Zij die weten ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Hou ik van Jezus?

 

Ja.

 

Jezus was echter geen Christen. Jezus was niet aangesloten bij een bepaald geloof of kerk en Jezus noemde zichzelf geen Christen, Joods, Moslim of wat dan ook.

Mensen met een bepaald geloof maken hun eigen interpretaties over Jezus of over de bijbel, de geschriften, het ‘geloof’.

Als ik de bijbel lees, wanneer Jezus tot mij spreekt; of wanneer God tot mij spreekt dan is dat wat tegen mij gezegd wordt iets totaal anders dan wat tegen een ander gezegd wordt.

Het is namelijk iets persoonlijks.

 Het gaat over mij en mijn relatie met God. Het gaat over innerlijk weten en geloof heeft hier niets mee te maken.

Andermans geloof is het opdringen van mentale interpretaties op anderen, het is een geloven in iets, maar geloven is eigenlijk een soort van; “ik weet het niet, maar ik denk dat het zo is zoals zij (anderen van een een bepaald geloof) zeggen dat het is en daarom geloof ik dat het waar is.”

Geloven is napraten.

Het is geen (innerlijk) weten.

 Het is geen eigen inzicht, het is niet van jou maar van een ander. Het is onwaar.

 

Zo is de hele wereld ontstaan zoals deze nu is


Zo zijn er machthebbers ontstaan, zo zijn de oorlogen ontstaan, zo is de verdeeldheid en de haat, angst en armoede ontstaan. Zo is het systeem ontstaan en zo is geld ontstaan.

Op dit moment leven we in een wereld waarin allerlei soorten geloven zijn ontstaan.

Het ene geloof geloofd in dit, en het andere in dat. Er is verdeeldheid en oorlog. Mensen zijn bereid te sterven voor een bepaald geloof, voor een (stuk) land, voor een ideaal, voor geld, voor macht.

Zo is Amerika ontstaan.

Zo zijn alle landen ooit ontstaan.

Zo is Kolonialisme ontstaan.

De indianen leefden in Amerika en moesten worden uitgeroeid om Amerika op te kunnen bouwen. En nu wil men van de hele wereld een kolonie maken. Een kolonie die bestaat uit één geloof, uit één systeem, uit één menselijk ras, uit één en hetzelfde systeem en met één wereldregering.

 Om dit te kunnen bewerkstelligen dient iedereen die een ander geloof heeft uitgeroeid te worden. Zo zijn hele volkeren vermoord, vergast en op de brandstapels gegaan.

Iedereen dient namelijk hetzelfde te denken, hetzelfde te willen, hetzelfde te ervaren en hetzelfde te voelen.

Deze oorlog die nu gaande is, is de geestelijke oorlog. Ja, er zal één wereldregering komen, ja, er zal één kolonie, één systeem, één wereld, één geloof zijn.

Maar wat velen niet begrijpen is dat zij die WETEN niet langer van deze wereld zijn.

Zij die weten hebben geen geloof nodig want ze weten. Zij die weten, weten dat het land waar zij op mogen wonen niet van hen is, zij die weten, weten dat de lucht en de natuur, alle levende wezens slechts in bruikleen is gegeven. Dat zij ervoor mogen zorgen en dankbaar gebruik van mogen maken.

 

Zij die weten hebben geen regering, hebben geen angst, hebben geen haat, oorlog, systeem of wat dan ook nodig

 

Zij die weten hebben zich reeds vrijgemaakt en zij die weten zullen nooit onderdeel zijn van dit wat in de wereld is en wat in de wereld speelt.

Omdat het niet van en voor hen is.

Als je namelijk weet, werkelijk weet, dan weet je dat niets deze wereld kan redden van de mensen die geloven.

 

Dan weet je dat alles is zoals het is.

Dan neem je waar dat mensen oorlogen voeren om een stuk land, dan weet je dat mensen in onwetendheid nu eenmaal graag macht willen hebben en ervan genieten om anderen pijn te doen.

Dan weet je dat deze wereld is zoals ze is en dat het niet langer jouw afgescheiden wereld en verantwoordelijkheid is.

 

 Dan geniet je van ieder moment wat je gegeven is en dan neem je enkel nog verantwoordelijkheid voor je eigen leven.

 

Dan ben je in vrede, je bent vrij en in liefde.

 

Dan is ieder levend wezen een weerspiegeling van je eigen zelf, en je schenkt alles en iedereen liefde.

 

Ongeacht de omstandigheden in de (buiten)wereld

 

Rani SavitriLichtwerkers hebben veel levens geleid die in het teken stonden van spiritualiteit. Ze voelden zich daartoe van nature aangetrokken en belandden vaak in kloosters, tempels of esoterische gemeenschappen.

Het leven in deze aan spiritualiteit gewijde organisaties, zowel in het oosten als het westen, stond vaak in het teken van:

 Verzaking van het lichaam, de emoties en seksualiteit

 Nadruk op het hogere, het geestelijke, het onpersoonlijke

 

 Emotioneel, psychisch en/of lichamelijk misbruik als de organisatie (klooster, tempelorde, gemeenschap) waarvan je deel uitmaakte wereldse machtsdoelen had die jij moest dienen.

Psychologische consequenties hiervan voor vele lichtwerkers:

 Kloof tussen je menselijke en je spirituele kant.

 

 Verwaarlozing van je emotionele behoeftes en je psychologische binnenkant als mens.

 Superioriteitsgevoelens die niet horen bij een hartgedragen bewustzijn.

 Misbruik van je levensenergie, die heeft geleid tot trauma en verkeerde opvattingen over ‘dienstbaarheid’ : jezelf wegcijferen (in theorie je ego, maar feitelijk je passie, creativiteit, originaliteit) werd gezien als hoger terwijl het (menselijke) Zelf juist het kanaal is voor het hogere.

Maria Magdalena nodigt je in deze channeling uit te onderzoeken in hoeverre je nog vastzit in deze oude erfenis. Ze wijst manieren aan om de energetische last ervan los te laten en een meer liefdevolle en geaarde vorm van spiritualiteit te omarmen.

Bevrijd je van de energetische last van oude spirituele levens

 

 Zondag 6 november 2022, 20:00 uur

 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channelt Maria MagdalenaBlijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.