Herken je sommige van deze dingen in jouw leven? ♥ Jan Bommerez ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Herken je sommige van deze dingen in jouw leven? Zo ja, dan ben je aan het transformeren...

 


‘Iets’ in ons wil tot ontplooiing komen, net zoals het kikkervisje van nature een kikker wordt en de rups een vlinder. Een ander ‘iets’ in ons wil die ontplooiing echter juist niet…


De vraag is dus, naar welk ‘iets’ je zult luisteren.

 

Transformatie is in elk van ons van nature aanwezig als een potentieel, net zoals de vlinder al virtueel aanwezig is in de rups. In tegenstelling tot de rups en het kikkervisje kunnen wij het proces echter bewust of onbewust proberen tegen te houden.

 

Het kan helpen om enkele herkenningspunten te hebben om bewuster te kunnen luisteren naar datgene in ons dat wel wil openbloeien...

 

De algemene evolutie die zich afspeelt op de grens tussen het Informatietijdperk en het Creatietijdperk is dat wij mensen (of althans een deel van de mensheid) bewuster worden van onze onzichtbare (maar wel voelbare) energetische aard. We zijn veel meer energie dan vorm. Zeg maar 99% energie (onzichtbaar) en 1% vorm (zichtbaar). De meeste mensen identificeren zich wel nog altijd met die 1% vorm… Dat heet ‘ego’ in de spirituele traditie.

Het ego is een soort pseudo-identiteit die voortkomt uit identificatie met de fysieke vorm (de 1%) en zijn overlevingsmechanismen. Het ego is net als het zaad voor de bloem een evolutionaire fase. Er is niets mis mee zolang we er maar niet in blijven vastzitten.

 

Omdat het ego – net als de vorm waar het zich mee identificeert – gedreven wordt door overlevingspatronen, zal het zich heftig verzetten tegen ‘oplossen’ in iets groters. De rups lost ook letterlijk op, maar hij heeft geen andere keuze. Wij wel. Wij dienen opnieuw en opnieuw voor transformatie te kiezen omdat we iedere keer weer tegen de grenzen van onze comfortzone aanlopen.

 

De transformatiepijnen waar veel mensen tegenwoordig over praten komen van het verzet tegen het spontane proces van openbloeien en loslaten. Het proces zelf is niet pijnlijk. Het onbewuste verzet ertegen wel.

 

Als kind verkeerden wij van nature in een hoge vibratiestaat.

Die staat kennen we als ‘spontaniteit’. Naarmate we sociaal geconditioneerd werden en naarmate we pijnlijke ervaringen meemaakten en opstapelden, werd onze vibratie echter steeds lager onder de invloed van de energetische blokkades die ontstaan wanneer we ons tegen de flow van het leven verzetten.


Transformeren is dus als het ware opnieuw worden zoals de kleine kinderen, maar dan met de extra dimensie van wijsheid en ervaring. Kinderen ‘weten’ net als dieren nog veel door direct de energie te voelen.

 

Die energetische voelhorens zijn precies wat we weer dienen te ontwikkelen als we ons energielichaam willen transformeren. Transformeren is ‘fijngevoeliger worden voor energie’ of als je wilt ‘gevoeliger worden voor fijnere energiesoorten’. Hoe fijner de energie, hoe hoger de vibratiesnelheid maar hoe fijngevoeliger je dient te zijn om ze te kunnen voelen.

 

De sleutel tot zelfkennis is voelen, niet denken.

 

Je kan tijdens het transformatieproces allerlei ongewone dingen ervaren, zoals je lichaam dat af en toe warmtegolven door zich heen voelt komen of emotionele ups en downs of hypergevoeligheid voor licht of geluid of voor sommige voedingsmiddelen.


Sommige mensen voelen ook hun oude ik uiteenvallen, zonder enig idee over wat het nieuwe ik wel zou kunnen zijn.

