Mannelijke en vrouwelijke energie ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela channelt Jeshua

 

Lieve mensen, Het doet mij buitengewoon veel genoegen hier bij jullie te zijn. Jullie zijn geneigd tegen mij, of mensen zoals ik, op te kijken als meesters, maar zo zien wij het niet.

Wij zien jullie je weg gaan op aarde in een moeilijke tijd, een tijd waarin veel verandert, en wij zien jullie toegroeien naar je eigen meesterschap. Wij zien jullie zelf de meesters worden waartegen jullie nu nog opkijken.

En daar gaat het om: je eigen meesterschap vinden! Niet de meesters volgen die je worden aangereikt door de traditie of door de boeken of door wat anderen je zeggen. Je eigen meesterschap vinden, daar draait het om.

❥ Vandaag wil ik spreken over een thema dat ver terug reikt in jullie geschiedenis: de energieën van het mannelijke en het vrouwelijke. Dit zijn oude energieën, waarmee op dit moment veel aan de hand is.

Eerst wil ik iets zeggen over de aard van het mannelijke en de aard van het vrouwelijke.

Deze energieën zijn twee aspecten van het Ene. Ze zijn dan ook niet werkelijk tegenovergesteld of duaal, ze zijn één, ze zijn twee gezichten van één energie.

 

De mannelijke energie is het naar buiten gerichte aspect


Het is dat deel van God of de geest dat zich manifesteert naar buiten toe, dat zich materialiseert en dat vorm aanneemt. In de mannelijke energie zit dan ook een sterk scheppende kracht. De mannelijke energie kan één puntig zijn en gefocust op zijn doel afgaan. De mannelijke energie schept op die manier individualiteit. De mannelijke energie maakt het mogelijk je los te maken van het Ene, het Geheel en apart te staan, alleen te zijn, een eigen individu of cel te vormen.

 

De vrouwelijke energie is de energie van Thuis


Het is de energie van de oerbron, het vloeiende licht, het pure Zijn. Het is de ongemanifesteerde energie, het innerlijke aspect van de dingen. De vrouwelijke energie is allesomvattend en oceanisch; zij onderscheidt en individueert niet.

Stel je nu eens voor dat de energie van het vrouwelijke in zichzelf een beweging voelt, een vage onrust, een verlangen naar het uitreiken over haar grenzen, het buiten zichzelf treden om ervaring op te doen. Er is een verlangen naar iets nieuws, naar avontuur! En dan komt er tot haar een energie die haar vraag beantwoordt. Het is de mannelijke energie, die zich haar ten dienste stelt en haar helpt zich te manifesteren in de materie, in de vorm. De mannelijke energie maakt de vrouwelijke energie begrensd en gevormd, en door deze samenwerking kan het totaal van energieën een heel nieuwe wending nemen. Er kan een nieuwe realiteit geschapen worden waarin van alles onderzocht en ervaren kan worden, in steeds wisselende vormen van manifestatie.

De dans van het mannelijke en vrouwelijke brengt het wisselende schouwspel voort van de geschapen werkelijkheid, van jullie schepping. Dit is een beeld van grote schoonheid, waarin de mannelijke en de vrouwelijke energie elkaar aanbidden, met elkaar feest vieren in hun samenwerking en samenzijn. Zo hoort het te zijn. De mannelijke en de vrouwelijke energie horen bij elkaar, ze zijn twee aspecten van het Ene en ze vieren samen het feest dat de Schepping hoort te zijn.

Er wordt wel eens gezegd dat in de uiteindelijke realisatie van wie je bent, de enige waarheid die telt is: IK BEN. En in deze mystieke mantra komen precies die twee aspecten naar voor.

❥ In het ik zit de mannelijke energie, in het ben zit de vrouwelijke energie.

Het IK is vernauwend, onderscheidend, het geeft focus, het geeft richting, het individueert: IK, niet de ander, IK. En dan BEN. BEN is het oceanische, is de oceaan van de Thuisenergie, van de vrouwelijke energie, de onuitputtelijke bron die geen grenzen kent, geen onderscheid. Het samenvloeiende, het verbindende, dat is de kern van de vrouwelijke energie. In het IK BEN komen het mannelijke en het vrouwelijke samen en zijn ze gelukkig met elkaar.

