De wereld loslaten en je met de Aarde verbinden ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena

 


Lieve vrienden en vriendinnen, Ik ben Maria Magdalena.

Ik voel me diep verwant met jullie. Ik was en ben één van jullie. Een zielsverwant, deel van jouw zielenfamilie. Ik liep op de aarde met hetzelfde verlangen als jullie. Aan de ene kant een diep zoeken en streven naar zelfheling, naar innerlijke genezing en vrede. En aan de andere kant de droom van een toekomst op Aarde waarin er ook op uiterlijk vlak vrede en harmonie is.

Deze droom bestaat nog steeds; ze wordt levend gehouden door jullie


Keer op keer komen jullie terug in een aards lichaam, je ziel wordt steeds opnieuw aangetrokken door de Aarde. Daar is blijkbaar iets wat je wilt begrijpen, wilt snappen. En iets wat je wilt belichamen, in de materie wilt neerzetten.

Waarom die moeizame reis? Want het leven op aarde betekent dat je je ziele-energie min of meer samenperst in een mal, in een vorm. Een vorm van klei, je aardse lichaam. Deze realiteit is weerbarstig voor je ziel. Ergens leeft in jou nog de herinnering aan de vloeiende staat van zijn die je ooit eigen was. Vrij als een vogel, je verplaatsend met de kracht van een gedachte, niet geremd door tijd en ruimte, door beperkingen in de materie. Je was en bent een engel van licht. Herinner je die werkelijkheid. Herinner je de lichtheid van deze zijnstoestand, het gemak en de eindeloosheid.

 

Je mag je dit gerust herinneren, ook al kan die herinnering pijn oproepen: een heimwee in je hart. Het is juist de bedoeling dat je ten diepste beseft wie jij bent, want dat kan het leven op aarde weer zinvol, betekenisvol maken. Je bent hier niet voor niets gekomen. Het levende, eeuwige licht dat jij bent wilde hier zijn. Om deze aarde, deze werkelijkheid te bevruchten.

De reden waarom je deze missie bent aangegaan is als een geheim dat je nooit op het niveau van het verstand kunt begrijpen. Uiteindelijk zal het geheim zich ontvouwen; de antwoorden worden geopenbaard wanneer jij je zielenlicht durft te tonen hier op aarde, allereerst aan jezelf en dan aan de wereld.

Dan ervaar je zo’n heelwording, zo’n vervulling in jezelf dat je het begrijpt, dat je het mysterie snapt van waarom de ziel indaalt in deze weerbarstige, fysieke realiteit. Er is iets moois wat je hier komt doen. Geloof het maar. Ik kan het je niet verklaren vanuit het mentale, vanuit het verstand. Het moet gevoeld worden en je ziel weet dat. En je ziel is wijs en geduldig. De ziel weet dat het tijd kost, in de vorm van vele, ook pijnlijke ervaringen, voordat je je herinnert wie je in essentie bent.

 

Wanneer de herinnering echter wakker wordt, gebeuren er wonderen in je leven


Dan ga je leven vanuit je innerlijk, vanuit je ziel, vanuit het kloppende hart, het innerlijke weten dat jij bent. Hoe meer je wakker wordt voor wie je bent, hoe minder afhankelijk je raakt van de wereld. Je maakt je los van de angsten, de illusies, de geboden en verboden die vanuit de wereld op je afkomen. Je wordt vrij van binnen als je je herinnert wie je bent.

 

Laat je ziel bij je komen in dit moment, ontvang haar. Contact maken met je ziel geeft een zoet gevoel, mogelijk vermengd met pijn omdat je tegelijk beseft hoe zeer je je ziel mist. Je snakt naar de vrijheid en lichtheid die hoort bij leven vanuit je ziel. Voel die pijn maar, voel het gemis. Daardoor word je je bewust van wie je werkelijk bent, van de ongelooflijke schoonheid en pracht van je goddelijke kern.

 

Ik zie jullie je afvragen: hoe kan die oneindige werkelijkheid van mijn ziel, die zachtheid en vrijheid, hoe kan die hier op aarde gekanaliseerd worden? Hoe kan die gemanifesteerd worden in deze wereld van dualiteit en van negativiteit en zwaarte?

Vandaag wil ik ingaan op deze vraag: hoe manifesteer je je zielenlicht op aarde?


In je opvoeding als jonge mens wordt gepoogd jou klaar te stomen voor de wereld: de bedoeling is dat je een goed functionerend mens wordt, die zich aanpast aan de waarden en normen van de wereld. Gedurende dat proces raak je steeds meer geïdentificeerd met je persoonlijkheid. Je perspectief op jezelf raakt vernauwd: je gaat jezelf zien als afgescheiden mens, een man of een vrouw, met bepaalde kwaliteiten en bepaalde tekortkomingen en steeds meer raak je het contact kwijt met de onmetelijke werkelijkheid van wie je bent als ziel.

