De verschillende lagen van bewustzijn ♥ Rani Savirti ♥ Lichtwerkers Nederland

De ziel kan zich in verschillende lagen (tegelijkertijd) bevinden, weer tijdelijk ‘terugvallen’ in ‘andere’ lagen, lagen kunnen elkaar zelfs overlappen. Deze lagen zijn dus niet opvolgend. Wel komen enkele zielen uiteindelijk uit in laag zeven en gaan zij zelfs voorbij laag zeven waarbij alle lagen van bewustzijn oplossen en enkel het bewustzijn overblijft, dat wat werkelijk is. Het gehele pad is dan feitelijk opgelost wat de ziel hier op aarde heeft bewandeld. In werkelijkheid is er namelijk geen pad, zijn er geen lagen van bewustzijn.

Dit is de grote grap, de blijde boodschap.

Alle lagen dienen doorleefd en doorvoeld te zijn. Niet door ze te ontkennen of weg te stoppen alsof ze er niet zijn of door ze weg te wuiven als zijnde illusie.

Alle ervaringen zijn nodig en mogen dankbaar in ontvangst genomen worden om ervan te leren, tenslotte is dit leven hier op aarde met een stoffelijk lichaam een grote leerschool waarin we kunnen leren ervaren wie we werkelijk zijn, waarin we ons weer kunnen herinneren.

De eerste laag is de laag van bewustzijn waarin de meeste mensen hier op aarde zich bevinden. In deze laag leeft de mens als een dier. Onbewust, zoekende, onwetend en ongelukkig. Het leven in de eerste laag draait om de volgende eigenschappen;

- eten en drinken

- Seks

- Geld verdienen

- Huis kopen

- Werken, opleidingen volgen, diploma’s behalen

- Succesvol zijn

- Aandacht krijgen

- Macht en status verkrijgen

- Identificeren met het lichaam

- Hebben en willen, verlangen en verwachten

- Aanvallen en verdedigen

- onvrede

- zoeken naar liefde en erkenning van anderen

In de tweede laag is men enigszins bewust geworden van het feit dat er meer is in het leven. Dat er dingen niet kloppen en dat men gevangene is van een systeem. Men vindt het leven onrechtvaardig. Het leven in deze tweede laag draait om de volgende eigenschappen;

- haat

- Boosheid

- Rebellie

- Angst

- Strijd

- Een hekel krijgen aan mensen

- Slachtoffer zijn

- Protesteren

- Vechten

- Overleven

- Zinloosheid

- Nutteloosheid

In de derde laag ontdekt men dat alles uit henzelf voortkomt, dat de oplossing niet buiten ons te vinden is, maar in onszelf.

Dit zijn de eigenschappen van de derde laag van het bewustzijn;

- inkeren

- Veel slapen

- Niet meer met mensen willen zijn

- onbegrepen zijn

- Veel lezen

- Veel schrijven

- Schuldig voelen

- Eerlijk naar jezelf kunnen kijken

- Projecties van het valse zelf kunnen doorzien

- Moe zijn

- Niet meer zo verder willen of kunnen

In de vierde laag van het bewustzijn komen veel angsten voorbij, een gevoel van te gaan sterven, een gevoel van wanhopig zijn, niet meer weten wat nu te doen met dit leven. Niemand schijnt ons nog te begrijpen, we ervaren helemaal alleen te zijn, gek te zijn. In deze fase pleegt men regelmatig zelfmoord, of wordt men (gedwongen) opgenomen, krijgt men labels opgeplakt en wordt men met meerdere stoornissen gediagnosticeerd. Ook komen in deze fases regelmatig psychoses voor en wordt men volgens de samenleving een gevaar voor de omgeving of is men gestoord of ziek.

Ook valt burn-out en depressie in deze laag. Wanneer men in deze fase niet sterk genoeg is en wanneer men niet begrepen wordt, dan is het zeer moeilijk voorbij deze laag van het bewustzijn te geraken en blijft men vaak hangen.

