Het nut van 'complotdenkers' ♥ Eveline van Dongen ♥ Lichtwerkers Nederland

Ik ga me aan dit onderwerp wagen en weet dat dit me vast door velen niet in dank wordt afgenomen, maar hopelijk neemt een ieder die nu boos wordt of zich aangevallen voelt de tijd om mijn boodschap echt te lezen en te laten indalen.

 

Je weet nooit waar het toe leidt.

 

Ik geloof oprecht dat vrijheid van meningsuiting belangrijk is, niet alleen voor het individu zelf in de zin dat hij zijn eigen mening mag hebben en uiten (natuurlijk binnen bepaalde grenzen). Maar ook voor de ander, omdat het een referentiekader biedt voor het eigen denken en de waarheidsvinding.

 

In tijden van crisis gaan mensen vragen stellen, nadenken en op zoek naar een reden waarom het gaat zoals het gaat. Als zekerheden wegvallen zoekt men houvast. Maar ook zal men door het wegvallen van houvast de zekerheden onderzoeken.

 

Waren deze zekerheden wel zo solide, betrouwbaar en veilig? Of nodigt deze gebeurtenis juist uit tot nieuwe inzichten?

 

Niet voor niets dat in tijden van crisis ook veel nieuwe of bestaande complottheorieën extra worden onderzocht en verspreid. Je kunt je afvragen of dit nuttig is of zorgt het alleen maar voor meer onrust, stemmingmakerij en angst?

 

Een complottheorie houdt niets anders dan een theorie of opvatting dat een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand op sociaal, politiek of economisch gebied het resultaat is van een samenzwering, ofwel een vermoeden dat een dusdanige onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven met als doel een grote groep mensen te misleiden en/of te kunnen controleren/overheersen.

 

Zo bezien niets verkeerds aan. Iedereen heeft het recht vragen te stellen, een mening te vormen en deze te uiten.

Echter met complottheorieën is het lastig, omdat het ter discussie stellen van algemeen aanvaarde waarheden op veel verzet en angst stuit. Angst dat de eigen waarheid wordt aangetast en zelfs in gevaar komt, angst voor opruiing en angst voor een op hol geslagen massa die zonder na te denken de complottheorie volgt en ernaar handelt, mogelijk zelfs de ander opdringt.

 

Er is dus behoorlijk wat angst en vooroordeel over 'complottheorieën' en 'complotdenkers'

 

Waardoor deze termen vooral in een negatieve context worden gebruikt en mensen die anders denken al snel als alu-gekkie worden bestempeld. Tevens zorgt dit ervoor dat vragen en onderzoeksresultaten door deze groep worden afgewimpeld en weggezet als fake news.

 

Maar er is ook angst aan de kant van de waarheidszoekers. Zij zijn bang dat wat zij ontdekt hebben niet door een ieder zal worden gezien. En wellicht door de negatieve bestempeling van hun onderzoekende aard gaan ze al bij voorbaat in de aanval als zij iets willen aantonen. Bang om verketterd te worden en voor gek versleten. En zo blijft het spanningsveld bestaan.

 

Complottheorieen zijn echter door de eeuwen heen gevormd, ontrafeld, ontmanteld, maar ook gewijzigd en bevestigd

 

De geschiedenis laat ons zien dat juist door het ter sprake stellen van de werkelijkheid en dat wat wij weten, wij als mensheid enorme sprongen vooruit hebben gemaakt. Want vaak bleek de theorie onjuist, maar soms ook niet en bracht het nieuwe inzichten over het leven.

 

'Complotdenkers' helpen ons de wereld vanuit andere perspectieven te zien

 

Ze leggen verbanden die anderen niet zien, die mogelijk ook niet bestaan, maar die ons wel kunnen leiden naar nieuwe inzichten, nieuwe ontdekkingen en nieuwe wegen. Door open te staan voor complottheorieën wordt een ieder uitgenodigd tot nadenken, invoelen, onderzoeken, analyseren en het vinden van de eigen waarheid.

