Als niets hoeft te veranderen, verandert alles

 

Het Indiase woord swami wordt vaak vrij vertaald als iemand die niet langer onderhevig is aan het collectief.

 

Een autonoom en soeverein mens die de illusie van mens zijn doorziet en tegelijkertijd de verbinding met de bron ervaart, een meester(es) van twee werelden.

 

Jezelf in een tijd als deze losmaken van de collectieve angst en onzekerheid vereist een flinke dosis bewustzijn en compassie.

 

Niet alleen zal een crisis je bewuste en onbewuste reacties op wat er nu gebeurt triggeren en blootleggen, je ervaart tegelijkertijd de enorme hoeveelheid stress die we als collectief ervaren.

 

 

Hoe kun je nu zo met die spanning omgaan dat het niet wordt veroordeeld, ontkent of ontweken en je er tegelijkertijd niet wordt door belast?

 

Het leven zou het leven niet zijn als je als mens aan de basis niet uitgerust bent met precies de juiste innerlijke technologie om dat te doen; je bewustzijn en een compassievol hart!

 

Dit blog helpt je om op drie niveaus om te gaan met spanning; in jezelf, in contact met anderen en in je huis.

 

In de situatie waarin de meeste mensen zich nu bevinden, we zitten massaal thuis met onszelf en elkaar, gebeurt deze complexe energie uitwisseling tussen mensen en ruimtes allemaal tegelijkertijd.

 

We kunnen onszelf en elkaar in deze snelkookpan niet ontsnappen. Dat hoeft ook niet, je kunt er wel zo mee omgaan dat het leefbaar wordt, is en blijft voor jou en iedereen om je heen.

 

Spanning en conditionering

 

Veel verschillende factoren bepalen dat je op het leven reageert zoals je dat nu doet; je genetische informatie, je familiesysteem, parallelle levenservaringen en je vroege jeugd. Die training, programmering of conditionering in al deze dimensies maakt je tot wie je nu bent, dat definieert je en dicteert dat je op een volledig unieke manier omgaat met wat er in je realiteit verschijnt.

 

Wat we als mens allemaal doen is dat we, wat wordt ervaren persoonlijk nemen, proberen te begrijpen en onder controle willen krijgen.

Dit is een van de meest taaie en hardnekkige programma’s in het collectief die bepaalt hoe we met onszelf en met elkaar omgaan.

 

Iedereen doet het maar daarmee is het niet perse het meeste bewuste en effectieve dat we met ons leven kunnen doen als mens.

 

Energetisch gezien heeft deze tragische manier van omgaan met het leven het effect dat je rondom de ervaringen die je hebt spanning opbouwt.

 

In je lichaam ervaar je dat als stress, toxische informatie.

 

Deze spanning communiceer je met je omgeving, of je dit nu door hebt of niet. Het is een soort s.o.s signaal van het lichaam die vraagt om die spanning los te laten. Deze energetische transmissie blijft niet beperkt tot in je lichaam. Dit is wat we in de menselijke interactie met elkaar uitwisselen en van elkaar oppikken.

 

Letterlijk absorbeert je lichaam deze energie van een ander en niet alleen is dit waarneembaar, het zal hoogstwaarschijnlijk een reactie in je losmaken die laat zien hoe je systeem heeft geleerd hiermee om te gaan.

 

Wanneer je deze mix van reacties opnieuw persoonlijk neemt, probeert te snappen en te fixen wordt er in plaats van spanning ontladen nog meer spanning opgebouwd. Het oude programma wordt bevestigd en krachtiger, de spanning die het opbouwt alleen maar groter en intenser. De volgende keer dat die spanning opnieuw wordt aangeraakt zal de trigger-reactie alleen nog maar heftiger zijn en langer duren. Dit is wat veel mensen nu uitvergroot ervaren omdat we meer tijd met elkaar doorbrengen in relatief compacte ruimtes. We reageren voortdurend onbewust en onbekwaam op elkaars energetische informatie. Zo houden we onszelf en elkaar gevangen in een tragische en machteloze manier van reageren.

 

Energetische uitwisseling tussen mensen en ruimtes

 

De relatie tussen mens en ruimte is symbiotisch.

 

Enerzijds worden we als bewoners van een huis beïnvloedt door de energie in die ruimtes.

