De derde weg


Het buzz-word van de afgelopen twee jaar is polarisatie, de spanning tussen de ogenschijnlijke tegenstellingen.

 

Veel mensen ervaren die spanning als iets negatiefs. Jung's kijk op spanning kan je helpen om polarisatie en de bijbehorende spanning in je voordeel aan te wenden en om te zetten in iets dat je juist verder helpt in plaats van begrenst.

Volgens Jung moet de onderdrukte inhoud van het onderbewuste bewust worden gemaakt, juist om een spanning tussen de uitersten te creëren. Zonder die spanning is er geen groei mogelijk.

 

Al het bewustzijn zoekt, zonder zich er per se van bewust te zijn, haar onbewuste tegenpool en bij gebrek daaraan is je leven gedoemd tot stagnatie, verstopping en verstarring.


Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven bepalen en zul je het je lot noemen.

 

Dat wil zeggen, wanneer je onverdeeld blijft en je je niet bewust wordt van je innerlijke tegendeel, zal de wereld het conflict noodgedwongen moeten uitspelen en jij in tegengestelde helften worden verscheurd. Dit is het leven dat je helpt en aanspoort om dit onderzoek ook echt te doen.

 

 Het liefst via introspectie van je binnenwereld en als je daar niet aankomt, zul je het in allerlei gedaanten ontmoeten via je 'buitenwereld'

 

Die situaties zullen je triggeren en het zijn juist deze triggers die de functie hebben om je bewust te maken van je onbewuste reacties, patronen, gewoontes, overtuigingen en verslavingen aan een bepaalde manier van reageren en handelen.

 

Wanneer je datgene waar je je bewust van wordt samenbrengt met compassie, je vermogen om te laten zijn zonder dat iets hoeft te veranderen, activeer je de magie en het mysterie van je compassievolle hart.

 

Een conflict binnen of buiten jezelf simpelweg bewust een tijdje laten ‘zijn’, in plaats van te proberen het snel op te lossen, is voor de mind een onmogelijk concept om te begrijpen.

 

Ondanks de intrinsieke logica en verbluffende eenvoud hiervan is het nog veel uitdagender om het te ‘doen’ en te ervaren. Dit is wat ik keer op keer zie bij mensen die meedoen aan The Invitation en ‘waarnemen en laten zijn’ praktiseren in hun dagelijkse leven. En dat is logisch omdat zowel het waarnemen van je binnenwereld als het laten zijn daarvan zoals die nu is, beide niet iets doen is. En het is voor de mind niet te bevatten dat als die twee dingen samenkomen er iets magisch kan gebeuren, er een shift kan plaatsvinden.

 

Jung ontdekte dat als we de spanning tussen twee tegengestelde krachten kunnen laten zijn, een kracht geactiveerd wordt die een derde weg opent waarin de twee polariteiten verenigd en overstegen worden. Hij geloofde dat deze transcendente kracht, irrationeel van aard en door de bewuste geest niet verwacht of begrepen, cruciaal is voor onze heling.

 

Je ontsluit deze derde weg door bewustzijn en compassie bewust bij elkaar te brengen.


Door alles wat zich aandient in je bewustzijn waar te nemen en te laten zijn, zonder het te fixen.

 

In die ontmoeting houd je de spanning tussen de tegenstellingen vast met gelijkmoedigheid, bewustzijn en levendigheid. Net zo lang tot de spanning smelt en de derde weg zich aandient en ontvouwt. Hier leef je vanuit je compassievolle hart, waar ieder conflict ineenstort, simpelweg niet kan bestaan door de omarming van het scheppende in jou. Hier komt je leven terug in free flow; vrij, open en soepel.

 

Juno Burger

www.junoburger.com