Het werk van je hart ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Lieve mensen, ik ben Jeshua.

Ik groet jullie allen vanuit mijn hart.

Vanuit mijn hart ben ik verbonden met elk van jullie.

Jullie maken deel uit van het Christusbewustzijn dat ik kwam brengen op aarde. Meer dan jullie je ooit realiseren ben je deel van deze beweging, deze stroom van bewustzijn. Jullie zijn verbonden met mij en worden geleid door hetzelfde verlangen, een gedeelde inspiratie die je al vele levens bij je draagt.

 

Jullie wilden hier zijn op aarde, op dit moment in de tijd


Dit is een tijd van verandering, een tijd van transformatie. Een tijd van crisis en chaos, maar ook een tijd van mogelijkheden, van openingen naar een ander bewustzijn op aarde. O ja, jullie wilden hierbij aanwezig zijn! Te voelen, proeven en ervaren hoe dat waar jullie levens lang voor gevochten hebben nú vorm begint te krijgen. Heel aarzelend nog, maar het begin is aanwezig. Een nieuw bewustzijn is aan het ontwaken op aarde.

 

Jullie, mijn geliefden, zijn de dragers van dit bewustzijn


Jullie zijn de eersten die er handen en voeten aan willen geven, omdat het jullie zo diep beroert. Jullie willen leven vanuit het hart, vanuit de liefde en de vreugde die je zelf ten diepste bent. Je bent een engel in wording. Je vleugels zitten nog wat onwennig. Het is de bedoeling dat je ze in dit leven leert gebruiken en ze wijd uitspreidt. Het is de bedoeling dat je je oorspronkelijke licht laat zien aan allen die hier leven en wonen op aarde. En dat je er zelf de vreugde van proeft. Want niets maakt een mens zo gelukkig, dan te zijn wie hij is! Werkelijk te belichamen wie je ten diepste bent, dat is je weg, de weg van het hart!

 

Juist in deze tijd van chaos en verwarring is er grote behoefte aan mensen die leven vanuit hun hart


Er is in deze tijd sprake van verschillende crises op aarde. En door de technologische vooruitgang is het niet meer zo dat een crisis één land of werelddeel treft, maar dat de hele wereld er bij betrokken is. Zo is er de crisis van jullie planeet aarde. De klimatologische verandering, de vernietigingen die zijn aangebracht aan het ecosysteem van de aarde, de bedreigde soorten. Het is duidelijk dat de mensheid met haar ingrepen in de natuur te ver is gegaan. De balans binnen de natuur zelf dreigt verstoord te raken. De Aarde als levende ziel wil zich losmaken van het oude bewustzijn dat haar in de greep heeft gehouden. Ze wil opnieuw opbloeien en nodigt mensen uit voor een hartbewustzijn te kiezen en een nieuwe verbinding met haar. Dit is een tijd van crisis, en tegelijk een tijd van openingen en mogelijkheden.

Hetzelfde geldt voor de financiële crisis die de wereld nu in haar ban heeft. Ook hier is sprake van een grote mondiale crisis die alle landen treft.

Wat is hier aan de hand?

 

Uiterlijke zekerheden vallen weg. Geld is voor velen het symbool geworden van veiligheid, iets waar je je aan kunt vastklampen. Het geeft mensen zekerheid. Als je rijk bent, ontleen je daaraan status aan, aanzien, erkenning. Dat kan je een veilig gevoel geven. “Ik bén iemand, ik word erkend”. Ook mensen die minder geld hebben, ontlenen daar hun veiligheid aan. Ze zien het als één van de weinige zekerheden waarop je kunt bouwen. Maar dat blijkt nu, in deze tijd van crisis, níet zo te zijn. Alles is wat dat betreft aan het wankelen geraakt. Dat waar je je zekerheden aan ophing, blijkt op drijfzand te rusten.

Heel veel mensen maken nu mee hoe het is om zekerheden weggeslagen te zien worden in hun leven. Dat brengt onzekerheid en verwarring. Toch ligt ook hier een kans, een mogelijkheid om de hoek. Het is de mogelijkheid om innerlijke zekerheid, innerlijke veiligheid te ontwikkelen. Een gevoel van vertrouwen, héél diep van binnen, ook al vallen allerlei uiterlijke zekerheden weg. Het kan zijn dat je op het gebied van geld of op het gebied van werk onder druk komt te staan.

