De ware betekenis van Kerstmis · Arcturians ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

Welkom lieve lezers. We hopen dat onze boodschap jullie allemaal een dieper begrip kan bieden en vrede zal brengen in deze tijden van verwarring en chaos. Net als al het andere zullen de feestdagen dit jaar anders zijn, wanneer veel tradities en religieuze bijeenkomsten beperkt of verboden zijn.

 

Laat je niet definiëren door tradities in de overtuiging dat er zonder hen geen vreugde of gepaste viering kan zijn. Probeer te begrijpen dat huidige "down times" eigenlijk een goed doel dienen, omdat ze velen tot een dieper besef brengen van hoe sommige van hun huidige levenskeuzes hen op hun plaats houden en hen ervan weerhouden om nieuwe richtingen in te gaan.

 

Tradities worden gecreëerd door overtuigingen en gewoonten die van generatie op generatie worden doorgegeven door middel van woorden en praktijk totdat ze noodzakelijk worden voor de betrokkenen in plaats van dat een keuze zijn. Tradities schrijven vaak voor dat bepaalde gelegenheden of bijeenkomsten een vaststaand protocol moeten volgen dat meestal regels bevat met betrekking tot de juiste tijd, woorden of acties die ondernomen moeten worden.

 

Traditie blijft levend en wel in georganiseerde religies, etnische en culturele groepen, gezinnen en landen en wordt vaak door en over de deelnemers met macht begiftigd. Tradities kunnen leuk gevuld en opbouwend zijn, tenzij of totdat ze iets worden dat niet kan worden geschonden, veranderd of geëlimineerd zonder echte of ingebeelde gevolgen. Op dat moment worden ze afgoderij.

 

Het kan emotioneel pijnlijk zijn als activiteiten die je leuk vindt niet langer beschikbaar zijn, maar houd er rekening mee dat er op dit moment iets veel groters plaatsvindt dan je gewend bent geraakt. Laat het proces zich ontvouwen. En vraag jezelf af: "Is het echt belangrijk dat deze zaak, gebeurtenis, traditie, ceremonie, etc precies zo plaatsvindt zoals het altijd al is geweest, of leren de huidige omstandigheden mij om mijn geloofssysteem te onderzoeken en op nieuwe manieren te denken?"

 

Deze huidige tijden bieden kansen voor persoonlijke reflectie, innerlijke groei en een eerlijk onderzoek van iemands keuzes en overtuigingen. Velen beginnen te begrijpen dat er andere en zelfs betere manieren van leven zijn dan wat ze lang als goed of onveranderlijk hebben beschouwd. Velen beginnen hun persoonlijke empowerment te integreren en uit te drukken door keuzes te maken om een bepaald aspect van hun leven te leven, te veranderen, te laten of te elimineren, ongeacht de druk van het gezin, je opleiding, eerdere gestelde doelen enz.

 

De meeste seizoensgebonden tradities zullen terugkeren met veel "heisa" van degenen die geloven dat ze heilig en noodzakelijk zijn en ook van bedrijven die de bijbehorende producten verkopen. Degenen die gebruik hebben gemaakt van huidige tijden om hun geloofssysteem te onderzoeken en het 'oude en voltooide' los te laten, zullen ontdekken dat wanneer vieringen weer worden toegestaan, ze niet langer op dezelfde manier resoneren omdat het bewustzijn is veranderd.

 

Tradities worden vaak de veiligheidsdekens voor degenen die ze als noodzakelijk en onveranderlijk beschouwen. Om naar een hogere staat van bewustzijn te evolueren, moet iedereen de kracht die ze aan een persoon, plaats of ding hebben gegeven, terugtrekken, omdat het een activiteit van scheiding vertegenwoordigt. We verwijzen niet naar het respect, de eer en de dankbaarheid die van nature aan bepaalde individuen verschuldigd zijn, maar we spreken van aanbidding en navolging die de normale waardering ver te boven gaat. God (je ware ZELF) heeft geen veiligheidsdeken nodig, of het nu een traditie, overtuiging of een concept is.

