De noodzaak tot bewustwording is groter dan ooit: claim je eigen kracht terug

 

Al veel vaker heb ik in artikelen het belang belicht van de (ascensie) groei om (te leren) onze eigen energie, bewustzijn en lichaam weer in te nemen, te bewonen zogezegd. Onze eigen plek, binnen ons Zelf en in de wereld(en van schepping,) vanuit het midden (balans) en in de rechte (uit)lijn(ing) met Bron.

 

Want als wij ‘niet thuis zijn’ in ons Zelf en onbewust de deur open laten staan (onze ruimte en kracht niet innemen) kan elke willekeurige inbreker met gemak naar binnen wandelen. Dan worden niet alleen jouw (veilige) plek maar ook je energie gestolen of overgenomen (parasiteren).

 

 

Ascensiegroei

 

De groei in bewustzijn gaat niet alleen ‘omhoog’ naar een grotere wakkerheid van bewustzijn.

De grootste uitdaging is in feite de groei ‘naar beneden’, naar je eigen mens-zijn en lichaam toe.

 

Om werkelijk aanwezig te zijn in je lichaam, deze echt te bewonen en je plek en ruimte in te nemen ook op aarde, in het dagelijks leven.

 

Om te leren jouw plek daarin te erkennen en eren. En je midden te leren innemen, waardoor je echt contact kan maken met je emoties, gedachten, ego, kindlagen en je lichaamsbewustzijn vanuit bewustzijn. En vanuit bewustzijn je 3D en 4D mens-zijn te leren bemeesteren. Dat wil zeggen emoties, denken, overlevingspatronen of onbewustzijn hebben niet langer het stuur van jouw leven, maar je (hoger) bewustzijn. Maar ook dat oude ingesleten patronen van dualiteit tot in de kern (ook in het fysieke celbewustzijn en DNA) omgezet kunnen worden.

 

Oud duaal bewustzijn wordt dan (laag voor laag) gedelete en er ontstaat ruimte voor nieuw of eigenlijk je eigen oorspronkelijk, onbevlekt (Eenheid) bewustzijn om die plek in te nemen.

 

Ascensie gaat dus niet om de weg naar boven, uitreiken naar hogere trillingen buiten jezelf. Maar om ruimte scheppen in de materie en het mens-zijn om de hogere trilling van je Bron- en Multidimensionale Zelf weer vrij door mens-zijn en materie te laten stromen, binnen jezelf.

 

Dat vergt vaak een heleboel groeiprocessen, omdat juist de onderste chakra’s nog zoveel onbalans en ballast bevatten, waar we (onbewustzijn en ego) het liefst ver weg van blijven.

 

Trillingsverhogingen

 

De collectieve instroom van hogere trillingen zowel vanuit het universum als vanuit de aarde ondersteunen ieders persoonlijke proces om steeds meer onbewustzijn en onbewuste patronen, stagnaties en knelpunten aan het licht te brengen. Zodat deze bewust kunnen worden en we deze als mens kunnen leren bemeesteren.

 

Meer daarover lees je ook in mijn boek Belichaamd Bewustzijn, waarbij zowel knelpunten en valkuilen op deze groeiweg als ook werkelijke bewustwording doorlopen belicht worden.

 

De groei of evolutie potentie van deze tijd (en jaren) is specifiek gericht op het Menselijk Meesterschap bemeesteren, omdat in ons dagelijks mens-zijn de grootste knelpunten aanwezig zijn om het totaal her-inneren  en belichamen van wie jij Bent aanwezig zijn.

 

De situatie van de afgelopen maanden op wereldwijd niveau versterken en versnellen die processen van collectieve aanwezige angsten die omhoog en aan het licht komen, als een intens en grootschalig opschoningstraject. Alle misstanden, illusies en scheefstanden  die gebaseerd zijn op duaal bewustzijn komen naar de oppervlakte om de mensheid in versnelt tempo te helpen wakker (bewust te) worden waar we uit verbinding met Bron, oorsprong en ons Zelf zijn.

 

Wakker worden en -zijn in bewustzijn

 

Er zijn vele ”definities’ van ‘wakker worden’,  ik versta daaronder dat je bewustzijn verder gaat reiken dan hetgeen je bewust of onbewust aangeleerd hebt. Verder dan het aannemen van wat de massa geloofd, en zelf kritisch gaat nadenken en eerlijk gaat voelen. Niets klakkeloos voor waar aannemen, maar zelf onderzoeken.

 

Je gaat de illusies van dualiteit, de matrix, groepsbewustzijn, manipulatie, beïnvloeding, etc. doorzien.

 

Wakker worden of zijn betekend dat de reikwijdte van wat jouw beeld van jezelf of de wereld is kan expanderen en er niet stug vastgehouden wordt aan eigen waarheden die n.a.v. een bepaalde ervaring eigen gemaakt zijn. Maar dat er openheid blijft voor het telkens ontvouwen van grotere waarheden, die gedurende je groei door de ervaringen heen, zich openbaren.

 

Het betekent open staan en eerlijk jezelf aan durven kijken, naar je eigen goeie en moeilijke kanten, je lichtkant en schaduw, je liefde en angst. Leren deze te (h)erkennen, accepteren, om te polen, helen of transformeren, wat er maar nodig is.

 

Wakker worden of zijn in bewustzijn is een continuerend proces dat telkens, laag voor laag, verder gaat en telkens andere (hogere en universele) perspectieven en ervaringswijzen blootlegt. Niets is statisch of aangenomen, alles komt voort uit eigen ervaringen en daaraan gerelateerde bewustzijnsgroei.

 

Alles wat van daaruit eigen gemaakt en gegrond wordt, kan belichaamd worden en wordt deel van wie je Bent, hoe je handelt, spreekt, ervaart en leeft. 

 

Grondwet, grondig en basisrechten

 

Zoals gedurende de afgelopen maanden bijna wekelijks andere collectieve thema’s aangetrilt zijn om wakker(der) en dus bewust te worden, zo staat momenteel de uitlijning met zowel het derde oog (zesde chakra: inzicht, overzicht vanuit hoger bewustzijn) in relatie tot de basis (eerste chakra: mens-zijn, lichaam, veiligheid, draagkracht, gronding) centraal.

Als wij onze basis niet met bewustzijn innemen, kan iets/iemand anders invoegingen creëren die niet bij onze oorspronkelijke basis horen. Dit is wat al eonen in afgescheiden bewustzijn gebeurd is. Het is essentieel om hier een helderder zicht, overzicht, op te krijgen en dus ons bewustzijn te laten spreken.

 

Momenteel is dit collectief (in Nederland) gaande. Er wordt een nieuwe wet op ondemocratische wijze doorgedrukt waar de burger geen inspraak op heeft. Toch is er bij burgers en wetenschappers veel weerstand op deze coronawet. En terecht, het doet inbreuk op o.a. je privacy, je vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en bestaansrecht.

 

Er wordt letterlijk inbreuk gepleegd op je basischakra wanneer je je basis, je plek, je energie en je bewustzijn niet in neemt. Omdat er dan ruimte overblijft, is daar een ingang te vinden.

 

Wanneer hier geen bewustzijn op ligt wordt het of door de massa niet eens gezien wat er gebeurd of wordt het voor zoete koek (vanuit angst) aangenomen.

 

Wat we in recente maanden zien gebeuren en ervaren is een ‘openbreken’ van de matrix. Alles aan scheefstand wat er allang was, wordt aan het licht gebracht. Naast een grootschalig ontwaken wat daardoor ontstaat op collectief niveau, met de aanzet om de eigen kracht weer op te pakken. Zijn het tevens de donkere agenda’s die steeds duidelijker zichtbaar worden en die om zich heen klauwen in een poging de touwtjes uit handen niet te verliezen. Van mindcontrole tot crowdcontrole, van indammen van vrijheden met vele tegenstrijdige regels en maatregelen tot nieuwe vormen van slavernij.  Verdeel en heers strategieën zijn aan de orde van de dag, en al zo oud als de mensheid is. En heel veel meer.

 

Alles lijkt uit de kast getrokken te worden, waardoor je haast wel moet geloven dat de duale krachten en zij die daar belang bij hebben in een diepe angst verkeren om de controle te verliezen.

 

Thema voor thema hebben we de afgelopen maanden wekelijks andere lagen ervaren en of voorbij zien komen op wereldschaal en binnen onszelf. Tenminste als de ogen van hart en bewustzijn al geopend zijn.

Hoewel dit in de 3D realiteit een aanzet geeft tot de noodzaak van versnelde groei, trillingverhoging, het innemen van je eigen plek, kracht en bewustzijn en de focus op de basis, valt dat in de dagelijkse praktijk voor velen nog niet mee.

 

De basis is bij velen als een verstopt afvoerputje, waar nog best het een en ander gesleuteld mag worden, voordat een vrije doorstroom weer mogelijk is.

 

En deze tijdsenergie doet echt beroep op het laten vallen van alle angsten en weerstanden om dichter bij jezelf (thuis) te komen. Om de confrontaties met je lichaam, emoties, etc. echt eerlijk aan te gaan kijken en oude vluchtpatronen (uit lichaam, gevoel en energie) te doorbreken. Pas van daaruit kan je de leegte binnen jezelf gaan ontdekken en opvullen en kan je  kracht gaan herrijzen.

 

Focus op je groei

 

Focus en intentie zorgen voor een gerichte afstemming en uitlijning waar je naartoe wilt groeien. Waar jouw aandacht naartoe gaat, daarheen gaat zowel je energie als bewustzijn stromen en ontstaat er beweging. Beweging is de aanzet tot heling, inzicht en groei.

 

De focus mag dus vooral nu gericht zijn op (nog) ‘wakker(der) worden’, heruitlijnen van hoger bewustzijn en mens-zijn en je gronding en basis. Jouw bestaansrecht wordt anders aangetast of ontnomen. Jouw basis als mens wordt aangetast of ontnomen.

 

Wat we nu vooral zien is dat mensen wakker worden maar vanuit angst, schrik en emoties vooral tegen de nieuwe wetgeving en maatregelen ingaan. Dat is geen belichaamd bewustzijn, maar komt vanuit heel andere lagen voort. Wanneer emoties de drijfveer zijn is er nog steeds onbalans en scheefstand aan het woord. Daarmee komt de gewenste verandering niet tot stand. Want veelal is dit ook onbewust gerelateerd aan oud groepsbewustzijn en niet een werkelijk op eigen benen, in eigen kracht, authenticiteit en verantwoordelijkheid staan. Oude angsten en emoties (gebaseerd op ervaringen van vallen in bewustzijn) nemen dan het voortouw.

 

Wanneer je in je midden Bent, in je basis, jouw plek zowel in je Zelf als in de wereld inneemt, kan niets of niemand je nog wat afnemen. Dat Ben je in je kracht, in Liefde, in  neutraliteit, bewust en heel dicht bij je Zelf.

 

Dan Ben en leef je jouw rechte lijn en universele wetmatigheden.

 

Dat is waar onze versnelde evolutiegroei naartoe wenst te gaan. Dat is waartoe we getriggert, aangetrilt en uitgenodigd worden. Nu!

 

Opstaan in je authentieke kracht

 

Natuurlijk vraagt deze tijd ons om op te staan, voor ons grondrecht, onze vrijheid, ons zelfbeschikkingsrecht, ons bestaansrecht. Dat lukt echter alleen als we dat grond/bestaansrecht en vrijheid om te Zijn eerst aan ons Zelf terug geven en of terug claimen. Zo binnen, zo buiten.

 

Het start weer IN jezelf. En wanneer je van daaruit (jouw ‘eigen gemaakte’, belichaamde authentieke kracht) met elkaar verbind ontstaat een veel grootser, krachtiger veld wat werkelijk draagvlak creëert voor een nieuwe wereld.

