De sleutel tot de nieuwe wereld ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


❥ Liever Luisteren? Klik op de afbeelding om de opname gratis te downloaden

Lieve mensen, ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen en omarm jullie met mijn liefde en mijn aanwezigheid. Wij zijn één. Wij worden gedragen door eenzelfde Licht, eenzelfde energie en eenzelfde bewustzijn.

Er is momenteel veel gaande op aarde, ook in de energetische sfeer om de aarde heen.

❥ Er is sprake van een enorme bewustzijnstransformatie.

Dit betekent in eerste instantie dat veel emoties die eerst verborgen bleven, nu aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden.

Dit leidt tot bepaalde reacties in mensen.

Zodra emoties aan de oppervlakte komen creëert dat in eerste instantie wanorde, chaos; mensen weten dingen niet meer zeker. Het leven wordt dan minder voorspelbaar.

Denk maar aan een relatie die al jarenlang in een bepaald patroon voortsukkelt, totdat een van de partners voor een gevoelsmatige opening zorgt door te vertellen wat hem of haar dwars zit, zich gevoelsmatig uitspreekt naar de ander toe.

❥ Dat is een positief moment, ook al creëert het in eerste instantie wanorde, verwarring.

Verschil in rolpatronen zorgt ervoor dat mensen aan elkaar moeten wennen; dit gebeurt op grote schaal. Het wordt op aarde steeds normaler om te praten vanuit je gevoel, om de emotionele kant in jezelf niet weg te drukken, maar te laten zien, je emoties te verwoorden. Dit maakt deel uit van die enorme bewustzijnstransformatie op aarde.

Maar voordat het Licht echt dóórstraalt en de situatie beter wordt, is er eerst een donkere nacht van de ziel: de fase van wanorde en chaos waarin mensen de weg kwijtraken omdat oude zekerheden hen ontvallen. Zij kunnen dan terecht komen in een stemming van wanhoop, angst, twijfel en depressie, waarin hen alle zekerheden ontvallen. Deze stemming is nu sterk aanwezig op aarde, en jullie zijn daar gevoelig voor.

Jullie zijn al langer bezig met dit proces van jezelf leren kennen en de gevoelens in jezelf naar boven laten komen. Nu dit ook op mondiaal niveau gebeurt, pikken jullie niet allen veel op van andere mensen, maar ook in breder perspectief uit de energetische sfeer om de aarde heen.

Er is veel gaande. Daarom is het belangrijk er rekening mee te houden dat wat jíj in het dagelijks leven voelt, niet alleen van jou is. Juist omdat jij in het proces staat van verlichting, van lichter en bewuster worden, pik je ook heel veel op van de gevoelens van anderen; dat kan je soms terneer drukken.

Jullie zijn bezig je te ontworstelen aan een oude traditie, jullie zijn bezig een nieuw bewustzijn neer te zetten op aarde. Dit kost veel kracht, veel innerlijke kracht van jullie. Daar gaat het vandaag over: de kracht vinden om je innerlijke zijn te manifesteren op aarde, neer te zetten, vorm te geven. Er is heel veel weten en begrijpen in jullie. Maar zodra je datgene wat jou uniek maakt, wat je eigen is, je inspiratie, probeert te delen met de aardse werkelijkheid, kom je ook oude angsten tegen in jezelf; die weerhouden je ervan openlijk te stralen, openlijk te bloeien. Die weerstanden die je daar voelt: daar wil ik wat dieper op ingaan.

In deze tijd hebben jullie allemaal te maken met een bepaalde zwaarte, een bepaalde kwetsbaarheid, een bepaalde onzekerheid in jezelf.

Hoe ga je daar mee om?


Het lijkt je soms zozeer te bedrukken dat je niet meer de weg vindt om je neer te zetten op aarde, je te manifesteren zoals je dat wilt. Je raakt dan in een gevecht met het donker in jezelf. Vandaag wil ik jullie uitleggen hoe je je kunt opstellen tegenover deze negativiteit, deze duisternis die je in jezelf ervaart.

 

De eerste stap is om deze negativiteit, deze duisternis te respecteren


Die uit zich soms in de vorm van zware stemmingen die je bij de keel grijpen, die je het vertrouwen ontnemen, die je angstig en onzeker maken. Die stemmingen zijn een deel van jou. Zie ze als jouw energie die daar vast zit. Kijk er eens naar als een liefdevolle ouder. Gewoon kijken: deze energie mag er zijn, ze heeft reële oorzaken.

Kun je jezelf toestaan om in verwarring te zijn, bang en onzeker?

 

Als je er met een helder oog naar kijkt, dan is er een deel in jou dat niet meegaat in die angst, in die somberheid, die onzekerheid. Dan is er een oog dat toekijkt, en dat  liefde vasthoudt. Ga je daarentegen mee in neerdrukkende stemmingen als angst, onzekerheid en boosheid, dan kun je je daarin verliezen als in een draaikolk die je steeds verder met zich mee zuigt.

Wat gebeurt er als je je heldere bewustzijn verliest temidden van zulke emoties? Dan veranderen de emoties zelf ook! Waar eerst pure angst was, pure kwaadheid of puur verdriet – op zich heel zuivere energieën – worden die langzaam onzuiver en donker: ze slaan om in stemmingen als depressie, verwardheid, apathie, en neerslachtigheid. Eigenlijk heb je je dan afgesloten voor die emoties. Je komt in een andere stemming terecht die veel moeilijker te bestrijden, te ontstijgen is dan de oorspronkelijke zuivere emotie.

Die zuivere emotie, die zich ook heel duidelijk kan aandienen in je lichaam, is een directe reactie op iets wat je ervaart in de buitenwereld. Iets maakt je boos, iets doet je verdriet, iets maakt je bang. Door hier met je volle aandacht bij te zijn kan het voor jezelf duidelijk worden waarom je die reactie hebt. In het zien van jezelf en het aanvaarden van die reactie gaat de emotie vanzelf doorstromen. Ze lost op in iets anders.

Als je je bijvoorbeeld boos maakt over iets en je staat bij jezelf als een engel of een ouder en je doorvoelt in jezelf waarom die boosheid er is, dan sla je eigenlijk een arm om jezelf heen en zeg je in feite: “jij bent boos hè?” Wat is er in jou dat zo geraakt wordt? Waarom voel je je niet gezien? Waarom voel je je gekwetst?

 

Op het moment dat dit stuk in je open komt te liggen, is er weer ruimte voor Licht, voor iets anders dan boosheid


Je hebt dan al gehoor gegeven aan de boodschap die de boosheid jou wou sturen:  “Zie mij! Ik heb pijn, ik wil gezien worden!” Op die manier vang je een emotie op zonder haar te onderdrukken. Zo transformeert de emotie vanzelf in iets anders.

Boosheid kan bijvoorbeeld helpen je trouwer te doen zijn aan jezelf en je het gevoel te geven “ik sta voor mijzelf”. Ik ben zelfbewust, ik weet wat ik wil. Op deze manier is de boosheid getransformeerd in een positief gevoel.

Als je je daarentegen verzet tegen de boosheid – je wordt als het ware kwaad op de boosheid – dan onderdruk je haar en kan de energie niet doorstromen, zich niet omvormen tot iets anders. Ze komt dan vast te zitten.

Het is net als een golf water die in eerste instantie sprankelend en stromend is, ook al voelt ze vervelend aan. Maar als die vastgezet wordt, dan wordt ze als een poel vol bedorven stinkend water. Dat gebeurt wanneer je boosheid stelselmatig veroordeelt of wegdrukt in jezelf. Op een gegeven moment voel je je dan alleen nog maar mat, moe, slecht, doorlopend geïrriteerd of chagrijnig. Het vergt dan uitermate veel inspanning om de oorspronkelijke beweging die in het water zat, in die emotie, weer op gang te brengen en te gaan voelen.

Deze processen kun je altijd keren, ten goede keren, door vanuit je bewustzijn bij je emoties, ook je weggestopte emoties, aanwezig te zijn.

Het bewustzijn is eigenlijk het enige op aarde dat niet onderhevig is aan dualiteit


In jullie aardesfeer kun je onderscheiden tussen allerlei uitersten, polariteiten. Een daarvan is de polariteit licht-duisternis. Licht associëren we doorgaans met positieve emoties zoals vreugde, geluk, en blijheid; en duisternis met angst, depressie, pijn, en verdriet. Bewustzijn is geen van beiden. Bewustzijn is datgene wat deze emoties draagt en ontvangt. Het is de drager van alles, van alle mogelijke ervaringen die er zijn.

