Van angst naar kracht, licht en Liefde ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

De weg van bewustwording gaat geenszins alleen over rozen, licht en liefde. We kunnen de kantjes er niet (langer) van af lopen. We worden op dagelijkse basis uitgenodigd om van angst naar kracht te bewegen.

Dat zien we momenteel ook terug in de 3D manifestatie van de wereld.

Wanneer wij alleen de lichtkant benadrukken en onze aandacht (is voeding) geven, missen we letterlijk de helft en stevenen slaafs af op een wereld zonder vrijheid, zonder bezieling en zonder hart.

Nu hoef je niet ook de andere kant extra  voeding en een podium te geven, maar niet langer weg te kijken. En dus is bewustzijn noodzakelijk om de manifestaties van de uiterlijke wereld te wijzigen.  Dat is een proces wat binnen jezelf doorlopen dient te worden.

De uiterlijke wereld is een reflectie van dat wat er leeft in het collectief bewustzijn, waar we allen deel van uitmaken. Dat wat de buitenwereld weerspiegelt in manifestatie is dus wel degelijk tot op zekere hoogte ook deel van jou(w onbewuste).

 

Zij die schaduw ontwijken en uit de weg gaan (zonder oordeel want het is deel van  het ontwakingsproces) en enkel gericht zijn op het materiële, vast draaien in emotiestromen of denken of alleen op licht en liefde gericht zijn, houden onbewust deze manifestatie op aarde in stand.

Hoewel zij dat wellicht niet wensen, scheppen ze telkens meer van dezelfde dualiteit en onbalans die momenteel enorm zichtbaar manifesteert in het leven op aarde.

Wanneer de eigen innerlijke schaduw dieper transformeert, transformeert ook de collectieve trilling en dus de uiterlijke realiteit waarin we leven.

 

Hoe meer mensen de innerlijke schaduw transformeren en het onbewuste bewust maken, des te meer en sneller wijzigt het collectieve veld en de schepping die daaruit voorkomt (in de manifestatie op aarde). 

 

Bereidheid om alles aan te pakken wat van binnenuit manifesteert en IS wordt van ons gevraagd, willen we werkelijk transformeren en her-inneren wie wij werkelijk Zijn.

Telkens opgaan in hogere sferen en weg bewegen van dat wat spannend, eng, pijnlijk of donker is, is een onbewust en aangeleerd oer oud (overleef)mechanisme die afhoudt van werkelijke groei. 

 
Het is een surrogaat groeien en ‘spiritualiteit met een sausje van licht en liefde’, wanneer je de reële andere kant van de medaille blijft ontwijken. Die kant van schaduw en de angst voor schaduw.

Bewustzijn

 

Om die bereidheid te gaan toelaten dient er bewustzijn te komen op wat schaduw is. Bewustzijn of -wording biedt nieuwe inzichten en kracht om tot bereidheid te komen.

❥ Schaduw is niets anders dan ‘vergeten licht’, afgescheiden licht of niet langer bezield licht.

❥ Schaduw is een onbewustzijn, een blinde vlek, een deel van onszelf dat we niet meer kennen.

❥ Schaduw en of angst zijn vaak een waardevolle richtingaanwijzer waar we innerlijk nog niet vrij stromen of onszelf her-inneren.

❥ Schaduw bevat waardevolle informatie die alles zeggend is over de kracht die in essentie in je schuilt. Hoe grootser de schaduw hoe grootser de daarachter gelegen (niet her-innerde kracht van licht en bewustzijn).

 

We zijn in essentie licht, maar dragen ook schaduw in ons mee


Met dank aan de vele vallen in bewustzijn die we meegemaakt hebben in de schepping en de scheve creaties en ervaringen in onbalans die van daaruit ontstaan en beleefd zijn.

Angst (is ook schaduw) is een gebrek aan verbinding en vertrouwen in het eigen licht en de kracht die daarin schuilt.

Er valt nog enorm veel licht-winst te behalen wanneer wij bereid zijn werkelijk onze niet bezielde, afgescheiden, verwondde, angstige en genegeerde delen aan te kijken. En de patronen die van daaruit ontwikkeld zijn.

