17 signalen dat je door een transformatie heen gaat ♥ Ella Ster ♥ Lichtwerkers Nederland

We zitten momenteel in de overgangsfase tussen twee werelden. Veel mensen kunnen niet wachten totdat de nieuwe wereld zich in hun leven manifesteert. We weten en voelen dat er iets op punt staat open te breken. Nu we zelf middenin de transformatie naar deze nieuwe wereld zitten, ervaren veel mensen typische transformatiekenmerken.

 

1. We kunnen bijna niet meer

 

Ondanks dat we persoonlijk én collectief naar de nieuwe wereld toe bewegen, lijkt er maar geen einde te komen aan dit transformatieproces. De oude wereld om ons heen bevindt zich enerzijds nog in een crisissituatie en anderzijds wordt de nieuwe wereld steeds voelbaarder. Veel mensen zeggen dat ze in de wachtstand staan, waarbij ze wachten tot de transformatie zich duidelijker gaat manifesteren en zichtbaarder zal zijn. Dit kan ook op emotioneel gebied een rollercoaster zijn, met heftige tegenstrijdige emoties. Enerzijds boosheid om hetgeen dat niet meer werkt, of verdriet over wat we moeten loslaten. Anderzijds een gelukzalig gevoel over het vooruitzicht van het nieuwe dat zich aandient.

 

2. Steeds meer moeite met de lockdown

 

Hoewel onze persoonlijke focus steeds meer verschuift naar de nieuwe wereld, heeft deze zich nog niet volledig gemanifesteerd. We zitten nog ‘opgesloten’ in een fysieke wereld met allerlei extra opgelegde restricties, die steeds meer dwars gaan zitten. De beperking van vrijheden en sociale contacten door de lockdownmaatregelen kan ertoe leiden dat we steeds meer moeite hebben met deze negatieve prikkels. Daarnaast ervaren we door de beperkte sociale contacten wellicht te weinig prikkels, wat leidt tot een innerlijke onrust. Dit resulteert in een intens verlangen om los te breken. Een steeds sterkere drang om je los te maken van de situatie. Uiteindelijk zal dit verlangen naar weer onbeperkt actief zijn en gaan creëren, leiden tot een uitbarsting van energie. En dat dit moment eraan zit te komen ervaren we ten diepste.

 

3. Einde van de oude wereld

 

We zitten met ons bewustzijn al in de energie van de nieuwe wereld. Daardoor kunnen we ons steeds weer oprecht verbazen over de wereld om ons heen, wanneer we geconfronteerd worden met de coronamaatregelen en volgzaamheid van de mensen. Alsof we even vergeten waren dat die wereld ook nog bestaat. Op een dieper niveau trekt de oude wereld zich langzaam terug. Dat dwingt ons los te laten. Dit doen we niet zozeer door ‘iets’ te doen, maar door het loslaten van dingen waar we geen controle meer over hebben. We merken dan ook dat de waanzin van de oude wereld ons steeds minder raakt.

 

4. Geen interesse in oude activiteiten en vrienden

 

De verbinding met hetgene dat niet meer bij ons past verdwijnt. Dat kunnen zowel activiteiten, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen zijn, als relaties met mensen die niet meer bij ons passen. Dat contact zal minder worden of (nog) moeizamer verlopen. Omdat mensen die nu bewust de transformatie beleven vaak voorop lopen in de collectieve transformatie van de mensheid, kan dit het gevoel van ongeduld oproepen. Ook omdat je bij andere mensen op veel weerstand en ongeloof stuit. Gevoelens van ongeduld kunnen ook ontstaan omdat je de nieuwe wereld met alle positieve veranderingen zo snel mogelijk verwezenlijkt wilt zien en het gevoel hebt dat het allemaal te lang duurt.

 

5. Moeite met concentratie

 

Van veel gelijkgestemden hoor ik dat ze zich op dit moment moeilijk kunnen concentreren. Oude zaken die we voorheen belangrijk vonden, vinden we nu ineens niet meer zo belangrijk. Dit leidt tot een gebrek aan motivatie. Dan ontbreekt ook de zin om iets te ondernemen. De dingen die desondanks toch ‘moeten’ gebeuren kosten ons steeds meer moeite en inspanning, waarbij we ons nog nauwelijks op deze taak kunnen concentreren. In plaats van ons schuldig te voelen over deze traagheid of het ‘niets-doen’, mogen we gewoon accepteren dat het ‘zijn’ nu ook voldoende is. Er komt vanzelf weer een opwelling en de drive om dingen op te pakken en te gaan ondernemen. Als dit zaken zijn die er toe doen zal ook de concentratie er weer zijn.

