Vrouwen en dienstbaarheid ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Geertje Smit channelt Het Veld van Liefde

 

Vraag:


❥ Veel vrouwen worden zich steeds bewuster van alle subtiele manieren waarop ze zich dienstbaar hebben gemaakt aan een man. Kunnen jullie hierin een ondersteunende boodschap bieden?

 

Antwoord

 

Eeuwen van onderdrukking hebben ervoor gezorgd dat veel vrouwen zich niet compleet thuis voelen hier op aarde. Ze hebben delen van zichzelf moeten onderdrukken om hier te kunnen zijn en zijn daardoor in zekere zin energetisch verzwakt geraakt.


Het is niet eenvoudig om hier te incarneren en deze delen, die zo natuurlijk zijn, te moeten onderdrukken.

 

Veel vrouwen die hier al geruime tijd zijn, zijn zich deze delen niet bewust. Zij leven al zo lang op de manier die voor hen gewoon is, dat het hen verwondert dat er iets opstaat wat voor hen niet bekend was. Het is alsof vervreemde delen van hun energiesysteem tot leven worden gewekt, delen waarvan zij zich niet meer bewust waren. 

 

Wanneer je energetisch niet compleet bent dan voel je je letterlijk verzwakt. Dit jaagt het idee aan dat toch al in jullie maatschappij bestond: dat je een ander nodig hebt om je compleet te maken.

 

Dat je bescherming, voeding, of liefde nodig hebt van een ander. En dat je gelukkig zal zijn wanneer je die dingen hebt. 

 

Wat daarbij een rol speelt, is dat ook mannen bepaalde koesterende delen zijn kwijtgeraakt. Jullie zijn deze delen collectief kwijtgeraakt. De koestering die je zoekt bij een ander is daar dus niet aanwezig. En dat maakt dat jullie allemaal zoeken naar deze onteigende delen, en dat het louter mannelijke jullie allemaal te eenzijdig voor komt. 

 

Het is daarom aan de orde dat jullie allemaal op zoek gaan naar deze onteigende delen, zowel mannen als vrouwen, en dat jullie elkaar niet verantwoordelijk houden voor deze ontbrekende stukken.

 

Het verminderd toelaten van de vrouwelijke kracht in jullie maatschappij heeft geleid tot een verzwakking over de hele breedte, dus zowel in mannen als vrouwen, en heeft ertoe geleid dat jullie roofbouw plegen op elkaar, op de aarde en op alle bronnen die voorhanden zijn, waaronder jullie zelf.

Niemand heeft hiervoor een pasklare oplossing, het gaat erom dat de delen die jullie hebben onderdrukt weer tot leven komen. En je opent daarvoor de weg wanneer je voelt dat er iets niet klopt aan de manier waarop je functioneert. De tijd waarin jullie leven zal dit zichtbaar en voelbaar maken. Juist omdat jullie op het hoogtepunt zijn gekomen van deze ontwikkeling kunnen jullie heel scherp gaan voelen wat niet meer werkt. 

 

‘Berouw’ deze situatie, niet in de zin dat jullie elkaar daarvoor schuldig maken, maar voel wat het met jullie gedaan heeft, als mens en als maatschappij, als koppel, als vader of als moeder.

 

Voel hoe jullie maatschappij is ontmenselijkt, hoe jullie gericht zijn geraakt op prestatie en gewin. Wat het jullie gekost heeft. Wat jullie ervoor hebben moeten opofferen. En kijk of je deze delen langzaam maar zeker weer terug kunt brengen. 

 

Neem rust. Slaap. Praat erover. Geef uiting aan je gevoel van onvrede. Op die manier kun je wat je als gewoon was gaan beschouwen zien voor wat het is en kun je er ruimte omheen creëren. In die ruimte ontstaat de mogelijkheid voor de zachtere kwaliteiten om hun plek zachtjesaan weer in te nemen. 

 

Daarmee zijn jullie de komende periode zoet.

 

Het oude is uitgespeeld en opgebrand. Jullie kunnen niet meer verder op de oude voet en hoe meer jullie je daarvan bewust worden, des te meer ruimte er ontstaat voor verbreding.

Creativiteit, rust, ruimte voor jezelf en voor elkaar. Verheug je daarop. Voel dat er een verbreding voor je inzit. Voor jullie allemaal. 

 

Het Veld van Liefde

 

Geertje Smit

www.geertjesmit.nl