De donkere nacht van de ziel ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland

 

De donkere nacht van de ziel. Iedere ziel gaat hier (uiteindelijk) doorheen, door duisternis heen. Permanent verlost geraken van illusie, het valse zelf, duisternis ofwel ego, is enkel mogelijk wanneer je er volledig klaar mee bent en er volledig klaar voor bent. Wanneer je inziet dat er slechts één weg mogelijk is. De weg in waarheid, de smalle weg.

 


Deze weg is niet makkelijk begaanbaar. Velen haken af, velen vallen terug... velen blijven liever hangen in het vertrouwde, in het bekende... in dat wat men altijd heeft gedaan. Het vergt dus moed en bereidheid. Discipline.

 

Wat wil je?

 

Wanneer je het echt niet meer kunt, echt niet meer wil.... dan en enkel dan zul je bereid zijn te stoppen met dat wat je altijd deed. Het is naar binnen gaan. Eerlijk kijken naar jezelf (je valse zelf) en het vanaf nu willen oplossen.

De vraag is dus:

 

Ben je er klaar mee? Zo ja dan dien je er volledig voor te gaan. Zo nee, dan hobbel je nog wat door, tot je er wel echt klaar mee bent, klaar voor bent. Ook deze fase is zinvol en nodig. Ze is gevuld met prachtige lessen en ervaringen.

 

Iedere ziel die van duisternis naar licht gaat, gaat door de donkere nacht van de ziel heen.

 

Buddha heeft het gedaan, Jezus heeft het gedaan, alle grote leraren hebben het gedaan.

 

Je laat alles achter je, sterft naar je oude ik, je valse zelf, en staat op als nieuw mens.

 

Mijn ervaring is dezelfde, ik stierf en wilde sterven, en ben weder opgestaan.

 

Een lange weg volgde, een zware weg volgde, van loslaten, van wanhoop, maar.... de verlossing kwam en is nog steeds.

 

Alle liefde,

 

Rani Savitri