Hulp middels de reguliere hulpverlening maakt het vaak alleen maar erger, dit omdat men in de reguliere hulpverlening niet begrijpt wat er werkelijk aan de hand is en men een onjuiste behandeling geeft. Hierdoor raakt de ziel nog meer verward en onbegrepen. In deze laag van het bewustzijn is het haast noodzakelijk een ‘leraar’ of gerealiseerde begeleider te ontmoeten. Een verloste ziel welke ons begeleid om door deze fase heen te geraken.

Dit zijn de eigenschappen van de vierde laag van het bewustzijn;

- Bang zijn te sterven

- Angst om iedereen kwijt te raken

- Nergens aansluiting vinden

- Alleen voelen, eenzaam zijn

- Bang zijn om gek te worden

- Smeken om genade en vergeving voor onze daden

- Confronterende inzichten

- Niet meer willen leven

- Moe zijn

- zelfmoord (willen) plegen

- (gedwongen) opname in een ‘gekken’huis

In de vijfde laag van het bewustzijn ervaren we meer rust en vrede, soms momenten, we keren steeds meer naar binnen en beetje bij beetje lost de angst op, er verschijnen mooie zielen op ons pad welke ons wel begrijpen waardoor we meer vertrouwen in onszelf krijgen en leren dat we helemaal niet gek zijn.

Toch is deze laag van het bewustzijn misleidend. Doordat er enkele inzichten zijn verworven denkt men dat men er reeds is, men denkt het allemaal te begrijpen en wil nu anderen gaan helpen. In deze laag worden we enorm misleid. We willen onze inzichten delen, ze vertellen aan anderen, we willen een bedrijf opstarten, lezingen gaan geven, retraites, we willen van onze inzichten ons werk gaan maken en er ons geld mee verdienen. We denken zeer ver gevorderd te zijn. Dit is een valkuil voor velen, een zeer grote valkuil want ook hier, in deze laag, blijven velen hangen... hier ontwikkeld zich vaak het spirituele ego en gaat men ontkennen. Ook kopiëren velen het gedrag van anderen, of praten anderen na. In deze laag lijkt een ziel vergevorderd te zijn, denkt een ziel vergevorderd te zijn, maar is dit niet. Sterker nog, dit is een schijnverlossing en uit de schijnverlossing geraken is zeer zeer moeilijk voor velen.

Dit zijn de eigenschappen van de vijfde laag van het bewustzijn;

- rust

- Momenten van vrede

- Minder gedachten

- Minder willen

- Acceptatie

- Vergeving van jezelf

- Mooie zinvolle gesprekken met mooie zielen

- Mystieke ervaringen

- Inzichtelijke dromen

- iets opbouwen

- een bedrijf beginnen

- van onze inzichten ons beroep maken

- geld verdienen met spiritualiteit

- mensen willen helpen

- blijven hangen en niet verder groeien

- eigenwijs

- niet luisteren naar leraren

- ontkenning

- napraten

In de zesde laag van het bewustzijn komen we in de overgang. Dit is de fase waarin ons wordt getoond wie wij werkelijk zijn. We treden uit ons lichaam, beginnen te sterven naar ons oude zelf en mogen middels genade opstaan als ons ware zelf. Dit is middels de mystieke ervaringen het lef hebben om alleen de brug over te steken, van de oude wereld naar de nieuwe wereld, wetende dat er geen andere weg meer mogelijk is. Dit zijn de eigenschappen van de zesde laag van het bewustzijn;

- vredig voelen

- Vrijwel geen gedachten

- Tijd lost op

- Vergeving van anderen

- Meer en meer in licht zijn

- Alleen zijn is fijn

- Geen projecties meer

- Geen angsten meer

- Niets meer hoeven of willen

- Acceptatie

- Niet meer identificeren met het lichaam

- Tevreden zijn

- Niet meer op zoek zijn

- Geen last meer hebben van het verleden, niet meer bezig zijn met de toekomst

- Weten dat alles voortkomt uit jezelf

- Geen behoefte meer om te verdedigen of te strijden

- Vertrouwen

- Rust

In de zevende laag van het bewustzijn worden de laatste lessen getoond, de lessen waarin we nog niet getransformeerd zijn. In deze fase wordt alles opgelost wat nog niet is opgelost. Dit zodat men volledig op kan gaan in het licht. De eigenschappen van de zevende laag van het bewustzijn zijn;