 

Daarvoor hoeven we niet te wachten tot we ‘er zijn’, de eindstreep hebben gehaald. Deze tijd vraagt om actie in het nu. Dus niet alleen mediteren of aan je eigen bewustzijnsgroei werken, op welke wijze dan ook. Je kunt heus bewust actie ondernemen (als dat innerlijk zo voelt)  vanuit het punt van groei waar je nu staat. Wees je echter telkens weer bewust van waaruit je handelt, spreekt of actie voert. Komt het voort vanuit emoties, angst, onbewuste patronen, karmische levenservaringen of overtuigingen of komt het voort vanuit je ontwakend en groeiend bewustzijn. Hier ook op geregelde basis binnen je Zelf bij stil staan, maakt al een geweldig verschil. En biedt bovendien ook weer enorme kansen om onbewuste gevoelsstromen en gedragingen binnen jezelf bloot te leggen. Genoeg huiswerk dan ook weer om verder in te kunnen groeien.

 

In feite triggert deze tijd diepe oerwonden die in vele multidimensionale ervaringslagen als trauma opgeslagen zijn. O.a. de tweede wereldoorlog, het Atlantische trauma maar ook de Galactische Oorlogen. Vele multidimensionale lagen of golflengtes die soortgelijk en aan vallen in bewustzijn gerelateerde trauma’s in zich dragen, worden allemaal gelijktijdig getriggert in deze tijd. Dat maakt het ook zo intens! We helen niet alleen onze aardse ervaringslijnen, maar door de hele scheppingservaringen heen.

 

Collectieve wake up call

 

Hoewel er op vele lagen en vanuit vele perspectieven iets te zeggen is over alle gebeurtenissen van nu, is het overkoepelend ‘verhaal’ een grootse wake up call om tot in onze diepste vezels van mens-zijn en bewustzijn ons bestaansrecht terug te claimen. Echt gevoeld, geïntegreerd en belichaamd!

 

Tot die tijd lijkt het ”oorlog’ te zijn, de ultieme polariteit: strijd tussen licht en donker.

 

Je kan jezelf daarin (vanuit alle goeie bedoelingen) verliezen. Of je kunt er voor kiezen om daar wijzigingen aan te brengen, waar dit alles is gestart: in je eigen basis!

 

Zolang wij ons licht en of schaduw nog afwijzen, zolang wij ons mens-zijn niet erkennen, accepteren en bestaansrecht toekennen. Zolang wij onszelf als slachtoffer, krachteloos of zelfveroordelend wegzetten, blijft de open deur naar ingevoegde energie en manipulatie van daaruit in ons aanwezig. Wanneer we deze actief gaan onderzoeken, ontdekken hoe we deze kunnen dichten en onze plek (basis) met verantwoordelijke weer in gaan nemen, gaat je eigen Godskracht weer door je aderen stromen. En kan niets of niemand jouw iets meer afnemen!

 

Tenslotte

 

De energie is intens momenteel en zowel bij dag als bij nacht vertoeven we allen in intense processen. Dat heeft z’n weerklank op je dagelijks leven als ook op je bewustzijn en bewustwordingsprocessen.

 

Wees een beetje lief en coulant voor jezelf. Je doorloopt de diepste processen ooit.

 

Voel eerlijk waar rust nodig is, waar je flow aanwezig is. Luister naar je lichaam, voel wat het nodig heeft. Voel wat jij nodig hebt, in elk moment op zich.

 

Besef je dat we keihard aan het werk zijn, zelfs als dat niet altijd zichtbaar is voor en in de buitenwereld.

 

Neem je momenten afstemming op jezelf, voel wat jouw bijdrage in de wereld kan zijn vanuit jouw reeds bemeesterd en belichaamd bewustzijn. En blijf focussen en vertrouwen!

 

We are all together in this big shift!

 

Samen staan we sterk, ieder vanuit eigen authentieke kracht, en verbinden van hart tot hart, van bewustzijn tot bewustzijn en van mens tot mens!

 

© Willemien Timmer

www.apofyliet.nl