Als je in een stemming bent van opperste vreugde – een liefdevol gevoel – dan kun je je ervan bewust zijn dát je je zo voelt. Je zet op dat moment even een stapje terug: je voelt de liefde en de vreugde door je heen stromen. Je bent je heel neutraal bewust van je mooie gevoelens. Dit doet niets af aan die gevoelens zelf. In zekere zin maakt dit bewustzijn ze nog intenser: niet op een emotionele, maar op een diepe, stille, doorvoelde manier.

Als je vanuit dit bewustzijn vreugdevol en liefdevol bent, geef je je helemaal over. Je bent helemaal aanwezig en je laat al je verwachtingen los. Er zijn dan geen gedachten zoals: zal dit altijd zo blijven voortduren? Wat moet ik doen om deze toestand te laten voortduren? Nee, je bent dan helemaal aanwezig. Dat is bewustzijn.

 

Hetzelfde geldt voor de andere emotionele polen zoals zwaarte, duisternis, verdriet en eenzaamheid


Ook daar kun je bij aanwezig zijn met je neutrale bewustzijn, zonder dat je iets doet. Je neemt alleen maar waar. Je bent buitengewoon alert in deze toestand. Je doet niets. Maar bovenal: je denkt niet. Je bent er. Als je je dus heel mat of terneergeslagen voelt, is het mogelijk met je bewustzijn bij deze emoties aanwezig te zijn, ze volledig in je op te nemen en er toch buiten te staan. 

Jij bent het bewustzijn dat de toestand omringt

 

Net zoals bij vreugde en blijheid. Je bewustzijn reist van de ene pool naar de andere, en blijft daarbij volledig intact. Je bewustzijn is volledig vrij. Je bewustzijn op deze manier inzetten vraagt om kracht, niet om de kracht van de wil, maar om die van inzicht; en ook om de kracht van liefde: alleen liefde in een heel andere zin dan jullie haar in het leven van alledag gebruiken.

Heel stil aanwezig zijn in je donkerste momenten is een daad van vertrouwen: je staat dan namelijk helemaal open voor die vervelende stemming, je duwt haar niet weg. Je vertrouwt er dus op dat die emotie jou iets te vertellen heeft, dat zij recht van bestaan heeft, en dat ze op een gegeven moment gaat doorstromen naar een ander gevoel als jij mee durft te gaan, als jij er open voor blijft staan.

❥ Dat betekent natuurlijk niet dat je helemaal in die emotie moet verdrinken! Integendeel. Het betekent dat je eruit stapt, maar toch er helemaal in aanwezig blijft en haar er helemaal laat zijn.

Om te illustreren wat er dan gebeurt, wil ik jullie vragen even je bewustzijn, waar we het nu over hebben, te gebruiken om een deel van je lichaam te voelen. Kies een deel uit van je lichaam dat een beetje gespannen aanvoelt, of ga naar wat je in het dagelijks leven ervaart als gespannen of pijnlijk. Laat nu je bewustzijn, het meest beweeglijke en vrije deel van jou, helemaal zakken in dat lichaamsdeel. Je probeert dus niet die spanning weg te nemen, je probeert niet de pijn weg te nemen, je blijft gewoon aanwezig.

 

En jouw waarneming daar, jouw aanwezigheid daar, verandert iets op die plek in je lichaam


Zonder dat je ook maar iets doet, gaat daar iets stromen. De lichaamscellen worden als het ware wakker door jouw bewustzijn en nemen het in zich op. Want in jouw bewustzijn zit een kwaliteit, die er bij hoort. Die hoef je er niet in te leggen, die hoort bij bewustzijn. Dat is de kwaliteit van openheid, van puur aanwezig zijn in het moment. Ook de kwaliteit van geloof en vertrouwen hoort er bij. Zonder oordeel, zonder verwachting is het bewustzijn aanwezig op die plek in je lichaam. ❥ Zo kun je omgaan met de donkerste gevoelens die je tegenkomt in je leven.

 

Als je de kracht verzamelt om daar open ín te gaan, ernaar te kijken zonder er iets aan te doen, dan breng je dingen in beweging. Zoals de lichaamscellen in je lichaam daarop reageren door puur bewustzijn naar ze toe te sturen, zo reageert ook je emotionele lichaam als je dat doet.

