Matrix en Christus-energie ♥ Astrid Esmeralda ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Het dubbele van deze tijd is dat het steeds verder uitrekken van ons elastiek niet alleen pijnlijk en ongewenst is, maar dat het op een ander niveau eraan bijdraagt om verder te ontwaken.

 

Steeds meer zullen we gaan zien en voelen dat we in onze wereld als hamsters in een rad ronddraaien. Steeds dezelfde thema's tegenkomend. Een oneindige herhaling op deze tijdlijn die niet de zuivere liefdesfrequentie draagt.

 


Pas wanneer we hier werkelijk klaar mee zijn, durven we verder te kijken

Dan komt de mogelijkheid in ons bewustzijn om te doorzien welke krachten hier actief zijn. Dan zullen we ons lijden en gevangenschap begrijpen en de gecreëerde matrix doorzien.

 

Stap voor stap worden we er dan klaar voor ons bewustzijn te verleggen naar de tijdlijn van de Christus-energie die ook voor ons beschikbaar is.

 

Dit is geen uiterlijke plek maar een innerlijke staat van afstemming.

Door stilte, meditatie of gebed kun je op deze frequentie aansluiten.

 

Dit vraagt steeds opnieuw de keuze om je niet meer dan nodig is bezig te houden met alles wat nu in onze wereld gebeurt. De gecreëerde chaos en de voortdurende angstvibratie. En evenmin hiertegen te strijden.

 

Het doorzien voor wat het is en dealen met je eigen innerlijke gevoelens hierbij, helpen om je dichterbij de tijdlijn van het pure Licht te brengen/houden.

 

Wat er ook nog komen gaat, en hoe dicht het duister (in onszelf) ook mag naderen, hoeveel kracht er ook nog wordt ingezet om ons bewustzijn vast te houden in de tijdlijn van deze matrix, besef dat het goddelijk Licht wacht, er is.. en uiteindelijk zal zegevieren.

 

Het Licht dat jij bént, de goddelijkheid die jou is meegegeven, de innerlijke Christus.

Het Licht is altijd onze kern geweest maar dat zijn we vergeten. Hier kan het duister nooit komen zonder dat wij dat toestaan. Wees daarom bewust en luister steeds opnieuw naar je hoogste stem.

 

Deze tijd vraagt geen angst, wel bewustzijn!

 

(Uit het boek: Stille kracht - Hoofdstuk De hoogste stem)

 

Astrid Esmeralda

www.dichterbijmij.com