 

Nu is er in de geschiedenis van de mensheid, en zelfs nog daarvoor, een strijd ontstaan tussen het mannelijke en het vrouwelijke


Op de oorsprong hiervan wil ik nu niet ingaan. Maar er is in jullie geschiedenis sprake van een uiteendrijven van de mannelijke en de vrouwelijke energie, zodat zij als tegenovergestelde krachten verschijnen. Het yin-yang symbool geeft heel goed aan hoe de feitelijke situatie is. In het mannelijke zit altijd een kern van het vrouwelijke en in het vrouwelijke een kern van het mannelijke, net zoals in het zwart een witte stip zit en in het wit een zwarte stip. Maar in de loop van de geschiedenis is deze mystieke eenheid van het mannelijke en vrouwelijke vergeten geraakt en zijn deze energieën als zwart en wit tegenover elkaar komen te staan. De onderliggende eenheid werd niet meer herkend.

 

❥ Tegenwoordig bevinden jullie je in de laatste fase van deze geschiedenis van strijd, waarin de mannelijke energie sinds tientallen eeuwen de rol van dader heeft gekregen.

De mannelijke energie speelt sinds lang een rol waarin het de vrouwelijke energie onderdrukt, mutileert en vernietigt. Ooit is het anders geweest. Er zijn tijden geweest waarin de vrouwelijke energie de overmacht had en op oneigenlijke wijze de mannelijke energie manipuleerde en bestuurde. Maar die tijd is nu voorbij. De strijd nam op gegeven moment een andere wending en de rollen van dader en slachtoffer liggen nu omgekeerd. De mannelijke energie is lang aan de macht geweest en heeft die macht zodanig misbruikt, dat de vrouwelijke energie verzwakt is geraakt en in zichzelf niet meer de integriteit voelt van haar Wezen.

 

In de tweestrijd tussen het mannelijke en het vrouwelijke, gaat de desintegratie van beide hand in hand. Daar waar het vrouwelijke steeds meer slachtoffer wordt en zichzelf kwijtraakt, kan het mannelijke doorschieten naar de kant van brute kracht en agressie, die jullie kennen uit de vele oorlogen die jullie hebben gevoerd.

Het mannelijke en het vrouwelijke kunnen niet zonder elkaar


Als ze strijd voeren met elkaar, zijn de gevolgen vernietigend voor de wereld. Nu is er een tijd aangebroken, die begonnen is in de negentiende en twintigste eeuw, waarin het vrouwelijke haar kracht aan het terugvinden is, waarin ze langzaam opstaat en haar slachtofferrol aflegt.

❥ Deze opstanding komt van diep binnenin de vrouwelijke energie. Zij is uiteindelijk gestuit op de uiterste grens van haar zelfontkenning. Op dit punt aangekomen, heeft zij zichzelf aangekeken en gezegd: nu niet verder.

Zo werkt het vrijwel steeds in de dynamiek tussen slachtoffer en dader: de verandering begint daar waar het slachtoffer niet langer meer accepteert. De dader zou nog langer in zijn rol kunnen volharden, want die heeft minder motieven om te stoppen. Verandering begint daar waar het slachtoffer niet meer accepteert en eindelijk opstaat. In alle situaties waarin er onderdrukking plaatsvindt, bijvoorbeeld van de vrouw in een gezins- of familiesituatie, zit het moment van verandering erin dat de vrouw zélf beslist: dit neem ik niet langer meer. Dan kan er verandering optreden. Alle maatregelen van buitenaf hebben geen zin totdat dit moment aanbreekt. Maar dit terzijde.

 

❥ De vrouwelijke energie is begonnen op te staan en haar ster is rijzende. Maar de titel van deze channeling had ook kunnen luiden: de wedergeboorte van de mannelijke energie.

