Het vuur van de ziel - Innerlijke reis door de chakra’s met Maria Magdalena ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Elk mens draagt een vuur in zich mee. Het is het vuur van zijn of haar ziel. In dit vuur zit levenskracht en scheppingsdrang.

 

Dit vuur is oorspronkelijk spiritueel, niet materieel, van aard, maar het is tevens verankerd in je lichaam: het is op verschillende niveaus in je lichaam aanwezig. 

 

Zo is er het vuur van de buik, het vuur van het hart en het vuur van het hoofd. 

 

Nog gedetailleerder uitgesplitst zijn er zeven energiecentra of chakra’s, gelegen langs de ruggengraat, die alle een vuur in zich dragen, dat in een bepaalde toestand verkeert.

 

Het vuur kan fel branden en onrust veroorzaken, het kan ook te zwak zijn of bijna uitgedoofd. 

 

Met het vuur kan het in het ene chakra anders gesteld zijn dan in het andere. 

 

Elk chakra staat in het teken van een bepaald levensthema

 

 1. Wortelchakra: aarding en bestaanszekerheid 

 

 2. Navelchakra: verbinding, emotie en seksualiteit 

 

 3. Zonnevlecht: grenzen, wilskracht en manifestatie

 

 4. Hartchakra: liefde, universeel en persoonlijk

 

 5. Het keelchakra: kanaliseren van je ziel via communicatie

 

 6. Het derde oog: de vlam van je intuïtie en innerlijk weten

 

 7. Het kruinchakra: het kosmisch vuur 

 

In evenwicht is het vuur in een chakra voelbaar als een zachte gloed: warm, vitaal en tegelijk helder en rustig. In die toestand staat het chakra onder leiding van de ziel, het wordt geïnspireerd door hogere gevoelstrillingen zoals vreugde, vertrouwen en geduld.

 

Als we kijken naar hoe het vuur van de ziel stroomt in iemands energieveld, gaat het ook om de verbinding tussen de zeven chakra’s, ofwel tussen de drie gebieden van buik, hart en hoofd. De chakra’s of deelgebieden functioneren niet in isolement, ze worden door elkaar beïnvloed.

 

De ruggengraat kun je zien als de verbinding of brug tussen alle deelgebieden of chakra’s in het lichaam. De ruggengraat is een soort kanaal voor de zielsenergie en door met een liefdevol en open bewustzijn je chakra’s innerlijk te onderzoeken, help je de rol van de ruggengraat als energetische brug tussen de afzonderlijke delen te herstellen. Jouw bewustzijn verbindt en heelt.

 

Doel

 

 Maak contact met je levensvuur in de zeven centra (chakra’s) van je energieveld.

 Ontdek en begrijp je zwakke plekken: waar is het vuur te sterk of onmatig, waar is het zwak of afwezig.

 Herstel een evenwichtige vuurstroom en verbind je chakra’s met jouw zielsinspiratie.

 

Wat gaan we doen?

 

In de helende reis die we gaan maken in deze online maandelijkse bijeenkomsten nodigt Maria Magdalena je uit om met je aandacht langs alle zeven chakra’s te reizen en daar voelend aanwezig te zijn. 

Voelend wil zeggen: aandachtig openstaand voor alles wat in je leeft en voor beelden die spontaan opborrelen als je je focust op het betreffende energiecentrum. 

 

Maria Magdalena licht toe:

 

“Vaak zijn jullie bang voor je eigen innerlijk, voor de emotionele ladingen die omhoog kunnen komen, of beelden die je verontrusten. Deze angst is onterecht. Alles wat onbewust is, wil uiteindelijk naar het licht toe. Naar het licht van begrip en bewustzijn. Dat IS de innerlijke reis van de ziel. Als je dat tegenhoudt, vertraag je de reis, en je groei. 

 

Ik vraag je om je niet te laten weerhouden door angst, en erop te vertrouwen dat je op deze reis precies dat tegenkomt wat NU gezien en ontdekt wil worden. Vertrouw op het ritme van je ziel.

 

Wees niet bang voor het donker, voor verstoringen die je aantreft in de chakra’s. Door je te verbinden met het donker, door er actief JA tegen te zeggen, trek je evenwicht aan. Door je bereidheid alles aan te zien, krijg je antwoorden, en ook hier is het belangrijk dat je vertrouwt op wat zich aandient in je bewustzijn.”

 

Over de methode 

 

Als we invoelend en intuïtief ons eigen energieveld onderzoeken, is de taal waarmee je werkt vaak beeldend van aard. Je ziet beelden, die symbolisch of feitelijk van aard zijn. Een beeld is symbolisch wanneer het verwijst naar iets anders: je ziet bijvoorbeeld een bang of eenzaam kind in een chakra en dat verwijst naar de emotie angst of eenzaamheid in jou. Het kind staat symbool voor een emotie.

