Multidimensionaal (on)bewustzijn


Wij zijn multidimensionaal gelaagd en binnen vrijwel alle ervaringswerelden liggen trauma's die met ons mee afgedaald zijn in de verdichting.

 

De vervelende, lastige patronen waar we mee dealen op aarde zijn ook een gevolg hiervan en kunnen we uitwerken door het leven (of vele levens) op aarde, maar kunnen hun oorsprong heel ergens anders hebben.

 


Gaandeweg door de zielsevolutie heen wil dat allemaal bewust, opgeruimd en geheeld worden, juist in de ervaring die we doorlopen. Wanneer we dat via ons aardse bewustzijn kunnen doorgronden en omkeren, zal het in alle betrokken multidimensionale lagen zuiveren en oplossen en kan de achterliggende oorspronkelijke kracht (bewustzijn) weer vrij gaan stromen.

 

De onbewuste ballast in mens-zijn, zijn de gevolgen en effecten van veel oudere trauma's van weggaan bij ons zelf.

Ze zijn zogezegd uitgekristalliseerd in ons menselijk bewustzijn en daarmee in meer verdichte sferen. Dat maakt ze ook zo lastig (vanuit menselijk perspectief) en zo gelaagd. Dat maakt sommige thema's zo groots dat je er een leven lang telkens opnieuw aan kan blijven werken. En dat maakt dat er niet per direct een eindstreep is om te behalen.

 

Duizenden jaren aan afgescheidenheid, niet alleen in de aardse sfeer, maar ook overal in schepping, maakt het groots.

Nu kan je (persoonlijk “ikje”) daardoor ontmoedigd raken en dat is geenszins de bedoeling. De kunst is om in het nu te blijven en te kijken, wat kan ik nu aanpakken? Waar kan ik nu handvatten aan geven?

 

De trillingsverhogingen van deze tijd versnellen deze processen al zo sterk.

Er zijn, zelfs al besef je dat niet bewust, alweer zoveel multidimensionale sferen van bewustzijn geopend. Dus wanneer jij het wat kleiner, bij jezelf houdt en je pad met al je triggers en uitdagingen gaat, is het goed mogelijk dat jij ongezien al veel zieltrauma's, galactische ervaringen en hoger bewustzijn heelt, waardoor het steeds toegankelijker wordt.

 

Onze menselijke emotie en mentale velden kunnen nog lang niet het grotere geheel overzien of bevatten van wat we allemaal aan het doen zijn.

Misschien ervaar je als mens dat je een klein stapje voorwaarts bent gegaan in je groeiproces of een kleine doorbraak hebt gehad en is het (achter de schermen) een mega dimensieveld wat daarmee open is gegaan. Als mens weten en zien we het alleen nog niet omdat ons menselijk bewustzijn nog niet zo ruim is om alles te kunnen bevatten. En tegelijkertijd wordt ook daar aan gewerkt met elk muizenstapje dat we zetten.

 

Op een gegeven moment zal je de effecten van al die kleine stapjes gaan ervaren.

En dat kan leiden tot een gigantische stap voorwaarts, een nog dieper inzicht, een nog dieper ervaren van wie jij echt Bent, of wat dan ook.

 

Groei is cyclisch en graaft steeds verder door, net zolang tot wij weer werkelijk Thuiskomen in wie wij echt Zijn!

 

Willemien Timmer

www.apofyliet.nl

 

(Uit haar boek: Belichaamd Bewustzijn)