 

Anderzijds hebben we als mens, door wie we nu zijn en hoe we met het leven omgaan, een direct energetisch effect op die ruimtes.

 

In ruimtes kun je een complexe mix tegenkomen van verschillende energieën die allemaal iets anders doen met de energie van je huis. Ik beperk mij in dit blog tot de invloed van menselijke bewoning in een ruimte.

 

De spanning die we als mens opbouwen door ons leven persoonlijk te nemen, te willen snappen en oplossen creëert niet alleen maar spanning die voelbaar is in je lichaam. Je straalt deze stress letterlijk uit en een deel daarvan blijft achter in ruimtes.

 

Het effect van die spanning in je huis is dat het de energie van je huis passief maakt, stroperig en gestagneerd. In die energie is moeilijk, en uiteindelijk onmogelijk, om energiek, rustig en gezond te leven, om iets op te starten of af te maken.

 

Uiteindelijk wordt zo’n passieve omgeving een plek waar van alles misgaat met vitaliteit, gezondheid, relaties, geld en werk.

 

In de meeste huizen is de energie te passief omdat er nog een historische energetische lading in zit van vorige bewoners. Die kan een grote rol spelen in je leven sinds jezelf in dat huis woont. Tegelijkertijd zul je door je eigen leven daar, dat mede bepaald is door de energie die al in het huis zat toen je er ging wonen, onvermijdelijk spanning hebben toegevoegd. Je ziet de vicieuze cirkel; doordat de energie niet optimaal is heeft dat een belemmerend en stagnerend effect op je leven en doordat je persoonlijke energie daardoor niet optimaal is laat je ook weer spanning rondom negatieve gedachtes, emoties en gevoelens achter in je huis.

 

Energetische hygiëne 

 

De energetische uitwisseling met jezelf, je medemens en je huis is altijd daar en is de basis voor wat je in je binnen- en buitenwereld ervaart.

 

Voor veel mensen is dit echter een totaal onbewust proces.

 

Om op te kunnen merken dat er iets verandert in je waarneming en daar iets anders mee te doen dan je normaal doet moet je hier zijn. In je lichaam, in het moment.

 

Dat is echter een plek waar niet veel mensen zijn of kunnen blijven.

 

En dat heeft een directe relatie met spanning in je systeem. Als er veel spanning is zul je de hele dag door worden getriggerd wat ervoor zorgt dat je met je bewustzijn of in het verleden bent of in de toekomst en compleet mist wat er nu in dit moment gebeurt.

 

Hieronder beschrijf ik de drie stappen die je helpen om spanning te ontladen en te voorkomen dat je nieuwe spanning op de oude manier opbouwt.

Het andere effect is dat je op energetisch niveau beschikbaar wordt voor je omgeving, mensen en ruimtes, om via jouw bewuste en compassievolle aanwezigheid spanning te ontladen die ze zelf niet kwijt kunnen. Hierdoor blijf je niet alleen zelf energetisch schoon en in beweging, je helpt op hetzelfde moment je medebewoners en je huis om energetisch safe and sound te blijven.“

 

Stap 1: De vraag “wat leeft er nu in mij?”

 

Die vraag verbindt je met authenticiteit en hoe je lichaam via je zintuigen met je communiceert in gevoelens, emoties, gedachten fysieke sensaties.

 

Die vraag haalt je uit het verhaal, brengt je terug in het moment en creëert een baseline, een referentiepunt dat je nodig hebt om verandering in je waarneming op te kunnen merken.

 

Tevens ontdek je hierdoor hoe je hebt geleerd om te gaan met wat je dan ervaart.

 

Stap 2: Bewust waarnemen

 

Nu heb je contact met je binnenwereld; de mix van wat je oppikt van anderen en wat er in de ruimte om je heen gebeurt die samenkomt met jouw reactie hierop. Het ‘enige’ dat er hier van je wordt gevraagd is om dit op te merken, waar te nemen.

 

Niet om er afstand van te nemen, de observator te worden of er bovenuit te stijgen maar om het juist helemaal te ervaren.

 

Daar ben je als mens voor gemaakt en volledig toe uitgerust!

 

Stap 3: Compassie

 

Je ingebouwde vermogen om hetgeen je ervaart helemaal te zien, te doorzien en te laten zoals het is, zonder dat het hoeft te veranderen.

