De mannelijke en vrouwelijke energie van je ziel

 

Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena

Lieve mensen, Ik ben Maria Magdalena.

Ik ben een vriend en gelijkgestemde, een zuster en verwante.

 

Nu we hier samen zijn, raken onze zielen elkaar, omdat we allen verenigd worden door hetzelfde verlangen: door de zoektocht naar meer liefde, meer waarheid en meer duidelijkheid over wat er hier gebeurt op aarde en over wat ons te doen staat.

 

Jullie leven in een tijd van verwarring. Die verwarring is goed in die zin dat er allerlei vragen worden gesteld, dat er heel veel ter discussie wordt gesteld dat voorheen onder het stof bleef, niet kon worden benoemd of onder ogen gezien. Er komt in deze tijd veel duisternis naar boven. Het is echter evenzeer zo dat er veel zichtbaar wordt dat voorheen verstopt bleef. Juist in de verborgenheid richtte het meer schade aan dan wanneer het open en bloot waarneembaar zou zijn geweest.

 

 

Wat de sfeer van relaties betreft: daarin lag vroeger veel vast. Mannen en vrouwen moesten zich aan allerlei conventies en regels houden. Daardoor kon er minder onderzocht en geëxploreerd worden dan in deze tijd, waarin bij veel mensen een zoektocht gaande is naar echtheid, naar een oprechte verbinding met een ander. We nemen geen genoegen meer met louter conventie, met louter overleven, veiligheid en zekerheid.

 

Er is een hartsverlangen naar meer: naar diepte, sprankeling en inspiratie. Dit is op veel gebieden waarneembaar. Niet alleen op het gebied van relaties. Ook op het gebied van werk en creativiteit. Er is enorm veel aan het veranderen.

 

Dit verlangen is weliswaar goed en kostbaar, maar brengt ook veel verwarring met zich mee: mensen die van elkaar scheiden, relaties die stuklopen, alternatieve relatievormen, verwarring over identiteit, over genderidentiteit. Er is dus veel in beweging. Zie dit als een toename van levendigheid, en niet als een teken van neergang. Wel kunnen mensen worden teruggeworpen op hun diepste kern wanneer zekerheden hen ontvallen. Relaties zijn immers met name een terrein waarop je diepste wensen en verlangens naar voren komen. In het verlangen naar een gelukkige, bevredigende relatie komt heel veel van jezelf samen.

 

In deze tijd is er heel veel gaande in de ontwikkeling van de mannelijke en  vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie komt nu meer in haar kracht. Er is echter  veel verwarring over wat ‘in je kracht komen’ eigenlijk betekent. De traditionele definitie van mannelijkheid is ‘sterk zijn’, maar ook ‘ongevoelig zijn’. Verwijst naar leiderschap, maar een leiderschap zonder echte communicatie. Naar voor jezelf opkomen, maar dat is dan vaak een opkomen in het kader van concurrentie, competitie.

 

Voor een deel zijn vrouwen dit gedrag gaan imiteren om zo gelijke kansen, gelijke mogelijkheden te krijgen Ze hebben zich eigenlijk min of meer de traditionele vorm van mannelijkheid toegeëigend. Tegelijk hebben ze echter ook gemerkt dat dit niet altijd bij hen past of tot een bevredigend, vervullend leven leidt. Het probleem is dat mannelijkheid zelf ontwikkeling behoeft en mannen zelf ook. Veel mannen in deze tijd voelen ook de drang naar ontwikkeling en verandering, maar zitten tegelijk nog vast in maatschappelijke sjablonen, in definities van wie of wat je mag zijn als man. Ook vrouwen hebben daar nog oordelen over. Er leven in vrouwen nog steeds verwachtingspatronen ten aanzien van mannen die teruggrijpen op een oud beeld van mannelijkheid: de man die stoer en sterk is, de beschermer, de leider.

 

Bedenk dat een man met een geopend hart er helemaal niet zeker van is of hij wel welkom is in deze wereld, ook bij vrouwen. De reden dat vrouwen worstelen met het ‘in hun kracht komen’ is dat zij geen volwassen definitie van ‘kracht’ kennen. Het is belangrijk voor vrouwen om hun eigen mannelijke energie in zichzelf te wekken  zonder terug te vallen op karikaturale beelden van mannelijkheid.

 

Ik wil jullie nu vragen daar zelf mee te experimenteren. Op zielsniveau, als ziel, heb je zowel het mannelijke als vrouwelijke in je. Je hebt levens geleid als vrouw en als man. Je bent dus niet uitsluitend het ene of het andere. En of je nu in dit leven een man of een vrouw bent: ik vraag je nu om je voor te stellen dat je jouw innerlijke mannelijke energie voor je ziet. Die kun je zien als een gestalte die naast je staat. Hij vertegenwoordigt de zuivere, liefdevolle mannelijke energie van jouw ziel. Je kunt je hem voorstellen als een soort gids die bij je is. Hij heeft toegang tot hogere bronnen van kennis. Hij is niet zo gebonden aan de aarde. Voel de kracht en de warmte van deze energie die verstoten is geweest uit deze wereld. Net zoals vrouwen autonomie, onafhankelijkheid en eigenzinnigheid werd ontzegd, werd mannen ook veel ontzegd. Zij kwamen dan wel in leiderschapsrollen terecht, hadden machtsposities en rechten in de maatschappij die vrouwen niet hadden, maar ondertussen raakten zij emotioneel verminkt. Ze konden niet meer op een liefdevolle, open manier in relatie treden met mensen, met hun vrouw, met de wereld.

 

Voel de nieuwe mannelijke energie die nu in jezelf geboren wil worden. De originele zielsenergie van mannelijkheid is speels en avontuurlijk. Ze wil grenzen verleggen, is ridderlijk op een bijna jongensachtige manier. Ziet mogelijkheden. Bewondert en respecteert de vrouwelijke energie. Er is geen strijd tussen beide energieën. Deze energie is erg nodig in deze tijd, zowel in de harten van mannen als van vrouwen.

 

Er is ook een verboden man geweest. En daar waar mannen strijden, vechten, controle willen houden, niet kunnen communiceren of zich openen, daar lijden zij aan een wond: het verstoten zijn van een hart-gedragen mannelijkheid.

 

Ik vraag je nu om contact te maken met je innerlijke vrouwelijke energie zoals die hoort bij jouw ziel. Zij vertegenwoordigt je intuïtie, je gevoel, de liefde voor het leven, het stromende, het zorgende, het koesterende en ook het contact met het spirituele. Laat haar aanwezig zijn, laat haar zich tonen aan jou in de gestalte van een vrouw, een engel, een gids. Zij hoort bij jou en wil graag indalen in jouw lichaam en op aarde stralen. Wat zowel mannen als vrouwen nodig hebben is de herkenning en erkenning van beide aspecten in zichzelf. Van het mannelijke en het vrouwelijke in hogere vorm, niet in de vervormde gedaanten waarin ze zijn overgeleverd. Als ze beiden samen kunnen spelen en met elkaar in verbinding gaan, dan geeft dat oprechte vreugde en vernieuwing op aarde. En dit zal aan relaties – zowel romantische- als partnerrelaties – een wezenlijk ander uitgangspunt geven.

 

Als je vastzit in rolpatronen van vroeger en je heel erg identificeert met je vrouwelijkheid of  mannelijkheid, waardoor je geen contact hebt met de andere pool, het andere aspect in jou, dan krijg je een soort wanhopige behoefte aan een partner die de tegenpool van jou vertegenwoordigt. Dan ontstaat er een leegte in jezelf die je wilt opvullen, die je probeert op te vullen via romantische liefde. Dit kennen we allemaal. Jullie voelen allemaal geregeld een innerlijke leegte,  een innerlijk verlangen naar dat romantische ideaal, naar die perfecte ander die jou aanvult, opvult, vervult. Die ander door wie je gezien wordt, omhuld, begrepen. Met het verlangen naar liefde is niets mis: het is goed en natuurlijk; maar de verwachting van heelwording door een ander is schadelijk. Die gaat uit van een tekort in jezelf. Maar er is geen tekort in jezelf. Er is jullie geleerd delen van jezelf nadrukkelijk weg te stoppen, delen die je niet mocht gebruiken. Daardoor lijkt het alsof je een onvolledig mens bent en een ander nodig hebt om heel en compleet te kunnen zijn, om je heel en compleet te voelen. Je kunt om je heen zien waartoe zo’n foutieve voorstelling van zaken kan leiden, hoe het dan mis kan gaan. Aanvankelijk kan er dan een enorme aantrekkingskracht  zijn tussen tegenpolen, tussen mannelijk en vrouwelijk. Er kan een vonk overslaan, een sterke verbinding tot stand komen. Maar na verloop van tijd brokkelen dingen af, omdat die ander niet de ideale mannelijkheid of vrouwelijkheid vertegenwoordigt die je wenste, die je voor ogen had. Die ander is een mens, net als jij, met eigen bagage, eigen achtergrond. Er zullen misverstanden zijn, miscommunicatie. Dit is op zich niet erg en onoverbrugbaar, maar als je heel sterk vanuit innerlijke leegte verlangt naar een absolute, jou aanvullende partner, dan krijg je na verloop van tijd te maken met teleurstelling en desillusie. Daarom is het zo belangrijk de twee energieën in jezelf wakker te roepen en te koesteren. En er is niets mooier dan liefde tussen twee complete mensen: dat is pas echt spannend en avontuurlijk. Als je elkaar niet vanuit innerlijke leegte nodig hebt, maar elkaar ontmoet en inspireert vanuit overvloed en vreugde, dan breng je ook altijd iets extra’s voort in de wereld. Zo’n liefde is creatief, stroomt over. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook de wereld in. Een creatieve liefde.