 

Daarnaast zijn 'complotdenkers' ook voor ons als maatschappij bijzonder belangrijk

 

De grootste ontdekkingen werden gedaan door mensen die eerst als complotdenker of voor gek werden verklaard. Kijk maar naar de geschiedenis. Hoeveel mensen werden eerst niet geloofd, uitgelachen en genegeerd alvorens zij op handen werden gedragen door hun bijdrage aan een mooiere wereld.

 

Complotdenkers zijn misschien wel net als de ontdekkingsreizigers Marco Polo en Christoffel Columbus die nieuwe werelden ontdekten, of als geniale natuurwetenschappers zoals Einstein, Isaac Newton en James Clerk Maxwell die het leven zoveel meer diepte en inhoud hebben gegeven en voorbij bestaande wetten keken.

 

Misschien zijn complotdenkers zoals Plato, Aristoteles of Decartes die door hun filosofische beschouwing op het leven veel invloed hebben gehad op onszelf, de wereld en onze plek erin.

 

Of zijn ze misschien zoals diegenen die vooraan stonden in het verzet, die ergens aanvoelden dat iets niet klopte. Of zijn ze misschien zoals Erasmus die met zijn ideeën de kerk wilde hervormen, of zelfs wel als Martin Luther King die een idee had, een visie voor de mensheid.

 

Wat al deze mensen gemeen hadden is dat zij grote denkers waren

 

Misschien niet in IQ, maar wel dat ze buiten de kaders konden kijken, compleet out of the box. Het waren mensen die ook de grenzen opzochten. Soms misschien daarover heen gingen. Maar altijd vanuit een breder perspectief het leven probeerden te begrijpen en te verbeteren, altijd vanuit hun onderbuikgevoel op zoek gingen naar duidelijkheid, inzichten en antwoorden.

 

Mensen die met hun bijzondere voorstellingsvermogen, hun onvoorstelbare analytische talenten en hun creatieve brein onze wereld heel veel kleur hebben gegeven.

 

❥ En dat is waarom ik van mening ben dat 'complottheorieën' nuttig zijn, net zoals 'complotdenkers'

 

Zij maken de wereld compleet door vanuit een andere hoek ernaar te kijken en ons mee te nemen in hun belevingswereld.

Ze hebben misschien niet altijd gelijk, misschien zelfs nooit, maar als we open staan voor deze ingang in de wereld zoals die nu is kunnen we voorbij de realiteit kijken en vanuit een bron aan ongekende mogelijkheden kiezen voor het pad naar de toekomst, voor een nieuwe wereld in liefde, verbinding, eenheid en harmonie met elkaar, maar zeker ook met de aarde.

 

Het 'gevaar' echter met complottheorieën is dat je ze niet rücksichtslos moet volgen.

Handelen zonder weten is als ademen zonder lucht.

 

Het werkt verstikkend en brengt schade aan het leven.

 

Echter ook het monddood maken van complotdenkers is schadelijk, voor de vrijheid om als zelfstandig autonoom mens je mening te kunnen vormen en uiten, maar vooral omdat ook hun visie deel is van het geheel.

 

Als je enkel het leven vanuit één perspectief bekijkt dan mis je de andere kant die misschien wel even zo mooi, waardevol en interessant is. Je blind staren op één waarheid is een tunnelvisie die uiteindelijk leidt tot verstarring, blokkering en verval.

 

.❥ En daarom zijn juist in deze tijden waarin duidelijk is dat wij als maatschappij zijn vastgelopen de gedachten van de andersdenkenden welkom.

Niet om te verstoren, maar om te verbinden.

 

En misschien hebben zij wel een oplossing waar anders nooit aan was gedacht.

 

Wij samen, jij en ik.

 

In liefde.❤️

 

Liefs, 

Eveline van Dongen
innertreasure.nl

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.