In deze tijd zie je ook dat allerlei persoonlijke relaties zich transformeren, en het kan zijn dat relaties wegvallen in je leven waaraan je je lang hebt vast geklampt. Dit teloor gaan van alle zekerheden staat in het kader van de reis naar binnen. Daar waar uiterlijke vormen en structuren ineentuimelen en opeens niet meer vast blijken te zijn, daar word je gedwongen naar binnen te gaan. Je af te vragen: wie ben ik eigenlijk als ik niet meer in die structuur pas? Wie ben ik als ik geen erkenning meer krijg, als status en geld mij ontvallen?

Wie ben ik?

 

Paradoxaal genoeg is juist deze tijd van ogenschijnlijke tegenslag en chaos jullie tijd!

Het is nu tijd voor mensen die de weg naar binnen verstaan en die de poort voor anderen open willen houden. Er is een grote behoefte aan nieuwe leiders. Geen leiders in uiterlijke zin, die bevelen geven, het allemaal zeker weten en macht uitoefenen. Nee, het gaat om een nieuw leiderschap. Het gaat om leiders die zich gedragen weten door een hartbewustzijn en een diepgaand begrip van het menselijk gevoelsleven.

Deze nieuwe leiders zijn jullie!

 

Het bedroeft mij soms te zien hoezeer jullie twijfelen aan je eigen rol. Ik vraag jullie dan ook, vandaag én morgen, te geloven in jezelf. Je te herinneren wie je bent. Juist deze tijd biedt jullie kansen tot ontplooiing, de mogelijkheid werkelijk in je kracht te komen en te laten zien wie je bent. De Christusimpuls, mijn energie, is jullie niet vreemd. In wezen komen jullie hetzelfde doen als wat ik deed, 2000 jaar geleden. Jullie komen de zaden planten van een nieuw bewustzijn. Dit bewustzijn dringt door de oppervlakte van uiterlijke zekerheden heen en gaat tot de kern van de mens.

Vandaag vraag ik jullie je eigen passie weer te herkennen en de vreugde die daarbij hoort. Laat uiterlijke oordelen los. Jullie zijn zo sterk geïndoctrineerd geraakt door eisen van buitenaf over hoe je je als volwassene moet gedragen. Maar dat is niet wat je wilt! Je wilt leven vanuit je oorspronkelijke passie, het vuur van je hart.

 

In je hart brandt een vuur. Het is het licht van je ziel


Voel maar eens of je op de plek van je hart een bepaalde warmte kunt ervaren, of een zachte stroom. Daar is je ziel je het meest nabij. Je ziel wil dansen in deze realiteit, en zich niet gebonden voelen door allerlei beperkingen die je jezelf vanuit je hoofd oplegt. Voel weer hoe het is om jong te zijn, als een kind dat de wereld aan zijn voeten ziet liggen. Durf weer te zijn als een kind, je hoofd gevuld met fantasie in plaats van negatieve gedachtes over wat wel en niet mogelijk is. Wees weer vrij in je hoofd, vrij in je hart, vrij in je enthousiasme. Durf de sterren van de hemel te dromen. Grijp de kansen aan die deze tijd je biedt! Het oude ideaal van een nieuwe aarde wil nu geboren worden.

Er is in deze tijd sprake van een crisis van de planeet, van de natuur. En er is een financiële crisis gaande. Maar bovenal heerst er een crisis in de mensheid zelf. Waar wil de mens voor leven? Draait het werkelijk alleen om overleven, om macht, status, erkenning? Een strijd van allen tegen allen waarin ieder zijn eigen hachje moet verzekeren? Is dit het hoogste beeld dat wij in ons dragen van de mens, of is de mens drager van een belofte die verder reikt? Kan hij zijn eigen angsten overstijgen? Kan hij zich in liefde verbinden met zijn naaste, zonder oordeel? Kan hij in die naaste zichzelf herkennen? Kan hij in de oogopslag van de ander de eigen pijn, de eigen twijfel, maar ook de eigen schoonheid weerspiegeld zien?