Feitelijke beelden verwijzen naar iets wat echt is gebeurd, en dat kan in dit leven of in een vorig zijn geweest. Je kunt een gebeurtenis uit het verleden zien, die jou nu nog raakt en beïnvloed. Als het om beelden van een vorig leven gaat, of van je vroege jeugd, kun je vaak niet weten of het echt gebeurd is wat je ziet. Het is dan lastig te bepalen of het beeld symbolisch of feitelijk is. In dat geval kun je je het beste concentreren op de symbolische waarde ervan. In plaats van te willen achterhalen wat er precies gebeurd is, kun je veel beter focussen op de emotionele en psychische effecten van wat je waarneemt.   

 

Op een innerlijke reis gaat het allereerst om jouw gemoedstoestand, om jouw gevoelsmatige reacties op wat er ook gebeurd is. Ook als je spontaan in regressie gaat en gebeurtenissen gaat zien uit een verleden dat je je niet bewust kunt herinneren, blijf gefocust op de vraag wat het jou NU te zeggen heeft en wat er NU doorvoeld en begrepen wil worden.  

 

Bijvoorbeeld: stel dat je in een leven terecht komt waarin je werd veroordeeld als heks en op de brandstapel terecht kwam, concentreer je dan op de emotionele ladingen die het sterkste in je bewustzijn doordringen en ga daarmee aan de slag. Daartoe krijg je in de gechannelde meditaties ook steeds suggesties aangereikt.      

 

Deze spiritueel-psychologisch gerichte methode heeft tot doel je te bevrijden van oude emotionele lasten en er de scherpste kanten van af te halen. Het doel is om het innerlijk vuur van de ziel vrijelijk te laten stromen in de chakra’s en om de gebieden van buik, hart en hoofd weer soepel te verbinden.  

 

De innerlijke reis door de chakra’s maken we in zekere zin samen, omdat we tijdens de online bijeenkomsten ons allemaal verbinden met een bepaalde bewustzijnsweg: die van liefdevol kijken naar je lichte en je donkere kanten. Het kan steun geven om op afstand verbonden te zijn met gelijkgestemden met dezelfde intentie. 

 

Tevens kun je na afloop van de online bijeenkomsten met behulp van de geluidsbestanden de innerlijke reis zo vaak herhalen als je wilt. Soms zijn de resultaten groot, en ervaar je een doorbraak in je bewustzijn of gevoel, andere keren ontvang je subtiele aanwijzingen of hints. Heb geduld en vertrouwen. Telkens zullen zich nieuwe inzichten openbaren. De reis van de ziel kent haar eigen ritme en diepgang. 

 

Praktisch

 

Inleidende meditaties van Gerrit Gielen

 

Elke channeling wordt ingeleid door Gerrit, die kort zal ingaan op het thema horend bij het chakra dat centraal staat. Hij biedt aansluitend  een meditatie aan, waarbij hij je uitnodigt dit thema in jouw leven te bezien vanuit het perspectief van je ziel. Bijvoorbeeld: als je problemen ervaart m.b.t. zelfexpressie (keelchakra), nodigt zijn meditatie je uit vanuit je ziel aan te voelen wat je daar tegenhoudt of dwars zit.   

❥ Audio door Pamela Kribbe

 

Na de gechannelde audio door Pamela/Maria Magdalena volgt er een extra boodschap van Pamela, waarin ze vanuit haar eigen ervaring als reader ingaat op het betreffende chakra en aspecten benoemt die ze vaak is tegengekomen in de meer dan duizend readings die ze heeft gedaan in de afgelopen 20 jaar. 

Meer lezen?

 

Dit artikel van Pamela Kribbe gaat over de aura en de afzonderlijke chakra’s.

Hier lees je een channeling getiteld ‘Mannelijke en vrouwelijke energie’, die ingaat op de mannelijke en vrouwelijke energiestromen in de zeven chakra’s. (Deze channeling behandelt het onderwerp mannelijke en vrouwelijke energie in brede zin; de chakra’s worden halverwege ter sprake gebracht)

Over de aura en de afzonderlijke chakra's

Mannelijke en vrouwelijke energie


 

The fire of the soul channelings

 

Deze serie Engelstalige channelings bevat een verkorte innerlijke reis door de zeven chakra's gechanneld door Pamela Kribbe. Nu ook te volgen op ons Youtube kanaal.

 

Deze channelings bevatten weer andere inzichten en handreikingen dan de Nederlandstalige chakra reeks en kunnen daarom goed als aanvulling dienen.

Download de Engelstalige serie gratis