- volledig in harmonie zijn met alles wat is

- vreugde

- In vrede zijn

- Lessen worden dankbaar aangenomen, zonder weerstand

- Geen oordelen meer

- Geen boosheid of onvrede meer ervaren

- Geen aanvallen meer of verdedigen

- Volledige vergeving

- Onvoorwaardelijke liefde voor ieder levend wezen ervaren

- Dankbaarheid

- Nederigheid

- Willen geven zonder te hoeven ontvangen

- Volledig overgave

- Geen lichamelijke behoeftes

- Het gevoel hebben klaar te zijn

- Een dienaar zijn

- Beschikbaar zijn

- Willen of hebben is afwezig

- Volledig zonder gedachten zijn

- Rust

- Mededogen

- In waarheid zijn

- vrijheid ervaren

- In licht zijn

- Compleet zijn

- onthecht zijn

- geen maskers meer opzetten en geen rollen meer aannemen

- illusie doorzien

- Volledige acceptatie

- In ieder levend wezen de ziel zien, het goddelijke zien

- Eenheid ervaren met de gehele schepping

- Zelfs met voormalige ‘vijanden’ in liefde samen kunnen zijn

Het is volbracht.

Dat waarvoor je hier op aarde kwam, als een lichaam, als mens, is volbracht.

Of het lichaam nu ziek wordt of sterft maakt niets meer uit. Alles is perfect. In dit ene moment valt alles samen, er zijn geen tegengesteldheden meer aanwezig, twee zijn tot een bekomen.

Wanneer iemand sterft dan lijden wij niet meer als voorheen, doordat de identificatie met het lichaam is opgeheven ervaren we geen lijden, verdriet of gemis meer wanneer andere lichamen sterven, dit omdat we weten dat de ziel, dat wat we werkelijk zijn onmogelijk kan sterven en eeuwig leeft.

Er zijn geen vragen meer. Alle antwoorden zijn reeds gegeven. Je weet wie je werkelijk bent nu.

Je hebt niets meer nodig, je bent niet meer met anderen bezit, alles is hier reeds aanwezig, je bent de materiële wereld ontstegen.

Het lichaam wordt slechts nog gebruikt om te dienen, als vervoermiddel in deze wereld, je geeft het noodzakelijke aan het lichaam om te kunnen functioneren, meer is het lichaam niet langer.

Bepaalde emoties welke eerst nog in andere lagen ervaren werden, worden nu niet meer ervaren. Het valse zelf is niet meer, het ware zelf heeft echte emoties zoals; liefde, compassie, vreugde, verwondering, eenheid, waarheid, vrede en licht.

Alle andere (valse) emoties zijn afwezig in deze laag omdat ze niet werkelijk bestaan.

Het leven is prachtig, verwondering in ieder moment.

Nu ga je volledig op in het licht. ☀️

Rani Savitri


Decemberdeals


Om je te ondersteunen in de processen van deze decembermaand en om je voor te bereiden op de prachtige energie van 2020, hebben wij 28 audio opnames met korting geselecteerd. 

De opnames zijn allemaal gericht zijn op: het verdiepen van de verbinding met jezelf,  ervaren in je lichaam en daar de energie te laten stromen,  losmaken en opruimen van oude gedachten, patronen en energie,  dieper worden geaard in je lichaam, verruimen van je bewustzijn, rust en ontspanning, vertrouwen, vergroten van liefde voor jezelf. Dus: het krijgen van toegang tot de nieuwetijdsenergie. 

Je kunt de audio opnames hier bestellen en ontvangt deze dan direct als MP3 om te downloaden. Je kan een opname zo vaak luisteren als je wil. Dat zal je ondersteunen om steeds dieper in het thema van de opname te komen. Tot welke opname voel jij je aangetrokken? Niet vanuit je hoofd of wat je denkt dat je moet leren, maar vanuit je lichaam, je buik.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required

 

Gratis webinar Christusbewustzijn  Janosh

 Vrijdag 10 april om 21:00 uur  Thuis op je eigen fijne plek  Gratis

Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy & Denise Diekstra 

 

Weversland 65

2211 TX

Noordwijkerhout 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 

Tijdelijk niet beschikbaar voor nieuwe consults


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland