Hoe ga ik om met mensen zonder spiritueel besef?

 

Geertje Smit channelt Het Veld van Liefde

Vraag: Hoe ga ik om met mensen zonder spiritueel besef?

 

 

Het kan enorm behulpzaam zijn om andere mensen te zien als jezelf – in andere omstandigheden of andere levens. Je zou hen kunnen zien als vertegenwoordigers van delen van jouzelf.

 

Jij bent tot een bepaalde bewustwording gekomen, doordat je een groot aantal levens hebt doorlopen. De vermoeidheid die je daarbij opliep is evenredig met jouw bereidheid om anders naar het leven te kijken. Dit proces is niet te versnellen.

 

Zelf heb je ook ervaringen moeten doorlopen, waarin je sterk geïdentificeerd was met dit lichaam en je aardse ervaring.

En waarin de kennis die je nu uitwisselt op geen enkele manier aansloot bij de ervaring die je op dat moment had.

 

We zouden je dus willen aansporen tot een bepaald mededogen of zelfs herkenning. Ook jullie hebben deze puur aardse ervaringen doorlopen, en het is feitelijk dánkzij de duur en intensiteit van jullie ervaringen dat je bent gaan open staan voor een bredere werkelijkheid.

 

Dit geldt voor andere mensen op termijn ook: er is geen ziel die niet terugkeert naar God.

 

Maar dit gaat via vele omzwervingen en vele levens waarin je intens geïdentificeerd bent met je aardse ervaring. Levens waarin je anderen aanvalt en beschuldigt en waarin je het idee hebt dat je slachtoffer bent van dit leven.

 

Dit is constructief. Elke ervaring in jullie leven is constructief

 

Bekijk het dus allemaal met empathie en herkenning. In andere levens maakte je hetzelfde door. Zelfs in dít leven zijn er wellicht nog flarden van slachtofferschap of daderschap. Wees daar gewoon mee, en wees er alert op.

 

Als je die mix van compassie en herkenning voelt, dan kun je je voorstellen wat een ander doormaakt. Dat wil niet zeggen dat je het eens hoeft te zijn met die ander. Maar je hoeft een ander ook niet te veroordelen of te bekeren.

 

Je kunt vertrouwen op het feit dat deze ervaring zo zijn weg heeft. Wees bereid om open te staan voor de mogelijkheid dat dit leven voor iedereen een behulpzame ervaring is. 

 

Het Veld van Liefde

 

Geertje Smit

www.geertjesmit.nl