 

6. Klaar voor de nieuwe wereld

 

Steeds meer mensen ervaren en hebben al een gevoel van opluchting. Alsof het kantelpunt al is geweest en de nieuwe wereld er al is. Het leven voelt lichter. We kunnen de oude bagage gemakkelijker achter ons laten. Negatieve gevoelens halen ons niet langer neer en we laten oude patronen los. We voelen meer ruimte voor vergeving en ervaren meer innerlijke rust en sereniteit. Er ontstaat zo ook meer ruimte voor plezier, creatieve ideeën en activiteiten. We borrelen dan letterlijk vol van levensenergie, popelend om aan nieuwe initiatieven te beginnen.

 

7. Vlinders in je buik

 

We associëren vlinders in de buik met verliefdheid, maar ervaren deze ook wanneer we uitkijken naar nieuwe spannende gebeurtenissen in ons leven. Dan kan een gelukzalig gevoel ontstaan over de gelukkige tijden die je te wachten staan. Van veel mensen hoor ik nu dat ze zich op dit moment vooral richten op mooie en vrolijke zaken en het genieten daarvan. Bijvoorbeeld door het bekijken van films, video’s of beluisteren van muziek, die een positief gevoel opleveren. Het past bij de nieuwe tijd van hogere trilling en harmonie die eraan zit te komen.

 

8. Van denken naar voelen

 

We leven meer niet meer volgens de oude structuren en wetmatigheden. Zo leven we niet meer op de klok, maar laten ons steeds meer meevloeien met de natuurlijke energiestromen die aangeven wanneer het ergens de tijd voor is. Dan volgen we ons hart en handelen niet meer uitsluitend vanuit ons brein. Het is soms wel moeilijk aan de buitenwereld uit te leggen waarom we dingen wel of niet doen, omdat we deze keuzes niet meer zozeer kunnen rationaliseren, maar voelen dat dit het juiste is om te doen of laten.

 

9. Van linker- naar rechterhersenhelft

 

Alle functionaliteiten die vooral worden aangestuurd door de linker hersenhelft lijken minder goed te functioneren. Het gaat om ordening, planning, geheugen, logisch denken en strategisch handelen. Dat resulteert vaak in een slecht geheugen, de woorden niet meer kunnen vinden, het onvermogen om lange teksten te kunnen lezen, moeilijkheden met rationele vormen van communicatie. Tegelijkertijd neemt het intuïtief weten toe. Ook andere functionaliteiten die worden aangestuurd met de rechter hersenhelft worden versterkt zoals: het aanvoelen, het inzien, het ervaren van energieën en voelen van compassie.

 

10. Desoriëntatie 

 

De veranderingen die we nu doormaken kunnen verwarrend zijn. Verwarring over waar je naar toe gaat. Onduidelijkheid over hoe zaken zich gaan ontwikkelen. Misschien voel je daarom veel behoefte aan tijd en rust voor jezelf, die je ook moet nemen. De verwarring kan ook leiden tot lichamelijke desoriëntatie. Dan voel je je niet gegrond. Alsof je niet met beide benen op de grond staat, of dat je tussen twee werelden beweegt. Terwijl je bewustzijn in de nieuwe energie met de transformatie bezig is, blijft je lichaam soms achter. Dan helpt het om tijd in de natuur door te brengen, om de nieuwe energie in jezelf te gronden.

 

11. Meer ruimte voor intuïtie en spirituele boodschappen

 

Doordat je al afstemt op de energie van de nieuwe wereld, ervaar je wellicht ook een hogere sensitiviteit. Er ontstaat ook meer ruimte voor je binnenwereld. Daarmee gaan we terug naar onze natuurlijke staat van zijn. Dan kunnen we afstemmen op wat zich aandient, in plaats van alles vooraf te plannen en gedachteloos uit te voeren. Wellicht heb je ook de neiging om spirituele zaken te onderzoeken of je daarin te verdiepen. Paranormale ervaringen en waarnemingen kunnen tijdens deze transformatie ook toenemen.