 

Daarom gaat het geboren worden en opgroeien op aarde bijna altijd gepaard met zelfverlies, het contact kwijtraken met je unieke zielelicht. Incarneren op deze wijze kost veel kracht van de ziel, niet in het minst omdat je al herinneringen bij je draagt aan het jezelf keer op keer verliezen in het leven op Aarde. De wereld is een slecht passende mal, een keurslijf waarin jij gedwongen wordt te leven. Dat doet pijn. Wat er dan vaak gebeurt, is dat een deel van jou zich tijdens het opgroeien op Aarde terugtrekt uit de wereld. Het kan en wil niet meedoen aan het leven op Aarde. Daarom zijn velen van jullie niet goed geaard. Je associeert aarding met “in de wereld zijn”: meedoen, je aanpassen, jezelf verliezen.

 

De neiging om je uit de aardse realiteit terug te trekken en er een beetje boven te zweven, is eigenlijk een poging om jezelf niet helemaal te verliezen in een wereld die onprettig en beklemmend aanvoelt. Zo bezien is het heel begrijpelijk waarom je vaak niet goed geaard bent. Maar… door niet geaard te zijn, beneem je jezelf de mogelijkheid vervulling en vreugde te ervaren in je leven. De grote belofte van de overgangstijd waarin jullie leven is dat je je nu vanuit je ziel kunt verbinden met de Aarde, terwijl je de wereld los laat.

 

Om jouw ziel echt te laten incarneren op aarde, moet je je wel eerst losmaken van de oude wereld, die wordt gedicteerd door regels en normen gebaseerd op angst en machtsdenken. Het aarden van jouw ziel staat helemaal los van het je succesvol manifesteren in de wereld in de zin van aanzien, bezit of macht verwerven. Deze vormen van je in de wereld manifesteren hebben niets te maken met aarding. Ze kunnen evengoed gebaseerd zijn op angst voor, of aanpassing aan, traditionele vormen van macht en autoriteit. Het hele idee dat je je met die wereld moet verbinden, mag je compleet loslaten.

 Maar dat betekent weer niet dat je je helemaal terugtrekt in de hogere chakra’s en in isolement op aarde leeft. Nee, het betekent dat je een nieuwe verbinding aangaat met de Aarde, met je lichaam, met wie je bent als mens van vlees en bloed. Het betekent dat je een krachtig onderscheid aanbrengt tussen de mensenwereld en de Aarde.

 

Hoewel velen jullie je niet thuis voelen in de mensenwereld, vraagt het om een grote innerlijke kracht om afstand te nemen van die wereld, van de oude wereld en de energieën die daarin toonaangevend waren. Het vraagt om innerlijke moed en helderheid van geest om daaruit te stappen. Dit heeft namelijk consequenties voor je relaties, voor wat je doet op het gebied van werk, feitelijk voor alles in je leven. Breken met het oude kan heel diepe angsten oproepen. Toch is dat jullie weg: je los te maken van de oude wereld. Soms betekent dit dat je je tijdelijk afzondert, puur om je weer te herinneren wie je bent, los van de persoonlijkheid die is gevormd vanuit uiterlijke invloeden. Maar dit terugtrekken is de voorbereiding op een nieuwe verbinding met de Aarde.

 

Wanneer je de wereld met al haar eisen en geboden daadwerkelijk los laat en écht weer kunt voelen wie je bent, een vrije en ongebonden engel van licht, dan pas kun je werkelijk gaan aarden. Dan kun je contact maken met het bewustzijn van de Aarde, dat los staat van de maatschappij en het collectieve menselijke bewustzijn. Ik wil jullie uitnodigen dat nu, op dit moment, eens te doen.

 

Voel je ziele-energie, die onbeperkte, vrije, lichte kern die je bent…..

 

Stel je voor dat die lichte energie als stralende zonneschijn je lichaam inschijnt en het verwarmt. Via je lichaam daalt je zielelicht in en maakt het contact met de Aarde.

 

Maar de Aarde staat hier niet voor de menselijke maatschappij. De Aarde staat voor het ongerepte bewustzijn dat je aantreft in de wilde natuur. Denk aan de bossen, de zeeën, de open lucht, de bergen en de woestijnen. Dát is de energie waarmee je contact maakt. Voel die energie eens door je voeten naar binnen stromen. Want deze energie, die uit het hart van de Aarde stroomt, wil jou graag ontvangen.

 

Al heel lang wacht het bewustzijn van de Aarde op jou… wacht de Aarde erop dat jij je engelenergie hier gestalte geeft. Voel de energie en voel het welkom van de Aarde. Laat de onderste chakra’s gevuld worden door haar kracht, haar vruchtbaarheid, haar dynamiek. Voel hoe vanuit die bedding al je menselijke emoties er mogen zijn. Je passie, je vreugde en je verlangens, maar ook verdriet of teleurstelling. Al deze gemoedstoestanden, die horen bij het mens zijn, mogen door je heen stromen.