Want de kern van wat ik vandaag wil zeggen is dat het nu tijd is voor de mannelijke energie om herboren te worden. Het is tijd voor de mannelijke energie om innerlijk te transformeren en nieuwe vorm aan te nemen. De vrouwelijke energie heeft in de vorige (20e) eeuw, en reeds daarvoor, een aantal stappen gezet. Zij is bezig op te bloeien en ondanks de ongelijkheid die op dit gebied nog heerst in jullie maatschappij, krijgt de vrouwelijke energie steeds meer voet aan wal. Maar, de vrouwelijke energie kan niet volledig in haar kracht komen zonder de samenwerking met de mannelijke energie. Dit geldt zowel op collectief niveau als op individueel niveau.

De vrouwelijke energie kan niet zelfstandig doorbreken naar haar werkelijke zelf, zonder samenwerking en verbinding met de mannelijke energieën. Dit onvermogen is niet een zwakte in haarzelf, maar komt voort uit het wezen van het mannelijke en het vrouwelijke, namelijk dat zij twee energieën zijn die alleen in samenspel hun werkelijke kracht kunnen uitdrukken. Daarom is het nu de hoogste tijd voor een wedergeboorte van de mannelijke energie.

 

Kijk je op collectieve schaal naar wat er gebeurt met de mannelijke en vrouwelijke energieën, dan verkeert de vrouwelijke energie op dit oment in een positie van wachten. Zij wacht.

Er is namelijk een strijd gaande binnen de mannelijke energie tussen het oude en het nieuwe


Er ontluiken nieuwe golven binnen de mannelijke energie die naar de Nieuwe Tijd toe willen, die eerbied en respect uitdragen voor de vrouwelijke energie. Deze nieuwe golf van mannelijke energie wil zich weer verenigen met het vrouwelijke en in die samensmelting naar de Nieuwe Tijd toe gaan. Maar er is tevens een oudere laag van mannelijke energie werkzaam, die nog niet is uitgewerkt. Deze energie is nu heel duidelijk vertegenwoordigd in de serie van terroristische aanslagen die heeft plaatsgevonden in jullie wereld. Hier komt de mannelijke energie in zijn oude daderrol bij uitstek tot uitdrukking.

In de plegers van deze daden is sprake van zeer donkere gevoelens: agressie, woede en tegelijk onmacht en volkomen hulpeloosheid. Het is vanuit deze diepe hulpeloosheid dat ze grijpen naar het ergste machtsmiddel: agressie, brute moord, destructie.

❥ De mannelijke energie waarover wij hier spreken is op dit moment bezig een doodstrijd te vechten. Hij voelt namelijk op jullie collectief niveau, vanuit het collectieve bewustzijn, op de rand staan van een nieuwe periode.

Eén van de problemen waar jullie voor staan op dit moment, terwijl jullie collectief toegroeien naar een nieuw bewustzijn waarin het mannelijke en vrouwelijke weer samenwerken, is: hoe gaan wij met deze energie om?

Wat doen wij met deze oude mannelijke energie die zijn staart juist nu zo krachtig roert?


❥ Het is alsof hij in zijn laatste daad, zoveel mogelijk wil meeslepen in zijn val.

Want laat ik één ding duidelijk zeggen: de tijd van de oude mannelijke energie is voorbij. Zijn doodsuur is aangebroken. De strijd is al verloren, maar juist in de doodstrijd laat deze energie zich nog eenmaal gelden op uiterst agressieve en meedogenloze wijze.

 

Veel zal er op collectieve schaal van af hangen hoe jullie je innerlijk opstellen ten opzichte van deze energie. Laat je je ertoe verleiden agressie, boosheid en onmacht toe te laten in je eigen energieveld als reactie op de gewelddaden die worden gepleegd, dan begeef je je in het energieveld van die daders.

❥ Op het moment dat je overmand wordt door boosheid, woede en onmacht, hebben zij hun doel bereikt. Je wordt dan in hun energetische vibratie meegezogen en je wilt ook moorden: je wilt de daders ombrengen, je wilt het onrecht tenietdoen.

Dit is alles heel begrijpelijk, maar het is van groot belang dat je beseft wat hier gebeurt. Zodra er heftige emoties worden opgeroepen, bij wat voor gebeurtenis dan ook, is het heel belangrijk even stil te staan. Even helemaal naar jezelf teruggaan en in stilte en rust je af te vragen: wat is hier werkelijk aan de hand? Want het komt nu aan op jullie wijsheid en jullie onderscheidingsvermogen: jullie vermogen om te doorzien, om te voelen wat er werkelijk gaande is. De wereld zal niet overgenomen worden door deze terroristische krachten, zij verkeren in doodsnood en het stervensuur nadert.

De belangrijkste boodschap die ik heb ten aanzien van het terrorisme, deze manifestatie van oude mannelijke energie in de daderrol is: blijf bij bewustzijn! Laat je niet meeslepen door emoties van onmacht, dat wil zeggen door de rol van slachtoffer.

❥ 
Weet dat niemand van jullie aangeraakt kan worden door deze energie als je je niet in dat energieveld begeeft. Als je zelf niet in de trilling zakt van boosheid, agressie en haat, zul je deze ook niet in je leven aantrekken.

Ik wil nu neerdalen naar een meer individueel niveau, naar het niveau waarop ieder van jullie in het alledaagse leven bezig is de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf te verenigen en tot vrede te brengen. Want ook op individueel niveau, in elke ziel, in elk mens, is er een strijd gaande geweest tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Alles wat op collectieve schaal gebeurt, is een afspiegeling van het individuele en andersom. Het is alles één.

Om uit te leggen hoe belangrijk de balans van het mannelijke en het vrouwelijke is binnen jullie zelf als individu, wil ik spreken over de energiecentra in elk mens, die ook wel chakra’s worden genoemd. Daarvan zijn er zeven die jullie bekend zijn en deze bevinden zich langs de ruggengraat, vanaf het stuitje tot en met de kruin. Ik ga op deze zeven chakra’s nu in vogelvlucht in, om jullie te laten zien dat er een afwisselend mannelijke en vrouwelijke stroom van energie aanwezig is in de chakra’s.

 

Mannelijke en vrouwelijke energie in de chakra's

 

❥ Het stuitchakra is het chakra waarmee je je verbindt met de aarde.

De energie in dit centrum reikt uit naar de aarde, laat de ziele-energie zich manifesteren op aarde in fysieke vorm, op het meest dichte, compacte niveau van realiteit. Vanwege dit uitreikende en vormende (zich in de vorm uitdrukkende) karakter, kun je het stuitchakra een mannelijk chakra noemen. Een chakra is nooit volledig mannelijk of vrouwelijk, maar je kunt zeggen dat het mannelijke hier de overhand heeft.

 

❥ Het tweede chakra, het navelchakra, is het gevoelscentrum

Dit centrum is ontvangend: het ontvangt indrukken, gevoelsstromen, stemmingen. Het is ook het centrum van waaruit je je op emotioneel niveau verbindt met anderen, de plaats waarin je je laat raken door de ander. Je buik is een groot ontvangstcentrum van emotionele energieën. Daarom noem ik dit een vrouwelijk chakra, dat wil zeggen een chakra waarin de vrouwelijke energiestroom overheerst.

❥ Kijk nu eens naar het derde chakra, de zonnevlecht.

Dit is duidelijk een chakra van uitreiken, van manifestatie. Vergelijk dit eens met de zon, de stralen die vanuit de zon naar buiten stromen, en met de kracht van het gele zonlicht (de basiskleur van het derde chakra is geel). In de zonnevlecht worden innerlijke roerselen, innerlijke bewegingen omgezet in uiterlijke manifestaties. Het is het chakra van het handelen, van het naar buiten brengen. Het is ook het chakra van het ego. Ego betekent hier gewoon ‘de aardse persoonlijkheid’, zonder enige kwalijke bijbetekenis. Dit is een belangrijk chakra, we zullen hierop later terugkomen.

❥ Dan ga ik verder met het chakra van het hart.

Ook dit is een ontvangstcentrum, een centrum waarin allerlei stromen samenkomen. Het is het centrum waarin hemel en aarde samenkomen, waarin de bovenste drie chakra’s en de onderste drie chakra’s elkaar ontmoeten. Het hart slaat de brug tussen hoofd (verstand) en buik (emotie). Vanuit het hart zijn jullie ook geneigd je te verbinden met een ander, en op te gaan in iets dat groter is dan jezelf. Het hart is daarmee ook het chakra van de extase, waarin je jezelf kunt overstijgen en de eenheid ervaren met de ander of Alles wat Is. Het hart is de poort tot de energie van Thuis. Het hartchakra is heel duidelijk een verbindend chakra en heeft daarmee een overheersend vrouwelijk karakter.

❥ Het keelchakra is weer mannelijk.

In het keelchakra krijgen innerlijke roerselen vorm in het woord. Hier stroomt het innerlijke leven naar buiten door communicatie met de ander, via de taal en via de stem. Middels dit centrum geven jullie handvaten aan je innerlijke leven, door dit te veruiterlijken in fysieke signalen: woord, klank, begrip. Benoemen en uitspreken is manifestatie. In die zin is het keelchakra een instrument om je energie te focussen naar buiten toe in aardse vorm. Dit is een uitreikend, overwegend mannelijk centrum.

❥ Het zesde chakra (ook wel derde oog genoemd) in het midden van je hoofd is weer vrouwelijk, ontvangend.

Het ontvangt ‘paranormale’ indrukken en overstijgt daarmee de grenzen van het fysieke (het zintuiglijk waarneembare). Het is het oog van helderziendheid, van intuïtieve waarnemingen. Middels dit centrum kun je de energie van een ander aanvoelen of invoelen als ware het je eigen energie. Met deze kwaliteit van invoelen (empathie) treed je buiten de grenzen van je ego en verbind je je met andere energieën. Dit grens overstijgende en verbindende centrum wordt gedragen door een vrouwelijke energiestroom.

❥ Tenslotte is er het kruinchakra, boven op je hoofd, en dit is noch mannelijk, noch vrouwelijk.

Of je kunt zeggen: het is zowel mannelijk als vrouwelijk. In dit chakra ontstijgen jullie de dualiteit van mannelijk en vrouwelijk. Het kruinchakra is een interessante mengeling van beide energieën. Als het kruinchakra goed in balans is, bevindt je bewustzijn zich daar in een toestand van uitreiken én ontvangen. Er is een uitreiken naar boven, naar spirituele raad of steun, naar diepere wezenslagen van jezelf, en tegelijk een stil en rustig open staan voor de antwoorden. Er is daar dan een bewustzijnstoestand waarin je én gericht én heel ontvankelijk bent. En in deze bewustzijnstoestand benaderen jullie het dichtst de eenheid die ten grondslag ligt aan het mannelijke en het vrouwelijke.

Ik heb nu in grote lijnen de beweging geschetst van de mannelijke en de vrouwelijke energiestromen, zoals die functioneren binnen de mens als energetisch wezen.

 

Nu wil ik spreken over de onderste drie chakra's


❥ De onderste drie chakra's zijn het meest verbonden met de aarde, met jullie aardse zijn. Dit gebied is heel belangrijk in jullie weg naar heelwording, naar een volledig en gelukkig mens zijn. In dit gebied liggen de diepste trauma's en emotionele wonden opgeslagen.

 

Jullie denken vaak dat jullie aardse mensen zijn die naar het spirituele toe groeien. Wij zien het andersom: jullie zijn spirituele wezens die naar de aarde toe groeien. De aarde is een prachtige bestemming, een flonkerende diamant die haar ware schoonheid nog moet tonen. De aarde is het beloofde land! De hemel is jullie geboorteplek. Maar jullie gaan niet terug naar de bewustzijnstoestand die jullie kennen als ‘de hemel’ of ‘Thuis’, naar de toestand van een puur spiritueel zijn. Het avontuur van de schepping leidt naar nieuwe bestemmingen, jullie gaan steeds vooruit, naar een nieuw soort bewustzijn (waar wij eerder over hebben gesproken in het laatste hoofdstuk van deel II). De aarde is daar een wezenlijk onderdeel van.

 

Maar juist in jullie manifestaties op aarde en jullie pogingen je daar te ontplooien, hebben jullie veel pijn ondervonden. En nog steeds lopen mensen diepe wonden op in de onderste drie chakra’s, daar waar je het dichtste contact maakt met de realiteit op aarde. Vrijwel alle blokkades in de hogere chakra’s zijn terug te voeren op emotionele wonden in de onderste drie.

