziel voor de zintuigen van de ziel even natuurlijk en solide is als de fysiek...

Wanneer je zorg draagt voor de ont-wikkeling en integratie van je geest, je ziel en je lichaam en een open interactie tussen deze drie kunt toelaten en ervaren , leef je je leven energiek en vrolijk en doe je wat je doet, en waar je van nature goed in bent, vol overgave en vreugde! Je levert je maatschappelijke bijdrage op energieke wijze omdat je weet dat het niet gaat om wát je doet, maar hoe je het doet. De levenslustige motivatie van waaruit je leeft en werkt. Je leeft je uit ☺ Een...

De weg van creatie Liefde is de sleutel tot álle leven. Het is de scheppende kracht die leven geeft en levensdrift en levenslust brengt. Ware liefde zet de ziel in vlam. De vonk springt over! Je wordt laaiend enthousiast, sprankelend in levensvreugde. Wanneer je hart zich opent in liefde kan de innerlijke lichtkracht via de liefde van je geopende hart naar buiten stralen. De Lichtstraling van je wezenskern wordt zichtbaar en je compassie voelbaar voor iedereen in je omgeving. Je wordt een...

Meer weergevenLichtactivatie Afronden 2020 Openen 2021 ( 12 - 12 )Lichtactivatie
De energie van 2021 AAN ( 10-01 )Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland