De derde wereldoorlog ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Feitelijk is de derde wereldoorlog al een hele tijd aan de gang, men heeft dit echter niet in de gaten. De mensheid is uitgeput, depressief, murw, boos, opstandig, burn-out, het gekkenhuis zit vol, veel jongeren zien het leven nu al niet meer zitten, op een enkele uitzondering daargelaten is de mensheid diep gezonken. Nu is een hele generatie weggevaagd, mensen zijn bang, eenzaam, ziek, men heeft grote financiële problemen, men heeft zichzelf vastgezet middels contracten zoals hypotheken, schulden, leningen. De wereld is in crisis.

 

 

Dieren en mensen sterven nog steeds van de honger en ziekte, of om hun vlees, dit terwijl er miljarden beschikbaar zijn welke verkeerd besteed worden aan onbelangrijke zaken.

 

Ieder moment bereid ik mij sinds enkele jaren voor op het sterven van het lichaam.

 

Dit klinkt misschien vreemd voor velen, maar dit is mijn enige opdracht in het leven, dit omdat het er DAN op aankomt.

 

Wanneer we het lichaam verlaten is het belangrijk om alles opgelost te hebben. Wanneer we dit niet hebben opgelost, in dit moment, dan is het leven zinloos geweest. Dan heb ik mijzelf niet getransformeerd tijdens het leven. Dan heb ik niet alles gedaan om op te kunnen stijgen... het enige werk voor mij is dan ook altijd het werk in mijzelf. Dat doen waarvoor ik hier op aarde ben gekomen; mijzelf realiseren, zijn wat ik werkelijk ben. In ieder moment bereid ik mij voor op dit verlaten van het lichaam, op het oplossen van alles wat opgelost dient te worden.

 

Geen makkelijke weg, maar voor mij wel de enige weg; in waarheid zijn. In licht zijn, bewust zijn.

 

Voor mij is deze weg inmiddels een groot feest, het feest der openbaringen, het feest der herkenning, het feest der inzichten.


Een van de belangrijkste dingen die we altijd moeten beseffen is dat we in een hypocriete maatschappij leven. We leven in een wereld van onwetende mensen, mensen die geld, macht en status zeer belangrijk vinden. De Judassen in de wereld zijn er meer als ooit tevoren, de kliklijnen worden goed benut.

 

We herdenken het verleden maar tegelijkertijd zet het verleden zich gewoon voort, we vieren feest tijdens een Koningsdag terwijl tegelijkertijd mensen eenzaam sterven.

 

We leren niets van het verleden, van alle oorlogen en haat, alle moord en vernietiging.

Sterker nog, de mensheid is zo getraumatiseerd door het verleden, rakelt het telkens op en gaat vervolgens gewoon verder met hetzelfde gedrag. Men wappert vrolijk met vlaggetjes, men zingt het Wilhelmus en viert Koningsdag, men gaat stemmen en wil klaarblijkelijk graag dat anderen beschikken over ons leven.

 

Er worden nieuwe oorlogen gestart. Na de eerste wereldoorlog kwam de tweede wereldoorlog. En nu is het moment dan daar; de derde wereldoorlog is in aantocht. Men haat zichzelf, men haat anderen, deze derde wereldoorlog, daar is heel langzaam naar toegewerkt. De aarde is uitgeblust, de mensen zijn uitgeblust. Deze derde wereldoorlog zal de oorlog van het bewustzijn zijn.

 

De mensheid denkt echter helemaal niet na over deze derde wereldoorlog, men denkt na over de eerste en tweede wereldoorlog, oorlogen in een ver verleden.

 

De gevestigde belangen hebben hun werk zeer slim uitgevoerd. De mensheid is in een diepe slaap. Ze leeft ieder moment weer in een verleden, in onrust en angst, in schaamte en in haat, in vijandschap en wanhoop, in verdriet en ellende.

 

Allemaal bedoeld om de mens onbewust te houden, om ze slapende te houden, om ze onwetend te houden. De beste manier om dit te doen is door het verleden te herdenken, om de mensheid af te leiden van het hier en nu, dit zodat de mensheid volgzaam blijft doorhobbelen met de kudde. Dit zodat de mensheid niet ontwaakt.

 

Televisie, smartphones en media zijn hier zeer geschikt voor, brainwashing is hier zeer geschikt voor. En het werkt.

 

Mensen wapperen op feestdagen met vlaggetjes en trekken op Koningsdag oranje kleding aan, mensen haten bepaalde religies en mensen, mensen lijden om het verleden wat steeds wordt opgerakeld, mensen lijden om trauma’s, zijn bang voor de dood en voor ziekte, en mensen oordelen en bemoeien zich met allerlei zaken waar ze niets mee te maken hebben.

 

Onwetendheid brengt dit kuddegedrag voort. Een wetend wezen maakt zich direct los van deze kudde. Niet alle mensen zijn geboren met verstand, zijn niet begiftigd met geweten.

 

Er zijn bijvoorbeeld mensen, enkelingen, die wel verstand hebben. Maar gewone mensen leven met allerlei vormen van bijgeloof, zijn volgzaam en hebben geleerd te luisteren. Men luistert naar een regering, naar een ‘baas’, een leraar, naar ouders, naar wie dan ook. Men is niet authentiek maar volgt autoriteiten. Men weet niet wie men werkelijk is, men kan niet zelfstandig nadenken. De mens heeft geen verstand vanaf geboorte. Als je naar de wereld kijkt lijkt het er niet op dat het een verstandige wereld is. We hebben niet naar ons verstand geleefd, we hebben volgens allerlei irrationele, aangeleerde, ingeprente dingen geleefd. Maar het zijn mooie woorden om in te geloven; ‘dat je begiftigd bent met verstand’. Hoe stommer je bent, des te meer zul je erin geloven, en des te sneller.

 

Geweten bloeit pas op na diepe meditatie, nooit ervoor. Het is de bloem van meditatie. Alleen enkelingen, op de hele aarde, in de hele geschiedenis, zijn bewust geweest over het geweten, en enkel die enkelingen hebben een geweten.

 

Bewustzijn en geweten is hetzelfde.

 

Godsdiensten, gevestigde belangen, over de hele wereld, hebben geprobeerd geweten los te koppelen van bewustzijn. En wel om een bepaalde reden.

 

Bewustzijn ontstaat pas ná meditatie.

 

Hoe lang kun je mensen misleiden? Zolang de mens niet gaat mediteren, is de mens zeer makkelijk te misleiden. En men mediteert niet. Men keert niet naar binnen, men wil met deze wereld bezig zijn, men is onrustig en ongeduldig, er is een grote leegte en tekort in de mensheid. Men verveelt zich snel en men wil het niet begrijpen.

Bewustzijn is net als wanneer je licht brengt in een kamer en het duister verdwijnt.

 

Op het moment dat je in een meditatieve toestand bent, heb je bewustzijn, alertheid.

 

De gevestigde belangen hebben echter een ander woord gecreëerd; ‘geweten’. En geweten is wat de geestelijken, de kerk, de godsdienst, de maatschappij, de regering, de school, het werk, de familie, je leert. Ze leren je van jongs af aan over wat goed is en wat slecht is. Ze leren je wat zedelijk juist is en wat zonde is. Alles wat je leert, vormt je geweten.

 

Het is een hele slimme truc, om geweten te scheiden van bewustzijn.

 

Er kan geen geweten bestaan zonder bewustzijn.

Maar zij hebben een onecht, vals, namaak ‘geweten’ geschapen.

 

Iets is verkeerd met conditioneringen. Men is met de verkeerde ideeën grootgebracht en opgevoed. Maar als je eenmaal iets accepteert, creëert dit een onecht geweten. Zodat je steeds blijft zeggen; ‘doe dit niet, doe dit wel, dit mag niet, dit mag wel, dit is goed, dit is slecht...’ Dat is géén geweten.

 

Je geweten weet gewoon wat je moet doen en wat je moet laten. Er is geen sprake van keuze. Je geweten is een keuzevrije toestand. Je weet gewoon wat goed is.

Je wordt niet met een geweten geboren. Het is door de gevestigde belangen gecreëerd, vals en onecht. En ze hebben de mens uitgebuit door dit valse geweten te creëren. En het is de hoogste tijd dat we dit valse (woordje) ‘geweten’ doorzien, en laten schieten. Want het is gelieerd aan een lang verleden en het geeft verkeerde associaties.

Bewustzijn is het aroma dat ontstaat wanneer je absoluut stil bent geworden.

 

Als je dit bewustzijn kunt bereiken, krijg je een nieuwe geboorte.

 

Dit is compleet anders dan de geboorte in het vlees. Je sterft in het vlees, in het valse zelf, en je wordt geboren in bewustzijn, in het ware zelf. Je wordt herboren.

 

En DAT is wat Jezus bedoelde met de volgende woorden: ‘Tenzij je opnieuw wordt geboren, zul je mij niet begrijpen.’

 

Jezus bedoelt niet in je volgende leven, hij bedoelt dat je je wezen moet transformeren, dat je bewustzijn dient te groeien.

En alleen dan zul je begrijpen.

 

En als je bewustzijn hebt en stil bent geworden. Is het niet nodig om te zeggen dat de hele mensheid één is.

Het is dan zo, het is dan je ervaring, maar het is dan niet alleen je broederschap, het zal broederschap en zusterschap zijn.

 

Er zal dan geen goed en slecht meer zijn, er zijn dan geen verschillen meer, niet tussen religies, niet tussen rassen, afkomst, rijkdom of armoede, waarheid of leugen, donker of licht... de dualiteit is dan opgeheven.

 

Pas dan zal er geen oorlog meer zijn. Pas dan zal er vrede zijn. Pas dan zal er harmonie zijn, pas dan zal de mensheid gelukkig kunnen zijn. Pas dan zullen de dieren in liefde kunnen leven met de mensen, en pas dan zal de aarde gezond zijn.

 

Pas dan zullen alle levende wezens in liefde met elkaar kunnen samenleven.

 

Zonder moord en verkrachting, zonder haat en angst, zonder lijden en verdriet, zonder leegte en gewetenloosheid.

De mens die bewustzijn heeft verkregen over wie we werkelijk zijn, kan niet anders dan DE LIEFDE zelf zijn.

 

En deze mens zal overeind blijven, deze mens zal verlost zijn VAN deze wereld.

 

Deze mens zal onwankelbaar zijn, deze mens zal leven en niet sterven.

 

Vandaag sta ik NIET stil bij het verleden.

 

Vandaag sta ik stil bij het HEDEN, bij de mensheid welke zich voor dient te bereiden op de derde wereldoorlog. Het zal de laatste oorlog zijn.

 

Deze oorlog betekent het einde.

 

Het einde van onwetendheid, het einde van leugen, van illusie, van haat, angst, oorlog, moord en lijden.

 

En het begin van waarheid.

 

Rani Savitri