Vanuit deze verbondenheid met de ander kan de mens groot zijn. In deze verbondenheid is er eerbied voor zowel de ander als voor zichzelf. Daarin kan een doorgang gecreëerd worden, een opening naar het bewustzijn van het hart. Het is alleen door de geboorte van dit hartbewustzijn dat de crises op aarde werkelijk tot een oplossing kunnen worden gebracht. Het begint allemaal met een nieuw bewustzijn van wie jij bent en van wie de ander is.

Zie de onschuld van de ander, zie zijn pogingen, zijn geworstel, zijn verdriet maar ook zijn liefde en grootheid. Pas wanneer je dat in de ander kunt zien, ervaar je het ook in jezelf. Je herkent het omdat je het gespiegeld ziet in de ander. Het is deze verbinding van hart tot hart die ons hier vandaag samen brengt. En die mij weer terugbrengt bij jullie. Want ik voel mij blijvend verbonden met jullie. Ik heb jullie nooit verlaten!

Ik heb mijn leven geleefd zoals dat toen de bedoeling was, maar ben na mijn dood bij jullie gebleven. Jullie worden geïnspireerd door hetzelfde licht als ik. Jullie komen het net als ik naar de aarde brengen. Jullie zijn de lichtbrengers van deze tijd. Zie je eigen onschuld, je eigen grootheid. Omarm jezelf en geef jezelf de ruimte om de oorspronkelijke stem van je ziel weer te horen. Laat al je spanningen en angsten even los. Weet dat je hier bent om jezelf te zijn. Dat is genoeg.

Voel de passie die van nature door je stroomt, de liefde die je te geven hebt. Wanneer je die serieus neemt, en je los maakt van de valse eisen die aan je worden gesteld door een op angst gebaseerde maatschappij, dan word je de engel die je bent.

Het is de bedoeling dat jullie je losmaken van het heersende bewustzijn op aarde


Het kan niet anders dan dat je je ánders voelt, en niet langs gebaande paden loopt. Vaak twijfelen jullie hierom aan jezelf, vraag je je af wat je aanmoet met dat anders-zijn dat jullie zo kenmerkt. En ik zeg jullie: het is precies het doel van je ziel dat je anders bent. Jullie passen niet in de bestaande structuren. Daarom is voor velen van jullie het vinden van geschikt werk ook zo moeilijk. Jullie zijn zogezegd gemaakt om bestaande structuren te doorbreken, nieuwe vormen te creëren en nieuwe wegen in te slaan.

Voor jullie allen geldt dat zodra je je hart laat spreken, je een pionier wordt. Je staat in niemandsland en jij bent degene die de nieuwe routes ontwerpt. Er zijn geen gebaande wegen die klaar liggen voor jullie. Daarom is alles eraan gelegen dat je werkelijk gelooft in jezelf, dat je je niet schaamt om wie je bent en voorwaarts gaat vanuit de moed en de kracht die jullie kenmerken. Ik vraag jullie die nu te voelen. Voel de fakkel van licht die in je hart brandt en die je daar al zo lang levend hebt gehouden.

 

Jullie zijn de dragers van de Christusenergie in deze tijd


Ik moedig jullie aan vanaf de zijlijn, als jullie broer en vriend, maar jullie zijn het die het doen. Als er momenten zijn dat je twijfelt aan je kracht en de moed je in de schoenen zakt, denk aan mij. Ik ben onder jullie, ik ben in je hart aanwezig. Ik was één vertolker van de Christusenergie. Ik herinner je aan deze energie, die je zelf in je draagt. De Christusenergie is een veld van energie dat veel groter is dan ik ben; het wordt door ons allen tezamen gedragen en het nadert de aarde nu steeds dichter. Vertrouw…en vertrouw nog eens!

 

Hoe geef je het werk van je hart vorm?