 

12. Drang om je te richten op het hogere

 

We zijn allemaal met een bepaalde spirituele missie naar de aarde gekomen. Dat hogere doel is wellicht ondergesneeuwd doordat je jezelf in de afgelopen jaren in de matrix staande hebt moeten houden. Activiteiten of werkzaamheden die slechts de matrix dienen voelen echter niet meer goed. Daarom kiezen steeds meer mensen ervoor het roer radicaal om te gooien. Ze willen zich liever bezighouden met zaken die passen bij de hogere energie en bijdragen aan een betere wereld.

 

13. Radicale besluiten tot verandering

 

Wanneer je door een transformatie gaat voel je vaak de drang om veel dingen te veranderen. Dat kunnen veranderingen zijn qua werk, relatie, lifestyle of een verhuizing. Nu veel mensen de drang tot grote veranderingen voelen, zijn ze in de huidige tijd ook zoekende en onzeker wat deze veranderingen precies zullen inhouden. Dat kan leiden tot innerlijke onrust, ontevredenheid en het niet weten waarom. Terwijl we voortbewegen in het ongewisse, worden we eveneens gedwongen het oude los te laten. Dat kan zelfs voelen als een soort stervensproces, waarbij de (niet letterlijke) ‘dood’ de afsluiting van een voltooid hoofdstuk in ons leven symboliseert.

 

14. Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort

 

Wanneer je een voorloper op de grote massa bent, kun je het gevoel krijgen een ‘buitenstaander’ te zijn. Vooral als je de enige in je omgeving bent die de dingen anders ziet, kun je soms het gevoel hebben dat er niemand anders is die jou begrijpt. Dan kun je een sterk verlangen krijgen om terug naar ‘huis’ te gaan, waar je omringd bent door mensen die je begrijpen en je accepteren zoals je bent. Zelfacceptatie en het omarmen van jouw persoonlijke spirituele rol waarom je hier op aarde bent, helpt je ook je hier thuis te voelen.

 

15. Moeite met energieregulatie

 

Tijdens je transformatieproces is het lastig je energie af te stemmen op je alledaagse leven. Je kunt zowel periodes van intense energie ervaren, die ervoor zorgen dat je uit je bed springt om in volle actie te schieten, als extreme vermoeidheid voelen. Doordat je soms overstroomt van energie kan dit leiden tot slapeloze nachten, hetgeen weer leidt tot vermoeidheid overdag. Ook veranderende slaappatronen zijn een kenmerk van een transformatieproces. Van rusteloosheid, midden in de nacht wakker worden, tot en met tintelingen, hartkloppingen en ’s nachts hevig transpireren. Soms heb je veel minder of meer slaap nodig dan normaal.

 

16. Het jojo-effect

 

De transformatie is een innerlijke reis de diepte in. Daarbij kom je allerlei onbewuste patronen, weggestopte emoties, angsten en schaduwkanten van jezelf tegen. Het is dan de kunst alles te aanschouwen en te accepteren voor wat het is. Het is eveneens het spanningsveld tussen het nieuwe omarmen en het oude loslaten. Het transformatieproces is geen lineair proces, maar gaat in golfbewegingen. Van opgewonden en euforisch naar melancholisch en zwaarmoedig. Het ene moment voel je je down, eenzaam en verloren, om je vervolgens weer high te voelen alsof je het ergste achter de rug hebt. Het is onderdeel van het zuiverings- en verwerkingsproces waar je doorheen gaat.

 

17. Blind vertrouwen in een goede afloop

 

Los van hoe wanhopig de situatie in de fysieke wereld om ons heen er ook uitziet: we ervaren tijdens onze transformatie een blind vertrouwen dat het allemaal goed komt. Zeker wanneer mensen in contact zijn met hun hogere zelf, kunnen ze blijven vertrouwen in het ‘hoogste goed’ van de nog niet zichtbare wereld. Tijdens dit transformatieproces worden we steeds weer geconfronteerd met de twee uitersten van de oude en nieuwe wereld. Dit gaat door totdat je daadwerkelijk onthecht bent van de oude werkelijkheid en volledig geopend bent voor de nieuwe wereld en de vijfde dimensie.

 

Ella Ster* | bron: ellaster.nl