Arcturian channeling december 2022 (1) ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

9 december, vertaald vanuit het Engels


 Welkom, beste lezers. Weet dat in werkelijkheid onze boodschappen jullie boodschappen zijn, want wij zijn één en het bewustzijn van de lezers brengt de boodschap voort.

 

Velen geloven dat de Gidsen en hogere dimensionale wezens die de mensen op aarde onderwijzen en helpen anders zijn dan jullie - slimmer, beter, gezegender en heiliger.

Denk maar aan de bekende beelden van "heiligen" die met licht omgeven zijn en met gevouwen handen gelukzalig naar de hemel staren.

Deze beelden vertegenwoordigen religieuze concepten gebaseerd op dualiteit en afscheiding


De meerderheid van degenen in de hogere dimensies worstelden net als jij en hebben zich door levens op aarde heen uiteindelijk ontwikkeld tot hun huidige hoge staat van bewustzijn. Onthoud altijd dat er slechts EEN geïndividualiseerd is als velen.

 

In deze tijden van onenigheid en verandering is het verleidelijk om terug te verlangen naar de tijden voordat het ascensieproces van de aarde begon, omdat het leven toen eenvoudiger en vrediger leek. Deze "oude tijden" waren echter net zo'n illusie als vandaag, in feite nog illusoirder, want veel was jaren geleden verborgen en vermomd als zijnde "juist".

De Aarde en haar mensen hebben het lijden van afscheidingsgeloof lang genoeg ervaren en de tijd is gekomen dat zij zich verheffen boven de droomtoestand die hen eeuwenlang in gevangenschap heeft gehouden

 

Een essentieel onderdeel van het bereiken van een hogere staat van bewustzijn is het realiseren, begrijpen en beleven van onpersoonlijkheid. Het is het besef dat het goede en slechte gedrag van mensen nooit persoonlijk van hen is, maar over hun Goddelijke Zelf heen wordt gelegd doordat zij onpersoonlijke universele overtuigingen van twee machten en afscheiding in hun bewustzijn hebben opgenomen.

 Het is net zoiets als een deken over een schijnende lamp gooien.

Sommige dekens zijn elk dicht, zwaar en moeilijk te verwijderen, terwijl andere niet zo zwaar zijn, afhankelijk van de schijnwerper.

 

Elk persoon, van degenen die als beroemd of belangrijk worden beschouwd tot degenen die naar driedimensionale maatstaven als de laagste worden beschouwd, is in werkelijkheid God geïndividualiseerd.

Daarom zijn de enige kwaliteiten die een mens kan of zal hebben, kwaliteiten van God.

De menselijke conditie lijkt veel op het projecteren van een film op een persoon, een film die is gecreëerd en gevormd uit welk universeel onpersoonlijk geloof dan ook in twee machten en afscheiding die als waarheid zijn aanvaard.

 

Omdat de hoogfrequente lichtenergieën die nu naar de aarde stromen, alles van een lage dichtheid blootleggen, komen vele reeds lang bestaande disharmonische kwesties nu aan de oppervlakte om gezien, erkend en opgelost te worden op een hoger niveau.

Een van deze kwesties is het langdurige conflict dat blijft bestaan tussen het mannelijke en het vrouwelijke

 

Veel mannen blijven worstelen en houden vast aan oude overtuigingen over wat het betekent om mannelijk te zijn. Veel vrouwen ervaren een toename van woede, wrok en zelfs haat jegens mannen naarmate zij in een dieper bewustzijn en een gevoel van empowerment komen.

Vrouwen die boos zijn op mannen en mannen die boos zijn op vrouwen komen grotendeels voort uit oude energieën die in vele levens en in dit leven zijn ervaren en gedragen - levens waarin vrouwen ernstig werden mishandeld door mannen omdat mannen geloofden dat zij superieur waren, overtuigingen die in sommige landen nog steeds bestaan.

 

 Veel vrouwen van nu leefden in vorige levens als man en hielden zich bezig met door mannen gedomineerde praktijken, wat hen heeft achtergelaten met een gevoel van onbewuste schuld en verwarring over de hele kwestie, maar met een verlangen om te leren en te evolueren door het leven op aarde als vrouw te ervaren om te helen en verandering tot stand te brengen.

 

Het Goddelijk Masculiene aspect van God is de actieve, zijn-er, doen-er en is nooit gescheiden (geweest) van het Goddelijk Vrouwelijke, dat het intuïtieve, zorgzame, liefdevolle aspect van God is. Zij zijn elk een helft van het geheel en kunnen niet gescheiden worden.

