Van doorzetten naar dansen: leven vanuit jouw innerlijk

Geertje Smit channelt Het Veld van Liefde

 

Fysiek gezien voelen jullie het effect van de energieverhoging op Aarde. Het licht dat naar de Aarde stroomt, stroomt per slot van rekening ook door jullie systeem en ontmoet daar soms nog hardnekkige blokkades: pijnplekken die nog niet zijn verwerkt, doorvoeld of doorzien. Dat is niet erg: het Licht maakt je juist bewust van deze plekken die nog verhard zijn, versteend zou je kunnen zeggen, vanwege een schrikreactie of pijn die je ervoer in het verleden.

 


De oplossing voor deze blokkades ligt in liefdevolle aandacht. Erbij zijn met aandacht en zorg, zodat deze plekken doordrongen raken van licht, want aandacht is niets anders dan licht. Wanneer je je lichaam omhult met aandacht (dus licht), zul je merken dat het lichter wordt. Dat wil zeggen dat de ‘dichtheid’ van jullie lichaam (die tot nog toe bij jullie aardse reis hoorde) afneemt. Jullie moeten nog wennen aan de verhoogde toevoer van energie, die een versnelling geeft in jullie systeem. Jullie moeten leren je daartoe te verhouden. En dat is in orde.

 

Neem je impulsen serieus.

 

Het kan zijn dat er de komende tijd vanuit het fysieke veld andere impulsen ontstaan. Als je voelt dat je wilt gaan rennen, op de Aarde liggen, meer aan yoga doen of juist meer rust nemen: neem deze impulsen dan serieus. Ze zullen je soms verrassen, omdat ze niet tot je ‘normale repertoire’ behoren. Je hoeft niet per se op een cursus yoga, maar kunt een aantal oefeningen doen, of je rent een blokje om, gewoon voor deze ene keer. Kijk steeds wat je kunt doen om de balans in je systeem te herstellen.

 

Alles wat jullie vastzet in een patroon valt op dit moment van jullie af. Oude gewoonten, zoals volhouden, doorzetten en moeten kiezen passen niet meer bij jullie staat van zijn. Je danst eerder door het leven, vliegt net als een bij van de ene bloem naar de andere. Je hoeft je niet meer te verbinden aan één type werkzaamheden, maar raakt eerder gedreven vanuit een innerlijke impuls.

 

Ruimte voor wendbaarheid en nieuwe initiatieven.

 

Voor velen van jullie zal deze periode aanvoelen als los zand: er zit geen patroon in. Jullie vragen je af: waar gaan we naartoe? Wat is de bedoeling? Waar is m’n structuur? Alles raakt op een lossere leest geschoeid en daarmee ontstaat ruimte voor wendbaarheid, nieuwe initiatieven en impulsen. Ook al zal dit jullie van tijd tot tijd ontrieven, het is belangrijk dat je hieraan de ruimte geeft. Voorspelbaarheid, weten waar je aan toe bent, wat het plan is: het hoort bij de oude wereld. Je vindt geen structuur meer in uiterlijke dingen, maar in de leidraad van binnen. De ‘structuur’ die jou van binnen wordt aangereikt is een compleet ander type structuur.

 

Wat geeft je plezier?

 

Waar je vroeger gewend was trouw te zijn aan externe voorwaarden en afspraken, leer je nu om trouw te zijn aan wat je van binnen voelt. En wat je van binnen voelt, weet je nooit van tevoren; ineens is daar een impuls, ineens is daar een ‘weten’ en als je goed bent afgestemd, merk je wellicht dat uit die impuls een actie voortvloeit. De parameters verschuiven dus van buiten naar binnen en dat is een enorme omschakeling voor mensen in jullie maatschappij. Als je al houvast zou wensen, dan wend je je dus naar binnen. Daar zul je voelen wat de bedoeling is, waar je vreugde aan beleeft, wat je plezier geeft.

 

Stem je acties daarop af

 

De energiestroom die naar jullie toevloeit dicteert ook dat je dit doet. Zou je deze energiestroom actief tegenwerken, dan voel je een zekere beklemming. Dan bouwt zich energie van binnen op, die niet naar buiten mag stromen. Stem jouw acties – dat wat je in de materie doet – daarom af op de binnenkant, zodat de energie die jou bereikt zijn weg via jou naar buiten kan vervolgen.

 

Van kinds af aan zijn jullie gewend om je te buigen naar de omstandigheden. Jullie ouders gaven aan wat jullie te doen stond. En ook later in jullie leven keken jullie wat er ‘nodig was’ in een bepaalde situatie. Nu wordt jullie gevraagd precies het tegenovergestelde te doen: je gaat eerst naar binnen, je gaat eerst voelen en laat dát vervolgens dicteren wat je van buiten doet. Dat betekent ook dat je daarover leert communiceren, zodat je anderen kunt laten weten ‘waar je bent’ en wat je ervaart.

Waar ben je trouw aan?

Wanneer jullie sterker afgestemd raken en trouw leren zijn aan deze innerlijke energie, zullen jullie merken dat ook ‘de buitenkant’ van jullie leven in een stroomversnelling raakt.

 

Ben je goed afgestemd, dan is er niets aan de hand. Dan dans je door de dag en doe je eenvoudig wat er van binnen wordt aangereikt. Maar wanneer je dat niet doet, of wanneer het hapert, dan kan je energie vasthouden en opkroppen. En dat is niet prettig met deze intensiteit.

 

Wij drukken jullie daarom op het hart te leren uiting te geven aan deze energie, aan de gevoelens die daarmee komen, en te doen wat jou in het moment wordt aangereikt.

 

Wij danken jullie voor je aandacht, ook voor jezelf en je innerlijk leven.

 

Het Veld van Liefde

 

Geertje Smit

www.geertjesmit.nl