Posts met de tag Familie loslatenParadox is life’s logic ♥ Juno Burger ♥ Lichtwerkers Nederland
Of het nu je familie, relatie, gezin, ras, land of geloof is, ieder moment ben je onderhevig aan een veelheid van krachtenvelden die, bewust of onbewust, een grote impact op je leven hebben.

Leren kiezen voor jezelf ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland
Als je je ouders niet kunt vertrouwen, één van je ouders suïcidaal en instabiel is en je vader afwezig is, dan vorm je een bepaalde afhankelijkheidsrelatie met anderen gedurende je hele leven. Dit komt doordat je niet anders weet, het is bekend terrein.

Het nemen van je moeder ♥ Tamara Beekmans ♥ Lichtwerkers Nederland
Het kan zijn dat je als kind je moeder innerlijk hebt afgewezen doordat je niet die diepgaande connectie vanuit haar kon voelen. Op dat moment heb jij je van haar afgesloten en als klein kind is het dan alsof er een innerlijk deurtje dichtgaat dat niet meer geopend gaat worden.

De spiegel ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland
En dat zij die niet in God zijn denken dat ze alles kunnen doen zonder daar last van te hebben. Zonder daar gevolgen of consequenties van te ondervinden.

Jouw vuur is eeuwig
Wat jullie te doen hebben en aan het doen zijn, is uit dat collectieve bewustzijn stappen: dat bewustzijn dat eeuwenlang geregeerd heeft, gebaseerd op angst, controle, machtsuitoefening, en valse autoriteiten.

Het loslaten van je geboortefamilie
In deze channeling wil ik dit transformatieproces (van ego naar hart) illustreren aan de hand van een thema waarmee jullie allen diepgaand te maken hebben: je relatie met je geboortefamilie.

Je hebt niet voor jezelf geleefd ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland
Je hebt altijd iemand anders NODIG gehad als REDEN om te leven. Die reden kan elk moment verdwijnen.

Soms is het beter om afstand te nemen van bepaalde mensen ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland
Soms is het beter om afstand te nemen van bepaalde mensen, zelfs van familie of geliefden en om alle banden te verbreken. Vaak zijn we zo afhankelijk van hen geworden, dat we ons totaal voor hen hebben weggecijferd, we zijn onszelf volledig verloren.

17 signalen dat je door een transformatie heen gaat ♥ Ella Ster ♥ Lichtwerkers Nederland
We zitten momenteel in de overgangsfase tussen twee werelden. Nu we zelf middenin de transformatie naar deze nieuwe wereld zitten, ervaren veel mensen typische transformatiekenmerken.

Wat waarheid is zal niet verloren gaan ♥ Judith Loeffen ♥ Lichtwerkers Nederland
Veel mensen zitten in processen waarbij ze afscheid moeten nemen van iets wat ze ooit dierbaar was, maar wat ze niet mee kunnen nemen op hun verdere reis naar het Licht.

Meer weergeven