 

Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in een verlies van interesse voor dingen die je vroeger wel interesseerden, verlies van interesse voor je huidige werk, voor je huidige relatie, voor het nieuws op TV.

 

Omdat het lichaam evolueert naar meer integratie met het energetische geheel waar we uit voorkomen, duwt het ook gifstoffen en emotionele verzuringen naar buiten.

 

Dat kan resulteren in slapeloosheid, hoofdpijn, irriteerbaarheid, infecties, allergieën, huidirritaties, hyperactiviteit of omgekeerd lusteloosheid, diverse ziektes (die eigenlijk helingscrisissen zijn), en nog veel meer… Maar ook de psyche zal zich meer openen en zo kom je ook plots terecht in de donkere kanten van je onderbewuste.

Je kan schaamte ervaren, verdriet, apathie, haat, woede, machteloosheid… Je kan depressief worden of moedeloos of pessimistisch. Je kan soms voelen dat je in bed zou willen blijven en de hele wereld daarbuiten even kwijt wilt zijn. Je kan nachtmerries krijgen. Of woedeaanvallen…

 

Relaties die niet helemaal kloppen of die niet langer kloppen komen onder druk te staan.

Je kan een drang voelen om er dingen uit te gooien waar je allang mee rondloopt of om je meer terug te trekken. Je kan in een impasse terechtkomen in zowel persoonlijke als zakelijke relaties…

 

Als je niet weet dat dit groeipijnen zijn, is de kans niet denkbeeldig dat je terugkrabbelt naar het oude of dat je vlucht in keihard werken of een andere vluchtroute.

In plaats van een broedend conflict aan te gaan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen jezelf te verdoven en in een ongezonde (werk)relatie te blijven. Of nog meer van dergelijke scenario’s zoals emotioneel eten, alcohol, etc.

 

Maar je kan niet blijven vluchten. De innerlijke druk zal zich blijven opbouwen en je ontdekt keer op keer dat het oude niet meer werkt, wat je ook probeert en dat je misschien beter steun zoekt voor waar je doorheen gaat bij een coach, een therapeut, een mentor, een zelfhulpgroep…

 

Het leven kan je zelfs een ongeval of ziekte bezorgen zodat je niet anders meer kunt dan stoppen en kijken…

 

Uiteindelijk blijft maar één optie over: loslaten, loslaten en nog meer loslaten en experimenteren met andere routes...

 

Zodra we ons beginnen over te geven aan het ‘onvermijdelijke’ kunnen oplossingen uit de wereld van de mogelijkheden zich manifesteren via ontmoetingen, synchroniciteiten, dromen, plotse inzichten…

 

Het diepere, ware zelf (de ‘vlinder’ in ons) neemt stilaan de leiding over van het ego. Je begint meer en meer te ‘weten met je hele lichaam’. Je hebt steeds vaker intuïtieve inzichten en je leert ze ook meer te vertrouwen… Je krijgt steeds meer interesse in zaken zoals de kracht van het NU, de wet van de aantrekking, universele principes, de wijsheid van het lichaam en van het hart, kwantum mechanica, hersenonderzoek, de reis van de held, vergeving, loslaten…

 

Je voelt ook meer en meer dat je niet meer past in het oude systeem.

Je zoekt naar zielsgenoten die snappen waar je doorheen gaat. Je zoekt misschien naar een steungroep van gelijkgezinden… Je hebt meer en meer behoefte aan authentieke zelfexpressie. Je wordt toleranter voor de 'zwakheden' van andere mensen. Je voelt een groeiende compassie voor de menselijke conditie… Je wilt niet meer zozeer ‘beter’ worden maar ‘heel’. De ‘kleine dingen’ van het leven krijgen plots veel meer waarde. Je voelt meer en meer verbinding. Je zelfconcept blijft maar expanderen.

 

De vlinder kriebelt in je…

 

Jan Bommerez

www.lerenloslaten.com