Posts met de tag Geertje SmitDe ziel als innerlijk kompas ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
De ziel is de motor achter jullie ontwikkeling. Op zielsniveau wordt het leerplan voor jouw leven bepaald. Een leerplan is nooit dwingend: het biedt je de mogelijkheid om steeds opnieuw te kiezen. Wanneer je een keuze maakt die indruist tegen wat liefdevol, verrijkend of bevrijdend is, dan zul je dat voelen in je systeem. Het is pijnlijk om in te druisen tegen leven-gevende principes, zoals vrijheid en vreugde. Wanneer je dat langere tijd doet, dan graaf je jezelf als het ware steeds verder in

Omgaan met angst en ‘problemen’ ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Te vaak in ons leven richten we ons op één fragment, één klein stuk, één aspect dat we willen oplossen, waar we vanaf willen: dat we weg zouden wensen. Deze focus zorgt er meteen voor dat we niet meer beschikbaar zijn: dat we ons afzonderen, terugtrekken in een individuele cocon. We doen dat omdat we iets tot oplossing willen brengen, en de manier waarop we dat doen is via malen, nadenken, omwentelen, graven. Maar deze actie in zichzelf maakt dat we ons afgescheiden gaan voelen, het leven...

De Stilte waarin jij vrij bent ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Wanneer je je weer naar de buitenwereld toekeert en deze altijd aanwezige basis verlaat, dan raak je in de beperking van het mens-zijn, dan identificeer je je met jouw persoonlijkheid. Daar ben je onvrij, dat is correct, omdat de persoonlijkheid wordt gedreven door ideeën over tekort.

Het keerpunt van de Aarde ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
We zijn aangekomen op een interessant punt in de tijd. Een keerpunt, zou je kunnen zeggen, van waaruit de energie omkantelt en terugkeert naar haar bron. Jullie hebben het einde bereikt van het uitleven van een puur egocentrisch bewustzijn, een puur zelfgericht bestaan. En er is geen weg terug.

Vrouwen en dienstbaarheid ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Eeuwen van onderdrukking hebben ervoor gezorgd dat veel vrouwen zich niet compleet thuis voelen hier op aarde. Ze hebben delen van zichzelf moeten onderdrukken om hier te kunnen zijn en zijn daardoor in zekere zin energetisch verzwakt geraakt. Het is niet eenvoudig om hier te incarneren en deze delen, die zo natuurlijk zijn, te moeten onderdrukken. Veel vrouwen die hier al geruime tijd zijn, zijn zich deze delen niet bewust. Zij leven al zo lang op de manier die voor hen gewoon is, dat het...

Van doorzetten naar dansen: leven vanuit jouw innerlijk ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Fysiek gezien voelen jullie het effect van de energieverhoging op Aarde. Het licht dat naar de Aarde stroomt, stroomt per slot van rekening ook door jullie systeem en ontmoet daar soms nog hardnekkige blokkades: pijnplekken die nog niet zijn verwerkt, doorvoeld of doorzien. Dat is niet erg: het Licht maakt je juist bewust van deze plekken die nog verhard zijn, versteend zou je kunnen zeggen, vanwege een schrikreactie of pijn die je ervoer in het verleden...

Groei gebeurt nu op groepsniveau ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Ben je bereid je te verenigen op zielsniveau? Over de afgelopen periode hebben jullie veel gehoord over ver-eniging: het belang van je verenigen in het Licht. Wij hebben daarover meerdere keren met jullie gesproken en ook via andere channels wordt dit belang steeds weer benadrukt. Jullie verenigen je niet zozeer als persoonlijkheid, maar op het niveau van de Ziel.

Je bent in meerdere dimensies tegelijk ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland

Genderneutraliteit: is dat wel de bedoeling? ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Op de basisschool waar ik werk, bewegen we ons steeds meer naar ‘gender-neutraliteit’. Onze maatschappij kent inmiddels ruim 60 ‘gender-identiteiten’. Waar gaat het naartoe met deze veranderingen? Is dit wel de bedoeling?

Veel mensen zijn bang voor het instorten van onze systemen... ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Veel mensen zijn bang voor het instorten van onze systemen. Ze slaan water in, conserven en kaarsen voor het geval dát. Is dat nou wijsheid?

Meer weergeven

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.