Dat laatste is waar het spannend en uitdagend wordt want als het niet hoeft te veranderen kan dat ook betekenen dat hetgeen waar je last van denkt te hebben blijft.

 

En dat is precies wat bepaalt hoe werkelijk, ruim en effectief compassie is en kan zijn.

 

Als je toch nog ergens een persoonlijke agenda hebt zul je die tegenkomen en die zal je compassie direct begrenzen. Daar hebben we allemaal mee te maken en daarom kun je compassie niet veinzen, je kunt het niet sturen of geven als je het niet op het diepste niveau zelf werkelijk bent.

 

Je bent wie je nu bent en dat is meer dan genoeg, je kunt niet iemand anders zijn en dat hoeft ook niet.

 

Energy Clearing

 

Waar bewustzijn en compassie samenkomen steek je een sleutel in de deur van je compassievolle hart. Dat is een portaal naar een plek in tijd en ruimte waar conflicten niet kunnen ontstaan of blijven bestaan.

Elke keer als je terug komt in het moment, waarneemt wat je kunt waarnemen en dat laat zijn, tot de mate waarin je dat kunt, help je je systeem om opgeslagen stress te ontladen.

 

Cruciaal in deze tijd omdat stress een negatief effect heeft op je zenuwstelsel en immuunsysteem.

 

Door je eigen systeem voortdurend te ontladen van stress maak je ruimte voor rust, energie en herstel. Tegelijkertijd houdt je jezelf door deze beoefening vrij van nieuwe spanning die niet de kans krijgt opnieuw op te bouwen.

 

Hierdoor ervaar je zelf meer rust en energie maar je straalt ook minder spanning uit naar je medebewoners en de ruimte waarin je woont of werkt.

 

Door dat je dit doet houdt je je systeem vrij van verkramping en stagnatie en kan levensenergie vrij door je heen bewegen.

Die transparantie en beschikbaarheid die je op dat moment bent wordt ook door je omgeving opgemerkt. Spanning in mensen om je heen of in ruimtes zal voortdurend op zoek zijn naar een plek om te ontladen. Doorgaans wordt die spanning afgewezen, veroordeeld of ontkend waardoor het niet kan ontladen.

 

Door deze beoefening wordt jij voor die spanning om je heen een plek waar die spanning naar toe kan stromen en moeiteloos kan wegvloeien.

 

Dit is de manier waarop in energy clearing jezelf, een ander of een ruimte energetisch wordt gereinigd.

 

Niet door die energie van die ander of een ruimte te diagnosticeren, te veroordelen en vervolgens te fixen maar juist door die helemaal waar te nemen en te laten zijn. Dat bevrijdt jou van de spanning en helpt op hetzelfde moment je omgeving om datzelfde te doen.

 

Andere intelligentie

 

Met deze manier van bewust ervaren en omarmen herstel je niet alleen harmonie en balans in je zelf, deze zie je ook direct terug in de mensen om je heen en in je huis. Het is de meest praktische, doeltreffende en helende manier van leven die ik ken, die niet alleen jezelf helpt maar ook anderen.

 

In de dagelijkse beoefening ervan ervaar ik niet alleen dat het mij, anderen en ruimtes helpt en bevrijdt.

 

Het geeft ruimte aan de onderstroom van het leven die je opvangt, verzorgt en zowel helderheid, richting als energie aandient.

 

Het lijkt erop alsof we zijn vergeten dat het leven voor ons zorgt, ons nooit in de steek laat en altijd op een perfecte manier orde herstelt, hoe groot de chaos ook lijkt.

 

Ik voel aan alles dat dit de intelligentie is die we de ruimte moeten zien te geven als we het zelf niet meer weten.

 

Volgens mij zijn we op dat punt aangekomen, we weten het niet, niet meer.

 

En dus is er behoeft aan een ruimer, all-inclusive, bewustzijn zijn dat ons uit de duale droom van afgescheidenheid haalt en ons het grote plaatje en onze plaats daarin laat zien.

 

Daarin wordt duidelijk wat er van ons wordt gevraagd en wat ons te doen staat. Alles wat we daarin in nodig hebben is er al, het is er altijd al geweest.

 

Het leven staat continu op onze deur te kloppen, we hoeven alleen maar onszelf uit de weg te gaan en open te doen…

 

Juno Burger

www.junoburger.com