 

Dus als je de zwaarte voelt, de moeilijkste emoties die je kunnen kwellen en achtervolgen, kun je eigen twee dingen doen


Je kunt je geest op twee manieren aanwenden. De éne is dat je je gedachten laat mee resoneren op de emoties. In de trant van: “Ja, ik voel me héél slecht, ja dat was gisteren eigenlijk ook al zo. Ik denk dat het steeds terug blijft komen. Ik kom er niet uit. Wat zou ik deze keer moeten doen om eruit te komen. Ik heb al zo veel geprobeerd. Ik kan het niet.”

Dergelijke gedachten voeden de emotie.


Er is dan juist geen bewustzijn. Je gedachten zijn eigenlijk onbewust, omdat ze deel uitmaken van de emotie. Je kunt het ook zo zien: de emotie is een energie in je. En die energie kun je voeden of je kunt haar juist voeding ontzeggen. Via gedachten die de energie bevestigen, voed je de energie en wordt ze steeds groter en zwaarder. Maar je kunt dit ook stoppen. Je kunt tegen jezelf zeggen: ik verbind nu geen oordeel, zelfs geen enkele gedachte met deze emotie. Ik kijk ernaar. “O, is dit er? Dit is er dus!”

Dit vraagt veel innerlijke kracht, want het is een gewoonte om mee te gaan in de emotie, om negatief te denken.

Het vraagt dus om een innerlijke beslissing om op dat moment niet te denken, maar te zijn, om gewoon aanwezig te blijven, vooral niet te vechten tegen de emotie, want die wil gezien worden. De oorspronkelijke beweging die in de emotie schuilt zit, het klaterende water, is nog steeds ergens verstopt aanwezig. Hoe meer je met een helder bewustzijn bij de emotie kunt blijven, des te meer zal zij haar ware gezicht tonen, des te meer kun je gaan herkennen dat er in de emotie een angstig en eenzaam kind leeft dat graag door jou gezien en omarmd wil worden.

 

Begin dus met respect te hebben voor de gevoelens die je kwellen


Probeer er eens op een heel bewuste manier mee om te gaan en je bewust te worden van de gedachten die deze emoties steeds bevestigen en daardoor herhalen. Je kunt hier afstand van nemen.

Dit innerlijk werk dat jullie verrichten is eigenlijk het echte lichtwerk waar het om draait op aarde. Het gaat niet zo zeer om het doen in de buitenwereld. Waar het om gaat, is echt vrede te vinden met jezelf te midden van de dualiteit, te midden van het licht en het donker dat in jullie leeft.

Die vrede is de sleutel tot de nieuwe wereld, een nieuwe bewustzijnswerkelijkheid


Als die vrede aanwezig is in je hart, als je kunt zijn wie je op dít moment bent, zonder verwachtingen, zonder eisen die je aan jezelf stelt voor de toekomst, dan ga je echt gronden, dan ga je echt je energie verbinden met de aarde. En dan gaat de bloem van jouw ziel echt bloeien op aarde. En zie eens, je hoeft in het geheel niet perfect te zijn om die bloem te laten groeien en bloeien. Het gaat om zelfacceptatie. Deze energie straal je uit naar anderen; daardoor steek je het Licht aan voor anderen, want iedereen is op zoek naar vrede in zichzelf.

Deze vrede in het individu zelf zal uiteindelijk wereldvrede brengen, stap voor stap. Van onder naar boven. Het kan nooit van bovenaf opgelegd worden.

De nieuwe Aarde wordt geschapen en gedragen door individuen zoals jullie.

Daarom vraag ik jullie de moed niet te laten zakken, maar aanwezig te zijn bij het hele spectrum van emoties in jezelf, en te weten dat jullie de kracht hebben om dit te dragen en te doorstralen met het Licht van je aanwezigheid.

Dank je wel.         

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.net

Tekstredactie: Ben van den BroekOp zondag 6 december om 20:00 uur is er een nieuwe ‘Actuele boodschap voor lichtwerkers’ door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen: Van Atlantisch naar Christusbewustzijn.

In hun levens op aarde hebben lichtwerkerzielen twee cyclussen meegemaakt: daderlevens en slachtofferlevens. Deze keer gaat Jeshua in op het dadertrauma en slachtoffertrauma in lichtwerkers, hoe deze te herkennen en hoe ervan los te komen.

Elke eerste zondag van de maand worden de gechannelde boodschappen aangevuld door een inleidende meditatie van Gerrit die aansluit bij de informatie op dat moment.

❥ Zondag 6 december om 20:00 uur
❥ Pamela channelt Jeshua
❥ Inleidende meditatie van Gerrit

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.