Vrees niet de eenzaamheid

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Voor meer info zie Jeshua, wie ben jij?

 

Lieve mensen,

 

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vanuit liefde en vriendschap. We zijn gelijken. We zijn onder elkaar.

 

Jullie maken deel uit van een groep zielen die op aarde is om te helpen bij een bewustzijnsverandering die totaal is, die de wereld omspant.

 

Het is een fundamentele verandering van een perspectief van kijken, voelen en handelen.

 

Deze verandering is nodig, omdat het leven op aarde toe is aan verandering. Het bewustzijn wil verder groeien, en niet alleen in het mensenrijk. Ook in het dieren- en plantenrijk, in de natuur, in het geheel van de aarde is er een drang naar vernieuwing, naar een nieuwe geboorte.

 

Jullie hebben de roep van de aarde en de roep van de mensheid gehoord.

Jullie willen deelnemen aan deze bewustzijnstransformatie en jullie zijn daarin voorgangers, leiders; soms tegen jullie eigen zin. Je draagt iets mee in je hart. Er is een ontluikend hartbewustzijn in jou dat je geschikt maakt voor deze rol als voorganger, als vernieuwer. Voel dit in je hart!

 

Maak contact met je hart.

 

Voel de ruimte en de stilte in je hart en weet dat je op iets wacht. Je wacht op vernieuwing. Je wilt helpen het nieuwe gestalte te geven op aarde; dat is waartoe je geroepen wordt. Van binnenuit word je geroepen. Want het is jouw ziel die je roept. Er is liefde in jou voor de aarde, voor het leven op aarde.

 

In zekere zin ben je een ouder, een vader en moeder voor het leven op aarde, voor het bewustzijn hier en wil je het helpen tot bloei te komen, de eigen aard, de eigen natuur te verwezenlijken.

 

Voel de koesterende, liefdevolle energie in je eigen hart, en eigen je die toe. Voel je eigen warmte en liefde en dat je die wilt delen met de aarde en de mensen hier. Je bent volwassen geworden als ziel. Je hebt veel doorleefd en beleefd door allerlei levens op aarde en elders heen.

 

Dit is een leven van integratie, van heelwording, waarbij je allerlei verloren delen van jezelf terughaalt, weer in je opneemt, omgeeft met licht, zodat de bloem die je bent, open kan gaan en haar straling, haar licht en zoete geur kan verspreiden.

 

Voel die bloem in je hart.

Kijk maar of je er iets bij ziet: een kleur, een vorm. Zie of voel de bloem in je hart en vraag je nu eens af hoezeer die bloem geworteld kan zijn in de aarde en met name in jouw dagelijkse realiteit. Stel je de bloem in je hart eens voor in haar meest stralende vorm, zuiver en puur en gelouterd door vele ervaringen heen. Voel hoe kostbaar dit geschenk is en voel wat je te delen hebt op aarde. Vraag je dan af: “Is er ruimte voor deze bloem in mijn dagelijks leven?” Is er ruimte voor in het werk dat je doet, de omgeving waar je bent.

 

Neem eens een situatie waarin je vaak terecht komt - of het nu je werk is of een relatie - waarbij je twijfels hebt, waarbij je voelt: hier ontbreekt iets of iets stroomt niet lekker.

Stel je voor dat je midden in die situatie zit; en kijk dan hoe die situatie de bloem in je hart beïnvloedt; hoe die daar op reageert. De bloem is een levend wezen en wordt ofwel gevoed ofwel bekneld door een bepaalde invloed of situatie. Kijk wat die situatie met jou doet en wat je zou kunnen doen om je wél goed te voelen in deze omgeving, met deze mensen of in dit werk. Wat heeft jouw bloem nodig om zichzelf te kunnen zijn, geïnspireerd te zijn en te kunnen stralen?

 

Soms heeft die bloem in je hart meer bescherming nodig.

Soms absorbeer je te veel van je omgeving, van de mensen om je heen: energieën die je kunnen uitputten, omdat ze niet overeenkomen met jouw energie.

 

Als je te veel blijft geven –  want te veel absorberen, teveel energie van anderen in je opnemen, is een vorm van geven – dan verwelkt je bloem, raakt ze uitgeput.

 

Om vitaal te blijven is het nodig jezelf te begrenzen en te beschermen.

 

Kijk eens wat je nodig hebt in de situatie waar we het net over hadden. Kijk eens welke vorm van begrenzing jou kan dienen, en geef die dan energetisch aan jezelf. Stel je voor dat je de bloem in je hart omringt met symbolen of een kleur: een kracht die de bloem voldoende begrenst en beschermt. Het is mogelijk dat je als symbool iets heel anders ziet, bijvoorbeeld een ridder of een zwaard of een andere vorm van duidelijke begrenzing. Sta jezelf dit toe. Sta jezelf toe om zeer begrensd te zijn met een geopend hart.

 

Dit is voor velen van jullie een probleem, een heikel punt.

Je hart ís geopend en moet dat ook blijven; dat is wie je nu bent. Op jouw evolutieweg als ziel is je hartbewustzijn geopend en ontwikkeld. Dat is wie je bent! Tegelijkertijd beweeg je je in een wereld, in een energetische omgeving waar het hartbewustzijn in veel situaties slechts sluimerend aanwezig is, niet goed ontwaakt ; daar is met andere woorden veel angst, en ook vijandigheid of onbegrip, negativiteit. Daar moet je je tegen beschermen.

 

Hoe doe je dat?

Door je heel bewust te zijn van wat de energie buiten jou met je doet en niet te geven waar het niet kan, waar het niet goed ontvangen kan worden. Dus door heel duidelijk te onderscheiden: hier wordt mijn energie gewaardeerd, stroomt het door, en daar niet. Waar het niet stroomt, waar er weerstand is, krijg je die terug.

 

Dit kan pijn doen voor je, want soms ben je zo begaan met een ander, zeker als die jou dierbaar is, als het je naaste is. Als die persoon jouw energie niet kan ontvangen, omdat zijn of haar hart niet geopend is zoals jouw hart, dan betekent dit dat er afstand ontstaat tussen jullie.

 

Het betekent dat als jij je goed beschermt, dat er voor je gevoel een terugtrekking plaatsvindt en dat kan je als pijnlijk ervaren.

 

Maar als je dat niet doet, als je te veel blijft geven, beschadig je jezelf, en dat ontneemt straling en energie van de bloem in je hart. Realiseer je dus dat liefde, de liefde in je hart, ook streng moet zijn en goed voor zichzelf moet zorgen.

 

Jullie vrezen vaak de eenzaamheid. Juist omdat je ontwikkeld bent en vaak niet mee kunt vibreren op de energieën buiten je, zonder je je af of voel je je niet thuis in de wereld.

 

Dit hoort bij je weg. Je bent anders. Je komt iets nieuws brengen. Maar vrees niet de eenzaamheid.

Als je jezelf werkelijk toestaat te zijn wie je bent en jezelf voldoende beschermt daarin, als je je alleen daar verbindt waar je voelt dat je ontvangen wordt, dat je gewaardeerd wordt, als je díe strengheid, die eigenlijk een vorm van voor jezelf opkomen is, als je die hanteert, ontstaan er verbindingen met de wereld die je zullen voeden en inspireren.

 

Als je heel zelfbewust kiest voor wat goed voelt, wat echt inspirerend voelt voor jou, dan lijkt er in het begin van alles weg te vallen wat je dierbaar was, maar je opent de weg voor iets nieuws; voor méér ruimte voor jezelf; voor echte zelfverwerkelijking.

 

Leer te ontvangen.

Jullie zijn hier niet alleen om te geven. Alleen door zowel te geven als te ontvangen kan de bloem van je hart, het ontwikkelde hartbewustzijn hier werkelijk wortelen, wortels hebben in de dagelijkse realiteit, de aardse werkelijkheid.

 

Goed voor jezelf zorgen is het respecteren van je eigen hartenergie, het respecteren van liefde. De liefde die geboren wil worden op aarde. Want het hartbewustzijn in jou is niet gescheiden van het hartbewustzijn in andere mensen. Hartbewustzijn is per definitie niet afgescheiden.

 

Hoe meer jij het beschermt in jezelf en je heel bewust beweegt in de wereld, des te meer versterk je de verbinding met het hartbewustzijn op aarde als geheel.

 

Er is een verbinding tussen jou en gelijkgestemden op aarde die je niet altijd kunt zien of bewust voelen, maar ze is er wel. Ook met vrienden, gidsen aan onze zijde.

 

Hoe meer je durft echt jezelf te zijn en jezelf kenbaar te maken op aarde, des te meer wordt die innerlijke band, de innerlijke verbinding met je zielsfamilie, met gelijkgestemden, versterkt.

 

Ik vraag je tenslotte je daarvoor te openen.

 

Open je hart voor gelijkgestemde energieën op aarde en aan de andere zijde. Voel dat je gesteund wordt. Je bent niet alleen. Ook al lijk je soms alleen te zijn, bedenk dat er een overweldigende hoeveelheid liefde en zachtmoedigheid, humor en steun aanwezig is. Ontvang! Ontvang deze energie! Laat jezelf voeden en inspireren. Sta jezelf toe te ontvangen wat jij nodig hebt. Je bent waardevol. Om de nieuwe energie op aarde gestalte te geven, moet je goed voor jezelf zorgen. Zo word je het kanaal dat je bedoeld bent te zijn. Zo ben je verbonden.

 

Ik groet jullie allen met eerbied en respect.

 

Er wordt van jullie gehouden.

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net