Posts met de tag AscentieJe frequentie hooghouden
Over het concept dat het een goed idee is om je frequentie hoog te houden. Tijd voor nuance wat mij betreft, aangezien er kennelijk een gevaar in schuilt dat het concept iets te kort door de bocht geïnterpreteerd wordt.

Arcturian channeling februari (1) 2024
Zelfs de eenvoudigste activiteiten die je met spiritueel bewustzijn uitvoert, voegen Licht-energie toe aan het collectief van de aarde en kunnen een ander daadwerkelijk opbeuren of helende ondersteuning bieden als diegene er ontvankelijk voor is. Waar je ook energie aan geeft, het voedt en zet het voort.

De wereld is geen illusie, het is de manifestatie van een Goddelijk idee in Goddelijk Bewustzijn. De illusie is hoe Gods perfecte uitdrukking als aarde wordt waargenomen door driedimensionale conditionering.

Christendom, New Age en De Eindtijd
De atmosfeer zindert met de energie van verandering en de or de deur staat. We hebben het einde van een tijdperk van materialisme, rationalisme en atheïsme bereikt, en staan aan de vooravond van een grote sprong voorwaarts in de evolutie van ons bewustzijn.

Hoe jij de aarde kunt helen
De aarde wil in samenwerking stappen die gebaseerd is op wederzijds respect en op liefde en aandacht voor elkaar.

Transformatieprocessen: Kom maar op!
Vanuit non-duale, hogere bewustzijnsvelden bekeken zijn we er aan toe om de koorden die ons in oude tijdslijnen gevangen houden - met de daaraan gekoppelde holografische imprints en het gemanipuleerde DNA - echt definitief door te snijden.

Laat je meenemen...
Steeds als je denkt dat je nu weet wie je bent, is dat niets anders dan een gedachte. Een gedachte die inderdaad ofwel dichterbij maar soms ook verder weg ligt van de waarheid over jouw blauwdruk.

Zoeken naar de heilige graal is een innerlijke reis
Is de Heilige Graal een materieel iets? Of gaat het over het belichaamde Godsbewustzijn?

Arcturian channeling september (1) 2023
Ziekte op alle niveaus is een materiële manifestatie van het collectieve geloof in afscheiding.

Geduld en hogere wilskracht
Het hogere Zelf krijgt steeds meer ruimte van de persoonlijkheid om aanwezig te kunnen zijn en de koers te bepalen die op evolutie en het belichamen van het Liefdesbewustzijn gericht is.

Meer weergeven