Jouw vuur is eeuwig

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en Jeshua, wie ben jij?

 

Lieve mensen, ik ben Jeshua. Ik ben onder jullie, en begeef mij nog steeds onder jullie. In mijn tijd was ik een leider, brenger van het nieuwe. Jullie zijn nu de dragers van de Christusimpuls en jullie brengen deze energie voort. Ze wordt via jullie geboren en stroomt zo de wereld in. Dat gaat niet primair door wat jullie doen of zeggen, maar vanuit wie jullie zijn en via hoe je bent, via je hart.

 

 

Je hart is geopend. Dat klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het openen van je hart wil zeggen dat je het niveau van je wil, je persoonlijke wil of je ego, overstijgt.

 

Dat je tot een punt van overgave bent gekomen waarin je het bekende, het zekere, de controle, loslaat en jezelf overgeeft aan de stroom die jou beweegt, die door jou heen stroomt en je meevoert naar nieuw en onbekend terrein. Dat is de stroom van het hart.

 

De stroom van het hart is vernieuwend, legt nieuwe wegen bloot; dat is nodig voor het menselijk bewustzijn op Aarde.

 

Het is noodzakelijk dat het bewustzijn op Aarde zich opent voor nieuwe wegen.

 

Bestaande wegen lopen dood, leiden tot destructie en verval. Je zou het collectieve bewustzijn op Aarde kunnen zien als een groot netwerk van energieën die bestaan uit gedachten, overtuigingen en de daarbij behorende emoties. Dat netwerk is een soort doolhof geworden. Er zijn veel blinde muren en doodlopende wegen ontstaan. Het bewustzijn op Aarde loopt vast, en wel  op een stugge, mannelijke energie die eeuwenlang de structuur van de samenlevingen heeft gecontroleerd. Die dominerende, stugge, mannelijke energie vernietigt te veel en stroomt niet mee met de stroom van het hart.

 

Wat je nu ziet, is dat het collectief lijden op Aarde toeneemt, juist omdat de gevoeligheid in de harten van mensen groter is geworden.

 

Leven vanuit controle doet pijn, omdat je daarmee afdwaalt van je ziel, van je zielestroom. Het veroorzaakt een diep gevoel van afgesneden zijn van de bron, van je eigen bron. Dit is altijd de voornaamste oorzaak van lijden: het afgesneden zijn van je eigen kern, je spirit, je vuur.

 

Jullie zijn degenen die het vuur aanwakkeren in anderen, in het collectieve bewustzijn. Dat doe je door wie je bent. Focus je niet te veel op wat je te doen hebt en op de vorm die het aanneemt, maar voel dat vuur in jezelf: het vuur van kracht, licht en helderheid. Voel hoe dat vuur licht werpt op de oude, bestaande structuren. Het vuur zelf breekt open. Jouw bewustzijn is wezenlijk openbrekend van aard. Daardoor is het ook confronterend en revolutionair.

 

Jullie zijn bang geworden voor je eigen vuur en vuurkracht. Daarom willen jullie je verborgen houden. Maar je kunt je vuur niet lang verborgen houden, juist omdat je hart is geopend. Dat betekent dat je je al, op een bepaald moment in de geschiedenis van je ziel, hebt overgegeven aan die stroom.

 

Je kunt niet meer functioneren binnen een kortzichtige egostroom van overleven, zekerheid, en veiligheid. Je hebt de roep van de ziel al lang gehoord en je wil daaraan gehoor geven. Je moet het innerlijk vuur dus wel volgen, anders word je ziek of depressief, of voel je innerlijk op allerlei niveaus pijn.

Daarin schuilt ook jullie grote moed: jullie zijn op Aarde gekomen in deze incarnatie, zoals ook in vorige incarnaties, terwijl je van tevoren wist:  ‘Ik ga het vuur in mijzelf wakker houden en volgen met alle gevaren van dien’. Jullie zijn het vuur in deze wereld. het vuur dat rein, helder en schoon maakt. Vuur is licht.

 

Maak nu eens contact met je eigen vuur.

 

Begin met je voeten, dus dicht bij de Aarde. Ook in de Aarde zit veel vuur. Er zit warmte in de kern van de Aarde. De Aarde is een levende planeet, een levend wezen, vol kracht, creativiteit en originaliteit, en dus ook vol vuur. Ze is een uniek wezen met een eigen ziel en een  innerlijk leven. De Aarde voelt zich gevoed door jouw vuur en jouw originaliteit. Jullie horen bij elkaar. Je bent verbonden met de Aarde. Je houdt van de Aarde en van het leven hier dat nu zo onder druk staat.

 

Verbind je eens met het hart, de kern van de Aarde. Voel de warmte, de innerlijke warmte van haar. Hoe ze het leven voedt en vormgeeft: de verscheidenheid, de schoonheid van de natuur, van de dieren en planten, de ongelooflijke rijkdom van het leven hier. Voel ook het vuur in jezelf, Je liefde voor het leven.

 

Laat de stroom van je eigen energie samenkomen met die van de Aarde via je voeten. Zeg “ja” tegen de Aarde.

 

Voel dat jouw verbondenheid met de Aarde dieper gaat dan jouw verbinding met het collectieve bewustzijn op Aarde, het collectieve bewustzijn van de mensheid. Zet dat even opzij en voel je oorspronkelijke verbinding met de Aarde zelf, met de planeet, de ziel van de Aarde. Jouw geschiedenis met de Aarde gaat diep en ver terug. Jij bent ten diepste verbonden met de schepping van het leven op Aarde.

 

Waarom raakt het je wanneer je ziet hoe de natuur wordt behandeld en hoeveel er verloren gaat? Waarom raakt het je zo? Omdat je diep verbonden bent met het leven hier, ook met het dieren- en plantenrijk. Je bent medeschepper geweest van het leven hier toen je nog in de engelenwereld vertoefde. Voel jouw warmte en beschermende zorg naar het natuurlijke leven op Aarde. Voel hoe je het wilde koesteren en laten opbloeien. Voel ook hoe de Aarde jou steunt. Je bent welkom hier, zo welkom. Laat de Aarde jou groeten. Laat haar energie binnenstromen in je voeten en onderbenen, je bovenbenen, tot in je stuitje. Voel dat je gedragen wordt. De Aarde is sterk en groot. De Aarde is een bewustzijn. Vergeet dat niet! Ze is niet een hulpeloos ding.

 

De Aarde wil transformeren, net als jij. Jullie zijn daarin bondgenoten, partners.

 

Het is belangrijk dat je dit begrijpt, want voor velen van jullie betekent aarding een gevoel van je welbevinden hier, je thuis voelen, de strijd om jezelf te ontplooien.


Voor velen van jullie is aarding een probleem geworden door je botsing met het collectief bewustzijn, het menselijk denken op Aarde. Maar naar de Aarde zelf toe heb je geen blokkade. Je bent diep verbonden met de Aarde.

 

Denk maar aan bergen, zeeën, bossen, schitterende luchten, een hert, een olifant, vogels. Je houdt van de natuur op een dieper niveau dan je misschien beseft. Het is belangrijk dat je die band innerlijk herstelt, omdat de Aarde jou kan voeden en leiden.

 

In deze tijd vallen zekerheden weg.

 

De menselijke zekerheden die je als kind krijgt aangeleerd – een baan, geld, werk, relaties – dat valt allemaal weg. Omdat oude structuren wegvallen. De noodzaak van een nieuw begin wordt steeds schrijnender en duidelijker. Vertrouw daarom op je wortels in de planeet Aarde, in haar bewustzijn. Je lichaam is gemaakt van aarde. Je komt voort uit haar elementen. Je bent deel van haar en ze heet je van harte welkom. Je geeft haar heel veel. Door jouw vuur, jouw originaliteit, jouw inzichten, gerijpt tijdens je vele levens hier op Aarde, ben jij een ongelooflijke schat voor de Aarde. Ze ziet in jou een gids, een leraar. Ze wil jou steunen.

 

Wat jullie te doen hebben en aan het doen zijn, is uit dat collectieve bewustzijn stappen: dat bewustzijn dat eeuwenlang geregeerd heeft, gebaseerd op angst, controle, machtsuitoefening, en valse autoriteiten.

 

Wat jullie aan het doen zijn in dit leven, dit leven van voltooiing en integratie, is dat je terugkomt bij je ziel, je kern, door al die lagen heen – lagen van pijn en angst – en dat je je losmaakt van dit traditionele bewustzijn en nieuw wordt.

 

In dat nieuw worden kun je je partnerschap met de Aarde weer gaan voelen en herstellen.

 

Als je uit het collectieve angstdenken stapt, word je vrij. Je voelt dat je leven niet langer gedicteerd wordt door al die wetten, die sociale wetten, die zo vast lijken te liggen, zo waar lijken te zijn. Je bent een veel krachtiger schepper dan je zelf denkt. Je bent veel krachtiger dan wat je aangepraat is.

 

Kijk op een intuïtieve wijze naar wat de Aarde vanuit haar schoot heeft voortgebracht.

 

Als je eruit stapt, uit die hele collectieve programmering, geeft dat eerst een intense angst, omdat je als mens geprogrammeerd bent om erbij te willen horen. Eruit stappen associeer je  met verstoten worden, geïsoleerd raken, bestraft worden. Alle oude trauma’s die je hebt verzameld worden als het ware geactiveerd op het moment dat je wezenlijk uit die hele dogmatiek stapt.

 

Besef dat je niet alleen staat. Er zijn nu velen mét jou.

 

Niet alleen in de geestelijke wereld, zoals jullie dat noemen – de wereld voorbij het lichamelijke – zijn er gidsen en zielsverwanten die jou steunen.

 

Op de Aarde zelf vindt er een proces van ontwaken plaats waardoor steeds meer mensen wakker worden en innerlijk voelen: “Ik kan hier niet langer meer in mee draaien, dit doet te veel pijn”. “Ik word er ziek van” , of “Ik loop vast”.

 

Ik zeg jullie: jullie zijn de voorlopers. Jullie zijn degenen die geroepen zijn eruit te stappen, vanuit de  geschiedenis van wie jullie zijn.

 

Ook dat is primair een innerlijke stap. Het gaat niet zo zeer om wat je doet of wat je zegt of hoe je handelt, maar daarom dat je je innerlijk losmaakt van die hele geschiedenis. 

 

Vrij worden, dat is je diepste voornemen en dus ook je opdracht als ziel.

 

Als je uit die collectieve sluier of bubbel of hypnose stapt, dan word je voor anderen een leider. Daar hoef je verder niets voor te doen, dat gebeurt vanzelf. Men herkent jouw licht. Het verschil met vroegere tijden is, dat er als het ware zoveel gaten zijn ontstaan in dat oude weefsel van angst-denken, agressie, en controle, zoveel openingen, dat jouw licht herkend kan worden, herkend wordt, en dat je kunt blijven deelnemen aan het aardse leven, terwijl je er tegelijk, als het gaat om je oude denkpatronen, buiten staat.

 

Je wordt in zekere zin bewoner van twee werelden; dat is nodig om je zielsbestemming te verwerkelijken. En die is: vrij worden, innerlijk vrij. Voel je innerlijke vuur, het vuur van wie je bent.

 

Stel je voor – om dit aanschouwelijk te maken – dat dit collectieve bewustzijn, dat vol zit met negatieve denkpatronen, angst en overtuigingen, een grote luchtbel is. En binnen in die luchtbel zit jij met jouw vuur. Het kan voor jou dan bedreigend aanvoelen om dat vuur uit te stralen, en die fakkel van licht voor je uit te houden. Want de energieën binnen in die luchtbel kunnen daarvan schrikken, weerstand vertonen of je misschien wel willen aanvallen. Je kunt je dan bedreigd voelen, maar besef dat  je in wezen onschendbaar bent.

 

Jouw vuur is eeuwig.

 

Jij bent eeuwig.

 

En stel je nu voor dat je je buiten die luchtbel bevindt. Laat je vuur buiten die luchtbel zijn. Daar ben je vanuit je geopende hart. Wat gebeurt er dan? Dan dans je. Je geniet van je vrijheid en van je eigen sprankelende, mooie energie. Je ontmoet gelijkgestemden. Maar wat er ook gebeurt: omdat er gaten zitten in die bubbel, in die collectieve bubbel, zijn er mensen in die bubbel die jou zien. Ze nemen jou waar, en degenen onder hen die op zoek zijn, willen daar meer van weten. Ze komen naar jou toe. Ze stappen er ook uit, omdat ze jou als voorbeeld zien. Jij hoeft daar niet voor te werken, jij hoeft alleen maar jezelf te blijven, weg van die collectieve angstpatronen.

 

Dat is je leiderschap.

 

Dus niet aan mensen trekken of duwen, maar op je plek blijven, op je natuurlijke plek als bewoner van twee werelden.

Daar mag je helemaal jezelf verwennen, het goed hebben.

 

Dat hele idee van lijden en strijden is een concept dat bij die collectieve hypnose of bubbel hoort. Blijf erbuiten! Dan vervul je je rol voor anderen krachtig, en tegelijk zonder inspanning.

 

Wat de mensen nodig hebben – en ook het bewustzijn op Aarde – dat zijn levende voorbeelden.

 

Dat is alles. Je trekt vanzelf aan wat bij jou past: qua werk, levensstijl, je dagelijks leven. Het is niet jouw taak om dat allemaal vanuit je hoofd in te vullen. Laat de energie haar werk doen. Geniet van je vrijheid.

 

Wat er ook gebeurt: in ieder geval verandert je tijdsbesef zodra je uit die bubbel stapt.

 

Je bent dan minder bezig met plannen en organiseren. Je voelt meer een tijdloze kracht, een stroom die elke dag opnieuw voor bepaalde ingevingen zorgt, en je meer laat dobberen. Dat is veel beter voor je.

 

Jullie hebben allemaal al te veel gezorgd en gepiekerd, gezocht, geprobeerd en gestreden. Neem de rust die je toekomt.

 

Ik groet jullie allen vanuit een diepgevoelde verbinding. Ik ben onder jullie. Ik ben nooit weggeweest.

 

Voel mijn warmte en liefde. Jullie worden beschermd. Handel in licht.

 

Dank je voor je aanwezigheid hier in deze tijd op Aarde.

 

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.net