Dit is een vraag die velen van jullie bezig houdt en die velen van jullie zelfs kwelt. In jullie hart leeft een brandend verlangen naar een andere wereld. In je draag je een innerlijk weten over hoe het leven op aarde eigenlijk zou kunnen zijn: een leven in harmonie en balans met jezelf, de ander en de natuur. Maar hoe kun je dat innerlijk weten en dat verlangen naar verandering vorm geven wanneer je botst op een realiteit die stug is en niet erg veranderingsgezind?

Weet dat je geholpen wordt. Vecht niet tegen de wereld, want in deze strijd raak je verbitterd en uitgeput. Voel mededogen en omarm deze wereld. Het is zoals het is. Jij kunt hier en nu je plek vinden op aarde door je passie te volgen en trouw te blijven aan jezelf. Vergeet niet dat moeder Aarde een intelligent en bewust wezen is dat met jullie samenwerkt en je de handvatten aan zal reiken om het werk van je hart tot bloei te laten komen. Velen van jullie twijfelen of er echt een plek is voor jou op aarde, of je hier werkelijk welkom bent. Jullie vragen je ook af of je je materieel staande kunt houden als je leeft en werkt vanuit je hart. Jullie zijn bang voor een gebrek aan geld. Over de kwestie van geld wil ik iets zeggen vandaag.

Jullie binding met de planeet aarde is oud. Velen van jullie hebben in de loop van meerdere levens een weerstand opgebouwd tegen het op aarde zijn, omdat jullie zo vaak hebben gezien dat het licht van je hart hier niet echt ontvangen werd. Je stortte je met enthousiasme en passie in het leven op aarde, maar je ervoer weerstand en dit leidde uiteindelijk tot een bepaalde bitterheid in je ziel. Het is het gevoel dat je hier niet thuishoort, een buitenstaander die niet mee kan komen met wat de meerderheid van de mensen lijkt te willen. Vanuit dit innerlijke wantrouwen is het moeilijk open te staan voor overvloed, zowel materieel als sociaal en spiritueel.

Dit gevoel van ‘hier niet thuis horen’ berust echter op een vergissing. Emotioneel gezien is het logisch dat jullie je zo zijn gaan voelen, de waarheid is echter dat jullie binding met de aarde oud en onverwoestbaar is. Jullie zijn bij uitstek de hoeders van de aarde. Juist jullie hebben begrip voor het levende bewustzijn dat de aarde is en de verbondenheid van alles met alles. Ik nodig je uit: hervind in je hart de plek waar moeder Aarde je zo dierbaar is. Weet dat je betrokkenheid bij deze planeet heel diep gaat. Je bent hier om mee te helpen het bewustzijn van de mensheid te transformeren, zodat de aarde wederom een liefdevolle groene planeet kan worden.

 

Voel nu even je verbinding met moeder Aarde


Laat haar tot je spreken via je lichaam, dat deel is van de Aarde. Jullie zijn hier welkom, jullie horen hier op moeder Aarde thuis! Zij wil jullie thuis zijn! En dat heeft niets te maken met hoe de menselijke maatschappij tegen jou aankijkt. Het licht dat jij bij je draagt is als een zonnestraal die door de aarde wordt geabsorbeerd. Door dit licht draag je bij aan de bewustzijnsontwikkeling van de aarde; als levend wezen wordt zij bevrucht door jullie visie en kracht. Er is een intieme samenwerking tussen jou en de planeet aarde waar je op leeft. Sta eens open voor die gedachte. Voel hoe je je niet hoeft terug te trekken van deze werkelijkheid, want de aarde steunt jou en wil jou ontvangen. Je bent welkom!

Als je in je hart een visie draagt, een ideaal om te verwezenlijken op aarde, hou dan vast aan je gevoel! Laat je niet aanpraten dat dingen onmogelijk zijn. Laat je passie niet versluierd raken door angsten die leven in de mensen-maatschappij. Het ís mogelijk voluit te zijn die je bent! Nu meer dan ooit blijkt dat de oude manieren van omgaan met elkaar en met de aarde niet werken. Het ego-gebaseerde bewustzijn dat angst en verdeeldheid predikt, richt de aarde en de mensheid ten gronde. Geloof in jezelf, want de bestaande vormen storten in en de hoop is gevestigd op mensen die leven vanuit de oorspronkelijke verlangens van hun hart. Jullie zijn degenen die de poort helpen openen naar een hartgedragen bewustzijn, dat zoekt naar verbinding en samenwerking.