 

We hebben het vaak gehad over de ware betekenis van Kerstmis, maar we zullen er nog een keer over praten omdat zovelen op dit moment aan Kerstmis denken. In zijn meest ware zin vertegenwoordigt de geboorte van Jezus, de geboorte van het Christusbewustzijn dat plaatsvindt op een punt van gereedheid op de evolutionaire reis van elk persoon. Elke ziel komt uiteindelijk naar een innerlijke plaats zonder alles wat voorheen betrouwbaar was en afhankelijkheid met zich mee bracht. Dit is de "donkere nacht van de ziel" en deze kan enige tijd duren. De Christus kan nooit geboren worden in een bewustzijn dat rijkelijk gevuld is met driedimensionale overtuigingen en deze fase van de reis wordt vertegenwoordigd door "geen kamer in de herberg".

Als al het bekende faalt en de persoon 'gedwongen' wordt om dieper te kijken, begint hij of zij aan zijn of haar innerlijke reis (de eenzame reis die Maria en Jozef naar Bethlehem maakten). Dit is meestal een ongemakkelijke en eenzame tijd, afhankelijk van iemands weerstand tegen verandering. Hij / zij vindt (misschien wel gedurende vele levens) uiteindelijk zijn toevlucht in een "nederige stal" (zijn bewustzijn is nu verstoken van geloof in twee machten en afscheiding van de Bron) waar hij wordt omringd door eenvoud en vrede en nu bereid is het Christusbewustzijn te baren. Degenen met ogen om te zien (de wijze mannen) erkennen de Christus, voelen zich aangetrokken en geven geschenken van dankbaarheid (verlicht bewustzijn).

 

Het Christusbewustzijn van je eigen wezen geboren laten worden, wordt ascensie of realisatie genoemd. De Christus is hier en nu en is altijd volledig aanwezig geweest in élk persoon, maar kan zich niet uiterlijk manifesteren totdat hij wordt herkend, geaccepteerd en de bereikte bewustzijnsstaat wordt.

 

Christus is geen mens, het is een verworven titel die verlicht of licht betekent en is beschikbaar voor elk individu omdat het, het ware ZELF-zijn van ieder persoon is. Dit is het punt waarop de volgelingen van vele wereldreligies zichzelf blokkeren om spiritueel te evolueren naar een bewustzijn van hogere waarheid. Het geloven dat Christus-schap alleen aan één bepaalde persoon toebehoort, is afgoderij, de heidense aanbidding van een god. Als we geloven dat iemand of iets spiritueler, meer verdienstelijk of meer gezegend is dan wijzelf of ieder ander, accepteren we het geloof in scheiding volledig.

 

Jeshua bereikte het Christusbewustzijn, en jij kunt dit ook


Hij probeerde dit aan de mensen in zijn tijd te vertellen, maar ze konden het niet begrijpen en gingen gewoon door: ze bleven hem aanbidden als dé enige zoon van God - die 'beter' was, heiliger en afgescheiden van alle anderen. De mensheid is geëvolueerd en is vandaag de dag beter in staat om de boodschap van de eerste kerstdag op dit diepere niveau te begrijpen.

 

Net zoals bij het originele verhaal, moet de nieuw geboren Christus van elk persoon in het 'geheim' en heilig van binnen worden vastgehouden totdat hij sterker wordt. Het moet worden beschermd tegen de goedbedoelende 'Herodes' die vaak voorkomen in jullie families, vriendenkring, je collega's, kerken, enz. Die zullen proberen om 'het' van je af te nemen voor 'je eigen bestwil'.

 

Weet dat naarmate je dieper evolueert in de realisatie van je ware Zelf als Goddelijk Bewustzijn, de hoge resonerende energie van je bewustzijn zich verder uitbreidt in je energieveld waar het dan automatisch vele schaduwgebieden (plekken met oude, dichtere energie) verdrijft. Dit is waarom het op dit moment zo belangrijk is om je af te stemmen op je ware identiteit als een God-wezen, in plaats van moeite te blijven doen om driedimensionale verschijningen te herstellen, op te ruimen en te verwijderen. Niet iedereen is spiritueel klaar voor deze stap, maar jij leest deze berichten wel omdat het mogelijk relevant is voor jou.

Terwijl je groeit naar een steeds dieper wordend bewustzijn, begint het Licht van je eigen bewustzijn automatisch veel van de problemen op te lossen die je nog steeds dwarszitten, omdat de hogere frequenties altijd de problemen met een lagere resonantie oplossen. Het opruimen van oude energie is meestal een proces dat begint met het besef dat driedimensionale kwesties weerspiegelen en gevormd worden door jouw driedimensionale overtuigingen. Dit wordt gevolgd door de bereidheid om deze overtuigingen op te geven en ze te vervangen door Waarheid die vervolgens de deur opent naar nieuwe en hogere oplossingen en resoluties.

 

Sommige dingen moeten op een bewust niveau worden aangepakt, maar veel ook niet, vaak vallen ze gewoon weg zonder dat je het echt doorhebt, totdat je op een later moment beseft dat ze er niet meer zijn.  Het leven wordt zoveel gemakkelijker wanneer je ophoudt met de strijd om te moeten fixen, te 'moeten' helen, jezelf te moeten corrigeren en de dingen te veranderen die je niet leuk vindt aan jezelf. Laat het Licht van jouw Goddelijkheid in elk aspect van je leven schijnen.

 

Van jongs af aan wordt iedereen door ouders, leraren, experts, de overheid en religieuze leiders, etc, etc, verteld hoe ze moeten leven volgens het geloofssysteem van degenen die het onderwijs geven. Iedereen wordt geleerd dat ze "dit moeten doen, dat moeten doen, nooit zó moeten denken, hun gedachten moeten veranderen, bepaalde ambities moeten loslaten, enz." als ze gelukkig willen zijn of geaccepteerd willen worden.

Sta niet toe dat deze oude, persoonlijke programmering de keuzes voor jou blijft maken


Dit is een tijd voor spirituele bekrachtiging, om in de Waarheid te staan en de leringen achter te laten die je misschien ooit hebben gediend, maar die je allang ontgroeid bent.

 

Jullie zijn klaar voor deze diepere stap dierbaren, klaar om je Goddelijke aard te omarmen en dat menselijke gevoel los te laten met ''de problemen moeten worden opgelost.'' We zeggen niet dat er geen menselijke voetstappen genomen mogen worden of dat je nooit de hulp mag inroepen van degenen die jou op de een of andere manier kunnen helpen. Wanneer je de behoefte voelt aan enige vorm van hulp, vraag het dan altijd van binnen en laat je intuïtief leiden naar degenen die vanuit een hoger bewustzijnsniveau werken in plaats van degenen die populair zijn of als de beste worden aangeprezen.

Vertrouw op je intuïtie op elk gebied van je leven - van het kiezen van de juiste tandarts tot het vinden van een loodgieter - want het leven wordt veel gemakkelijker en je intuïtie wordt sterker als jij het toestaat om jouw gids te zijn. Je bent klaar om verder te gaan dan alleen het zoeken naar driedimensionale oplossingen voor problemen - persoonlijk en wereldwijd. Door ''te blijven hangen'' van wat algemeen bekend of algemeen aanvaard is, zul je eenvoudig op één lijn blijven met exact die specifieke energie.

 

Probeer nooit de absolute waarheid te leven voordat je je ervan bewust bent, want je zult teleurgesteld zijn en je afvragen wat je hebt geleerd in de overtuiging dat het echt niet waar was en niet werkt.

Je eerste stap is, te erkennen dat de uiterlijke verschijnselen als illusie, driedimensionale geestinterpretaties van de werkelijkheid geen wet hebben om ze te ondersteunen of te handhaven.

De volgende stap is om te omarmen wat werkelijk waar is door ÉÉN alomtegenwoordige, almachtige, alwetende God te erkennen als de enige oorzaak en daarom het enige gevolg.

 

Deze stappen creëren voor jou geleidelijk een heilige plaats (bewustzijnsstaat) waarin je Christus uiteindelijk geboren kan en zal worden.

Wij zijn de Arcturian Group.

Gechanneld door Marilyn Raffaele

onenessofall.com

 

Vertaling:

Denise Diekstra
www.lichtwerkersnederland.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.