Posts met de tag ChristusbewustzijnInkeren voor meer innerlijke vrede
Wanneer je innerlijk een verbinding met zuivere, hogere dimensies uitnodigt, zul je merken dat er iets in je verandert. Je gaat meer van Jezelf waarnemen, met een veel opener hart. Merk je dat er dan alleen maar liefde, begrip en erkenning naar je toestromen?

Ik behoor de Liefde toe net als jij
De rode liefde is van de aarde, tussen mens en mens.. De witte liefde is niet van hier maar wel beschikbaar hier..

Het Christuskind in ons allen neemt de leiding
Naarmate we steeds meer hogere zelfdelen, multidimensionale zelfdelen, huisvesten in ons fysieke lichaam, krijgen we ook meer toegang tot alle kwaliteiten van die zelfdelen. En wordt onze samenleving steeds multidimensionaler van aard.

Christendom, New Age en De Eindtijd
De atmosfeer zindert met de energie van verandering en de or de deur staat. We hebben het einde van een tijdperk van materialisme, rationalisme en atheïsme bereikt, en staan aan de vooravond van een grote sprong voorwaarts in de evolutie van ons bewustzijn.

Laat je meenemen...
Steeds als je denkt dat je nu weet wie je bent, is dat niets anders dan een gedachte. Een gedachte die inderdaad ofwel dichterbij maar soms ook verder weg ligt van de waarheid over jouw blauwdruk.

Het keerpunt van de Aarde
We zijn aangekomen op een interessant punt in de tijd. Een keerpunt, zou je kunnen zeggen, van waaruit de energie omkantelt en terugkeert naar haar bron.

De spiegel
En dat zij die niet in God zijn denken dat ze alles kunnen doen zonder daar last van te hebben. Zonder daar gevolgen of consequenties van te ondervinden.

In het hart der trauma's
Volg je trauma tot de verwoestende kern, tot het hart van de duisternis, dan zul je onvermijdelijk de oerwond ontmoeten, de pijn van alle pijnen.

Atlantis en de innerlijke strijd van lichtwerkers
In dit artikel ga ik het hebben over hun rol als dader in de tijd van Atlantis en de slachtofferlevens die daarna plaats vonden. Over de innerlijke conflicten die uit deze tegenstrijdige ervaringen ontstonden en hoe die uiteindelijk leidden tot de geboorte van het Christusbewustzijn.

Ik heb niets, en daarmee ben ik alles
Je bent niet onderweg, je hebt je ware thuis nooit verlaten.

Meer weergeven