 

Ik wil beginnen met het eerste chakra. Jullie band met de aarde, en ik praat hier in het bijzonder over de lichtwerkers onder jullie, is heel beladen geraakt. Er is zoveel reserve en angst ontstaan om je werkelijk te verbinden met de aarde, omdat jullie in die aardse realiteit zoveel weerstanden hebben ontmoet, in vorige levens en ook nu nog. Deze weerstanden hebben wij eerder besproken (zie deel II) en zij komen vooral voort uit het ‘anders zijn’ van de lichtwerkers dat niet goed is begrepen.

 

In het tweede chakra, het gevoelscentrum, zijn ook vele wonden opgelopen die te maken hebben met een gevoel van bedreigd of verlaten zijn, een gebrek aan veiligheid en geborgenheid hier op aarde, en beperkingen van de vrije ontplooiing van jezelf. En wanneer deze gevoelens heersen in de onderste twee chakra’s, komt ook de zonnevlecht in problemen.

 

Jullie hebben feitelijk geen duidelijke voorbeelden van kracht die niet macht is, kracht die niet misbruikt of domineert


In de zonnevlecht zie je nog heel vaak dat iemand zich ofwel heel assertief en dominerend manifesteert, of juist heel bescheiden, neigend naar het onderdanige. Beide gedragingen zijn uitingen van onderliggende gevoelens van hulpeloosheid, die voortkomen uit wonden geslagen in de onderste twee chakra’s. Waar het om draait in het derde chakra is het vinden van een gebalanceerde vorm van ego.

 

Ego mag er gewoon zijn!


❥ Het ego heeft een functie: het geeft focus aan je bewustzijn, het geeft richting in je leven; het stelt je in staat om je af te scheiden van het grotere geheel en te zeggen: dit ben ik, dit wil ik. Het ego vormt een noodzakelijk tegenwicht voor de verbindende en het ik overstijgende krachten in een mens. De energie van het ego is volstrekt eerbiedwaardig en noodzakelijk in jullie realiteit. 

 

Het gebied van de onderste drie chakra’s is het belangrijkste gebied in zelfheling en innerlijke groei. De diepste spirituele uitdaging aan jullie is je te ontfermen over dit gebied in jezelf, waar de diepste emotionele wonden zitten. Niet mediteren en je openstellen naar het kosmische is jullie hoofddoel, maar het je neerbuigen, je ontfermen over die heel aardse kanten van jezelf die gepijnigd zijn, dat is jullie hoogste spirituele doel.

 

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op het feit dat, in dit energetische gebied, twee van de drie chakra's mannelijk zijn


❥ Dit laat zien dat juist op het gebied van de mannelijke energie heel veel heling nodig is. Daarom is mijn boodschap aan jullie nu: heel de mannelijke energie in jezelf!

De vrouwelijke energie is in heel veel opzichten al klaar en bereid haar werkelijke rol te vervullen, haar ware kracht op te eisen. De vrouwelijke kwaliteiten van ontvankelijkheid, verbondenheid en intuïtief weten zijn in een proces van herwaardering in jullie realiteit, zowel individueel als collectief. Maar het is helemaal niet zo duidelijk wat een geheelde, in balans gekomen mannelijke energie eigenlijk inhoudt. De mannelijke energie is verloren geraakt in oneigenlijke beelden van man-zijn, stereotypen die altijd neerkomen op kracht door macht. Het is van vitaal belang de werkelijke aard van de mannelijke energie te herkennen en vorm te geven op dit moment. Deze energie heeft de vrouwelijke kant nu heel sterk nodig om haar rol werkelijk te kunnen uitoefenen.

 

De vrouwelijke energie wacht, niet alleen op wereldschaal maar ook op individuele schaal. De vrouwelijke energie is uit haar slachtofferrol aan het komen, erkent haar eigen waardigheid steeds meer, maar heeft nu de mannelijke kant nodig om zich te manifesteren. Wat is dan de kracht van een evenwichtige mannelijke energie?