In derde-dimensionale energie, waar het universele onpersoonlijke collectieve geloof dat van dualiteit, afscheiding en twee krachten is, zijn er altijd paren van tegenstellingen. Op Aarde zijn de twee aspecten van het Ene Goddelijke Bewustzijn altijd fysiek, emotioneel, mentaal en zelfs spiritueel als gescheiden verschenen. 

 

Dit is nu aan het veranderen nu het collectieve bewustzijn ontwaakt en hogere ideeën van eenheid begint te omarmen


 Mannen leren dat zij mannelijk kunnen zijn en tegelijkertijd hun vrouwelijke aspect kunnen omarmen zonder angst of schaamte.

 Vrouwen leren dat zij hun eigen beslissingen kunnen nemen, hun intuïtie kunnen volgen en kunnen doen wat hen wordt opgedrongen zonder minder vrouwelijk te zijn.

 Maar veel van de oude concepten over man/vrouwrollen blijven bestaan bij degenen die bedreigd worden door verandering.

 

 

Impersonalisatie is niet beperkt tot man/vrouw-zaken, maar moet worden beoefend in alle situaties van het dagelijks leven. Men moet begrijpen dat de mens op zichzelf geen goede of slechte eigenschappen heeft.

De goede, liefdevolle, edelmoedige en vriendelijke aard waarvan je bij sommigen getuige bent, zijn kwaliteiten van God die door hen tot uitdrukking komen en niet persoonlijk van hen afkomstig zijn.

 Hetzelfde geldt voor hen die slechte, egoïstische en zelfs gewelddadige daden verrichten. Deze dingen zijn nooit persoonlijk, maar zijn manifestaties van valse, universele en onpersoonlijke overtuigingen in hun bewustzijn. 

In het begin is het moeilijk om onpersoonlijkheid te beoefenen, vooral wanneer je jezelf aan de ontvangende kant van een negatieve actie of woorden vindt, maar jullie die deze boodschappen lezen zijn klaar en geëvolueerd genoeg om steeds dieper te gaan met je innerlijke reis en de waarheid is dat de onpersoonlijkheid van driedimensionale verschijningen een noodzakelijk onderdeel is om dat te doen. 

 

God alleen is de werkelijke aard van ieder mens en al het andere is de manifestatie van universele overtuigingen in afscheiding, dualiteit en twee machten


 Het is moeilijk om je dit te herinneren terwijl je de oorlog, het geweld en het egoïsme in de wereld waarneemt, maar je bewustzijn van de onpersoonlijke aard van de fout is het Licht dat je kwam brengen en dat je momenteel toevoegt aan het collectieve bewustzijn.

 

Onpersoonlijkheid beleven betekent niet dat je je ogen sluit of zegt: "Ach, God is alles", terwijl je wegloopt van een situatie die aandacht behoeft


Onpersoonlijkheid betekent dat je je intuïtief laat leiden in welke handelingen nodig zijn of welke woorden je spreekt op een niveau dat door de betrokkenen kan worden begrepen, terwijl je van binnen beseft: "Ik ken je, wie je werkelijk bent, het Christuslicht van God in uitdrukking". 

 

De huidige tijden vereisen onpersoonlijkheid aan de kant van degenen die momenteel op aarde zijn en die speciaal kwamen om hun Licht toe te voegen aan het collectief en te helpen bij de opstijging van de aarde naar een hogere dimensionale energie. 

 

 

Jij.

The Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

The year 2023 begins with an overwhelming sense of crisis on several levels

 


Humanity seems powerless in the face of war, emerging dictatorships, exploitation of nature and climate change.

 

Mary’s message focuses on the common root of what has caused these crises and what makes us unable to address them: a very strong dependence on a masculine energy that has lost connection with the feminine.

 

This restless, hungry and disconnected form of masculinity is not just something outside us. It has become part of who we are, is institutionalised in our economic system, our mechanical way of looking at our bodies, our focus on the material as the only reality there is.

 

Mary invites us to become aware of this disconnected part in us, and to awaken the feminine energy that has become neglected as a result. Both women and men have lost touch with their femininity, and humanity needs a return of the feminine within itself more than ever.

 

Mary’s New Year’s message 2023

 

 Sunday January 15, 2023 at 08:00 pm CET+1 (Amsterdam)

 Introductory meditation by Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channels Mary

 English

 Receive from your own nice place: at home

 Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.