Posts met de tag Geertje SmitHoe ga ik om met mensen zonder spiritueel besef? ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Het kan enorm behulpzaam zijn om andere mensen te zien als jezelf – in andere omstandigheden of andere levens.

Is het Kerstverhaal een metafoor of heeft Jezus echt bestaan? ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Het kerstverhaal is een van de vele metaforen die in wereldreligies of volkstradities gebruikt zijn om uit te drukken wat feitelijk in jullie DNA ligt besloten.

Wat is de beste innerlijke houding met betrekking tot... ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Vraag: Wat is de beste innerlijke houding met betrekking tot alle oorlogen op dit moment?

Hoe jij de aarde kunt helen  ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
De aarde wil in samenwerking stappen die gebaseerd is op wederzijds respect en op liefde en aandacht voor elkaar.

De ziel als innerlijk kompas ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
De ziel is de motor achter jullie ontwikkeling. Op zielsniveau wordt het leerplan voor jouw leven bepaald. Een leerplan is nooit dwingend: het biedt je de mogelijkheid om steeds opnieuw te kiezen.

Omgaan met angst en ‘problemen’ ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Jouw leven, jouw vorm, heeft jouw bemoeienis niet nodig. Jij bent eenvoudig een voertuig waarlangs bewustzijn zich kan uitdrukken in de wereld.

De Stilte waarin jij vrij bent ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Daar ben je onvrij, dat is correct, omdat de persoonlijkheid wordt gedreven door ideeën over tekort.

Het keerpunt van de Aarde ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
We zijn aangekomen op een interessant punt in de tijd. Een keerpunt, zou je kunnen zeggen, van waaruit de energie omkantelt en terugkeert naar haar bron.

Vrouwen en dienstbaarheid ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Eeuwen van onderdrukking hebben ervoor gezorgd dat veel vrouwen zich niet compleet thuis voelen hier op aarde.

Van doorzetten naar dansen: leven vanuit jouw innerlijk ♥ Geertje Smit ♥ Lichtwerkers Nederland
Het licht dat naar de Aarde stroomt, stroomt per slot van rekening ook door jullie systeem en ontmoet daar soms nog hardnekkige blokkades: pijnplekken die nog niet zijn verwerkt, doorvoeld of doorzien.

Meer weergeven