Geloof dan ook dat de aarde jou wil voorzien van overvloed. Het gaat niet alleen om geld. Overvloed is een veel breder begrip. Voel eens wat het woord overvloed jou zegt. Het betekent eigenlijk niet alleen dat jij ontvangt, maar ook dat jij ontvangen wordt, dat je welkom bent. Dat je hier mag zijn zoals je bent en precies krijgt aangereikt wat jij nodig hebt om als menselijk wezen tot bloei te komen en te genieten van het aardse leven.

Velen van jullie dragen een oude erfenis in je ziel mee. Jullie hebben veel levens geleid waarin je betrokken was bij spirituele bewegingen en je hartstocht uitging naar het planten van nieuwe bewustzijnskiemen op aarde. In die levens hebben jullie je vaak teruggetrokken uit de aardse maatschappij en ook afstand gedaan van allerlei lichamelijke en emotionele behoeften die horen bij het mens-zijn. Jullie raakten gewend aan een bepaalde armoede. Jullie deden kuisheidsgeloftes. Dit alles heeft sporen nagelaten in jullie bewustzijn.

De tijd waarin jullie nu leven is níet een tijd van afzondering. Het is een tijd van participatie. En het is ook tijd om oude oordelen los te laten als het gaat om geld en overvloed. Jullie mogen gebruik maken van de mogelijkheden die geld biedt. Dat heeft niet te maken met hebzucht of machtsstreven.

In veel lichtwerkers leeft een taboe op het ontvangen van geld voor jezelf


Maar zo kap je de stroom van ontvangen af die bij jou wil komen om jou het leven op aarde mogelijk te maken en jou in staat te stellen je licht de wereld in te stralen. Durf geld aan te nemen voor het werk dat je doet! Ook als dat werk geboren is louter uit idealisme, uit motieven van het hart. Je bent een mens en maakt deel uit van deze maatschappij. Acceptéér dat! Accepteer de voorwaarden en spelregels die nu hiervoor gelden.

In een meer ontwikkelde maatschappij, waarin de behoeftes van mensen meer harmonieus op elkaar zijn afgestemd, zal geld waarschijnlijk steeds meer overbodig zijn. Maar die tijd is er nog niet. Dit is de tijd om je leiderschap op je te nemen en een verschil te maken. En het is daarom nodig dat je durft te participeren, en geld durft te ontvangen. Het is belangrijk dat je oude geloftes doorbreekt en gaat staan voor wie je bent. Maak van geld geen probleem. Er hoeft geen tekort te zijn. Als je de weg van je ziel volgt, worden de dingen op materieel gebied je aangereikt. Hou deze stroom niet tegen. Heb moed en vertrouw erop! Ontvang van de aarde wat zij je te bieden heeft. De fysieke aspecten van het bestaan zijn netzogoed belangrijk als de spirituele.

 

Ik wil eindigen met jullie te danken voor wie jullie zijn


Jullie zijn vaak streng voor jezelf. Zó streng dat je vergeet te zien wat je allemaal hebt bereikt. Je bént hier, je bent hier aanwezig in deze tijd van verandering. Je bent weer teruggekomen naar aarde om je handen uit te reiken en mee vorm te geven aan die nieuwe stroom van Licht die in deze tijd geboren wil worden. Je bent deel van die stroom. Ik dank jullie voor je moed en onverschrokkenheid.

Ik zou willen dat je mijn energie voelt en je gedragen weet door een veld van verbondenheid dat breed en diep is. Ervaar dit veld waarin je onvoorwaardelijk gekoesterd wordt om wie je bent. Voel dit veld en ontspan je. Je mag zijn wie je bent. Daarmee ben je het mooiste wat je kunt bedenken. In je natuurlijke onschuld en spontaniteit toont zich je grootheid.

Laat het leven je bij de hand nemen.

Vertrouw weer als een kind.

Laat het sterrenlicht in je ogen sprankelen en je zult de bewoner zijn van een nieuwe aarde.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.