 

In die beweging van de ziel naar de Aarde toe, vind jij je vervulling. Dat is waar je ziel heen wil: aanwezig zijn op Aarde, in je buik, je onderste chakra’s. Waar jullie door verward en ontmoedigd raken is de druk die je vanuit de menselijke wereld ervaart, wat er allemaal moet en hoort. Maar het is juist vanuit de verbinding van je ziel met het pure bewustzijn van de Aarde, dat je heel wordt van binnen en een bewoner wordt van de Nieuwe Aarde.

 

 Wat er dan ontstaat op aarde is een groep van krachtige mensen: belichaamde zielen die zich niet schamen voor hun mens-zijn, voor hun gevoelens, hun passie, hun seksualiteit. Die deze krachten volledig omarmen als de natuurlijke elementen en ritmes van de Aarde. Die eindelijk de Aarde eren in haar wezen en met haar samenwerken.

Dit zal ook een nieuwe vorm van partnerschap inluiden in seksuele relaties. Daarover bestaat zoveel oud zeer in de harten van mensen. Er zijn zoveel negatieve geboden en verboden vanuit het verleden waardoor mannen en vrouwen van elkaar vervreemd zijn geraakt.

Voel eens hoe dat is op de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde is niet een totaal paradijselijke toestand. Het is een aardse werkelijkheid waarin echte mensen leven en die mensen hebben natuurlijk te maken met emoties die fluctueren en pijn die geheeld wil worden. Maar het grote verschil is dat zij zich in wezen welkom voelen op Aarde. Dat zij voelen: ik hoor hier thuis, de Aarde zelf, haar wezen nodigt mij uit hier te zijn. Je voelt dat je de dans met de aardse natuur, met je menselijke natuur, wilt aangaan vanwege de vreugde en de verrijking die het je brengt. Vanwege het respect dat mensen voelen voor hun aards zijn, hun lichamelijkheid en hun seksualiteit, zullen partnerrelaties harmonieuzer worden, soepeler en speelser.

 

Mijn boodschap is: omarm de Aarde en laat de wereld los. Jullie horen bij de Aarde. De weerstanden die je ervaart tegen het in de aardse werkelijkheid zijn, en het je daarom terugtrekken in de hogere chakra’s, komen voort uit de disharmonie die je ervaart in de menselijke samenleving.

 Sluit weer vrede met de Aarde, praat met haar


Eer en verwelkom je lichaam. Het is zo’n mooi en verfijnd instrument. Voel dat eens. Je lichaam wil je vreugde, plezier en genot schenken. Het mag allemaal. Ik doe een beroep op jullie om af te dalen, helemaal in te dalen in deze wereld: je helemaal te verbinden met het bewustzijn van de Aarde. We hebben jullie nodig. Om de overgang gestalte te geven, vervult ieder van jullie een brugfunctie, ieder op zijn eigen manier. Door je innerlijk te openen voor het bewustzijn en de liefde van de Aarde, wordt jouw ziel heir meer aanwezig en breng je een nieuwe wereld dichterbij. Voel het maar.

En dit is geen weg van strijden en worstelen. Het is juist een weg van vreugde en lichtheid. Weer genieten van je lichaam, weer plezier hebben in intimiteit en seksualiteit. Het leven weer als een kind tegemoet treden. De ballast van het verleden loslaten. Puur en eerlijk durven zijn. Vanuit je gevoel een ander benaderen.

 Voel de vreugde en het plezier daarvan


Maak het niet te zwaar, de spirituele weg. Het woord alleen al: de spirituele weg. Het klinkt zwaar. Maar het is juist de bedoeling dat je weer kind wordt, onbevangen en blij je natuur volgend. En dat je als kinderen weer samenspeelt en met elkaar een ontdekkingsreis, een avontuur aangaat. Avonturen zijn nooit zonder risico’s. Ook als je leeft op de Nieuwe Aarde zijn er pieken en dalen, maar de basis is anders. Het basisgevoel is er één van thuis zijn, veilig zijn, welkom zijn op Aarde. Dit gevoel kun je nu voor jezelf creëren, niet door “op te stijgen” maar juist door volledig ja te zeggen tegen je aardse natuur en de liefdevolle krachten die de Aarde je aanbiedt.

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net


 

Mother Earth speaks about climate change 


Pamela Kribbe channelt de Aarde met inleiding en meditatie door Gerrit Gielen op zondag 20 augustus 2023, 20:00 uur in het Engels,

 

In deze channeling geeft Pamela een boodschap van Moeder Aarde over de veranderingen en uitdagingen waar we wereldwijd voor staan. De aarde is ernstig aangetast door de manier waarop de mensheid de natuur uitbuit. Hittegolven, droogtes, overstromingen en andere natuurrampen nemen toe.

 

Moeder Aarde zal haar perspectief delen over wat er gebeurt.

 

Ze zal het ook hebben over wie wij mensen zijn: zowel kinderen van de natuur als kosmische wezens. We zijn bewoners van twee werelden en alleen door ons onze wortels in beide rijken te herinneren, kunnen we ons doel op aarde vervullen.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.