In het eerste chakra leidt een geheelde en tot balans gekomen mannelijke energie tot zelfbewustzijn. De in balans gekomen mannelijke energie hoeft niet meer te strijden, te vechten, maar is aanwezig door zelfbewustzijn. Aanwezigheid is een zeer belangrijke kwaliteit in het stuitchakra. Aanwezig zijn bij jezelf, niet te veel van jezelf weggeven, niet de behoeften van anderen boven die van jezelf stellen, maar het midden weten te vinden. Dat is zelfbewustzijn. Voelen waar het evenwicht ligt tussen verbinden en loslaten. Bij jezelf blijven, gecenterd zijn: dat is de (mannelijke) oerkracht van het stuitchakra. Geaard of gegrond zijn is niets anders dan bij jezelf zijn en bij jezelf kunnen blijven, ook al ben je temidden van vele andere mensen en invloeden.

 

Het is van groot belang dat deze kracht in jullie wakker wordt omdat hij je vrouwelijke energie zal beschermen en leiden


De vrouwelijke energie is van nature geneigd zich te verbinden en helpend bij de ander aanwezig te zijn. De mannelijke chakra’s zijn heel belangrijk in het houden van evenwicht daarin. Ten opzichte van de verbindende, vloeiende vrouwelijke energieën, fungeert de mannelijke energie in het stuitchakra als anker en rustpunt. Daar kom je weer thuis, als je even weg bent geweest; daar laat je de draadjes weer los waarmee je je hebt verbonden met de ander.

 

De zonnevlecht vervult op een andere wijze deze harmoniserende functie. De zonnevlecht is zoals gezegd het centrum van het ego. Jullie hebben nog altijd moeite met dit hele concept van het ego. Zeker onder de lichtwerkerzielen bestaat er een neiging om het ego als lager te beschouwen en om de gevende, verbindende en zelfoverstijgende energieën in een mens als hoger te zien. Maar dit is niet zo. Jullie leven in een wereld waarin twee energieën in hun samenspel de Schepping dragen: de ene energie neigt naar verbinding en eenheid en de ander naar afscheiding en individualiteit. En die laatstgenoemde energie is net zo geldig, net zo waardevol, net zo sterk deel van de Schepping als de eerste. Het is belangrijk met deze (mannelijke) energie vrede te sluiten, dus dat wil zeggen: je individualiteit, je één en uniek zijn te accepteren. De fundamentele ‘alleenheid’ die individualiteit met zich meebrengt, staat diepe vreugde en verbondenheid helemaal niet in de weg, en maakt deze juist mogelijk. Als je daarmee kunt leven, als je je individualiteit en je eigenheid accepteert, kun je ook waarlijk scheppend worden.

 

De mannelijke energie in de zonnevlecht helpt je werkelijk scheppend te worden


Dat is wat de vrouwelijke energie in jezelf uiteindelijk verlangt. Zij wil naar buiten treden en zichzelf laten zien. Zeker op dit moment wil zij zich heel aards manifesteren en een nieuwe tijding van liefde en harmonie brengen, individueel (in jezelf) en op collectieve schaal. Deze impuls van de vrouwelijke energie heeft echter de geheelde mannelijke energie nodig om zich te kunnen manifesteren, om werkelijk naar buiten te treden. Daarom is het zo belangrijk dat de energieën van het eerste en het derde chakra in balans komen.

 

De energie van een gezond ego, een geheelde zonnevlecht, is zelfvertrouwen


In het eerste chakra was het zelfbewustzijn, in het derde chakra is het zelfvertrouwen. Niet een opgeblazen soort van arrogantie of ego, maar zelfvertrouwen: voelen dat je het kunt! In contact staan met je eigen creativiteit, met je diepste inspiratie en daar naar handelen. Laat de energie stromen, durf te vertrouwen op je natuurlijke talenten, op wie je bent! Toon jezelf aan de buitenwereld! Nu is het tijd om te laten zien wie je bent, speciaal voor al die lichtwerkers die zoveel innerlijke kennis en wijsheid met zich meedragen. Verberg je niet langer. Manifesteer je, treed naar buiten! Het zal je enorm veel vervulling schenken.

 

Sluit vrede met de mannelijke energie in jezelf


❥ Aarzel niet om voor jezelf op te komen, voor jezelf overvloed te vragen en in je eigen behoeften te voorzien.

❥ Wees egoïstisch, in de zuivere zin van het woord.

❥ Je bént een ego, je bent een individu. 

Je kunt en hoeft niet alles te begrijpen en te vergeven.

Het is niet spiritueel om alsmaar tolerant te zijn 


Er zijn momenten dat je duidelijk je grens moet aangeven en nee moet zeggen. Doe dat en voel hoe de mannelijke energieën van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen je de kracht geven om de mooie maar ook tere bloem van de vrouwelijke energie te laten stralen en bloeien.

Het gaat om het samenspel van de energieën. Mannelijke en vrouwelijke energieën zijn samen ten onder gegaan in een zware en pijnlijke strijd, en ze zullen alleen samen kunnen herrijzen.

❥ Nu de vrouwelijke energie gereed is om uit de as van slachtofferschap en onderdrukking te herrijzen, is er dringend behoefte aan de wedergeboorte van de mannelijke energie.

Deze wedergeboorte zal uiteindelijk op collectieve schaal zichtbaar worden, maar zal allereerst gestalte krijgen in elk van jullie afzonderlijk. Jullie zijn allen de bewaarders van deze oude energieën in jezelf, en het is jullie geboorterecht om van hun samenzijn een spel van vreugde en vervulling te maken.

© Pamela kribbe

www.pamela-kribbe.net

 

 

Channeling zondag 17 april 2022, 20:00 uur

 


The origin of toxic masculinity

 Zondag 17 april 2022, 20:00 uur • Engelstalig

 

Jeshua zal uitleggen hoe giftige, agressieve mannelijke energie het resultaat is van de samenleving die jongens en mannen op een bepaalde manier behandelt. Traditioneel wordt de speelse jongen in een man geleidelijk onderdrukt en gedisciplineerd door zijn ouders en door de samenleving. De eisen die aan hem worden gesteld om 'een man te worden' betekenen vaak dat een jongen zowel zijn gevoeligheid als zijn avontuurlijke, provocerende deel moet wegduwen om een verantwoordelijke volwassene te worden. De verantwoordelijkheid die van hem wordt gevraagd, wordt vaak begrepen in termen van het dienen van zijn land, religie en familie.

 

De avontuurlijke jongen, die graag het nieuwe en onbekende wil verkennen, wordt ingetogen en dit veroorzaakt diepe pijn, omdat de jongen in wezen de sleutel in handen heeft tot de ziel van de man, zijn individualiteit.

  Losgekoppeld zijn van je ware inspiratie veroorzaakt verdriet, woede en uiteindelijk depressie en agressie.

 

Giftige mannelijkheid ontstaat wanneer mannelijkheid in hokjes en rollen wordt gedwongen die de jongen doden en een man dwingen zichzelf tot slaaf te maken: door de natie, het gezin, de gemeenschap te dienen, wordt hij gedwongen zijn individuele vrijheid te ontkennen, en helaas zijn vermogen om zich uit te drukken; de gaven van zijn unieke ziel in deze wereld.

 

Uiteindelijk kan de man de hokjes gaan verheerlijken die hem gevangen houden. Hij kan fanatiek nationalistisch, racistisch, religieus of seksistisch worden. Zijn gedrag kan dan expliciet agressief en destructief worden, zoals we nu zien gebeuren in de oorlog in Oekraïne.

 

 Jeshua zal spreken over de oorsprong van dit soort agressieve, giftige mannelijke energie en wijzen op manier om de mannelijke wond aan te pakken, een collectieve wond die generatie op generatie wordt doorgegeven

The origin of the toxic masculinity


❥ Zondag 17 april 2022 om 20:00 uur

❥ Introductie en meditatie van Gerrit Gielen

❥ Pamela Kribbe channelt Jeshua

❥ Vanuit je eigen fijne plek: lekker thuis

❥ Bijdrage € 11,00

❥ Engelstalig

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.