 

Bij wijze van experiment of zelfonderzoek wil ik je voorstellen bij jezelf na te gaan wat je het meest verlangt in een relatie. Waar verlang je het meest naar? Benoem het eens voor jezelf. Wat is dat ene gevoel of die ene kwaliteit of zijnstoestand die jij verrukkelijk vindt? Waar jouw wensen of dromen naar uitgaan. Is het geborgenheid? Begrip? Bescherming? Of jezelf mogen zijn? Benoem het eens voor jezelf. Dit is heel belangrijk. Wat is het ultieme dat je zoekt in de liefde? Het is oké om dit te wensen en te verlangen. Maar als je vrouw bent, vraag dan aan je innerlijke man, en als je man bent, vraag dan aan je innerlijke vrouw: hoe kan ik dit gevoel, hoe kan ik dit verlangen het beste realiseren? Hoe haal ik het dichterbij? Hoe creëer ik dit voor mezelf? Het is heel goed mogelijk dat je als vrouw je innerlijke man niet volledig toelaat, maar dat hij wel de sleutel is tot het creëren van dit gevoel. En het kan heel goed zijn dat je als man dit gevoel kunt krijgen door een dieper contact met je innerlijke vrouw. Daarom is het fijn en belangrijk om dit contact te voelen in het dagelijks leven.

 

Natuurlijk is het enorm inspirerend om in een goede relatie te staan met een ander binnen een partnerrelatie. Maar door die twee, de man en de vrouw in jezelf op te roepen, verstevig je het contact met je ziel. En hoe meer je vanuit je ziel gaat leven, des te meer trek je contact met anderen aan op dit niveau. En zo’n contact is veel vrijer en opener dan alleen een soort aanvulling van wederhelften. Het is veel creatiever. Je ziet dit nu ook gebeuren in de wereld van vandaag. Relaties veranderen. Het ligt allemaal niet meer zo vast. Bepaalde vormen zijn soms tijdelijk van aard. Liefde stroomt op allerlei manieren. Harten kunnen op allerlei manieren geraakt worden. Heb geen oordeel over dat wat jou aantrekt, over waar jij vreugde voelt stromen. Bevrijd je van oude normen die je mogelijk onnodig beperkingen opleggen. De ziel wil vrij zijn en ontdekken wie ze is.

 

Dit is een tijd van grote verandering. Over de hele wereld is er veel pijn in de harten van mensen, in die van mannen en vrouwen. Nog nooit eerder was men zo bewust    op zoek naar echte antwoorden. Maar die komen niet meteen. Wat eerst verschijnt en zichtbaar wordt, is verdriet, is angst, is onbewustheid. Laat dit je niet ontmoedigen. Dit proces van in beweging komen en verwarring is nodig en heilzaam, omdat alleen via het bewustzijn oude ladingen getransformeerd kunnen worden. Als je jezelf hebt onderdrukt in de loop van dit leven en wie weet ook van vorige levens, dan kun je dat niet zomaar tenietdoen. De pijn, het verdriet van het jezelf in de steek te hebben gelaten, van het niet jezelf kunnen zijn, wil eerst gevoeld worden. Angst, boosheid, verzet, haat zelfs: al deze emoties willen door het bewustzijn stromen voordat ze kunnen veranderen in vreugde en creativiteit. Laat alles stromen. Het zijn niet regels en conventies die de dingen op orde houden en in goede banen leiden. Nee, de liefde in je hart en een bewustzijn dat vrij is van oordeel, dat barmhartig is en begrijpt: die geven je houvast, het anker dat je nodig hebt. Je bent verbonden met een bewustzijn dat veel groter is dan jij. Het is niet alleen je ziel, waar het op aankomt. Je bent verbonden met het geheel van de dingen, met het universum zou je kunnen zeggen. Jij hoort thuis in een web van leven. Voel dit. Je bent niet alleen.

 

Onthoud: alles wat je bent is goed. Het heeft allemaal een functie, speelt allemaal een rol. Hoe meer je dit kunt zien, des te gemakkelijker wordt het. Dan hoef je niet meer zo tegen jezelf te vechten: dat is alleen maar ontzettend vermoeiend. Kijk in plaats daarvan naar jezelf met milde ogen. Met ogen van liefde. Wees je eigen geliefde en de liefde zal uit je hart naar buiten stromen. Dan zal je aantrekken wat goed voor je is. Het leven is simpel, maar het vereist enorme moed om te breken met het oude, met de zekerheden, met de vastigheden, om je te laten meenemen door de stroom van het leven.

 

Maar ik zie jullie moed. En jullie innerlijke kracht zie ik meer dan jullie haar zelf kunnen zien. Wat ik jullie vooral wil zeggen is dat het licht van bewustzijn in jullie ontwaakt is. Ook al voel je je verward of onzeker, de richting is al ingeslagen, je kunt niet meer terug. En je zult aankomen waar je wilt zijn.

 

Dankjewel voor je aanwezigheid hier.

 

Er is liefde die jullie omringt.

 

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.net