 

Bereidheid

 

❥ Wanneer de bereidheid er is om de eigen angsten aan te kijken, kan immense heling en transformatie ontstaan.

❥ De bereidheid om angsten in de ogen te kijken, schept opening om de angsten dieper te gaan onderzoeken en begrijpen.

❥ Niet alleen voelen is daarbij belangrijk. Maar juist de combinatie van voelen en kennis (nemen) schept de voorwaarde voor heling.

Het menselijke mentale veld heeft het ook nodig om meer kennis en inzicht te verwerven waardoor het veiliger wordt om je open te stellen voor de innerlijke angstvelden. Gevoel kan zich dan ook pas openen om het toe te laten.

 

Angst

 

Angst vernauwd en sluit af. Angst verlaagt trilling en schept meer angst, angst creëert doemscenario’s en verhalen in je hoofd, sluit het voelen af, waardoor innerlijke luikjes gesloten blijven. Waardoor geen bereidheid is om er naar te kijken, ermee te verbinden of het vanuit een ander perspectief te aanschouwen.

Angst is schaduw op zich, die je kortzichtig en gesloten maakt.

Pas wanneer jij de ziel ‘doorduwt’ en sterk genoeg door kan stralen, ontstaan er vonkjes van bereidheid. Des te krachtiger hart en ziel beginnen door te stralen, ontstaan er openingen om stap voor stap de angsten te kunnen gaan belichten.

Daar is soms moed, lef en durf voor nodig. Daadkracht en doorzettingsvermogen. Die ook uit jezelf geput mogen worden. Het komt niet aanwaaien maar vraagt soms serieus innerlijk werk om voorbij de drempels in jezelf te kunnen kijken.

 

Het hoofd alleen heeft niet de oplossing of de kracht

 

Het voelen alleen ook niet. Juist de bundeling van kracht van denken en voelen zorgt voor de juiste openingen en bereidheid. Bewustzijn en hartkracht zorgen voor een neutrale houding waarin het veiliger voelt om schaduw aan te kijken, zonder dat je erin verzuipt. Dat is allemaal aan te leren door oefening, de juiste gereedschappen, kennis en voelend vermogen.

 

Liefde en kracht

 

Waar angst verdwijnt, is waar Liefde verschijnt.

 

De kracht, het vertrouwen en de liefde die vanuit het innerlijk tevoorschijn komt wanneer angst aangekeken en doorvoelt, omarmt, begrepen en getransformeerd is, is enorm. Soms bijna onvoorstelbaar dat het al die tijd onder angst verstopt heeft gelegen.

 

Niet alleen bij angst voor schaduw, maar ook bij angst voor het eigen licht. In feite zijn dat twee zijden van dezelfde medaille.

 

Op het moment dat die angsten overstegen en doorleefd zijn, kan de hartkracht, de Liefde, de zielskwaliteiten en het hoger bewustzijn weer vrijer binnen stromen in de innerlijke ervaring. Dit brengt een enorme opluchting, verruiming, nieuw perspectief en totaal anders ervaren van dezelfde realiteit waarin je je bevindt. Uiteindelijk zorgt leven vanuit Liefde, licht, kracht en vertrouwen voor het scheppen van een totaal nieuwe realiteit en de beleving daarvan.

 

Dankbaar

 

Dankbaar voel ik me, voor het mogen begeleiden en aanschouwen van dit prachtige proces, wat ik zelf ten diepste ook door geworsteld heb door het leven en mijn groei heen.

Dankbaar voor die zielen die de moed en bereidheid hebben zichzelf volledig, in licht en schaduw, te her-inneren door de wezensdimensies heen. En voor elkaar die veilige ruimte ook open wisten te houden.

Dankbaar voor die pioniers in bewustzijn die dus niets uit de weg gaan. En die bereidheid hebben om innerlijk echt de onderste steen boven te krijgen.

 

Samen scheppen wij de nieuwe wereld, vanuit doorleefde ervaring, liefde, licht, lef, vertrouwen, gronding en verbinding in eigen unieke kracht!

 

©️ Willemien Timmer
apofyliet.nl

 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.